úterý 26. dubna 2016

Ahoj templáři III. díl, kapitola 26

26.  kapitola

No, a je to! Na to, aby pochopila význam vymazání Československa z map i z historie, včetně pro nás značně zašmodrchaný vstřícnosti a dobroty Západu, musela Renet kvůli odstupu nejspíš opravdu odjet na dlouhou dobu do Windsor-landu. Ale tam jí zřejmě velmi rychle došlo, že toto rozdělení a všechna ta politicko-ekonomická zvěrstva byla projektována dle stejnejch metod, realizovanejch ve vlnách po celý planetě, a to od jakživa.
Ovšem já musím velmi pokorně přiznat, že mě to trvalo podstatně dýl než Renet. Jí na to stačilo pár let v Anglii, v čemž je pro nás velká naděje. Já to díky podnikání úplně nezvládl ani do deset let po sametu. Teprve když se k tomu všemu přidalo už skutečný peklo rozpoutaný ve federální Jugoslávii, začal jsem trochu pochybovat. Protože kdysi Jugoška, kam jsme jezdili na dovolený byla slušně fungujícím mnoho-národním a zároveň i největším balkánskeým státem. A nejspíš ta jeho rozloha, funkčnost a strategická poloha se zřejmě stala trnem v oku stejnejch výše uvedenejch projektantů. A proto byl určen k vymizení z map i  historie. Dnešní dítka už nemají ponětí o nějaký Jugoslávský federaci. Znají pouze Chorvatsko, Slovinsko, Bosnu-Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Makedonii.
A takhle pomalu mi začalo svítat. Ovšem pochopení přišlo až teprve tehdy, když náš stát začal bejt levně a podloudně dražen. Pak jsme ihned zkousli nahrazení Československa zkurveným Českem. „Protože nám bylo vysvětleno ha ha ha, že zemi je nutno zmenšit, aby se mohl přiměřeně zkrátit i ten dlouhatánskej název, neboť při jeho vyslovování by mohli západní jemnost-páni kuckat a dusit se. No, a my, pitomci si v tom přestavbovým fofru nevšimli, že to jméno naší země víc jak třičtvrtě století zahrnovalo i jakési Slovensko!
A tato vstřícnost našich sametovejch elit a zbabělost davu spolu s nadřazenou důvěrou západu způsobily zřejmě to, že u nás vše proběhlo tehdy hladce bez střílení a řízený genocidy. Ale při tom si jen málokdo všiml, jak nám byl vzorově vymyt a začištěn náš slovanskej mozek v jakousi kapitalisticko-socialisticko-fašistickou pokrouceninu. No, a tak vybaveni jsme nejenom furiantsky rozdali naše firmy, ale ještě k tomu byl přidán bonus daňovejch vakací pro naše „nové přátele“. To, že jsme přišli o vodu, půdu, lesy a ve svý vlastní zemi jsme pouze trpěni jako námezdná síla v cizích montovnách a na širejch lánech řepky od nevidíš do nevidíš, to jsme už raději ze studu ani neregistrovali. No, a takhle drsně jsme zaplatili nejprve za svojí důvěřivost, pak už jen hloupost, a nakonec za otrockou ne-slovanskou zbabělost!
