čtvrtek 4. června 2015

Astrofyzika – všechno špatně II.


Stále naše věda pracuje v uzavřeném prostoru a velmi často nechce připustit nové pohledy, které neberou v potaz jen naučená klišé a kdy myšlenky pracují s otevřeným prostorem kolem nás.
Australské studentce se podařilo prokázat existenci plazmových trubic, plovoucích nad Zemí. Je to další aspekt dokonalosti Vesmíru, nyní si můžeme k magnetismu a elektromagnetismu Země přičíst plazmatické trubice. Jsou to velké, neviditelné, pohyblivé plazmové trubice nad Zemí.
Samozřejmě, že se studentka zpočátku setkávala s velkým skepticismem od velectěných vědců z oblasti astrofyziky, ale tato studentka (23) Cleo Loi se nedala a pracovala na své teorii až do konce. Použila k výzkumu radioteleskop, umístěný v západním australském vnitrozemí a její teorie trubkových plazmatických kanálů se potvrdila. Tyto kanály jsou  ionizovány slunečním zářením.
Více jak 60 let se vědci domnívali, že možná tam tyto kanály jsou, ale tato studentka je poprvé zobrazila pomocí své technologie. Studentka Cleo Loi změřila výšku těchto plazmatických kanálů na přibližně 600 km nad zemí, to je asi, kde končí neutrální atmosféra a tam již přecházíme do plazmy vesmíru. Kanály jsou většinou krásně zarovnány s magnetickým polem Země a jejich vnitřní pohyb je pomalý. Použila k zobrazení sadu 128 antén ve čtvercové struktuře a to tak, aby bylo snímání rozděleno na dvě poloviny, tedy jako dvě oči od sebe. Ionizační vzory jsou poměrně strukturované a jsou i v souladu s magnetickým polem a navíc se mohou přesouvat z vlastní vůle. Toto poznání by mohlo narušit astronomická poznání, zejména by se opět mělo přehodnotit naše myšlení o tom, jak galaxie, hvězdy a mraky plynů v kosmickém prostoru fungují. Nyní je na vědu stále větší tlak na přehodnocení  svých poznání, jež jsou již opravdu zastaralá.

1 komentář:

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.