neděle 30. srpna 2015

Ahoj templáři III. díl – kapitola 4, 5


Pozn. Iv - vřele doporučuji přečíst hlavně zajímavou kapitolu 4. , která pojednává o tom, co nikde běžně nemáte k mání, ani na Leva -netu, nebo Slovansko-árijských védách.in4.  kapitolaA Renet je teď v Southamptonu. Ale dlouho se neozvala. Co je s ní? Začínám o ni mít strach. Narazil jsem totiž na text Platona Lukaševiče, ve kterým se zabejvá kmenem, jemuž říkáme Sasové, tedy dnes už spíše jen Anglosasové. Ten byl podle jeho výzkumů produktem genetickýho šlechtění na území dnešní Číny, kde tomuto kmeni bílý rasy byl implantován gen nenávisti vůči Slovanům. Když jsem to prvně četl, tak mi to připadalo na palici. Proč tu byl vůbec úmysl části Slovanů implantovat nenávist k bratrům?Ale když jsem se začal zabejvat tím, co o tomto tématu bylo z různejch zdrojů napsáno, začalo mi to dávat smysl. Nejprve tu byl onen dávnej masakr prováděnej programově tak říkajíc zevnitř bílý rasy geneticky „šlechtěnými“ Sasy. Lukaševič uvádí, že tyto infikovaný saský kmeny putovaly z Číny euroasijským kontinentem vždy po územích Árijců. Což je logický, protože to ani jinak díky tehdejšímu rozložení slovanskýho obyvatelstava nebylo možný. Všude za sebou nechavali spoušť. Jejich konkrétním cílem byly dnešní britský ostrovy. Tam vyhubili mužskou část slovanskejch Britů, při čemž ženy, dívky a děti podrobili selekci a nechávali na chov. Slyšíte, na chov! Tedy eugenika v akci. A v duchu tatínka i jeho současnýho synka, pánů to Gatesovejch. Opět zrůdně, ale krasopisně modelovaná čistě slovanská záležitost. To je sranda, co? Kdo za tímhle může stát? Podle mě je to opět to, čemu dnes říkáme Globální Prediktor.

Pak přišla další genocida uvnitř bílý rasy prováděná Araby. Kteří zabrali obrovská území až k Samarkandu a Buchaře, což tehdy byla území Velký Rassénie. Podobný se dělo v prostoru Arabského poloostrova, Přední Asie a v severní Africe. A toto se pak převalilo jako tsunami na jihozápad a jih Evropy. Konečným důsledkem „arabizace“ bylo i zahrnutí Balkánu a rovněž i území dnešního Turecka.

Tehdejší vrcholnou fázi sv. trojice genocid uvnitř bílý rasy, počítající se na stovky milionů mrtvejch, zorganizovalo a provádělo západní, již odrodilý, ale rovněž původem slovanský křesťanstvo. Odehrávalo se to na územích Velký Rassénie, Přední i Malý Asie a v celým zbytku Evropy. Bylo to v duchu recipročního vrácení „Velký Facky“ Rassénům, Arabům, Konstantinopolcům, Akvitáncům a všem jimž nezavoněl římskej katolicismus. A víme o tom svý i my Češi s Moravany! A na tomhle dění se velmi aktivně podílely světský i křesťanský rytířský řády, včetně templářů. 

 Toto všechno velmi připomíná provádění podobnýho plánu, jenž se kdosi snaží „ a zdá se, že zatím úspěšně“ realizovat i dnes! Jak vidíte nic novýho pod sluncem. Tohle vše tehdy a rovněž i ve žhavý současnosti působí obrovskej zmatek, ve kterým se potácí celá planeta. A takový stav pozemskejch věcí jistě nevznikl náhodně.

Práce Platona Lukaševiče také zdůvodňuje i nedávnou historii a vysvětluje skutečnej smysl poštvání Germánů v první a druhý světový válce proti Rusům. Opět to bylo vyvoláno Anglosasy! A v obojím případě se znovu jedná o využití bratrovražednýho boje P-rusů a Sasů vůči Rusům, Čechům, Polákům, Slovákům, Srbům, atd.. Tedy opět a zas tu stojí Slovan proti Slovanům ve válce klanů, který zapomněly na svůj původ a zdroj. Byl jim zamlžen výchovou, či pomohla i genetika? Ať už to bylo jakkoli, tak tyhle zrůdný plány vznikají v intelektuálních dílnách s výrazným nedostatkem svědomí.

Proč ale Árijskej GP provádí tyto nelidský manipulace a zásahy uvnitř bílý rasy? Je to konání pořád jenom pod dominací uplatňování moci, či spíše jen nezbytná a pravidelná redukce přelidňující se bělošský populace? Něco na způsob projektu současnýho Guide Stones? Že by snad tyhle genocidy prováděný znovu a znovu uvnitř Slovanstva pouze naplňovaly smysl ozdravění, hygieny, očisty a „růstu“? Zní to paradoxně, co? Růstu čeho a koho?

 Mně osobně tenhle program implantovanej Sasům připadá jako něčí realizace predátora, kterej byl poslán začistit Árijský regiony od nežádoucího a přebytečnýho obyvatelstva. Nojo, ale to je opět v praxi uplatněná negace svědomí. Tedy pokud je GP produktem bílý rasy, tak se velmi brzo s touto lidskou kategorií rozešel. A co tedy tam na-Hoře zůstalo? Ufiknutá pyramida na dolarovce. A ne-lidskost!