A podobný, ale mnohem drsnější scénáře Západu probíhaly a stále probíhaj v Africe, na Blízkým Východě, na jihu Arabskýho poloostrova v Afganistánu a všude možně po celý planetě. Západ k tomu použil všech možnejch mezilidskejch forem nesnášenlivosti. Rozbil tak Irák, Lybii, Sýrii, Jemen, Somálsko, Etiopii a jiné země a to nejenom na Blízkým Východě. Jakožto do budoucna možná uskupení států bohatejch na suroviny a taky na jejich strategickou polohu. Navíc se projevujících svojí „zvrhlou“ a dávnou tendenci tamních bank, půjčovat peníze, dle islámský tradice bez úroků. No, a už od r. 1980 toto bylo trénováno v nejdelším válečným konfliktu minulýho století, jímž bylo vyprovokování války mezi příslušníky bílý rasy žijících v Iráku a Iránu, co se dnes hrdě nazývají Muslimy. Vždy stejná metoda, která se rozlejvá z touhy poroučet až do temnýho a hlubokýho oceánu blbosti, nenávisti,  vzteku a hlavně bezbřehý touhy po moci!
A kruci, teď mě napadla jedna dávná, velmi poučná a téměř totožná paralela podobnejch dějů. V r. 1204 papež Inocent III. pořádal jednu z tehdy oblíbenejch křížovejch výprav do Palestiny kvůli drzejm a neposlušnejm Arabům. Posbíral tehdy navrátivší se hrdlořezy z minulých tažení, a samozřejmě lůzu z celý Evropy, která těsně před tím napochodovala k rovněž křesťanskýmu Konstantinopolu. Ovšem v týhle části světa tohle náboženství nefungovalo přesně tak, jak si představoval papá Inocent III. A tak bylo křižákům nařízeno udělat z východního Říma, tedy z Konstantinopole kůlničku na dříví. A čert ví proč se přihodilo, že ihned po dokončení akce papá Inocent „nevím jak tehdy mailoval“ a oznámil zpocenýmu, zvlčelýmu a ještě zkrvavenýmu davu, že to prej pro dnešek už fakt stačí. Ať poberou všechno uloupený, co ženy, děti, otroci a zvířata na hřbetech unesou. Jo, a koukejte bleskem mazat zpátky, protože ten Jeruzalém už neplatí! Mám totiž v pácu něco na druhým konci Evropy v Languedocu. Zvláštní, co?
A když se banda vrátila do Evropy, tak hned „NA-TO“ r. 1208 vyhlásil Inocent III. novou křižáckou kampaň pod duchovním vedením Dominika Guzmána, pozdějšího to sv. Dominika. Nejvyšším lampasákem byl něžnej, šetrnej a velmi čestnej šlechtic Šimon z Monfortu. Prémií všem účastníkům byl papežskej dispens na všechny zločiny, jichž by se „nedej bůh“ při tomto tažení dopustili. A takto disponovaná svatá armáda, mentálně velmi podobná tý, co po banderovsku teď válčí na Ukrajině, a po USA, EU a Isilovsku všude možně po světě, pak ihned napochodovala do tehdy ještě šťasný Akvitánie. Zadáním bylo vymýcení kultu ženy a totální genocida Katarů, kteří rovněž nechápali parametry a způsoby uniformního katolictví, hlásaného kurií.
A opět se tomu nedivme, neboť tito všichni pocházeli ze slovanskejch haplo-skupin. Byli to totiž Slaveni, Sclavové, Rutheni, atd.. Stejně tak jako z nich pocházely sekty Katarů, Valdenskejch, Ariánů a dalších. Tihle všichni a nejenom v jihozápadní Francii totiž převzali a šířili vzdělání i odkaz Radomíra a Merovejky Magdaleny, které oni získali při studiu ve Velký Rassénii! Proto museli bejt vyhubeni až po močící na zeď, jak to kdesi uvádí svatá kniha knih, tedy Bible! Takže papež opět vědomě a podle sv. klíče rozděl a panuj poštval proti sobě bílou rasu, tedy Slovany. No a všichni ti výše uvedení se v Langudocu servali s Franky, Sasy, Brity, Normany, atd., rovněž to dle dnešních haplo-map to Slovany. No, a po dvaceti letech válek z bohatý Akvitánie nezůstal kámen na kamení a pouhá třetina obyvatel.


