úterý 11. listopadu 2014

Jméno, ovlivňuje život? Díl II.

Zde je druhé pokračování z předešlého dílu http://energieupramene.blogspot.cz/2014/11/jmeno-ovlivnuje-zivot-dil-i.html
 JÁCHYM
- osobnost pracující obětavě pro druhé. V životě víc práce než lásky. On sám ji kolem
sebe umí rozdávat. Jáchym větši-nou pracuje mozkem i rukama. Jeho rozvinutý intelekt
je velmi závislý na příjmení a určení životní cesty. Zde si abso-lutně netroufám naznačit
povolání, neboť vše je závislé na okolnostech a podmínkách, v kterých Jáchym vyrůstá.
Pro-vází Slunce; Měsíc, Merkur a Venuše. Někdy se může zvrt-nout v inteligentního
zločince.
JAKUB
- vítězné já. Při oslovení Kubo se "já" zmírňuje. Jméno vhodné pro Berana, Býka, Pannu,
Vodnáře, Střelce, Raka, Kozoroha. Ve Štíru by byl agresivní. Je inteligentní, vítězící, kála
povolání se různí podle zvířetníkových znamení. Je to šťastné jméno, vřele doporučuji.
Provází Slunce a Neptun.
JAN
- tradiční české jméno, ale v životě nepříliš šťastné. V Janovi je karmická zátěž, která se
dědí od nepaměti. Smysl pro spravedlnost, vnitřní rozporuplnost nedávají klidu. Celý
život se Jan snaží setřást svou karmickou zátěž. Díky datu narození může dosáhnout
hezkého postavení, ale vnitřní rozpor zůstává. Jméno Jan doprovází Slunce a Saturn.
Nedoporučuji v ohnivých znameních, ani ve vod-ních se mu moc nedaří, navíc je horší ve
zdraví. Pokud převládá přezdívka Honza, zlepšuje to život Jana osobně i zdravotně.
JANA
- Jany jsou většinou hodná děvčata, dobré matky, netrpí přecitlivělostí a dokáží zacházet
s financemi. Samozřejmě kromě Berana, možná i Štíra. V těchto znameních jsou tvrdohlavé
a rozmarné. Zároveň velmi ambiciózní. Někdy i sobecké, což se zkušenostmi v
životě zmírňuje. Jana je do-bré jméno, provází Slunce a Uran, ale osud je souřadnice s
příjmením.
JARMIL
- vůdčí schopnosti ze jména vyzařují i kouzlo osobnosti. Jarmil znamená vítězství přes
překážky. Ve jménu je skrytý Saturn, který občas hází klacky pod nohy. Vidím normální
život, Jarmil vše ustojí. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun. Vhodné pro Váhy,
Pannu, Býka a Kozoroha.
JARMILA
- snaží se, je učenlivá osobnost, která může svou káru dotáhnout daleko, ovšem
problémy citového rázu zde jsou a budou. Vnitřní nepřizpůsobivost může nadělat v jejím
ži-votě pěknou paseku. Vládne Slunce, Měsíc, obrácené Slunce s Plutem. Pluto je mrňavá
a záludná planeta. Já bych dceři jméno Jarmila nedala, protože prvotní vibrace jména
velmi ovlivňuje celý život. Moc nedoporučuji.
JAROMÍR
- ve jménu je prvotní vibrace Slunce, Marsu, Neptunu, což znamená start směrem ke
hvězdám, a to do třiceti 30 let věku, potom se pomalinku vrací z kosmu na zem. Jaromír
dovede obětavě' pracovat, je kamarádský, přítulný, má sex-appeal. Dokáže být hravý i
tvůrčí, ve Vodnáři někdy nevyzpy-tatelný, ve Štíru moc sexuální, v Beranu je bláznivé
Sluníčko. Rozhodně v žádném znamení nikoho nezarmucu-je. Svůj majetek by si měl
zabezpečit do třiceti pěti let, ale výjimky jsou možné.
JAROSLAV
- majetnický, materialistický a pokud nejde o peníze, tak i hravý a citlivý. Vůbec
nedoporučuji v Býku, Kozorohu a Vodnáři. Tam vládnou především finance. V Panně
naopak penězi zahrnuje rodinu a je velmi pracovitý. Doprovází Slunce, Měsíc, Venuše a
Uran.
JAROSLAVA
- skryté vůdcovské schopnosti, vnitřní karmická zátěž. Léty dochází toto jméno k
úspěchům středního rázu. Doporučuji ve Lvu, Vodnáři a Váhách. Také Kozoroh dojde
po překážkách svého cíle. Necítí se dobře v Rybách, Štíru a Býku. V Panně je Jaroslava
puntičkářská manželka a mat-lu-1. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.
JERONÝM
- společenský, má více talentů, je oblíbený a má rád společnost, kde se může blýsknout
svými duchaplnostmi. Jen je problém vydržet v životě s jednou ženou. Jeroným je velice
svůdnický a zvídavý. Nezřídka absolvuje v životě více vztahů. Do manželského přístavu
ho pod hrozbou násilí vžene jen nutnost. Vnitřně hůře přizpůsobivý. Vládne Slunce,
Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem. Mírnější je ve Váhách a Býku.
JINDŘICH
- osobnost, intelektuál, zvídavý, vnitřně nelidný, obětavý a někdy i náladový. Několikrát
za život i bojovný. Většinou se věnuje práci pro druhé. Rád cestuje a poznává cizí krajiny
až s badatelským zaujetím, má smysl pro krásno, dobré jídlo a přátele. Velmi vhodný
ve Vodnáři, Lvu, Beranu, Vahách a Rybách. Méně vhodné v Raku a Kozorohu. Vládne
Slunce, Merkur, Uran, Měsíc a Mars.
JINDŘIŠKA
- inteligentní, pracovitá, učenlivá a velmi soběstačná, někdy panovačná a upřednostňující
své ego, jinak sebevě-domá. Život zvládá bez lamentací, má hezký vztah k dětem. Občas
bývá uvnitř duše sama. Vhodné jméno téměř ve všech znameních. Ve Štíru přecitlivělá a
neurotická. Vládne Slun-ce. Merkur, ještě Slunce a Jupiter.
JIŘÍ
- toto jméno je velmi zvláštní. Zde bojuje nervozita s osob-ností uvnitř. Proto bych jméno
nedávala ve Štíru. ve Vahách. v Kozorohu. Naopak Ryby. Lev a Beran. možná i Vodnář
tu-to osobnost mohou vynést velmi vysoko. Všem Jiříkům do-poručuji: Klid. váš intelekt
zvládne každou situaci. Provází Slunce, Měsíc, Uran a opět Slunce.
JIŘINA
- učenlivá s karmickou zátěží. Jazýčky vah nikdy nekmita-jí vodorovně. Toto jméno je
hodně rozhoupané v životním běhu. Doporučuji obětavost a klid. Čím je vaše nitro klidnější.
tím lépe pro vás. Své dceři radši jméno Jiřinka nedá-vejte. Má to svá "proti". i když
jméno zní hezky. Provází Slunce, Mars, Merkur a Saturn.
JITKA
- má většinou sympatickou tvář a kosmické bouře v duši. Je inteligentní. v určitých
znameních až intelektuální. může to dotáhnout velmi daleko. Nedoporučuji dávat
jméno ve Štíru. v Blížencích. v Kozorohu a v Rybách. Tam způsobuje nervní a neklidné
prostředí. Vhodná je Lvice, Vodnářka a Panna. Provází Slunce. Jupiter. opět Slunce a
Venuše.
JOHANA
- jméno. které přežije skoro vše. Zde panuje až neuvěřitel-ná energie. Dvojitý Měsíc.
Slunce a Merkur znamená touhu po kariéře. Dívka tohoto jména jde tvrdě za svým cílem.
Není přecitlivělá, spíš naopak adaptabilní. Nejlépe se cítí v Ry-bách, Váhách a Beranu.
Nejhůře naopak ve Štíru a Blí-žencích. V politice může zaznamenat úspěch. V Beranu by
byla dobrá řeznice nebo operátorka. Vždy musí ovládat své "já". Nikdy by neměla hnát
situace do extrému, protože tam se probouzí zlo čísla 22 a mohlo by přivodit krach či
zkázu.
JOLANA
- velmi záleží, kde se dívka tohoto jména narodí. Z těchto podmínek se odvíjí její život,
vesměs rodinný. Pokud není špatná souřadnice s příjmením, ani karmické datum
narození, dá se mluvit o šťastném jméně. Vládne Slunce, Saturn a Uran. Vhodné pro
všechna zvířetníková znamení.
JONÁŠ
- impulzivní a nevyrovnaná energie, živočišnost, sobectví, inteligence často využívaná k
vlastnímu prospěchu, zvlášť ve znamení Štíra, Kozoroha a Býka. Ostatní znamení jsou
pro Jonáše vhodnější. Povolání: právník, profesionální sportovec nebo zuřivý reportér.
Jde o to kočírovat a zúročit tuto energii ve prospěch druhých. Působí Slunce, Merkur a
Jupiter.
JOSEF
- tradiční české jméno je plné odvahy i touhy být něčím, dokázat celému světu, že tady
je Josef. Kdo je víc? Josef je velmi spokojený ve Lvu, Střelci, Kozorohu, Býku, Vodnáři,
Panně i Beranu. Hůř se cítí v Rybách, Raku a Štíru. Částečně nerozhodný je i ve Váhách.
Vždy se snaží být osob-nost. U Josefa velmi záleží na příjmení i na datu narození. Každý
Josef si rád dá pivo a popovídá si víc v restauraci než v sebelepší modlitebně. Je stálý
partner pro vyjmenovaná dobrá znamení. Potíže v manželství může mít ve vodních znameních.
Působí Slunce, opět Slunce a Neptun.
JOSEFÍNA
- nadaná, zdrženlivá, skromná s karmickou zátěží. Citlivá, většinou si rozumí víc se
zvířaty než s lidmi, hlavně v ranném věku a pubertě. Potřebuje vědět, že je milována.
Později záleží na jejím příjmení, hlavní souřadnici a datu narození. Tam se odvíjí její
budoucnost. Působí Slunce, Mars, Merkur a Saturn. Doporučuji toto jméno dát v
ohnivých a pevných znameních, tam se cítí nejlépe.
JUDITA
- obrácený Měsíc znamená citlivost a introvertnost. Hůře se přizpůsobuje okolí, je
originální a výjimečná, vhodná pro všechna vodní znamení, Vodnář, Panna a Váhy. Pevná
zna-mení jsou pro ni životní rovnováhou, v ohnivých má potíže sama se sebou. Působí
Slunce, obrácený Měsíc s Plutem a ještě jednou Měsíc.
JULIE
- dračice, která je i citlivá i svůdná. Do pozdního věku ji za-jímají muži. Způsobuje to
vibrace Marsu. Když se zamiluje, bortí mosty a nejednou je opět opravuje do původní
polohy. Julie je hlavně žena. Jako matka umí být milující i rázná. Kromě Štíra jsou
vhodná všechna znamení. Provází Slunce, Měsíc, Slunce a Mars.
JULIUS
- obrácený Měsíc a opoziční Mars způsobují problémy. Toto jméno moc nedoporučuji, i
když může být dobrá sou-řadnice jména a příjmení. Čas působí nepříznivě na duši i tě-lo.
Toto jméno nemá karmu, ale znamená velký vnitřní boj. Nedoporučuji v žádném znamení.
JUSTÝNA
- obdobně jako Julius. Povinnosti, práce, citová nejistota. Přes krásu vysloveného jména
je nedoporučuji. Obrácený Měsíc s Plutem začíná sice Sluncem, ale potom už nic moc.