No, a pak už je téměř jasný kdy, proč a jak se jedno z významnejch manipulačních center GP „sladká to Anglie“ potkalo s dvěma ze svejch mnohejch názvů. Jeden pocházel od vzpomínky saskejch kmenů na správce energie Inglia a jejích strážců, Inglingů. A druhej byl vyzdvižen z hrobů vyhubenejch, slovanskejch Britů. Opět to čistě naše slovanská záležitost.

Že by Inglingové jako kasta vzdělanců a vědců měli „fakt?“ co do činění s GP? Inteligencí a znalostmi by tomu odpovídali. A je tu i jistá paralela k výlučnosti slov Žid a Židé, jež rovněž vyjadřují nesmlouvavou odlišnost od ostatních, „méněcenných“ sekcí bílý rasy. Což by mohlo směřovat i k výlučnosti části Inglingů. Protože i mezi nimi se jistě mohli vyskytnout bytosti posedlý mocí, kterou chtěli mít možnost realizovat.

Ale každopádně dle Lukaševiče si slovanskou identitu v tomhle regionu Evropy z části a jenom načas zachoval pouze slovanský kmeny pastevců, tedy Skotové. Měla být i tato výlučnost za čas zužitkována jako výsada pro budoucí zednářstvo skotskýho ritu? Jako opět jedný z mnoha hybnejch pák bez-strukturního GP?

A myslím, že všechny ty výše uvedený zrůdnosti musí nezbytně souviset i s atraktivitou slovansko Árijskejch žen. Proč ony byly a stále jsou velmi žádaným zbožím na trhu s otroky? Protože jenom ženy jsou zdrojem posvěcenejch, tedy matkou doloženejch pokrevních linií bílý rasy. Jen se podívejte, jakým rodokmenem (pokud je zveřejněné pravdou) se honosí např. Obama? Zvláštní, co? Stačí pár bílejch žen v rodokmenu a ochota plnit něčí příkazy. Pak se i z vás může stát p-resident USA. A dokonce můžete pocházet odkudkoli.

A při týhle příležitosti se mi v hlavě zároveň se starostí o Renet ihned vynoří nejenom GP, ale i sasko-kobursko-gothajská dynastie pocházející z okolí Hannoveru. Ta která je od časů Jířího V. zvána Windsory. A ihned mi na mysli vytane jejich krutost spojená s tužbou po světovládě. Jež nakonec způsobila faktický vytvoření obrovskýho, koloniálního imperia, který cílevědomě začal budovat už jeho předek Jiří IV. Tuhle krutost, nenažranost a zavilost měli, a podle svýho chování stále mají i současní Windsorové v genech. A to nejenom od saskejch předků. Ale i přes Marii z Tecku, bábinku to královny Alžběty II.! Což bylo příbuzenstvo i z literatury velmi známýho valašskýho knížete Vlada III.

Ten vešel ve známost jako Dracula (syn draka), či Drac (čert). Po otci byl členem Dračího řádu, kterej r. 1408 založil uherskej král Zikmud Lucemburskej. Vlado se v karpatský kotlině a okolí paradoxně etabloval zároveň jako patriot Valachů (která po bitvě u Moháče r. 1526 na dalších skoro tři sta let patřila k Turecku), ale i jako panovník, poskytující mocnejm nejvyšší úrovně mnoho jimi využitelnejch možností. A proto zde byl manipulován kde kým. Nejenom díky svejm vlastnostem, ale hlavně proto, že tato území na kterejch se osobně vládou podílel jako kníže Valachů... obývaly vzdělaný, spořádaný a pracovitý kmeny jeho soukmenovců, Slovanů. A ty bylo potřeba zapřáhnout, zotročit a do budoucna z nich učinit mnohá stádečka poslušnejch a tupě věřících křesťanů.

Vlado byl odvážnej, šikovnej a neslitovnej válečník. Nedělal rozdíl mezi Turky a Slovany. Možná proto, že jako příslušník elitního, rytířskýho Řádu Draka věděl, jak to s pojmen bílá rasa a jejími různými kmeny v pravdě je. Ale ten člověk měl ne příliš obdivuhodnou zálibu. A tou bylo po bitvách hodovat uprostřed kůlů, na kterejch byli naraženi jeho poražení nepřátelé. Traduje se, že byl za svoji neobyčejnou krutost na čásek „zašit“ králem Jiříkem z Poděbrad na Budíně. Toť však pouze historickej střep o jehož věrohodnosti toho příliš nevíme...

A já toto Lukaševičovo mordýřsko-geograficko-geneticko-mocenský téma záměrnýho odcházení a návratů bílý rasy sem a tam po mnoha kontinentech, a rovněž od Veduň a Vedunů se svědomím až po lidi typu Drákuly, Bandery, Jaceňuka a Porošenka shrnu tímto nádherným podobenstvím, jež Lukaševič uvádí. Cituji:Po mořském břehu se vlekl vyčerpaný poutník, a kdykoli se ohlédl, spatřil v písku pouze cestičku vlastních stop. Už začal ztrácet vědomí, když v tom si povšiml, ještě další dlouhé řady stop. Zvedl oči a vedle sebe uviděl Boha, jenž mu řekl: „Neztrácej naději, nikdy tě nenechám samotného. V každém okamžiku tvého bytí, dokonce i v těch nejtěžších chvílích budu stát při tobě“.