A aby to nebylo málo, tak za pár století se ono mírumilovný křesťanství všech denominací svou svatou silou vrhlo na oba americký kontinety. Kde těm fuj-tajbl ne-křesťanskejm domorodcům nejprve vyhubili papáníčko, tedy bizony a celou jejich infrastrukturu. Pak je po demokraticku okradli o půdu a zahnali do rezervací. Tam ti „rudí nevzdělanci“ díky z Evropy zavlečenejm chorobám a alkoholu téměř vymřeli. Tedy pouze ti, co nebyli postříleni. Toť feudální, náboženskej a humáně-kapitalisticko-liberální přístup k jinaký rase. Jo a to, co nedokázali oni a kořalka, tak nakonec dorazily televizní seriály z Hollywoodu. I stalo se! Indiánů dnes je v USA a v Kanadě necelý 3%. Na jižním kontinetu je to asi 6%. A tomuto se dnes říká liberalismus, demokracie, multikulturalismus. A toto vše je zastřešeno slavnými hesly Francouzký revoluce. Tedy svobodou, rovností a přátelstvím. Funkční to je, což o to! Jen kdyby to drtivou většinu účastníků tak nebolelo.
A představte si, že když evropani zjistili nezlomnost indiánů, tak zároveň s jejich genocidou na obou amerických kontinentech ihned začali praktikovat dovoz černochů, jako levný a více manipulovatelný pracovní síly. Holt čistota ras je pro pány světa ne-žádoucí!
Tedy pardon! Čistota jejich elitních pokrevních linií je tu svatou vyjímkou. A není tedy žádným tajemstvím, že oběma těmto civilizačním jevům bylo a je nadšeně tleskáno nejenom ze strany politickejch, ale i ze strany velkejch náboženskejch a mocenskejch systémů. Rovněž dnes, už v r. 2016 vidíte to multi-kulti nadšení kancléřky Merkel, když se do Evropy hrnou nejenom opravdoví chudáci se svými rodinami, ale hlavně mladí už téměř dvě generace kultivovaní hrdlořezové ze zemí, jež rozvrátil svými mocenskými a bankovním systémem „demokratickej západ“!
Proč asi papež a potentáti protestantů i pravoslavnejch nedělaj nic pro to, aby přispěli k ukončení současnejch náboženskejch třenic, válek, přesunů obyvatelstva a ekonomickýho, strukturálního a finac třeštění po celým světě? Vždyť na to mají nástroje, jako je interdikt a mnohý jiný náboženský tresty a zápovědi. Stejně tak podobným vládne Judismus i Islám. Ovšem nikde-nikdo, psssst! Asi dobře vědí, že války, krize, migrace, nemoci, neštěstí a strádání jsou nejdokonalejšími nástroji k udržení jejich vlivu a moci. Proto si v tomto smyslu zatím nedovolil a zřejmě ani nedovolí dupnout žádnej náboženskej potentát, neboť by byl ihned exemplárně ukřižován.
Holt je sv. pravdou, že mezi náboženskejma elitama, svatýho nenajdeš. Což pro nás, obecnej lid znamená pouze jedno! Že nikdo z těch hlavounů nemá zájem o klid a mír pro svý ovečky a Matičku planetu. Neboť jim očividně tenhle stav vyhovuje. Pak by ovšem z toho pro nás mělo plynout jedno, že náboženství, stejně jako většina dalších prvků stávajícího globálního systému je nám k ničemu. Tedy až na to, že ten nesmírně hladovej a rozmařilej cajk musíme živit!