Výjimečně pomáhá dobrá souřadnice.
KAMIL
- odvážný, citově nevyrovnaný, mnohdy osobnost s prob-lémy vnitřního rázu. Citový
hlavně na svou osobu, vyžaduje mnoho lásky, ale málo jí vrací. Nevěrný, často sobec.
V mládí dovede snít, ale potom ho strhává životní proud. V Raku a Rybách nadaný,
nevyhýbá se povzbuzujícím prostředkům, které mu léty ničí psychiku i fyzický stav. V
určitých zna-meních je velmi talentovaný. Doporučuji meditace, myslet víc na druhé než
na sebe. Vhodná znamení jsou Býk, Panna, Váhy, Vodnář, tam je vše daleko mírnější.
KAMILA
- citlivá až přecitlivělá s obráceným Měsícem s Plutem. Jde za svým snem, často hůře
přizpůsobivá.-Narozena druhého v jakémkoli měsíci je samotářka. Vhodné povolání pro
ni je psycholog, čarodějnice, léčitelka, kartářka a vše, co souvisí s intuicí. Nesnáší řád
a stereotyp ji ničí. Miluje lidi a pomáhá jim. Ostatní Kamily to mají poměrně snadnější.
Nemají tolik vnitřních zábran. Přesto pokud chcete Kamilu, zvolte s počátečním
písmenem C, tedy Camilu. Vhodné pro všech-na znamení. Potom i ta dvojka bude dobrá
pro její rozvoj.
KAREL
- totéž jako Kamila, ale pozor na datum narození. Každá dvojka znamená ztížení bez
ohledu na souřadnici. Nedávat Býku, s dvojkou vznikne sice umělecká povaha, ale za
moc nestojí. Karel ve Vodnáři naopak pomáhá lidem. Karel narozený ve dnech 1., 3., 5.,
6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 17., 18., 19.,30. a 31., bude Karlem šťastným, který rozvine svou
introvertní povahu. S výjimkou Štíra jsou vhodná všechna znamení.
KARINA
- snílek se skrytými schopnostmi vést. Dvojitý Měsíc dává vstřícnost a kamarádství,
obávaný Saturn víc pomáhá, než škodí. Jméno velmi adaptabilní, vybavené intuicí a
hezkou tvářičkou. Má přirozenou inteligenci, vítězství dosahuje snadno. Je dobře a
snadno vzdělatelná, většinou oblíbený smíšek. Ve Štíru je velmi smyslná a nevěrná.
Jinak jsou vhodná všechna znamení.
KAROLÍNA
- mírná, přátelská, lidská a vítězící v každém znamení. Může ji sice strhávat datum
narození či souřadnice s pří-jmením, ale většinou vše dobře dopadne. Jméno jedno z
mála, které tahá dívku tohoto jména ze všech problémů. Pomáhají často přežít životní
krize. Jen málokdy sepne tvrdá karma zároveň souřadnice osudu i cesty života. Její
výhodou je intuice. Jestli chcete mít Karolinu, říkám ano. Působí Měsíc, Mars, Venuše a
Neptun.
KATEŘINA
- většinou velmi učenlivá, inteligentní a v mnoha zna-meních skromná. Najdou se však
i výjimky, vychytralé nebo velmi arogantní. Ale vždy je to póza, která se jim nakonec
nevyplatí. Ty inteligentní Kačenky svou káru života opravdu někam dotáhnou. Mají
bohužel karmickou zátěž, takže u obou druhů Kateřin je slabší zdraví a k rodinnému
životu se dostávají až kolem třiceti let. Přesto u Kateřin souhlasím. Vhodná ve Lvu,
Beranu, Panně, Vodnáři, Střelci. Provází Měsíc, Mars, Merkur a Saturn.
KAZIMÍR
- hrdě znějící jméno, ale v této vibraci působí více vnitřní pocity a hodnoty než osobnost
navenek. Kazimír je šedá emi-nence, umí vládnout ne jako rétorik, ale diplomacie je mu
vlastní. Vhodný v každém znamení kromě Raka a Panny, tam má sklon k bohémství či
alkoholu. Vládne Měsíc, Mer-kur, opět Měsíc a Venuše.
KLÁRA
- jméno s karmickou zátěží, číslo ubírá dívence štěstí. Je sice krásné, ale působí jako
chrám marnoSti. Čím je starší, tím má větší problém, nejen citlivé. Vůbec nedoporučuji,
pokud chcete, aby vaše dítě bylo šťastné. Je možné, že jí bude pomáhat souřadnice s
příjmením, ale vše je jen dočas-né. Působí Měsíc, Slunce, Venuše a ten hromský Saturn,
který vše ničí. Klára je silná ve Lvu, Beranu a Střelci, v Panně a Býkovi. Jako matka
vydrží i horší manželství, ale i ona má jen jedny nervy. Není přecitlivělá, avšak dokáže
tiše trpět, pokud je všechno na ni příliš, vybuchne jako načasovaná nálož.
KLAUDIE
- jemná, zasněná v Rybách, rázná v Beranu, pracovitá v Panně, toto je dobré jméno,
přestože na něj působí Saturn. Je jako vlídnější kmotr. Klaudie má spoustu kvalit
a inklinu-je k humanitním vědám. V životě se musí trochu poprat o své výsluní, ale
pokračování je většinou dobré. Doporučuji ve všech znameních. Provází Měsíc, Saturn a
Neptun.
KLEMENT
- maně se mi vybavuje jen jeden člověk tohoto jména. Jeho vibrace je zcela v rozporu s
hlásáním různých idejí. Klement je založen čistě materialisticky, majetnicky. Potřebuje
zázemí, aby mohl vládnout. V Býku, Panně, Kozorohu i Be-ranu je tvrdého ražení, o
Štírovi ani nemluvím. Možná by šel ve Vodnáři či Rybách. Jiné znamení nedoporučuji.
Vládne Venuše, Měsíc a Uran.
KRISTIÁN
- vybaví se mi Oldřich Nový a jeho nezapomenutelná role. Kristián je citlivé a inteligentní
jméno. Jako dítě se pere pouze v sebeobraně. Vládne vtipem, citem, v určitých znameních
nezklame očekávání, žádné ženy toužící po hezkém vztahu. Jsou to znamení:
Lev, Býk, Střelec, Váhy, Vodnář, Ryby a Štír. Klidnější je v Panně, vzpurnější v Beranu a
Kozorohu, přecitlivělý v Raku, tam je nadán i nějakým ta-lentem. Pokud jste si toto jméno
vyhlédli pro svého potomka, gratuluji. Působí Měsíc, Mars, Uran a silné Slunce.
KRISTÝNA
- jméno s vítěznou vibrací. Přátelská, citlivá, učenlivá, stálá. Doporučuji ve všech
znameních. Jedno z mála vi-bračně vyvážených jmen. Kristýnku by mohla poškodit jen
patná souřadnice s příjmením. Vládne Měsíc, Mars, Venuše a Neptun.
KRYŠTOF
- jméno plné rodinného klidu, snění. Kryštof má tak mírnou vibraci, že mám chuť
napsat něco o "buchťákovi". Doporučuji jméno dát v agresivních znameních, aby v
životě neusínal za chůze. Vhodné znamení: Beran, Lev, Střelec, Kozoroh, Štír. Pokud
se dítě narodí 2., 20., 29. v měsíci, nedávejte mu jméno Kryštof. Nebude se umět bránit
nástrahám života. Vládne Měsíc, Mars a Venuše.
KVĚTA
- spousta neklidné energie dřímá ve jméně Květa. Nemá rá-da stereotyp, potřebuje
cestovat, žít trochu neobvykleji než druzí. Velmi záleží na souřadnici s příjmením. Vždy
je samostatná, nesnáší omezení. Narozena ve Štíru, Beranu, Kozorohu je vzpurná.
Doporučuji dávat jméno v Panně, Rybách, Raku. Tato znamení na ni působí blahodárně.
Vzhledem k nevyváženosti energií nemá toto jméno nikdy jednoduchý a klidný život.
Vládne Měsíc, Slunce a Uran.
KVĚTOSLAV
- opět velmi rozporuplné vibrace. Horší vnitřní přizpů-sobování se okolí. Nedoporučuji
v Býku, Kozorohu, Raku, Štíru. Obrácené Slunce s Plutem dává zabrat. Květoslav může
dokázat mnohé, ale s problémy. Dobře si rozmyslete, zda toto jméno dáte svému dítěti,
tady nepomůže ani zkrá-cení na Slávka. Vnitřně si může ulevovat psaním knih.
KVĚTOSLAVA
- jméno sice květinové, ale s těžkou karmickou zátěžI. Nedoporučuji dávat v žádném
znamení. Vládne Měsíc', Neptun a silné Slunce dává duchovní sílu karmu přežít. Pokud
se tomuto jménu můžete vyhnout, udělejte to.
KVIDO
- opět vibrace plná bloků a klacků pod nohama. Mírný Kvido se pere se životem, jeho
nástrahami. Naštěstí se lid' tomuto jménu víceméně vyhýbají. Jméno samo za to nemůže.
Nedoporučuji. Vládne Měsíc, Jupiter a Saturn.
LADA
- čistá, jednoduchá a šťastná vibrace. Mars dává jménu náboj a chuť bojovat a soutěžit s
druhými. Neptun zase stálost a šťastné ukončení všech problémů. Lada je in-teligentní,
originální a svá. Jméno je vhodné ve všech zna-meních.
LADISLAV
- kreativita, citlivost a smysl pro rodinu. Také smysl pro hmotné statky. Ladislav by
neměl propadnout mamonu, pro-tože tím ničí svůj klid. Zde má obrovský význam slovo
přiměřenost. Logické myšlení ho předurčuje k podnikání Či povolání na volné noze.
Vhodné ve všech znameních, kromě Raka a Štíra, tam se většinou necítí moc dobře.
Vládne Mars, Měsíc, Venuše a Uran.
LAURA
- štěstí, flexibilita, prostě šťastná vibrace. Zdravé sebevě-domí, inteligence a logické
myšlení. Toto jméno může dosáhnout vysokých cílů. Laura není přecitlivělá, je
přizpůsobivá II silná. Jméno vhodné pro všechna znamení. Pouze ve Štíru krásná,
smyslná a nevěrná. Velmi samostatná. Pokud nemáte rodičovské buňky, dejte dceři
jméno Laura. Provází Mars, Slunce, Saturn a Uran. První Saturn se chová ke jménu
vlídně.
LENKA
- opět karmická vibrace. Lenky nemají jednoduchý a šťast-ný život. Je jen velmi málo
světlých výjimek, a to musí mít opravdu dobré datum narození a souřadnici s příjmením.
Největší problém může být v milostných vztazích. Když vztah náhle končí, Lenka se ptá
proč. A já odpovídám: "Protože máš, holka, špatnou vibraci." Jméno bych doporučila
zkrátit na Lenu i na matrice. Vládne Mars, Slunce, Venuše a Saturn, který s Venuší pěkně
cvičí. Přestože je jméno velmi rozšířené, přemýšlejte, zda ho svému dítěti dáte.
LEONA
- introvert s horším vnitřním přizpůsobením. Nemá lehký milostný život. Ten jí ruší
obrácený Měsíc s Plutem. Leona se snaží o své místo na slunci. Její největší štěstí je v
rodinném kruhu. Svoji Leonku se nesnažte přizpůsobovat k obrazu svému, neboť má
o životě vlastní představu. Dokázala by s vámi hodně dlouho nemluvit. Na štěstí někdy
čeká déle, než sama předpokládá. Ale vibrace Marsu jí dává sílu bojovat. Ve Lvu se nedá,
v Beranu je příliš ambiciózní, ve Štíru někdy zlá, zmatená a nestálá. Ostatní znamení jsou
klidnější.