Minul celý poutníkův život, přičemž se šedovlasý a vyčerpaný dál trmácel po pobřeží oceánu času. Když se naposledy ohlédl zpátky, spatřil, že se občas obě cestičky stop překrývají a zůstává za ním pouze jedna, která představuje jeho osamění v těch nejtěžších životních chvilkách. V onen okamžik poutník zakřičel na Boha: „Pane, jsi lhář, nechal jsi mě tu samotného, jen se podívej na ty nejnebezpečnější dny v mém životě, a tam jsou pouze a jen moje stopy.

Bůh tiše odvětil: „ Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“.Toto je přeci obrazný a téměř něžný, ale už pozdějším pravoslavím pokroucená forma příběhu zotročení bílý rasy. A to od dávnejch dob kontinetu Mer, přes následnej výsadek v Bělovodí. Pak dál a dál přes děje výše popsaný až do našich dnů.

Symbolem je tu vyčerpanej poutník opouštějící potápějící se Mer. Později pak přelidňující se Bělovodí. Dnes jím jsou migranti ze západem rozbombardovanejch a dočista rozvrácenejch zemí Blízkýho Východu, Afriky, Afganistánu a rovněž z rozeštvaný Ukrajiny. Proč toho ucaprtanýho jedince podpírá bůh? A proč on ani nikdo jinej nepodpírá současný migranty? Je snad v tom prvním případě přítomna jen ona „lícová“ věky zasutá vzpomínka na vesmírný Asy? Či v tom druhým je zas nespravedlivě vložena pouze ona „rubová“ realizace fatálních trestů za minulá, současná i budoucí provinění lidskýho rodu?Bůh však tiše odvětil:

„Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí“...


5.  kapitolaJo, Renet může mít ve Windsor-landu problémy všeho druhu. K sakru, kde mám zas telefon? Anglie už dnes nevítá přicházející s otevřenou náručí, jako po druhý světový válce. Aha, tady seš, ty techno-potvoro! A proč se ten mrňavej krám válí na záchodě a ke všemu pod umyvadlem?

Matěji, zajeď do Anglie, ozve se mi v hlavě.

Do Anglie, jo? A kdo vlastně seš, rado? To se musíš, Amadeo, ozvat zrovna teď, když přemejšlím o tom, jak zvládnu let do Ang…? A slyším známej, temnej smích: Ale já nejsem, Popleto, Amadea. Já jsem Renet!

No teda, ty taky, Brute? A takhle na dálku vnímáš moje myšlenky? To se asi bavíš, co?

Ha, ha, ha, ha. Žádný myšlenky, Matěji, ty sis asi hrál s mobilem, že? A podařilo se ti nechtíc mě prozvonit. A když jsem zvedla telefon a uslyšela tu tvoji samomluvu, začala jsem se chechtat.

Ale jakto, že tě slyším, Renet, dyť nemám telefon u ucha? A přeci víš, že jsem trochu-dost, rockově i symfonicky na uši slabší.

No to je, Matěji, jednoduchý, asi si telefon z nervozity žmoulal a mimovolně jsi aktivoval po vytočení čísla i funkci reproduktoru. A proto mě slyšíš.

Copak ten zasranej krám má i reproduktor?

S tebou je fakt, Popleto, docela sranda. Jo, a posranej může klidně bejt, ne? Dyť si před chvilkou lamentoval, že se povaluje na záchodě!

A jak víš i tohle? A nech toho chechtání!

Matěji, ještě, že je ve škole přestávka a zrovna teď tady na chodbě nikdo není. Protože by si mysleli, že jsem nejenom Češka, ale dokonce i trávou zkouřený individum chechtající se nějaký ve svým rauši vzniklý fantastmagorii.

To už po pár měsících studia myslíš na Mgr.?

Proč?

To je přeci titul, ne? Tady u nás ho má teď kdejakej osel! Teda pardon, Renet.

Matěji, v Anglii je to s titulama jinak, víš?

Nevím. Copak v tom zázračným Windsor-landu není magor, titul?

Hele, na to, abych tohle posoudila, jsem tady krátce. Ale je štěstí, že třeba nejedu autem. Protože začít se v autě takhle chechtat, tak o něj ségra přijde.

Proboha, voni se ve Windsor-landu řidiči nesměj chechtat?

Jo můžou, ale ne Češka, víš.

No teda? To slyším fakt prvně. Třeba naši cikánští utečenci si tam stěžovali na kdeco, ale že by se nesměli chechtat v autě, tak to jsem fakt nezaregistroval.

To není ouřední zákaz, Matěji. Jak víš, tady se jezdí vlevo. A kdybych se přitom chechtání nesoustředila, tak by ségra fakt o to vozítko přijít mohla, víš?

To by jí ho policajti za tvý chechtání zabavili?

Ne, Matěji, já bych jí ho nejspíš, chechtaje se, rozbila!

No teda, ta Anglie je fakt na palici! Už jenom to jejich výstřední ježdění vlevo, co?

Někdy trochu jo.

Tak mám teda letět, Renet?

Jo, ale žádný šulení s astrálem, jak jsi o tom uvažoval. Chci tě, Matěji, naprosto kompletního, chápeš, a s kufříkem!