Preláty tenkrát dávno i dnes zajímaj pouze a jen osobní prebendy. Růst majetku jejich denominací a manipulace věřících sice v ne-svatý, ale poslušný ovce. Proto se nedivme  lavinovitě vzrůstajícím počtům válek, revolucí, krizí a recesí, neboť ony jsou motorem současnýho, ekonomickýho modelu založenýho na neustálým růstu spotřeby. A tenhle fátální přístup probouzející destrukci všeho druhu miluje nemocnou, nezaměstnanou, nešťastnou a globalizací zasaženou multikulturní populaci, utopenou v osobních, státních i duchovních dluzích. Neboť, jak oni říkají, pouze a jen z chaosu může přijít totální rekonstrukce světa v podobě NWO.
Proto se ze zákulisí stále hlasitěji dere dávný a zednáři převzatý heslo „ordo ab chao“. To znamená kurz nenávisti, střetu, emocí, vzteku a vášní všeho druhu! Tak je promyšleně činěna z ušmudlání špína, ze špíny hnus, a z hnusu čisťounká a neblejskaná moc prezentovaná k bohu se drápajícími mrakodrapy! Toto konání je pak vlastní všem a všemu, co není pod diktátem svědomí. A tohle velmi upřímně a výstižně popsal ve svý knize John Perkinson, kterej velkou část života byl tím, co sám nazval „Lovcem ekonomik“. A  vyjádřil to stručně takto:
Nejprve do vytipovaný země napochodují Ekonomičtí vrazi, poněkud zaobleněji to zní jako Lovci ekonomik. Ale to nejsou myslivečtí strejdové v zeleným kloboučku někde na ohrazený, spořádaný a bezpečný střelnici. To jsou jen drsní, ekonomičtí diverzanti a rezidenti. A začíná to zdánlivě lidumilně krokem č. 1.
A tím je systém nejprve vstřícně nabízenejch, ale pak už jen tvrdě vnucovanejch půjček na cokoli. A přestotože se vždy jedná o zem z jejich hlediska „méněcennou“, tedy rozvojovou, tak v ní nesmí chybět přiměřeně velký nerostný bohatství. Po akcích těchto ekonomickejch expertů automaticky přichází nesplatitelný zadlužení oné země. Když tomuto ona díky svejm rozumnejm, osvícenejm a „zatím“ ne-podplatitelnejm představitelům odolá, tak nastává okamžitě krok č. 2.
Do země vstoupí Šakalové. To zní skoro romanticky, že? Ale romantika se vzápětí promění v realitu profesionálních a nájemnejch zabijáků, kteří se pokusí, a většinou úspěšně ony rozumný, ale překážející představitele odstranit z cesty. V pořadí domluva, úplatky, prebenda. Pro ne-ústupný však následuje jen nemilosrdná likvidace. A pokud nestačí jedna likvidace, protože se objevil následník pana osvícenýho a zároveň ne-ústupnýho, tak se krok č. 2. opakuje, občas i několikrát. Když ani to nestačí, tak je na řadě téměř nezvratitelnej krok č. 3!
Tedy armáda, válka, pak obvykle genocida. A „děj se vůle Páně“. To k tomu prohodí nad pečení s pohárem lahodnýho italskýho vína ekonomičtí, političtí, sociální a náboženští vůdci...