LEOPOLD
- učenlivý, neposedný a bohužel karmický. Vibrace čísla dává touhu po vzdělání i
sílu na jeho dokončení. Ale pere se se zdravotními či jinými problémy. Pokud chcete
mermomocí Leopolda, doporučuji ve Lvu či Kozorohu. Vládne velmi silný Mars, Merkur a
Saturn. Při špatném datu narození může být dokonce zmařené i vzdělání.
LEOŠ
- proutník, smyslník a ochutnávač života. Jako manžela ho doporučuji až ve starším a
vybouřeném věku, jestli vůbec, pokud je narozen ve dnech 1.,3.,5.,7.,9., 10., 11., 13., 15.,
16., 17., 18., 19. a 31. v měsíci. Víte, ženy, proč? On smí vše a vy kromě rodiny a sporáku
téměř nic. Dovede být velmi žár-livý, panovačný až despotický. Když už Leoše, tak
narozeného 2., 12.,21.,24.,28. nebo 29. dne v měsíci.
LIBĚNA
- karmická zátěž ve jméně může nabádat k pomoci lidem. Práce v sociální sféře,
zdravotnictví apod. Tam se Liběna bude cítit nejlépe. Není vhodné dávat jméno ve Štíru,
Lvu a Kozorohu. Ani v Blížencích se necítí moc dobře. Má pocit obětování se. Působí
Mars, Měsíc, a Jupiter, planeta štěstí, se kterou cvičí Saturn v její neprospěch.
LIBOR
- jméno moc nedoporučuji. Má číslo karmy, jedné z nej-těžších. Zároveň je ale vybaveno
slušnou duševní silou nepřízeň osudu překonat.
LIBUŠE:
- jméno s tvůrčím neklidem a věčnou činností, duševní či fyzickou. Cit, rozhodnost a
vždy boj o místo na slunci. Doporučuji ve Lvu, Beranu, Kozorohu a Střelci.
LILIANA
- osobnost veskrze oblíbená, praktická, učenlivá, s hezkou tváří a talentem. Jako žena
umí hájit práva všech svých blízkých i přátel. Doporučuji ve všech znameních, neboť
jméno je velmi pozitivně vyvážené. Působí Mars, Slunce a Uran.
LINDA
- znamená krásná, cílevědomá s ohromnou energií uvnitř svého nitra. Někdy se bude
zdát až necitlivá, ale je to v mno-ha situacích obranná maska. V Beranu je přímá a
odvážná, ve Lvu nervní a majetnická, ve Střelci putovní, ráda cestuje a poznává cizí
kraje až do pozdního věku. Ve Štíru bezohled-ná a přivlastňující si cizí muže. V Rybách
nadaná, dosahu-jící mnoha vrcholů v umění a humanitních vědách, nebo v politice.
Ovládá rétoriku a je intelektuální. V Panně je ne-zdravě čistotná, až je tím protivná. Ve
zbylých znameních je neústupná. V životě by se měla snažit, aby se naučila naslouchat
druhÝm. Vládne Mars a velmi silně MěsÍc.
LJUBA
- vnitřně hůře přizpůsobivá, občas samotářka, umělkyně. Sportovkyně, či výrazná
osobnost, vždy svá a originální. Doporučuji v ohnivých znameních, tam se rozvíjí nejvíce.
Působí Mars, obrácené Slunce s Plutem.
LUBOMÍR
- vítězné jméno se dostane z problémů snadno. Je stále. bojovné i citové. Doporučuji
kromě Býka a Štíra ve všech znameních. Lubomír může být podnikatel, sportovec.
umělec, většinou nikdy řadový pracovník. Snad jen narozený 2.,20. a 29. dne v měsíci.
Působí Mars, Venuše a Neptun.
LUBOR
- jméno s neklidnou a zvědavou energií. Lubor musí být všude, kde se něco děje.
Většinou má v životě štěstí. Je in-trovert, o to víc vstřebává dojmy a pocity ze všeho, co
vidí co prožívá. Je velmi svobodomyslný. Vhodné téměř pro všechna znamení kromě
Býka, Štíra, Blížence, Vodnáře. Provází ho Mars, Měsíc a Jupiter.
LUBOŠ
- velké ego, schopnost něco dokázat, ale jako manžel v mnoha případech lehký otrokář.
Velmi si potrpí na rodinné prostředí, ale sám těžko vytváří harmonii domova. Snad jen v
málo případech je toto jméno mírnější. Narození 2., 21. a 24. takoví jsou. Ostatní na sobě
musí pracovat. Jestli je Luboš narozen 15. v měsíci, ženy, prchejte! Pouze 15. 2. a 15. 3.
ještě ujdou. Mohou z nich být velmi dobří pod-nikatelé, kteří potřebují mírné a tolerantní
manželky. Působí Mars, Slunce, Jupiter a Venuše.
LUCIE
- nositelka světla s neklidem v duši, hledající pravou lásku. Romantička, cestovatelka
obdivující přírodu i čistotu lidské duše. Soucítí s trpícími. Velmi vhodné je studium
humanitních věd. Lucii najdeme ve zdravotnictví a všude, kde je třeba pomoci. V
ohnivých znameních navíc talento-vaná. Je to velmi introvertní, ale dobré jméno.
Doporučuji ve všech znameních. Provází Mars, Měsíc a Jupiter.
LUDĚK
- šťastné jméno, většinou si vše vybojuje šarmem či vtipem. Někdy pozor na nešťastné
náhody. Varuji před zbrk-lostí, hrozí úrazy. Doporučuji kromě Štíra pro všechna Znamení.
Štír to tíž skáče z balkonů cizích žen, má obrovský sexuální potenciál a smysl pro
rizikové dobrodružství. Pro-vází ho Mars, Slunce, Saturn a Uran.
LUDMILA
- většinou tato bytost musí pracovat pro jiné. Nemá lehký osud, čeká ji trápení. Saturn
navazuje na Neptuna, což signal-izuje stálé běhání v kruhu marnosti či starostí. Ludmila
může dosáhnout vzdělání i pěkného postavení, ale ne klidu srdce a duše. Nedoporučuji
toto jméno pro slabší znamení Vah, Blíženců, Ryb a Raků. Vládne Mars, Měsíc, Saturn a
Neptun.
LUDVÍK
- jméno s karmickou zátěží. Jinak život s problémy. Ludvík se umí poprat se starostmi
i sám se sebou, ale vždy potřebuje zázemí a lásku. Nedovede se prát jen o sebe. To
nechává na jiných. Vhodné pro Pannu, Váhu, Býka, Lva, Berana. Ostatní znamení nejsou
tolik inspirující. Vládne Mars, Měsíc, Jupiter a Saturn.
LUKÁŠ
- osobnost s horším skrytým přizpůsobením. Doporučuji jakýkoliv druh sportu, který
umožní otevření uzavřené duše. Jinak nebojácnost a v životě dost štěstí. Vhodné
znamení Beran, Lev, Ryby, Vodnář, Panna a Štír. Vládne Mars, obrá-cené Slunce s
Plutem.
LUMÍR
- nervní osobnost, která nezřídka dosahuje vyššího vzdělání. Samostatný, těžko snášející
rozkazy a příkazy. Po-kud někoho miluje, miluje bez výhrad. Je dobrým přítelem. Vhodné
pro Váhy, Vodnáře, Ryby, Raky, Kozorohy a Panny. Vládne Mars, Měsíc, Uran a Slunce.
LÝDIE
- citově nevyrovnaná, snadno se rozzlobí. Většinou usiluje o vedoucí postavení, zvlášť v
Beranu a Lvu. V Panně praco-vitá a praktická. Ve Štíru záludná, možná neprůhledná, vždy
připravena vládnout. Provází Mars, Měsíc, Uran a Slunce.
MAGDALENA
- většinou hezká tvář, osobnost, učenlivá a příjemná. Nejvhodnější znamení Ryby, Rak,
Blíženci, Vodnář i Kozoroh. Naprosto ne ve Lvu, tam vzniká často panovačnost, někdy až
nesnášenlivost. Vládne Merkur, Mars a Slunce.
MAHULENA
- přímá, přirozeně inteligentní, někdy žije s vnitřním bojem v duši a horším
přizpůsobováním ke změnám. Své nitro si nevylévá na potkání. Je to prostě dobře
zamaskovaný intro-vert. Dovede být příjemná a veselá, přitom nikdo netuší, co se v
ní děje uvnitř. Dobrá znamení: Beran, Lev, Býk, Panna, Váhy, Kozoroh a Ryby. Vládne
Merkur a obrácený Mars s Plutem.
MARCEL
- kontroverzní povaha s karmickým číslem. Nemá úplně jednoduchý život, byť může
při dobré souřadnici dokázat mnohé. Někdy jedná tvrdě. Většinou ho provází zmatek či
smůla v lásce, v rodinném životě. Vhodné v Býku, Lvu a Ry-bách. Vládne Merkur, Měsíc,
Jupiter a Saturn.
MARCELA
- stálá, materialistická ve Lvu, má smysl pro rodinu. Život jí přináší do života dost změn,
jež ona nese nerada. Doporučuji znamení ohnivá i zemská. Ta jí dávají flexibilitu a
přehled. Vládne Merkur, Měsíc, Venuše a Uran.
MAREK
- šikovný, nadaný, zvládá rétoriku, je vznětlivý a trochu ješitný. Doporučuji všechna
zemská i vodní znamení. Z ohňových pouze Lva. Jméno je šťastné. Vládne Merkur,
Měsíc, Slunce a Mars.
MARIÁN
- učenlivý, věrný a stálý. Bohužel s karmickou zátěži. Jméno vůbec nedoporučuji. Pokud
už toto jméno máte, je lepši ho změnit. Jinak je třeba obrovská síla na zvládáni životních
potíží. Působí Merkur, Měsíc, Neptun a Slunce.
MARIANA
- přímá, bojovná v Beranu a Štíru. Není přecitlivělá a umí si život zařídit. Je inteligentní.
Nezdrobňovat na Marušku. Nedoporučuji v Raku a Vodnáři. I Štír je pro ni nebezpečné
znamení. Vládne Merkur a obrácený Mars s Plutem.
MARIE
- jméno Marie je světové. Většinou učenlivé, inteligentní, citlivé i rázné. Marie je mateřská
i pracovitá a obětavá. Pouze špatná souřadnice s příjmením a datem narození jí může
zhoršit osud i životní cestu. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc, Uran
a Slunce.
MARIKA
- inteligentní, má hezké sny, většinou o materiálních zis-cích a příjemném životě. V
mnoha případech je tajnůst-kářská, někdy vypočítavá. Ke smysluplnému životu se
dostává až po nelehkých životních zkušenostech. Doporučuji v Beranu, Lvu, Vodnáři a
Střelci. Vládne Merkur, Měsíc, Venuše a Uran.
MARINA
- přes svůj půvab nese toto jméno špatnou karmickou zátěž, ztížený start i život. Může
ji částečně vyrovnávat souřadnice příjmení a datum narození. Přesto tuto vibraci moc
nedoporučuji. Jméno má velkou duchovní sílu tuto nepřízeň překonat. Vládne Merkur,
Měsíc a Neptun.
MARKÉTA
- služebný duch, práce pro druhé, smysl pro rodinu, učen-livá, zřejmě ji budou přitahovat
sociální sféry, práce s lidmi. Méně už osobního štěstí, ač velmi touží po harmonii.
Doporučuji v Rybách, Raku, Vodnáři a Kozorohu. Tato zna-mení útlak osudu přežívají
snadněji. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše.