Jak to prosím tě myslíš? Kompletní a s kufříkem... Vo tom nic astrální teorie nehovořej. V tom stavu přeci nelze bejt kompletním Matějem. Protože pak by se moje tělo muselo povalovat v Podmoklanech, ne? A ten kufr by mi v tom přeci činil nepohodlí.

Proto ti, člověče, znovu opakuju: žádný pokusy o astrál!

Žádnej astrál, jo... A k čemu je nutnej ten kufřík?

Matěji, řekla sem jasně, letadlem a výhradně s kufříkem.

Hm? A co do něj mám dát?

No, třeba ponožky, trenky a pyžamo.

Ale já žádnej kufřík nevlastním.

Tak aspoň pingl, člověče! Vlastníš ty vůbec pingl? A dej do něj cokoli, voni by tě bez zavazadla možná už ani na Ruzyni do odbavovací haly nepustili.

A proč?

Protože by tě mohli vyhodnotit jako ne-solventa.

Co to je zas za demokraticky-ekonomickou pitomost? Ne-solvent!

To je, Matěji ten, kterej nemá čím solit.

Copak já budu v Anglii něco solit?

To je jenom jako! To je slangově platit, víš?

Aha platit. Hm, snad si ty vyčůraný ex-kolonialisti nemyslej, že zrovna ten můj pingl bude samý prachy?

No, Matěji, voni by tady v Anglii byli nejrači, kdyby jima byl přímo nadupanej.

A proč? Přeci nenadupu prachama pingla. Dyť by pak nemohl obsluhovat!

Já myslela pingl na zádech, člověče!

No právě, copak je normální přihrnout se ke sv. Havlovi na Ruzyň s nějakým číšníkem na zádech?

Prosím tě, Matěji, už někam toho pingla polož...

A prosím tě kam?

Třeba na trávník.

Ty jsi ve Windsor-landu s tím jejich Golf-proudem snad úplně a dočist zblbla. Já ho ponesu po schodech ven a tam s ním snad majznu do závěje. Uvědom si že v Čechách na Vysočině je ještě zima. A trávník je pod závějí, ženská! Ty seš fakt asi posedlá nějakým divným pinglem nadupaným prachama. Copak je to normální?

Dobře, Matěji, promiň. Tak tedy ani kufřík, ani pingl, ani číšník. Já to s tím nadupaným  pinglem prachama myslela obrazně. Jako že... když má někdo kufr nadupanej penězma, tak by do tý Anglie klidně mohl přilítnout v letadle sám.

Sám?

Neskákej mi do řeči, člověče! Jo, v letadle, který by bylo tvoje, chápeš?

Tak tohle by se jim šiklo, anglánskejm Sasům, co? A soukromý letadlo? To je nejspíš víc než kredit v bance, že? Copak jsem nějakej Krejčíř, nebo ten současnej řepka-financ-Babiš? Ale, Renet, dyť já se letadlem bojím.

Aha, ale jak už jsem řekla. Kompletní Matěj! A výjimečně jen s pinglem, trenkama, ponožkama a pyžamem. Čao!

Celá Renet. Aspoň že mi povolila toho zatracenýho a kruci, proč zrovna jeho? A kam mu mám nacpat ty trenky, ponožky a dokonce pyžamo...Autor:  MatějKdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861


23 komentářů:

 1. knihy od Platona Lukaševiča v ruštine
  Платон Лукашевич - https://yadi.sk/d/tP8-c3xs20yTJ
  http://www.kramola.info/books/luchshie-avtory/platon-lukashevich-polnoe-sobranie-sochinenij
  +
  http://vhled.webnode.cz/news/proc-nas-zabijeji-cely-text/
  http://politolog.blog.pravda.sk/2014/02/20/preco-nenavidia-slovanov/

  Zázračná česká země - http://vhled.webnode.cz/slovane/
  Leo


  OdpovědětVymazat
 2. Ahoj Matej, už sa neviem dočkať, keď uverejníš celý druhý a tretí diel.

  Iv, na vedy.sk som sa dočítal o tom, že Angláni sú geneticky modifikovaní (GMO vlastne.. :-) ) k nenávisti k nám a i čo-to z dejín, toto ale skutočne nie.. Človek by sa od tých kníh ani nemohol odtrhnúť.. :-)
  ..a Anastázia zas vysvetľuje, kto je GP (6 "týpkov" od čias Mojžiša v Egypte), dobu predtým (v súvislosti s GP, ukazuje ale obrazy z našej krásnej, védickej kultúry) ale nie..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Robo,
   celou tu knížku mimo jiné píšu i proto, aby si lidé bílé pleti začali uvědomovat, že primárně nejsou žádní od sebe oddělení Ukrajinci, Rusové, Ingušové, Češi, Slováci, Maďaři, Rumuni, Bulhaři, Baskové, Francouzi, Španělé, Portugalci, Angličani, Dánové, Švédové, Norové, Finové, Italové, Řekové, atd.. Toto jsou jen uměle vytvořené bariéry z názvů. Např. Turci a Kurdové jsou zas bílé obyvatelstvo Malé Asie. Stejně jako Afgánci, Pakistánci a Iránci jsou bílým obyvatelstvem Afganistánu, Pakistánu, Iránu, atd.. Jsme prostě bílá rasa obývající Evropu a Asii. Stejně jako Arabové jsou bílá rasa obývající části severní Afriky a Přední Asie. Indové jsou zas bílé obyvatelstvo žijící na svém sub-kontinentu. Patří k nám bílé obyvatelstvo obou Amerik, Austrálie a Grónska. Během věků jistě docházelo k mísení ras. Ale haplo-mapy mluví jasnou řečí, my všichni pocházíme z několika dávných předků - kdysi žijících v oblasti Bělovodí.
   Tohle kdyby se dověděli všichni už v rodině a ve škole, tak by se svět začal velmi měnit. Stejně tak by pomalu mizely pracně Systémem stále budované dělící a dílčí animozity i u jiných ras žijících na naší planetě. A začaly by mizet i ty mezirasové.
   Já vím, že rozhádat, znepřátelit a vládnout je podstatně lehčí... než vytvářet postoje sounáležitosti a přátelství. Ale přesně proto jsme teď a tady, ne? Tahle éra uměle budovaného nepřátelství mezi lidmi buď skončí, nebo skončí člověk. Jak vidíš, Robo, nemáme toho moc na vybranou. Matěj