Autor: Matěj
Kdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861

16 komentářů:

 1. Odpovědi
  1. Ahoj, Interbulo!
   A dík za komentář. Matěj

   Vymazat
 2. Ahoj Matej!

  Ďakujem za ďalšiu časť poviedky!

  Mám otázku na Teba ako na Mateja-spisovateľa.
  Trúfol by si si na slavianskú rozprávku pre deti?
  Je treba ich správne formovať od mala a naše rozprávky skoro nie su. Respektíve..kde-tu sa kus pravdy objaví (Mrázik, Šípková Ruženka, ..), ale už je priam najvyšší čas a i vhodná doba na vystúpenie z tieňa..

  Ďakujem vopred aspoň za zváženie prosby.

  OdpovědětVymazat
 3. Ahoj, Robot!
  Třeba něco na způsob:
  Jo, kdysi jsem vnukům z chutí pohádky vyprávěl. Hm, to byly časy! Ale co teď?
  No, teď musím, krucinál, zas znovu ty blbiny vyprávět i svejm druhejm dětem. Copak je to nějakej život?
  Ale teď vážně.
  Docela bych to rád zkusil, ale je tu jeden problém. A tím je, že jsem ještě nikdy nečetl žádnou pohádku z našich místních zdrojů, která by nebyla skrytě poznamenána, nebo spíše rovnou přepsána z právě současnejch ideovejch důvodů. A ty se jak víš, velmi často mění. Takže nemám vůbec představu, co to - slavjanská pohádka - vlastně muže bejt?
  Pokud bych se do něčeho takovýho pustil, tak to budu dělat pouze a jen jako všechno na gruntu svý hlouposti a srdce.
  Ale určitě něco zkusím. Pak uvidíme. Robo budeš to pak "zadara" redigovat ve slovenčině?
  Ještě jednou, dík za dobrej nápad. Třeba to budu potom "jednou fakt moct vyprávět už svejm v pořadí kolikátejm? Hm, to je fuk! Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matej, bude mi cťou to redigovať (ešte sa pozriem, čo to slovo presne znamená:-) )!

   Ďakujem Ti!

   Sila nech Ťa sprevádza!

   Vymazat
 4. Ahoj, Robo,
  promiň mi toho Robot/a v oslovení. Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevadí, napadlo ma, že to nebolo schválne.. :-)

   Vymazat
 5. Dobrý nápad, páni! Ono by to chcelo ale aj nový dejepis a školský systém, aby decká žili v pravde už od malička...
  f.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trpezlivosť, bratu... ;-)

   Vymazat
  2. to f.
   Ono by to chtělo jiné žití, jiný "systém" (nejlíp žádný z současných oficiálních), jiný přístup k Přírodě i k sobě samým, je toho moc co změnit a jak z tej šlamastyky ven.
   Jasně že je třeba začít u sebe samých a u dětí, tu Změnu však uděláme i bez změny školství (to ani reformovat nejde, stejně jako zdravotníctví), tak hurrrááá jen se toho nebát a klidně např. učit děti doma, třeba to půjde a třeba ne.

   Cejtím že Děti v Pravdě odmalička žijí ony ji prostě přímo vidí jak na dlani, spíš to my rodiče jsme jim často dávali špatné informace, blokovali jejich rozšířené Smysly a taky dovolili aby jim byly ve školách předkládány lži.
   Sám jsem to zažil.
   A omluva všem dobrým kantorům kteří snad ještě žijí, není to zrovna snadné.
   A co třeba pan Štětinin a jeho školy snad to jméno píšu dobře, to se mi líbí tento styl "výuky", pokud to lze tak nazvat. Spíš proces vzdělávání kdy jeden učí druhého a nikdo se nepovyšuje ani neznižuje.

   Vymazat
 6. Robo,
  ohledně pohádek pro děti jsi mi zdá se buď četl v Duši nebo jsme se o tom bavili na té Slavjanské rozpravě v Nitra. Pohádky jako jedna z možností JAK správně vpravit jistý data do našich dětiček to se mi zamlouvá, tak aby si na vše potřebný vzpomněly v pozdějším věku.
  Jen malá poznámka - často mi poslední dobou přijde že to možná ani nebude třeba, současné dětičky jsou na takové "úrovni" že.... spíš ony samy mohou říkat dospělým co maj či nemaj dělat haha.
  A taky vzpomínám že v některých starých pohádkách co jsem slyšel v dětství (např. jednoduché "devatero řekami, devatero horami") jistý pravdy jsou a dokonce často nejsou na první pohled vůbec poznat a člověku to docvakne třeba později, a někdo nepochopí vůbec - proto tyto skryté "jistiny" přežily v pohajdách dodnes.
  (Ono asi jinak se "programuje" vědomí a jinak podvědomí...)

  Matěji,
  to by mě zajímalo kde najdeš správnou Můzu, a vlastně ji nehledej jistě víš že sama přijde a přisedne si v ten okamžik..
  Ono to povzbuzení současnejch dětí v pohádce je velmi vhodný a je mnoho cest jak na to jít, jsem i trochu zvědavej ale když to nevyjde tak nevadí co se dá dělat.
  Ať ti Síla pomáhá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravia, OL!