MARTA
- poměrně spokojené jméno. Nedosahuje sice met nej-vyšších, ale většinou končí v
přístavu manželském. Marta je především žena. Citově dozrává později, často končívá
jako rozvedená. Nedoporučuji v Blížencích, Vahách a Kozorohu. V těchto znameních se
vůbec necítí dobře. Vládne Merkur, Slunce a Saturn. Uran určuje míru změn.
MARTIN
- přímý, podnikavý, sportovní duch. Nedávat ve Štíru a Býku, tam je až moc agresivní,
pokud mu vstoupí někdo do jeho plánů. Může být i záludný a úskočný. Obrácený Mars
dělá doslova divy. V ostatních znameních může být úspěšný. Je učenlivý, inteligentní a
hůře přizpůsobivý. Doporučuji dát dítě na sporty, které ho baví, zároveň se tak uvolňuje
negativní energie obráceného Marsu a Plutem.
MARTINA
- většinou hezká tvář, oblíbená kamarádka, která se může dopracovat až k titulu. Je
praktická a sleduje své zájmy a cíle. Studijní typ. Méně se jí bude chtít do přístavu
manžel-ského. Má umělecké sklony v Rybách a Beranu. Pouze v Býku a Raku je mateřská
a obětavá. Lvice končí na vysoké a vítězí. Stejně tak Kozoroh se snaží. Ve Štíru hlavně
plete úspěšně mužům hlavy. Vládne Merkur, Mars a Slunce.
MATĚJ
- povahově proměnlivý, lehce se učí. Je abnormálně citlivý a ve vypjatých chvílích se
okamžitě rozhoduje. Mnohdy špat-ně. Toto jméno by mělo pravidelně meditovat, aby
došlo k vy-rovnání energií. Je to prostě Matěj. Doporučuji v Rybách. Nebo vůbec. Vládne
Merkur, Slunce a Mars.
MATOUŠ
- poměrně šťastné jméno, emotivně nezatížené. Je prak-tické, učenlivé a vítězící. Vhodné
pro všechna znamení. Matouš by se měl propracovat ke studiu i financím. Rodinu
zakládá později, nebo vůbec nezakládá. Vládne Merkur, Slunce, Saturn a Uran.
MATYLDA
- obrovská síla ovládá toto jméno, zvlášť narozena v ohnivých znameních se dopídí toho,
po čem touží. Je individualistická, nekompromisní a někdy nespravedlivá. Učenlivá,
chce být vždy první. Moc toto jméno nedoporučuji. Vládne Merkur a dvojitý Měsíc.
Dvaadvacítka je spíše pro může. Matylda by mohla být soudkyně, patoložka, špičková
sportovkyně.
MAXMILIÁN
- inteligentní, citlivý a přizpůsobivý. Velmi si potrpí na rodinné zázemí, to je pro něj
priorita. Nadaný v psaní. Většinou končí jako spisovatel či publicista. Umí hájit zájmy
druhých. V tomto století bude Maxmiliánů velmi zapotřebí. Zvlášť v politice. Jméno je
vhodné ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše.
MEDARD
- muž se skrývanou vnitřní autoritou. Působí citově, ale je v něm skryt vládce. Je
inteligentní, dosahuje výsledků ve studiu. Zajímají ho i vědy tajemné a nadpřirozené.
Jako manžel bývá stálý. Medard je prostě jednička, ale nevěřte, že dokáže poručit větru
a dešti. Doporučuji v každém znamení kromě Štíra, Býka a Blížence. Tam je nervní nebo
vzteklý.
MICHAELA
- učenlivé jméno s karmickou zátěží. Moc nedoporučuji. Horší zdraví a méně štěstí.
Zvlášť pokud je i datum narození jako nepříznivý start, má Michaela co dělat, aby život
ukočírovala. Je spousta krásných dívčích jmen. Tak proč právě Michaela? Vládne
Merkur, Mars a Saturn.
MICHAL
- jméno se většinou prodere k slunci, a to v mnoha oblastech. V životě projde mnoha
proměnami, ale vždy zůstane osobností. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Merkur,
Měsíc, Uran a Slunce.
MIKULÁŠ
- citový, proměnlivý, někdy i bojovný. Má přirozenou in-teligenci a zvídavost, to ho
předurčuje k bádání ve všech možných vědách, které ho zaujmou. V Býku a Štíru bývá
bo-jovný. V Blížencích nadaný a netrpělivý. Všechna ostatní zna-mení jsou v rovnováze.
Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter.
MILADA
- jméno s obrovskou vnitřní silou, která dokáže při ne-příznivé konstelaci způsobit více
problémů než užitku. V dobrém znamení a při dobré souřadnici s příjmením naopak může
mít vliv na spoustu schopností a úspěchů. Jen je nutno tuto energii nasměrovat pro
dobro lidí. Milada je v ohnivých znameních vůdce lidu, rodiny. Běda, kdo ji nepo-slechne!
Potom nastupuje despotismus a čirý vztek. Pokud chcete dát svému dítěti toto jméno,
poraďte se s fundovaným numerologem. Vládne Merkur a silný Měsíc.
MILAN
- u tohoto jména platí totéž jako pro Miladu. Porada s nu-merologem.
MILENA
- učenlivá dívka se skrytou osobností, která vyplouvá na povrch teprve ve chvílích své
obrany. Většinou introvert. Nemá moc štěstí v milostném životě, takže se víc věnuje
studiu. Je stálá, nesnáší nespravedlnost. Vhodné znamení je Střelec a Vodnář. Vládne
Merkur, Měsíc, Saturn a Neptun.
MILOSLAV
- flexibilní, komunikativní a dost _rázné jméno. Méně citlivosti. Vždy vládce rodiny. V
Býku a Štíru extrémně tvrdý. V Blížencích ambiciózní a nervní. Vhodný Lev, Váhy, Vodnář
a Panna. Vládne Merkur, Mars a Slunce. Jméno vhodné do politiky či soudní síně.
MILOSLAVA
- rozporu plná bytost, plná citu a oddanosti, avšak stačí velmi málo, aby vás přestala
milovat, pokud cítí, že jí neod-povídáte stejně. Přirozeně inteligentní, zvídavá, učenlivá,
rá-da cestuje. Doporučuji ve Střelci, ve Lvu a Beranu. Vládne Merkur, Mars, Měsíc a
Jupiter.
MILOŠ
- intelektuál, citlivý i bojovný. V životě má dost štěstí. Rád cestuje, čeká ho hodně změn.
Jméno vhodné pro tuto dobu, neboť Miloš je originální a svůj. Působí Merkur, Měsíc,
Mars a Jupiter.
MILUŠE
- životní bloky, bohužel karmická zátěž. Horší zdraví. Do-poručuji změnu jména. Poraďte
se s numerologem. Vládne Merkur, Měsíc a Jupitera ovládá Saturn.
MIRIAM
- vítězné jméno. Velmi studijní, citové, rodinné, naprosto vyvážené a vhodné pro všechna
znamení. Zde může Miriam poškodit pouze špatná souřadnice se jménem či negativním
datem narození, ale slibuje štěstí nebo rovnováhu přes všechny překážky. Vládne
Merkur, Mars, Venuše a Neptun.
MIROSLAV
- oblíbený, zvláště u žen, nadaný, hůře přizpůsobitelný pro rodinný život. S Miroslavem
nemanipulovat v síle a v pří-kazech. Vždy po dobrém. Potřebuje hodně chválit, potom z
něj dostanete maximum všeho dobrého. Velmi nadaný a učenlivý. Bohužel při špatném
zacházení budou problémy s jeho osobností. Vládne Merkur, Mars a Saturn. Svůj podíl
má i obrácené Slunce. Vhodné pro Lva, Raka, Ryby, Vod-náře, Váhy, Pannu i Střelce a
Kozoroha, ale tato dvě znamení jsou hůře ovlivnitelná.
MIROSLAVA
- bojovná a proměnlivá osobnost plná duševní síly. Přirozeně inteligentní. Potřebuje
mírného partnera, aby mohla rozvíjet vše, co je v ní dobrého. Miroslava V; Raku čas-to
rezignuje a věnuje se výchově dětí. Taktéž v Rybách, ale potom z manželství uteče, když
děti vyletí z hnízda. Doporučuji všechna vzdušná i ohnivá znamení. Zemská moc ne, tam
jsou sklony k alkoholu či jiným uvolňujícím pro-středkům. Vládne Merkur, Mars, Uran a
silné Slunce (které někdy nahrazuje Měsíc).
MOJMÍR
- domácí typ, žení se brzy a rodině obětuje vše. Někdy dokáže být velmi vzteklý, ale to je
málokdy, k stáru je bručivý, ale milující. Zcela se podvolí vedení své ženy. Své děti miluje
nade vše. Vládne Merkur, Mars a Venuše. Vhodný pro všechna znamení, ve Lvu a Býku je
víc nervní.
MONIKA
- vnitřní touha vládnout svým blízkým. Extrémní je ve Lvu, Štíru, Býku a Beranu. Ostatní
Moniky jsou mírnější, citovější a s větším přehledem jdou svou cestou a dávají možnost
i těm druhým. Jsou inteligentní, učenlivé a mnohé Moniky mají zájem o duchovní nauky.
Stálé jsou ale všechny, pokud milují. Vládne Merkur, Saturn, Měsíc a Neptun.
NADĚŽDA
- osobnost, většinou ne moc dobrá pro manželství. Její city jsou jako její rozmary,
měnivé a málo stálé. Děti vychovává v poklusu, takže jdou do života vycepované, ale
většinou v mnoha směrech zakřiknu tě. Naděždy by si měly uvědomit, že existuje i jiné
štěstí než jen to jejich. Vůbec nedoporučuji ohnivá znamení a znamení Štíra. Vhodné
zaměstnání: voják, policistka, pilotka nebo špičková sportovkyně, má na zlato. Profesně i
energeticky. Vládne Jupiter, Měsíc, Uran a Slunce.
NATÁLIE
- hezká, citová, materialistická i svůdná. Velké tendence k předvádění se a k žití na
úrovni. Přesto ani tyto vlastnosti nesnižují její charakterové přednosti, jako jsou věrnost
rodi-ně, soucit i touha pomoci trpícím lidem. Vhodná ve všech znameních. Vládne
Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.
NATAŠA
- v uplynulých čtyřiceti letech se nějak vloudilo z východu do našeho kalendáře.
Náhodou má Nataša skutečně charak-ter a inteligenci, takže jsme si přivlastnili dobré
jméno. Je citlivá, inklinuje k pedagogice a pomoci druhým. Hodí se do všech znamení.
Vládne Jupiter a silné Slunce.
NELA
- energetická nerovnováha provází jméno celý život. Trochu svobodomyslná
dobrodružka. Život bere velmi proza-icky. Své blízké často komanduje. V životě má štěstí,
víckrát se stěhuje, nebo s maminkou prožívá několik rozvodů. Sama nemá touhu se
vdávat. Chce něco dokázat a v mnoha pří-padech se jí to podaří. Vhodná jsou mírnější
znamení: Váhy, Rak, Ryba, Kozoroh. Vládne Jupiter, Slunce a Merkur.
NIKOLA
- ať už je dáno chlapci či dívce, ani jeden se v životě ne-ztratí. Jsou samostatní, závislí
jen, když to opravdu cítí. Vhodné ve všech znameních. Extrémně mamonářští jsou
ve Štíru a v Býku. Rovněž Lev je velmi motivuje hromadit ma-jetek Jako rodiče jsou
zodpovědní a milující. Vládne Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.