   Vymazat
  2. Takhle by jsme se k ničemu nikdy nedopracovali, je potřeba udělat dělící čáru od doby, kdy se provedl umělý genetický zásah do původního obyvatelstva(otec Perun) a tak se vlastně uměle rozdělil a to již k nenávisti na život a na smrt. To už pak vůbec neplatí, že jsme z jednoho „fládru“, jsme diametrálně rozdílní, s umělým genetickým zásahem se z nich vlastně stali KLONY-západní kultura.
   GP pracuje stále stejně – rozděluj a panuj.
   Pravé Slovanstvo má v genech výrazný gen a to spolupráci a respektování, kdežto stávající klony mají v genech výrazný kód parazitismu, sklon k nadřazenosti a tím i podmaňování – prostě výrazné sklony „šupináčů“.

   Vymazat
  3. Matej, Iv - myslím, že spejeme k tomu, že prebehne "autoselekcia" zrna od pliev (tých, ktorí chcú žiť v súlade so svedomím a tých druhých)..
   Pravdou je totiž aj to, že aj zrná napríklad z UK, či US potrebujeme tiež.
   Musíme sa spojiť všetci "Staroverní"..

   Vymazat
  4. Iv,
   genetické úpravy jsou pouze a jen technologie. Tedy v nějakém časovém úseku je změněno chování jedince, či v našem případě kmenu. Jenomže každý jednotlivec je obdařen nejenom funkčním tělesným aparátem, ale i duší a duchem. Jsme tedy JÁ mající spojení s nad-JÁ.
   Stejně to funguje i u množiny jedinců, tedy u kmene, národa, atd.. Já trochu chápu. Nad já nechápu. Ale myslíte, že hmota je silnější, než to, co jí řídí?
   Pokud bychom postupovali a řídili se podle Vašeho "fládru", tak se nic na tomhle světě nevyřeší ku prospěchu, co největší množiny lidí a samozřejmě celé devítistupňové planetární škály.
   A když budu upřímný k sobě a rovněž k lidem kteří mne obklopují, tedy konkrétně jde o Čechy, Moravany a Slováky, tak kolik z nás by teď a tady sneslo parametry geneticky NEUPRAVENÉHO? Když přijdete do jakékoli skupiny lidí, ihned objevíte červy! Ale já měl to úžasný štěstí, že jsem ho díky Amadee našel v SOBĚ. Akorát nevím, co si s tím počít.
   Genetický zásah ovlivňuje hlavně živou hmotu. Následně pak méně naší éterickou složku, opět o fous méně astrální. A stupně mentálních těl jsou už podstatně odolnější. Ta nejvyšší jsou zdá se... odolná naprosto. Pokud se člověk tuhle zázračnou soustavu chce naučit a naučí ovládat, tak nejenom tahle genetik-technologie, ale i všechny ostatní v celé lidské historii byly, jsou a budou naprostou zbytečností a plýtváním zdroji.
   Ale právě teď se nacházíme v situaci, jež by nám měla pomoci výše uvedeným způsobem řešit to, co jsme si MY VŠICHNI SPOLEČNĚ nadrobili. A tohle - TEĎ - je v dějinách permanentním jevem. Konec konců moudří všech věků a civilizací nám nic jiného neříkají a ani neradí. Řešte to společně. Jak jednoduché, že? A přesto se to ještě nikdy nepodařilo!
   A prvním krokem k tomu je vědět kdo... a co jsme. A jaké jsou naše možnosti! Když řekneme, že Slované mají výrazný gen ke spolupráci a respektování, naopak odpor k parazitismu, tak jak se to má s tím, že potkávám včetně sebe mnoho parazitů, čertů a šupináčů. Naše planeta je zvláštním a stále víc a víc zašmodrchaným místem ve vesmíru. Proč to tak je? No podle mne je to proto, že zatím nic mimo šmodrchání neumíme. A hlavně já, šmodrcha Matěj.