   Je to možné, že sme sa o tom bavili, veď v mnohých veciach sme naladení veľmi podobne.
   Inšpirovala ma ale Iva, keď rozprávala, akú peknú mala kedysi kresťanskú knižku (pozor, ona sama kresťanka nikdy nebola, našťastie :-) ).

   Pravda o nás sa už začína šíriť čoraz rýchlejšie (viď posledný článok o krstenia Rusi na nwoo).
   Mám z toho radosť!

   Vymazat
  2. Zdravia Robo a ještě jednou vše nejlepší a mnoho zdraví,
   Síla ať tě vždy ochraňuje a provází.

   Je moc dobře že jsi oslovil Matěje. Přemejšlím vlastně o tom všem co se kolem nás děje, třeba jak "kobyla kolem nás kope", a tak nějak vím že děti mají přístup k infopoli, napřímo.

   Další věc k pohajdám-mám pocit že děti už v Pravdě (Jistině) žijí a záleží hodně i na tom, JAK moc se dokážem změnit
   my dospělí v souvislosti s tím abysme jim PŘESTALI vyvracet to, co ony jednoduše vidí a VÍ, pak vlastně nebudou potřeba žádné pohádky. Ale toto jsem zde na Energii puvodně nechtěl psát abych zase nenegoval ten dobrej nápad s pohádkama.. Pohajdy jsou podle mýho dobrej nápad, a zároven když se vcítím do kůže Matěje je to teď zajimavý jak se s tím vypořádá .-)

   A pohled do skutečných dějin? :-) důkazy o skutečnejch událostech jistě existují, postupně se odtajnují z RF archivů, proto píšu že i záleží JAK se s tím
   Matěj srovná s tím psaním, protože si např. počká na další data (puzzle) nebo se napojí přímo na infopole a vytáhne si vše z něho, či si nechá "diktovat příběh spontánně" za pomoci Síly..

   Ono možná stačí po světě rozšířit a pevně přijmout názor, že člověk ví od dítěte "vše" kdyyyž se nenechá "zprznit systémem". Tzn stačí zachovat napojení na infopole, Rodovou paměť atd, a člověk vždy ví....a je toho i mnohem víc co se mi nevešlo do těchto pár řádek.
   Dost se toho mění od nástupu Dne Svaroga a tempo se zrychluje a fofrem.

   Vymazat
 7. Ahoj, Ivo, Robo a OL!
  Dík za duchovní podporu. Začínám mít pocit, že nejspíš nemá smysl pátrat po vzorech, protože vždy jsou zavádějící. Ale na začátku prázdnin odjíždím na jeden malinkej, téměř neobydlenej ostrůvek. Ten má "na-neštěstí" díky ne-existenci turistický infrastruktury (vřelým poděkováním zaplaťme ohni, vodě, vzduchu a půdě) pouhejch šedesát obyvatel. A mám tuchu, že pokud nenajdu inspiraci doma, tak než prochodím ono ještě možná skoro svatý místo křížem krážem povidaje si s mořem a většinou tamních míst i obyvatel, tak ji určitě najdu tam. Matěj

  OdpovědětVymazat
 8. Zdravím. Mé zkušenosti jsou takové. Při prvním pokusu jsem dál + na měd. Vznikl 3 cm tmavě zelený kal. Podruhé jsem už zapojil správně + na hřebík. Po 14 h 4,5 v a 0,25A. Vznikl hodně tmavý kal 1cm vysoký. Na třetí pokus jsem použil nabíječku na mobil s výstupem 4,8v 0,5A. Do vody jsem dál stejné množství soli jako při pokusu č. 2 a nechal pracovat 14h. Překvapil mě výsledek. Kal byl z počátku zeleno modrý a po vyčištění se změnil ve výraznou mědenou oranžovou a na hladině se tvoří tyrkysově modro zelený okraj. Měděné elektrody rapidně ubylo. Co myslíte povedlo se? Honza

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Honza
   + dávám na Cu, protože je to elektropozitivní kov.

   Vymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.