NINA
- opět jméno z dálné Rusi. Nina touží být šťastná, ale je citově hůře přizpůsobivá. Působí
obrácený Měsíc s Plutem. Těžko si vybírá svůj protějšek. Má ráda děti i zvířata, a často
si s nimi rozumí víc než s lidmi. Vhodné znamení Ryby, Rak, Vodnář, Panna, Váhy, v nich
nebude tak moc zbrklá. Vládne Jupiter a obrácený Měsíc s Plutem.
NORA
- komunikativní a tvůrčí jméno. Nechybí mu cit ani rozum. Jako přítelkyně je dobrá.
Většinou má talent uměleckého směru. U vědy by Nora vydržela pouze za určitých
podmínek. Vhodné pro všechna znamení. V Blížencích a Štíru extrava-gance. Vládne
Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars.
NORBERT
- praktický, duchapřítomný, nerad se nechá poutal svaz-kem manželským. Velmi
soběstačný. Pokud je do manželství vehnán, stejně si dělá, co uzná za vhodné. Žena
musí být hodně tolerantní. Nejlepší je ve znamení Kozoroha, Lva,Býka a Vah. V těchto
znameních je víc ovladatelný. Vládne Jupiter, Mars, Uran a silně Slunce.
OLDŘICH
- je pravý opak Norberta. Rodinný typ, nehazarduje s city jiných. Je nadán jako spisovatel
či publicista, prostě psavec. Od přírody velmi láskyplný. To Oldřich vyzvedl Pradlenu
Boženu ke svému stavu. Zde je ukázka, jak se vibrace hod-not nemění ani po staletích.
Vhodný pro všechna Zl1amení. Vládne Venuše, Merkur, Mars a ještě jednou Venuše.
OLDŘIŠKA
- jméno je domácké, někdy jednající zbrkle, zkratově. V Oldřišce dřímá náladovost,
nespokojenost s jejím průběhem života, někdy i neurčitá míra sobectví. Toto jméno
není dobré, přestože nemá karmickou zátěž. Není ambi-ciózní. Neumí mít nadhled. Její
setrvávání na zemi se pohy-buje v jedněch kolejích. Moc jméno nedoporučuji v žádném
znamení. Jen výjimečně 1: 1000 je šťastnější. Vládne Venuše, Mars, Jupiter a Uran.
OLEG
- komunikace a ambice jsou jménu vlastní. Většinou mu vyjde vše, co si zamane. Zdravá
a přitom ne bezohledná dravost mu zjedná obdivovatele. Velmi si váží rodinného kr-bu.
Je oblíbený, až populární. Inteligentní i citlivý. Je v každém znamení jiný. Doporučuji ve
všech znameních. Vládne Venuše, Měsíc, Slunce a Mars.
OLGA
- potrpí si na rodinný krb, vzdělání a často i pomoc druhým. V mnoha případech pracuje
jako sociální pracov-nice. Někdy trpí výkyvy nálad. Zajímají ji duchovní vědy. Její život
jsou změny. Vhodné znamení pro Olgu je Beran, Lev a Panna. Méně už Střelec. Vládne
Venuše, Slunce, Saturn a Uran.
OLIVER
- vítězné jméno. Dostat ho, znamená méně problémů, po-vahovou stálost, citovost. Oliver
většinou končí jako ředitel dětského domova nebo jinak pomáhá lidem v nouzi. Je čestný,
přímý a má jiskru humoru. Vhodná znamení: Kozoroh, Býk, Beran, Váhy, Blíženec,
Vodnář a Rak. Vládne Venuše, Mars, Neptun.
OLIVIE
- obdobné jako u Olivera, stálost, humánnost, boj o do-brou věc. Velká citlivost a láska.
Nakonec vítězství. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Venuše, Mars, Neptun.
ONDŘEJ
- obrácený Mars s Plutem naznačuje boj sám se sebou nebo s ostatními. U tohoto jména
by měli rodiče podporovat s citem rozvoj ducha. Ondřej je hodný, ale rozporuplný.
Doporučuji znamení Kozoroha, Střelce a Berana.· Vládne Venuše a Mars.
OSKAR
- sice vyznává posvátnost rodiny. ale je to bouřlivák a velký ochutnávač života. V
rodinném kruhu despotický či sobecký. Podléhá životním nástrahám - víno, ženy, zpěv.
Nedo-poručuji v Raku a Štíru, Vodnář je náladový. Jedině Kozoroh, Lev a Panna dokáží
částečně zvládnout Oskarovy pudy a touhy. Vládne Venuše, Slunce a Jupiter.
OTAKAR 1
- jméno se šťastnou hvězdou. Komunikativní, někdy až upovídaný. Věrný svým blízkým.
Nadaný a přátelský. Inte-ligence je zárukou úspěchu, o který se Otakar dovede dravě
poprat. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Venuše, Měsíc a Slunce, někdy se do
cesty připlete Mars. A Otakar se dovede zdravě naštvat.
OTMAR
- jméno s obrovskou energií. Dosahuje úspěchů díky zau-jatosti pro cíl, někdy i
bezohlednosti. Hrne svou káru dál směrem vzhůru. Je bystrý, dovede využít dobré
příležitosti. Jako manžel dá rodině velmi slušné materiální zázemí. S časem je ale na
štíru, s projevováním citů rovněž. Dovede být velmi náladový. Doporučuji v Rybách,
Panně, Vahách, Raku. Tam je částečně vše zmírněno. Vládne Venuše, Merkur a dvojitý
Měsíc, láska a protiláska.
OTO
- nesoustavná energie Ota provází celý život, je přelétavý v názorech, umí bojovat skrytě
a nebezpečně. Vyznává ro-dinu jako útočiště. Je samostatný, těžko ovladatelný. Prostě
svůj. V životě má občas i štěstí, ale musí si ho vydobýt. Jméno moc nedoporučuji. Vládne
Venuše, Slunce, Merkur a Jupiter.
OTÝLIE
- vyznavačka rodiny, kterou si brání jako lvice, vyžaduje hodně lásky. V životě mívá víc
štěstí než rozumu, protože je značně tvrdohlavá. Své děti má ráda kolem sebe. Dovede
vytvořit zázemí, ale klid do něj musí vnést manžel, který ji musí občas mírnit v prudkosti
či zaujatosti. Jméno je vhod-né v Rybách, Raku, Váhách. V jiném znamení se Otýlie necítí
moc dobře. Vládne Venuše, Mars, Měsíc a Jupiter.
PANKRÁC
- k úspěchům se dostává těžce, je to osobnost inklinující k humanitním vědám, hlavně
k medicíně, psychologii. Vždy touží být na výsluní. V tom je nekompromisní. Doporučuji
všechna znamení kromě Štíra a Vah. Pankrác se nehodí pro manželský život, je velký
individualista. Vládne Saturn, Měsíc, Uran a Slunce.
PATRICIE
- obětavá a hlubokomyslná, inteligentní, stálá. Má štěstí, že není přecitlivělá. S úspěchem
může pracovat jako zdravot-ní sestra či lékařka. Ani práce na patologii ji neděsí. Hůř je
na tom s rodinným životem. Buď nemá čas si rodinu založit, anebo je to nad její síly. Až
po třicátém roce začne přemýšlet, že by se měla věnovat i sobě, nejen svému povolání.
Vhodné pro Berana, Rybu, Střelce a Vodnáře. V jiném znamení má osobní problémy.
Vládne Saturn, Merkur, Jupiter a Neptun.
PATRIK
- individualista. Práce pro druhé ho většinou zcela pohlcuje. Obrácený Mars s Plutem ho
řadí mezi ty osobnosti, kteří mají většinou vnitřní problém vyznat se sami v sobě. žení
se později. Vhodné znamení Beran a Vodnář. Tam se snáze orientují sami v sobě. Vládne
Saturn a obrácený Mars s Plutem.
PAVEL
- jméno citové, avšak s horším vnitřním přizpůsobením. Pavlovi se hůře říká "mám tě
rád", i když to tak cítí. Pavel nebojuje o místo na slunci, ale o slunce v sobě. Ženy by měly
tento fakt respektovat v mnoha znameních. Pavel může být i dost neurotický, protože
mu dělá potíže vyznat se ve své duši. Doporučuji meditace ve všech znameních. Vládne
Sa-turn, obrácený Měsíc s Plutem a ještě Měsíc.
PAVLA
- jméno s karmickou zátěží. Nedoporučuji dávat vůbec. Zde řádí v životních intervalech
Saturn. Pokud se jmenujete Pavla. jistě víte, o čem mluvím. Stálo by za to jít na matriku
a jméno změnit. Uvidíte, že se vám opět rozzáří sluníčko v očích. Vládne Saturn. Slunce,
Venuše a opět Saturn.
PAVLÍNA
- jméno s horším vnitřním přizpůsobením. Nešťastná i bo-jovná. Obrácený Mars s Plutem
dělá pěknou paseku. Vždy přímá, někdy náladová. ale uvnitř hodná, toužící být jen trochu
šťastná. Někdy je až nepřiměřeně tvrdá. Dokáže udělat z bytu vkusnou zlatou klícku
a v ní bojuje o vše, co jí osud přidělí. Dokáže být tvůrčí i obětavá. Doporučuji v Býku.
Kozorohu a Raku. Vládne ten zatracený Saturn s Plutem a Mars.
PETR
- neklidná a tvůrčí duše. Dovede se o své místo na slunci poprat a má úspěch. Je citový
se smyslem pro humor. Jménu je vrozená inteligence. Vhodný pro všechna ohnívá
znamení. Ani zemská nejsou špatná. Hůř se cítí v Blížencích a Vahách. Ve Štíru je moc na
ženy. Vládne Saturn. Měsíc. Mars a Jupiter.
PETRA
- toto jméno chce v životě něco dokázat. Je přirozeně in-teligentní. Většinou dokáží víc
jen Petry ohnivé, tzv. Beran, Lev a Střelec. Ostatní musí pracovat ve prospěch druhých
a dost bojovat o své místo na slunci. Ve vodním znamení jsou úspěšné i Štírky - neboť
Saturn je jejich kmotr. Vládne Sa-turn, Měsíc, Merkur, Venuše.
PRAVOSLAV
- jméno stvořené na překonání všech životních překážek. Vítězné jmenné vibrace.
Pravoslav v životě něco dokáže. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Saturn, Mars,
Venuše a Neptun.
PROKOP
- oblíbený mezi přáteli, hlavně mezi ženami. Přesto je in-trovert, způsobující mnohdy sám
sobě problémy. Většinou talentovaný a inteligentní. Doporučuji ve Vodnáři, Lvu, Střelci,
Panně. Vládne Saturn, Mars, obrácené Slunce s Plutem. A ještě Slunce.
PŘEMYSL
- altruista, dobrý psycholog i znalec lidí. Nikomu neublíží. Ke svému cíli se dostává
dobrou prací a snažením, ne pro-tekcí. Většinou vítězí a dojde svého cíle. Ctí rodinu. Je
stálý a věrný. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Saturn, Mars, Venuše a Neptun.
RADANA
- komunikativní, citlivá i bojovná. Dokáže být veselá a ka-marádská. Vysloveně studijní
typ, nezřídka ji zajímají vědy v širokém záběru. I vědy vědou neuznávané. Vhodné pro
všechna znamení. Vládne Neptun, Měsíc, Slunce a Mars.
RADEK
- šťastné jméno, většinou se jeho osud vyvíjí příznivě. Inteligentní, ambiciózní a stálý.
Kromě znamení Štíra a Ko-zoroha jsou vhodná všechna znamení. Radek je pracovitý,
zodpovědný, jako přítel naprosto bezkonkurenční. Každému člověku bych přidělila
jednoho Radka, kdybych ovšem měla tu moc. Vládne Neptun, Měsíc, Slunce a Mars.