   Vymazat
  5. Ještě bych Iv. dodal,
   téměř všechno jsme pojmenovali. Rozdílnost, kulturu, rozděl a panuj, atd.. Ale hledal někdo/někdy naši stejnost?
   Je tu velká pravděpodobnost toho, že se ocitnu s taštičkou v jedné ruce a v druhé budu držet ručku vnuka. Když se ohlédnu uvidím svůj ještě doutnající dům... Matěj

   Vymazat
  6. Ahojte.Matej uplne suhlasim,kto z nas moze tvrdit ze je v tomto ohlade geneticky cisty?Nuz a to prave riesi to napredovanie,prebudenie a tie energie ktore tu teraz su a menia-teda davaju nam moznost zmenit nielen myslenie ale dokonca zmenit aj svoju DNA. :-)

   Vymazat
  7. Ak spravne chapem Matej tak 1ve teda hmotne telo si pri zrodeni vytvara dalsie 3 tela pre svoju podporu.Tieto 4tela zaniknu pri smrti.Mame moznost vedome si vytvarat dokonalejsie a odolnejsie 2he 3tie a 4te telo ktore budu potom lepsie podporovat telo 1ve teda hmotne. Ich zase podporuje 5te 6te a 7me telo.V pripade prameho spojenia zacne5-7me telo podporovat priamo i telo hmotne a naopak.. Cim lepsie spojenie tym lepsia podpora z dalsieho tela pripadne obojsmerne. Posledne 3 tela su nesmrtelne ktore opet vytvoria 1ve telo z energii ktore su vysledkom vsetkych predchadzajucich zivotov. Aby som nezabudol 3-7 telo moze na podporu tela 1veho pouzivat len tie energie na ktore sa vie telo prve naladit...no aj tak ich vie telo prezatial vyuzit len vo velmy obmedzenej miere.Teda i ked geneticky zasah ovlivnuje hlavne zivu hmotu teda 1ve telo tak nepriamo pri ovlivnuje i nemoznost tej spetnej vezby a podpori teda napojenia...a nemoznost napojenia rovna sa...asi najvystiznejsie bude povedat dalsi celkovy upadok.

   Vymazat
  8. Matěji, problematika není tak jednoduchá, ale napovím, snad to vstřebáš. Víš, je mnoho rozdílných Duší, tedy na různých úrovních a poznáš je hlavně podle jejich aury. Někteří ji mají bílou až zlatavou a pak máš duše, jež ji mají tmavou od narození. A tady je ten hlavní manipulativní aspekt. Nechci vnucovat, ale zkus přemýšlet, šediváci mohou experimentovat jen s těmi dušemi, jež jsou tmavé, oni sami totiž usilují o získání duše, ale Univerzum dobře vědělo, proč těmto technokratům a množící se jen klonem odebralo duši, je to vlastně takový parazit, jež byl vytvořen vlastně pro vývoj lidské duše, ale zatím ona u těch tmavých zklamala, nepoučila se a ustrnula ve svém vývoji.

   Vymazat
  9. Iv a Mailo,
   dík za podnětné komentáře. Ve kterých je stejně jako ve všech mých mnoho, ale? Vysvětlit tuhle problematiku může opravdu jenom Tvůrce. Já se snažím spíše téma zjednodušovat na úroveň mého spíše jen selského rozumu. Pro moji představivost velmi vyhovoval model, jež nastínil Levašov. Je jednoduchý. A hlavně je postavený na individualitě každého jedince, tedy samozřejmě i na jeho chápání svobody. To znamená, že nad hmotným tělem je dvojicí těch základních. A dále mluví o blíže neurčené množině mentálních těl, které každý jedinec má možnost... řeknu to opět po selsku - pěstovat, či kultivovat. Což představuje úžasnou možnost spojit se s Universem během jednoho-jediného života. O čemž mluví moudří, ale i někteří ruští vědci. Z nichž někteří dokonce říkají, že karma - je z energeticko-informačního hlediska velmi neefektivní záležitostí. Což je velmi revoluční o podnětný způsob uvažování i pro Popletu.
   Pokud se jedná o spektrum barev éterického těla, tedy aury, jež vnímají citlivci, tak to na vizuální úrovni naznačuje stupeň pokročilosti jedince. Proto jsou na ty nejpokročilejší cíleny útoky. A ty mohou být pouze a jen fyzického charakteru. Kristovské osobností se prostě zabíjejí, aby se odložilo jejich působení a zadržel obecný pokrok směrem k Universu.
   Temné duše jsou jak říkají Védy ty, jež se nepřehouply přes vegetativní úroveň života /vyživování, plození, zábava/. A podle mého selského rozumu tuhle masu není potřeba směřovat. Neboť ona je svým způsobem života předurčena být tou největší a vlastně přirozenou silou zla. A pro zlo je to samozřejmě i velmi stálý zdroj a zásobárna energie. Proč by tedy na tuhle skupinu, či masu bylo plýtváno energii jakoukoliv uvědomělou sílou temnot. Když i ona se musí těmito zákony vesmíru řídit.
   Můj velmi omezený rozoumek mi taky říká, že vesmír-universum je nastaven na jakýsi druh samoregulace. Která ovšem pracuje s respektem k možnosti růstu jakéhokoli potenciálu a to kamkoli. Což mi pomáhá vysvětlit si sám pro sebe ten nejdiskutovanější lidský pojem, jímž je svoboda?!?
   Ještě Mailo, když zmiňuješ v textu a v jeho souvislostech "zpětnou vazbu", tak na jazykové úrovni je to vyjádření jdoucí rovněž všemi směry. Jež možná nedokázal vyjádřit ani dávný a ještě neokleštěný jazyk Rassy. Jedná se opět o náš vše-lidský problém se slovem svoboda. A rovněž i s výrazem dualita. Matěj

   Vymazat
  10. Ano Matej pouzil som slova spetna vezba v zmysle ako hovoris,pretoze tych sposobov podpory a zdokonalovania je vela.Kolko ciest tolko sposobov.Aby neboli nase cesty totozne-rovnake vytvorilo sa pre nas mnoho spravnych ciest sposobov a spravnych uceni..preto i pre vsetkych neexistuju vzdy rovnake pravdy i ked pravdy to su...vtip je ale v tom ze nakoniec maju rovnaky ciel.