RADIM
- stálý, někdy nerozhodný s touhou dovézt svou loď do přístavu a tam zůstat. Je v
určitých znameních nadaný, Ryby, Rak, Beran, Váhy, Býk. Většinou je velmi skromný,
má rád děti a lidi vůbec. Vždy končí v manželství. Vhodný pro všechna znamení. Vládne
Neptun, Měsíc a Saturn.
RADKA
- jméno má dost štěstí, ale v citových vztazích někdy prob-lémy způsobené partnerem.
Radka potřebuje hodně času, než začne nový vztah. Inteligence a stálost jsou její devizy.
Vládne Neptun, Slunce, Saturn a Uran. Vhodné hlavně pro ohnivá znamení.
RADMILA
- Radmila je zvědavá, stálá, učenlivá. Dobrá matka, má v sobě hodně samostatnosti.
většinou se vdává později. Ve stáří se z ní může stát i spiritistka. Vhodné pro všechna
zna-mení, neboť má vyváženou vibraci. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
RADOMÍR
- Radomír dlouho vydrží, je dlouhověký. Je nadaný, ob-dařený velmi slušným zdravím,
živočišný a oddaný. V mládí má velmi rád ženy a trvá mu, než se usadí. Se ženským
pokolením to umí, každá mu odpustí cokoli. Měl by pracovat v uměleckém směru,
publicista, herec, konferenciér apod. Vládne Neptun, Merkur, Měsíc a Venuše. Kromě
Štíra (v něm by byl až sexuální maniak) je jméno vhodné pro všechna zna-mení.
RADOSIAV
- doporučuji přejmenovat na Radka, a to i úředně. Radoslav má velkou karmickou zátěž,
což mu hodně brzdí zdraví, štěstí i radost ze života. Nedoporučuji v žádném zna-mení, i
když je v této vibraci hodně duševní sily tuto nepřízeň překonat. Někdy trochu pomůže
souřadnice s příjmením. Vládne Neptun, Měsíc, Neptun, to znamená od ničeho nikam.
RADOVAN
- ambiciózní, ale vnitřně hůře přizpůsobitelný. Cílevě-domý, sportovně založený. Prostě
vítězství přes všechny pře-kážky. Vždy jde přímo, je upřímný, dokud ho jiní neupřímní
nepoučí. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Kozoroha a Pannu. Vládne Neptun a
obrácený Mars s Plutem.
REGÍNA
- královské jméno s vítěznou vibrací, stálostí a životním přehledem. Většinou má krásnou
i královskou chůzi. Je ob-dařena věděním z minulých životů a z těch nevědomky čerpá.
Někdy se z ní stane čarodějka. Pokud se vám narodí děvče a dáte jí jméno Regína,
začne se váš život obracet k lep-šímu. Regína pomáhá. Vládne Neptun, Mars, Venuše a
Nep-tun. Jméno vhodné pro všechna znamení kromě Štíra, v tom je víc nervní a rozvíjí se
nezdravé ego.
RENÁTA
- stálá citlivost a boj s ní. Renáta může být velmi nervní, uzavřená, někdy příliš tvrdá a
tvrdohlavá, čímž si sama ztěžuje život. Nedoporučuji v Kozorohu, Štíru, Býku, Rybách,
ani ve Lvu. Trochu vyrovnává její situaci znamení Vah a Vodnáře, v nich si může
uvědomit své pro i proti. Její život je stálý boj o štěstí. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a
Jupiter.
RENÉ
- mírný, stálý, pracující pro druhé. Vnitřní napětí ho provází celý život, začíná už od
dětství. Je snílek s otevřený-mi očima. René znamená být někomu podřízen a neustále
pracovat. Přitom on je milující a věrný. Doporučuji v Beranu, Lvu, Střelci, Štíru a
Kozorohu. V těchto znameních bude bo-jovat o své štěstí. Vládne Neptun, Měsíc, Merkur
a Venuše.
RICHARD
- majetnický, sebejistý a bohužel i s karmickou zátěží. Mé-ně citlivý, schopný, inteligentní
a povýšený, v mnoha pří-padech. Snad nejhorší je ve Štíru a Býku. V Kozorohu navíc
dost lakomý. V životě může svou káru dotáhnout vysoko, ale potom začne pracovat
jeho karmická zátěž, tzn. horší zdraví a problémy všeho druhu. Každý Richard by si měl
od mládí uvědomit, že není na světě sám a svou pomoc:t druhým by mohl snížit svou
karmickou zátěž. Doporučuji ve Vodnáři, Vahách, v Panně. Vládne Neptun, Merkur, Mars
a Saturn.
ROBERT
- domácí typ. Robert se narodí proto, aby byl jednou dob-rým partnerem. Umí v mládí
bojovat, případně dosáhne dob-rých výsledků ve sportu. Co začne, také dokončí. Vhodné
pro všechna znamení. Vládne Neptun, silný Mars a Venuše.
ROBIN
- legendární jméno skrývá stálost, boj a vítězství, učenlivost i určitou citlivost. Jeho
inteligence ho předurčuje k vedoucí-mu postavení. Velmi příznivé jméno. Doporučuji ve
všech zna-meních. V Rybách bude spíš psycholog či psychotronik, ale rovněž úspěšný.
Vládne Neptun, Mars, Slunce a lv1erkur.
ROLAND
-osobnost s mnoha vnitřními proměnami, citový a zároveň silný, stálý, ambiciózní.
Vhodné pro všechna znamení kromě Býka a Štíra. Vládne Neptun, Uran, Měsíc a Slunce.
ROMAN
- hezké jméno, které nedostane nic zadarmo. Často se pod tlakem okolností může dát
špatnou cestou. Bohužel má v životě často zablokované štěstí. A při špatném znamení
se í\ něj může stát až delikvent. Nedoporučuji ve Vodnáři, Štíru, Váhách, Blížencích nebo
Beranu. Vhodný je Býk a Kozoroh. Ale nejlepší je nedávat jméno vůbec. Vládne Neptun,
Měsíc, Jupiter a Saturn.
ROMANA
- praktická, citlivá i stálá. Život jí připravuje dost změn, které zvládá se skřípěním zubů.
Měla by umět vydělávat peníze a zúročit je. O životní štěstí se bude muset poprat, ale
většinou zvítězí. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Neptun, Měsíc, Venuše a
Uran.
ROSTISLAV
- stálé vítězství, bojovnost, vyrovnané jméno. Většinou se Rosťovi daří. Potrpí si na
rodinu a rodinné kořeny. Je věrný a hodný. Jméno doporučuji ve všech znameních.
Vládne Neptun, Mars, Venuše a ještě Neptun.
RUDOLF
- přátelský, stálý, se smyslem pro rodinu. Živočišný ve Lvu a vítězný. Vhodná znamení
ohnivá a zemská. Znamení vzdušná a vodní jsou méně příznivá. Vládne Neptun, silný
Mars a Venuše.
RÚT
- děvče s nevyrovnanou energií, která se bude muset v ži-votě vyrovnat. Jinak velmi
inteligentní a učenlivá, stálá. Vhodná jsou znamení Lva, Býka, Vodnáře, Panny a Střelce.
Povolání: advokát, politik, vědec v terénu či archeolog. Vlád-ne Neptun, Slunce, Merkur a
Jupiter.
RŮŽENA
- stálá, bojovná a učenlivá. U tohoto jména je důležité, v jakých podmínkách se narodí. V
takových totiž pokračuje a málokdy vybočí do vyšší úrovně. Doporučuji v Beranu, Lvu a
Střelci. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
ŘEHOŘ
- většinou má láskyplné rodiče i přátele. Je oblíben, ale zá-pasí s vnitřním přizpůsobením.
Introvert je magnetem pro ženy jako snadno ulovitelný partner, ale to je jen zdání. Žena
musí pochopit v plné šíři jeho duši, potom teprve se Řehoř dá ochočit. Je nadaný a
inteligentní a dosahuje úspěchů za pomoci své příjemné osobnosti. Doporučuji ve všech
zna-meních. Vládne Neptun, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.
SABINA
- osobnost vítězící, skrytá introvert s horším přizpů-sobením se lidem. Snadno studuje,
je schopna soustředění. Svou životní pouť dotáhne většinou vysoko. Nerada se dává
poutat v trvalý svazek. Její život znamená vítězit na všech frontách. Většinou vchází
do manželství až kolem třicátého roku. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Slunce,
Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
SAMUEL
- osobnost, která nemá lehký start. Samuela čeká hodně životních změn, životní štěstí,
inteligence. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Kozoroha, Ryby a Raka. Vládne
Slunce, Saturn a Uran.
SANDRA
- komunikativní, nadaná i bojovná. Vždy schopná se o svůj úspěch poprat se životem.
Protože dost bojovnosti je už ve jméně, doporučuji ve znamení Ryb, Raka, Kozoroha,
Vodnáře, Váhách, Blížencích. V Beranu, Lvu, Střelci a Štíru bude velmi cílevědomá.
Může dosáhnout špičkových výkonů v různých povoláních, sportech, umění atd. Vládne
Slunce, Měsíc, Slunce a Mars.
SÁRA
- inteligentní snílek, který hodně obětuje své rodině a svým blízkým. Rodinu zakládá,
když už, tak hodně pozdě. Vždy má ohledy na druhé. Vibrace není jménu příznivá a
přináší čet-ná zklamání přes současnou popularitu jména. Moc ho ne-doporučuji. Vládne
Slunce, Měsíc a Mars.
SASKIE
- velká individua1istka s horším vnitřním přizpůsobením. Jméno je vítězné přes všechny
překážky. Většinou příjemná tvář i postava. Inteligence a stálost. Doporučuji všem znamením.
Vládne Slunce, Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
SÁVA
- čistá vibrace karmy, nedoporučuji. Sáva, pokud už je jméno dané, ink1inuje k práci s
lidmi. Své štěstí si musí chrá-nit a opatrovat, protože ho má v životě málo.
SERVÁC
- druhý ledový muž proměnlivého charakteru. Inteligentní, živočišný dobrodruh plný
invence a touhy poznávat dálky. K ženění moc nebude. Doporučuji ve Střelci, Beranu a
Vod-nář. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter.
SILVESTR
- studijní typ s choulostivějším zdravím. Své štěstí si musí hodně vydobývat. Ve jméně je
karmická zátěž, takže námaha je značná. Doporučuji houževnatým znamením - Beran a
Kozoroh. Vládne Slunce, Mars, Merkur a Saturn.
SILVIE
- produktivnost, úspěch, radostný boj o své štěstí, protože je vždy vítězící. Životní plány
má Silvie už od útlého dětství. Je učenlivá, inteligentní a přijímá životní výzvy. Je v ní
plno entuziasmu. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Slunce, Mars a Merkur.
SIMONA
- Simoně život přináší spousty změn, je materialistická, hezká. Krásu jí dala do vínku
Venuše. Jako osobnost v životě dokáže víc než ostatní jména. Změny jsou její život. Měla
by se vdávat bohatá a vybouřená, jinak nebude spokojená. Doporučuji v Býku, Beranu,
Lvu, Střelci, Štíru a Blížencích. V ostatních znameních je méně bojovná, a proto bych je
nedoporučovala. Odrazí se to totiž na povaze a vnitřní nespokojenosti. Vládne Slunce,
Měsíc, Venuše a Uran.
SLAVĚNA
- citlivé jméno s horším vnitřním přizpůsobením .. JI choulostivá na kritiku, urážlivá,
přesto inteligentní. V žádném případě se nebavte na její účet, protože v ten saJ1l okamžik
máte po jejím přátelství. Vhodná znamení jsou Vodnář, Štír, Blíženci, Ryby a Rak.
SLAVOJ
- jméno velmi karmické. Nedoporučuji v žádném znamení.
SLAVOMÍR
- velmi oblíbený, přátelský, leč introvertní a chránící si své soukromí. Nadaný a
ambiciózní. Doporučuji ve všech zna-meních. Toto jméno dá svému nositeli hodně štěstí
a radosti. Vládne Slunce, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.
SOBĚSLAV
- flexibilita, invence, zdravý boj o prestižní posty, ať už v umění, nebo politice. Doporučuji
ve všech znameních kromě Býka a Štíra, tam může dojít až k bezohlednému po-stupu po
zádech jiných. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter.
SOŇA
- inteligence, schopnost bojovat se životem a veliká učen-livost. Soně je dána i velká
citlivost, někdy přecitlivělost. Doporučuji tomuto jménu nebabrat se v problémech a
vy-řešit je rázně a rychle, aby došlo opět k vnitřní rovnováze. Nedoporučuji ve Vahách,
Blížencích, Rybách, Raku, ani ve Štíru. V těchto znameních se Soňa hůře adaptuje.
Vládne Slunce, Mars a Merkur.
STANISLAV
- práce pro druhé. Vrozená inteligence závisí na souřadni-ci s příjmením a datu narození.
Doporučuji ohnivá nebo zem-ská znamení, tam je větší šance v životě uspět. Stálost je
Standovi vlastní. Vládne Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.
STANISLAVA
- touží být vůdčí, v rodině vždy určuje tok financí. Vnitřně hůře přizpůsobivá, v
zaměstnání velmi schopná. Doporučuji ve vodních znameních, ani vzdušná nejsou
špatná. Vládne Slunce, Měsíc, Uran a obrácené Slunce s Plutem.
STELA
- obětavá, vždy se snaží především o štěstí druhých. Pokud chcete Stelu, zvolte tedy
jméno se dvěma L, ať ze života taky něco sama má. Vládne dvanáctka, číslo obětování
se. Stella je ochutnávačka života, nezkazí žádnou legraci, v tom je její síla. Má vibraci
čísla 15, Venuše jí dává příjemnou a sympa-tickou tvář. Dovede být velmi mateřská
a milující. Doporu-čuji hlavně v ohnivých znameních, je rázná, nic nezůstane dlužit
významu svého jména, které znamená hvězda. Vládne Slunce, Jupiter, Venuše.
SVATAVA
- velmi impulzivní energie. Nutnost zklidnit meditací nebo sportovními výkony utahat.
Svatava může mnoho dokázat na poli vědy, sportu. Je inteligentní, jako osobnost
dozrává později, ale o to úžasněji. V životě má štěstí střídavě, nesmí jednat zbrkle a
neuváženě, nebo dokonce zle. Vzápětí by se uklouznutí vrátilo negativně. Vládne Slunce,
Merkur a Ju-piter. Vhodné pro všechna znamení kromě Štíra a Blíženců.
SVATOPLUK
- ve jméně je karma čísla 29. Příliš toto jméno nedoporuču-ji, přestože zní libozvučně
a česky. Má sice tendenci dosáh-nout úspěchů, ale poté je strháváno touto nedobrou
vibrací, která se může odrazit na zdraví, na ztíženém osobním životě apod. Zachraňuje
ho jen souřadnice jména s příjmením. Vibrace se projevuje i případnou nesmělostí a
plachostí.
SVATOSLAV
- zvědavý s velkým okruhem zájmů. V životě rád poznává vše nové, za své cíle dovede
bojovat a vybojuje si vše. Má většinou štěstí. Je chytrý, flexibilní, dovede okouzlovat
ženy. Jméno velmi vhodné pro ohnívá, vzdušná a zemská znamení. Pro vodní o něco
méně, v nich je méně rozhodný. Snad jen ve Štíru je více pohyblivý. Vládne Slunce, Mars,
Jupiter.
SVĚTLANA 14523151 22
- veliká energie a ráznost pro uskutečnění tužeb. Nebezpečí tvrdosti, je nutno jít citovou a
ohleduplnou cestou a potlačovat vše negativní. Dvaadvacítka má velkou výdrž a energii.
Lze ji přirovnat k výrobě elektrického proudu. Světlana v mládí nesnáší nečinnost, pořád
je v pohybu a bo-hužel do něj nutí i všechny kolem sebe. Zklidňuje se až věkem. V životě
se jí mnohé podaří. Doporučuji v Rybách, Raku, Vodnáři, Vahách, Panně, Kozorohu,
ostatní znamení většinou způsobují větší neústupnost či tvrdost.
ŠÁRKA
- vnitřní neklid, inteligence, štěstí. Doporučuji herectví, psaní, komentátorství či
sportování. Šárka je realistická, někdy rázná a vždy svá. Nenechá se omezovat a jde
za svým cílem nebo lepším osudem. Je individualistka. Vhodná jsou pro toto jméno
všechna znamení. Vládne Slunce, Měsíc, Mars, a Jupiter.
ŠARLOTA
- citová, neposedná, zvědavá. V životě má střídavé štěstí. Vždy má za zády někoho, kdo
jí pomáhá. Vrozená inteligence jí umožňuje snadno zvládat studia. Šarlota bude i ráda
ces-tovat. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Slunce, Měsíc, Mars, Merkur a
Jupiter.
ŠIMON
- jméno s karmickou zátěží. Citová zablokování, vzdor, střídavě štěstí nebo jen velmi
malé ambice v životě solidně uspět. Moc nedoporučuji.
ŠTEFAN
- vládne obrácený Měsíc s Plutem, což znamená honil citovou přizpůsobivost, snílek.
Jméno doporučuji v ohnivých znameních, dodají mu vůli a chuť něco dokázat. Vládne
Slunce, Měsíc a obrácený měsíc s Plutem.
ŠTĚPÁN
- šťastná vibrace předurčující Štěpána ke šťastnějšímu životu než Štefana. Je mu dána
citlivost i nadání, inteligence i boj s nepřízní osudu dopadá daleko lépe. Vhodné pro
Berany, Lvy, Střelce, Ryby, Panny, Váhy i Vodnáře a Štíry. I Blíženec si přijde na své. Býk
je moc materialistický, ale i on se pro toto jméno hodí. Vládne Slunce, Měsíc a Mars.
ŠTĚPÁNKA
- jméno citové, domácky založené, bohužel většinou pracu-je pro druhé, má moc
povinností a starostí. Individuální vývoj osobnosti je možný pouze v Beranu, Lvu, Střelci
a Ští-ru, a to za ztížených rodinných podmínek. Je velmi učenlivá a kamarádská. Vládne
Slunce, Měsíc, Merkur a Venuše.
TADEÁŠ
- jméno s neklidnou a roztěkanou energií, od dětství nutně potřebuje usměrňovat. Dítě
je vysoce inteligentní, zároveň lajdácké. V dospělosti a zralosti osobnost, která může
vynik-nout v umění či vědě. Nedoporučuji v Beranu, tam je nebezpečí, že své představy
a sny nedotáhne do konce. Rovněž v Rybách a Raku nerozhodný. Vládne Měsíc, Slunce,
Merkur I Jupiter.
TAMARA
- jméno je velmi zasněné a romantické, v mládí většinou své sny a touhy uskuteční,
přestože jí život přináší spousty změn. Změny jsou pro ni inspirací a dozráváním. Potom
dosahuje nebývalé flexibility.
TAŤÁNA
- zasněná v Rybách, nadaná a živá v Beranu, majetnická v Býku, citlivá v Raku, nervní ve
Lvu a Štíru, obětavá v Panně a Vahách, ve Vodnáři dobrá řečnice či obchodnice, v Kozorohu
ublížená, ve Střelci náladová, ale ve všech znameních soucitná. Táňa je v mnoha
případech rázná matka, která svým dětem málokdy poví, jak moc je miluje. Někdy si
sama nerozumí a neví, proč tomu tak je. Taťána je občas velmi roz-poruplné jméno, které
v životě pracuje pro druhé. Je ovlivně-na Měsícem, Sluncem a Marsem.
TEODOR
- citlivý, zvědavý a cestovatelský typ. Velmi kamarádský a komunikativní, v životě má
dost štěstí a pro své krkolomné životní skoky ho opravdu potřebuje. Občas může vyrůst
ve velmi zajímavou osobnost. Vhodné pro všechna znamení kromě Štíra, ten bývá velice
nevěrný, ale nemůže za to.
THEODOR
- stačí jedno písmenko navíc a vše je jinak. U Theodora okamžitě naskočí obávaná
čtyřicítka. To zásadně mění jeho povahu k negativnímu spektru vlastností ve všech
znameních, špatně působí na jeho život i zdraví. Působí i na souřadnici s příjmením.
Theodora můžeme nalézt v badatelské laboratoří jako samostatně pracujícího vědce, ke
stáru bude nevrlý a samotářský.
TEREZA
- bojovnice , ovlivněna Měsícem, obráceným Marsem a Plutem, což někdy způsobuje
vnitřní rozporuplnost. Tereza je vždy individualistka a při dobré souřadnici s příjmením z
ní může vyrůst osobnost. Většinou je introvert, která otevře své srdce jen těm nejbližším.
Vhodné jméno pro všechna znamení. Tereza se dokáže pohybovat s grácií ve všem a za
co v životě chce bojovat, záleží plně na jejím rozhodnutí.
TIBOR
- vůdčí typ, který poslechne pouze po dobrém. Má rád změny v životě a rád vítězí.
Žena musí být velmi diploma-tická, aby ho dostala tam, kam chce. Tibor má smysl
pro podnikání, nerad pracuje jako řadový pracovník. V mládí je vynalézavý a zvědavý.
Doporučuji ve znamení Blíženců a Vah, tam je nejsvobodnější.
TOMÁŠ
- neklidný, se střídáním nálad. Pokud využije potenciálu své energie, může z něj být
špičkový sportovec, nebo si musí najít zaměstnání, kde tuto energii uplatní. Tomáš je
jako Temelín, chvíli pracuje na sto procent, anebo stojí a pře-mýšlí, jak by vše šlo udělat
lépe a chytřeji. většinou je in-teligentní, hodí se pro všechna znamení. Vládne Měsíc,
Slunce, Merkur a Jupiter.
VÁCLAV
- je inteligentní, učenlivý, schopný lásky, se smyslem pro rodinu. Karmická zátěž v
tradičním českém jméně není moc povzbudivá pro běžný život. Karma se uvolňuje
při práci pro druhé a obětavosti. Pokud je Václav materialista a sobec, tato vibrace
pracuje proti němu, hlavně po stránce zdravotní a životní nespokojenosti se sebou
samým. Pokoru, Vác-lavové, pokoru a pak budete šťastní. Jméno je vhodné pro všechna
znamení, neboť náš národ potřebuje hodně obě-tavých Václavů. Vládne Merkur, Slunce,
Venuše a Saturn.
VALDEMAR
- osobnost oblíbená ve společnosti, mající reálnou šanci na úspěchy. Velmi dobré jméno
pro životní start. Jako dítě se snadno učí, je inteligentní, hravý, nikoho nezarmoutí.
Dospělý má velké úspěchy u žen. Vhodné pro práci ve filmu, šoubyznysu či kultuře.
Všude je rád viděn. Prostě je to dítě štěstěny. Samozřejmě doporučuji ve všech
znameních. Vládne Merkur, Mars, Slunce.
WALDEMAR
- opět stačí mít o jedničku víc a je tu zcela jiný Waldemar, Dobrodruh, cestovatel i snílek.