   Vymazat
  11. Iv, ti lidé nejsou bez duše, jako bez ní není nikdo z nás. To, že se někdo chová jako "temný" a má údajně auru temnou již od narození, jej automaticky nesnižuje na bytost bez duše, neboť vše je oduševnělé a oduchovnělé, jen na různých úrovních a různými způsoby. A to je něco, co bychom si hodně rychle měli uvědomit, jinak se tímhle rozdělováním na temné a světlé sami zničíme. Když někomu řeknu temný, je to téměř automaticky spojeno s nenávistí, která umí jen destrukci a ne nějaké nové tvoření, natož tvoření nového (mírového, harmonického, více lidsky sjednoceného) sociálního uspořádání. Každý má možnost výstupu nahoru, k dobru a lásce; parazitování je jen známkou velkých pozůstatků zvířecího stupně, které musíme postupně všichni odhodit, chceme-li se stát Lidmi. Matěj správně píše, že červa máme stále všichni v sobě, i ti, kdo povýšeně celé velké skupiny lidí shodí na úroveň parazitů bez duše. A jen my ho můžeme překonat. A jak kdosi zpívá - omnia vincit amor...

   Degradovat velkou skupinu lidí na nějaké klony bez duše, to naprosto neodpovídá realitě. Ještě jednou opakuji, žádná bytost tu nemůže existovat bez duše a ducha. Někdo je má mnoha inkarnacemi velmi zdokonalenoé, jiný méně. Ale jsou to stále lidé, kteří mají možnost vyrůst ke stejné dokonalosti. A mělo by se jim pomáhat. S tou nenávistí, plodící další rozdělování, dospějeme jako lidstvo k zániku. Jak správně píše Matěj, rasy jsou pozůstatkem dřívějších dob. A ty musí být úplně překonány. Navíc některé rasy jsou opravdu jen falešně nazvané a nezakládají se ani na nějakých genetických rozdílech, ale jen místním a prostorovém rozdělení. Abychom si neuvědomili, jak moc společného máme. Vždyť už dnes směřuje vývoj k postupnému sjednocování ras a mizení rozdílů. Rasa jako taková nespojuje, ale tvoří izolované ostrůvky nenávisti vůči okolí, a to musí být překonáno poznáním, že jako lidstvo, jakkoliv individualizované, jsme na vyšší úrovni jednota. Ta jednota je skutečností a bude se projevovat stále více i přes odpor těch, kdo se ji bojí uznat.

   Vymazat
  12. Spajdy,
   perfektní "sluníčkový" komentář, jen mně na něm cosi zavání, snad snaha podsouvat někomu zde povýšenost?
   Každý máme své poznání. Nemůžu tady tvrdit, že vím jak probíhalo ono "klonování" části lidstva, ikdyž možná můžu. Jenže realita je taková, že velké procento lidí má zásadní povahový rys a to je naprostá ztráta empatie a citu. Lepší než si nalhávat do vlastních řad, že se to dá vývojem změnit, je si uvědomit, že s parazitem nic nenadělám a zůstane vždy parazitem. Tasemnici prostě nepřesvědčíte, že má vypadnou z Vašich střev, že se Vám nelíbí že spotřebuje všechny Vaše živiny, které si pracně pro své tělo opatříte, na to se musí použít jiný kalibr.
   Jak psal pan Iv, blbost je virus a jen doufám, že Universum už "požilo" dávku léku, který náš nemocný spolek zde na Zemi řádně pročistí a dezinfikuje.Ikdyž pro něj je to mžik, pro nás zde třeba věky.
   To mně zase na Matějově komentáři velice zaujalo :"karma - je z energeticko-informačního hlediska velmi neefektivní záležitostí. Což je velmi revoluční o podnětný způsob uvažování" a ještě jedna poznámka od něj :"Proto jsou na ty nejpokročilejší cíleny útoky. A ty mohou být pouze a jen fyzického charakteru. Kristovské osobností se prostě zabíjejí, aby se odložilo jejich působení a zadržel obecný pokrok směrem k Universu."
   Víte, když se mně nelíbí nějaké stránky a připadají mně se mnou nerezonující, tak je ignoruji a mám to vyřešené. Však máte přece svůj blog, kde prezentujete svoje názory a zkušenosti a tak je to přece v pořádku.

   Vymazat
  13. to Spajdy
   Času bylo habaděj a mohlo by to skončit taky vyhlazením. Opakuji co napsala TerFry - Karma velmi neefektivní záležitost, vymyšlena pro poddajnost a vůbec to napsala dobře.

   Vymazat
  14. No a Spajdy jen by mne zajímalo, co třeba spatřujete za oduševnělost na takovém pedofilovi.
   Totiž, když o někom někdo řekne, že má oduševnělou tvář, protože Duše se zrcadlí v očích, tak to se jen tak nestane a taky často nestává.

   Sílo znič všechno temné zde na Zemi.
   Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi.

   Vymazat
  15. to Spajdy
   Souhlasím s Terfry a povyšování jak píšete jsem si tu též nevšiml.
   Ke zmíněný skupině klonů - degradovali se přeci sami a to svým rozhodnutím, protože jim chybí svědomí tak mi přijdou jako klony bez duše.

   Sílo znič všechno temné zde na Zemi.
   Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi.

   Vymazat
 3. prišlo emailom...
  Videa, které vám vrátí důvěru v lidskost

  https://www.youtube.com/watch?v=H-GkEDr-pQ0
  https://www.youtube.com/watch?v=83RirGTJgsM
  https://www.youtube.com/watch?v=M8qs6ycyyuE
  https://www.youtube.com/watch?v=bhq-tMbQ65Y

  Leo

  OdpovědětVymazat
 4. Ahoj Matěji, díky to jsem si jedním dechem pročetl další trefnej kamínek do skládačky.
  Jo infikovaný saský kmeny no to je vysvětlení. Už kdysi mě napadlo (nebo jsem četl už nevím) když nás Slavieny a Árijce vlastně nedokázal nik porazit napřímo tak se snažili rozvrátit nás vyčůraně zevnitř. A to prosím nejednou, vždyt se to furt opakuje (!!?), jaktože jsme se už tenkrát dávno nepoučili ? No to ted neřešme.

  Ted je dle mýho třeba ne hledat ale NAJÍT naše společný znaky, vždyt je vlastně známe, a spojit se a to i napříč spektrem různejch jazyků, nebo hranic, prostě překonat tyto uměle vytvořený překážky co vlastně překážky nejsou, jen když lidi pochopí, každej sám za sebe. Snad je nás už dost nás obyčejnejch lidí co chceme normálně žít, chceme se radovat ze společnýho tvoření a taky se radujeme s každičkým úspěchem v naší věci.

  Člověk nad Člověkem u nás nemá práva,
  naše heslo je Svoboda a Sláva!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo,
   je nutné nejenom hledat, ale i nacházet a hlavně vytvářet prostředí ve kterém si příslušníci nejenom bílé rasy, ale i všech ostatních uvědomí, že manipulační metoda rozděl a panuj je tisíciletí bez výjimky aplikována na všechny planetární populace.
   7 miliard lidí chce přiměřeně slušně žít, radovat se a tvořit... jak uvádíš. Zrůdy chtějí pouze vládnout. A když jejich moc zakolísá a vadne, tak už jenom ničí. To je ona fatální priorita ignorantů na 6 stupni KSB. Tedy nejednat, ale válčit. O čemž často hovoří Pjakin. Matěj

   Vymazat
  2. Mě se o tom sjednocování světlých národů snad i zdálo, někdy si sen pamatuju a někdy je to horší vybavit si, kdoví čím je to.
   Např v otázce Jednoty čechů a slováků mi přijde jako bychom nebyli nikdy rozdělení, a současnej stav cejtím spíš jako "pokus" co že na to lidi řeknou (či lépe - jestli se "nechaj" nebo proti temu vystoupí). Dál o tom hovořil i Pjakin stejným tónem, potěšil mě a snad se i trefil.
   Osobně to mám tak že sám za sebe jsem naše státní rozdělení nikdy nepřijal,
   v "mé realitě" žiju stále v Československu.

   Často mi běhá hlavou otázka JAK sjednotit lidi po celým světě. Přijde mi že by možná bylo dobrý vytvořit nějakou jednoduchou obrázkovou "knížku" (?) aby nebylo pro jiné národnosti třeba používat překladač a mohlo se to rozeslat po celým světě aby to oslovilo všech těch zmíněných 7 miliard (minus zrůdy). Malování bych radši přenechal někomu jinému .)

   Vymazat
 5. pre ol...
  každé náboženstvo už má svoju "obrázkovú knížku", no kto ju plne pochopil a stal sa Človekom?
  Niekedy mám pocit, že keď to tu zhora niekto pozoruje, tak to radšej ešte na orbite otočí... :)

  http://www.mojevideo.sk/video/24ded/poznas_svojho_boha.html
  http://ulozto.cz/xxDynjkr/poznas-svojho-boha-mp4
  Leo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leo,
   vidím že mám od Vás vzkaz právě se mi tu objevil to je milé :-) , děkuju za odkazy ano náboženství jsou jen programy lidské mysli a často šikovně nastrčené.
   Takovéto rozhovory jako v tom videu mám také v osobním životě, zatím mi nikdo nedovedl plně vysvětlit proč by to "jeho" náboženství mělo být to správné (a snažili se...) a často jsem přišel na to, že náboženství lidé přejímají od rodičů třeba už jako děti, ale už méně se pro nějaké rozhodnou v životě, či je "chytí" do spárů někteří zmetci svědci v nějaké těžké životní situaci.
   Pokud smím dotaz Leo nevím zda žijete v SK - cítím tam mnohem více křesťanskou, pobožnou atmošku než tu v ČR, lidé mi přijdou v SK více pobožní, jak to cítíte Vy?

   Vymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.