Neklidný život ho provází stále a nutí ho dělat výjimečné věci. Vzpomeňme na Waldemara
Matušku. U něj se vše naplnilo měrou vrchovatou, Kromě Býka a Kozoroha se hodí pro
všechna znamení, hlavně vzdušná. Vládne Jupiter, Mars, Měsíc.
VALENTÝN
- vždy potřebuje rodinu a lidi, kteří ho mají rádi. Bez nich se cítí osamocen a opuštěn.
Pokud se neožení, zůstává u rodičů. Je učenlivý, ochotný i milující. Pracovitý a harmonický.
Jeho štěstí je prosté, miluje dětí i zvířata. Je paci-fista. Většinou ho provází víra
v Boha. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars a Venuše.
VALERIE
- rázná, optimistická i vítězící, inteligentní a veselá. Má vše, co si žena může přát. Tento
krásný start jí může ztížit souřadnice s příjmením, ale budeme jí přát i vítěznou cestu,
nejen osud. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars, Venuše i Neptun.
VANDA
- pokušitelka mužů, než se vdá, ujde dlouhou cestu milost-ných i jiných zkušeností.
Škola jí nedělá žádné potíže, ale není její prioritou. Vanda je zvědavá, toužící po
neobvyklých dobrodružstvích. Nakonec si kolem třiceti let založí rodinu. Vhodné pro
znamení Býka, Kozoroha a Pannu, tam je trochu umírněnější. Vládne Merkur, Slunce,
Jupiter a Venuše.
VAVŘINEC
- obávaná čtyřicítka. Jméno moc nedoporučuji, neboť vám ze syna vyroste intelektuální
a samotářský bručoun se slabším zdravím a s problémy komunikace s druhými. Vibra-ce
tohoto jména bohužel působí velmi negativně. Vládne Merkur a Pluto.
VENDELÍN
- snadno se učí, originální, s horší vnitřní přizpůsobivostí, vůdčí typ. Měl by si udělat
pořádek nejdříve ve svém nitru. Vládne Merkur, Venuše a obrácené Slunce s Plutem.
Toto jméno provází citová rozkolísanost, nerozhodnost a někdy i tvrdost. Moc
nedoporučuji.
VENDULA
- jméno s karmickou zátěží, životni bloky, občas slabší zdraví. Jinak učenlivost,
citovost, životní změny. Karma se může snížit či odblokovat, pokud se rozhodne
pomáhat potřebným, může být zdravotní sestra, charitativní pracov-nice či psycholožka.
Každopádně pomoc druhým jí přináší vlastní štěstí. V opačném případě smůlu. Vládne
Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn.
VERONIKA
- jméno plné pohybu, inteligence, humoru, touhy poznat život ve všech jeho podobách.
Přirozené charisma dělá Veroniku velice přitažlivou a oblíbenou. Je milá, soucitná a ráda
přenechá kousek ze svého štěstí těm, kdo ho tolik ne-mají. Jméno je vhodné ve všech
znameních. Vládne Merkur, Slunce, Jupiter.
VĚNCESLAV
- je velmi dobře vybaven pro život. Sympatický, oblíbený, chytrý a většinou se narodí i
s dobrým zdravým. Je samo statný a do studia se nemusí nutit. Touží hodně dokázat a
něčím být. Může být, čím si zamane, neboť on to dokáže. Jméno vhodné pro všechna
znamení. Vládne Merkur, Mars, Slunce.
VĚRA
- drobná vítězství v životě, problémy si dovede vytvořit sama svou neústupností. Věra by
měla pracovat sama na sobě a pokud překoná svá těžší vnitřní přizpůsobení, může' být
šťastna. Dovede být stálá, těžko přijímá jiné názory. Nemá to úplně lehké. Vhodné pro
znamení Váhy, Střelce. Ryb. Vládne Merkur, Slunce, Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
VĚROSLAV
- domácí typ, řemesla mu nejsou cizí, nejraději pracuje pro rodinu. Je kutil či zahrádkář.
Rozený otec a manžel. Pokud si představujete pro své dítě klidný život, zvolte Věroslava.
Učenlivost je mu vlastní. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars a Venuše.
VIKTOR
- přeložené do jazyka numerologie: muž změn a boje. Jméno bojuje celý život o místo
na slunci. Nechybí mu chytrost, citlivost ani trocha pověstného štěstí, ale provází ho
neustálým pohybem osudu. Adaptabilní je snad jen v Blížencích a Vahách. V Beranu
je dost nervní, neboť chce stihnout vše a zapomíná, že člověk musí i spát. Viktorovi
může vyhovovat herectví, tam je bezpočet proměn. Nebo se často připojí k cirkusu a
kolotočům. Mohlo by ho zbrzdit pouze klidné datum narození. Pokud se narodí pátého
kterémkoli měsíci, máte z něj věčného tuláka po hvězdách. Vládne Merkur, Mars, Jupiter.
VIKTORIE
- znamená vítězná, ale je vnitřně hůře přizpůsobitelná, vždy individualistka, většinou
rodiče moc neakceptuje. Snadno se učí, je chytrá, materialistická, málokdo jí ošidí. Vdává
se později a vždy má manželství pod kontrolou. Muž nemá moc šancí podvádět či unikat.
Jako matka bývá citlivá i pozorná ke svým ratolestem. Vhodné pro všechna znamení.
Vládne Merkur, Mars a Slunce.
VIIÉM
- ve jméně je karmická zátěž. Pokud už je vám dáno toto jméno, budete zřejmě inklinovat
k pomoci druhým, pokud ne, máte zřejmě problémy různého rázu. Vilém je ovlivněn vibracemi
čísla 25, to znamená povolání a žiti pro své blízké i vzdálené. Znamená soucit s
bližními, vztah ke zvířatům a přírodě. Jméno vhodné pro Blížence, Váhy, Vodnáře. Vládne
Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn.
VILMA
- dobré jméno, obsahuje učenlivost, cit, inteligenci i nadání. Číslo 21 znamená úspěch,
pokud není nepříznivá souřadnice s příjmením, Vilma by mohla mít zajímavý život. Jméno
vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Slunce a Mars.
VINCENC
- boj o vzdělání, inteligence a bohužel karmická zátěž. Opět nabádám k lásce a práci pro
bližní. Jen tak můžete velmi ulehčit svému životu. Prožít ho radostněji jako zapálený pedagog,
lékař, kněz apod. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Kozoroha. Vládne Merkur, Mars
a Saturn.
VIOLA
- žena změn, nadání a romantiky. Bude ráda cestovat, poznávat nové tváře i kraje. Neklid
v duši ji nutí k práci a ob-jevování čehokoliv. Hlavně, že má co dělat. Doporučuji všechna
zemská znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter.
VÍT
- ochutnávač života, učenlivý, inteligentní a samostatný.
Míra sobectví je dána vibrací 15, která znamená "já". Vít se žení později, protože tvůrčí
či jiná zajímavá práce ho pohlcu-je. Navíc se mu do ženění moc nechce. Jméno velmi
vhodné pro Pannu, Lva, Berana a Kozoroha. Vládne Merkur, Slunce, Jupiter a Venuše ..
VÍ1ĚZSLAV
- práce v umění, literatuře a kultuře všeobecně. Mistrně zvládá rétoriku nebo je velmi
upovídaný, oblíbený ve společnosti a vždy má velkou podporu žen. Přestože je často
vnitřně hůře přizpůsobitelný, vždy je osobnost. Doporučuji ve všech znameních. Vládne
Merkur, Slunce, Uran a Neptun.
VLADAN
- inteligentní snílek, přítel změn k dobrému. Neváhá se odstěhovat do ciziny, toulat se po
světě a hledat štěstí, dokud ho nenajde. Většinou zvítězí. Je to dobré jméno, vhodné pro
všechna znamení. Vládne Merkur, Slunce, Uran a Neptun.
VLADĚNA
- její touha dosáhnout met nejvyšších se v mnoha pří-padech naplní. Je učenlivá, bystrá
a pokud šťastně přežije rané mládí, bude mít titul. V případě opačném si život ztíží
manželstvím a vzdělávání už nebude tak snadno dosažitelné. Vládne Merkur, Měsíc a
Jupiter.
VLADIMÍR
- jméno zatížené karmou a nepřízní osudu. Sice honosně vypadající, ale velmi záludné.
Nepřináší štěstí v citech, ani ve zdraví. Pokud se Vladimírovi něco podaří, je to díky jeho
souřadnici s příjmením a dobrému datu narození. I přesto určité potíže přetrvávají. Opět
platí zákon lidství a soucit, práce pro lidi Vladimíra z větší části osvobozuje od zátěže.
Přesto bych velmi zvažovala volbu tohoto jména pro syna. Vládne Merkur, jenž zaručuje
vysokou inteligenci, Mars bo-jovnost a Saturn, planeta osudu a karmy.
VLADISLAV
- bojovník, rázný a mazlící se pouze se ženami, nikoli se životem. Doporučuji v Beranu,
tam dokáže mnohé ve sportu či umění. Jako Lev bývá vedoucí pracovník či podnikatel.
V Panně a Býku skvělý řemeslník, ve Štíru je bohužel tvrďas, v Rybách umělec, v
Blížencích a Střelci cestovatel. V Kozorohu dost uzavřený a přemýšlivý badatel, ve
Vodnáři muž řady potíží. Tak si můžete vybrat. Vládne Merkur a obrácený Mars s Plutem.
VLASTA
- osobnost obětující se pro své blízké, své přátele si vybírá.
Má jich málo, ale dobré. Většinou celý život zůstává introvert, může tím trpět její
psychika. Později se tyto skrývané stresy dostávají na povrch v podobě nemocí či
nespavosti. Vlasta se snadno učí, chce vítězit, ale život ji přemáhá. Vhodné pro Berana,
Lva, Střelce, Pannu či Vodnáře. Vládne Merkur, Slunce, Měsíc a Mars.
VLASTIMIL
- vítězná vibrace jména v každém věku. Znamená in-teligenci, bojovnost, smysl pro
rodinu a stálost ve všem, co dělá. Je dlouhověký, rozvážný, může být čímkoli a bude
úspěšný. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Podle nich se Vlastimil hodně vyvíjí.
Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun.
VLASTISLAV
- těžká karmická zátěž. Znamená podřízený stav a práci pro druhé. Moc jméno
nedoporučuji, nepřináší šťastný život. Vlastislav je lehce vzdělatelný. Vládne Merkur,
Měsíc a Nep-tun.
VOJTĚCH
- opět nešťastná 29 a karmická zátěž. Vždycky se v životě něco zvrtne a Vojtěch
pracuje a pracuje. Číslo 29 se podobá kovové kouli na noze. Jméno české, tradiční, ale
nebezpečné. Nedoporučuji v žádném znamení.
VRATISLAV
- karmická zátěž, která mizí v obětavé práci pro druhé. Vratislav je inteligentní, bojovný,
šikovný a musí si dát pozor na Saturn. Tzn. jak začne myslet na sebe a své obohacení,
je zle. Karma je aktivována, působí a Vratislavovi najednou padá všechno, co si postavil.
Takže už víte, jak lze z vibrace 34 dostat to nejlepší. Doporučuji znamení Panny, Vodnáře,
Vah, Kozoroha a Býka. Vládne Merkur, Mars a Saturn.
XÉNIE
- bojovnice za lásku. Má smysl pro rodinu a nesmlouvavě ji brání proti všem. Jako
manželka je .. stíhačka", za což může bohužel její jméno. Jako dítě závislá na rodičích, ale
až ne-zdravě. Jsou lepší jména než toto. Nedoporučuji v žádném znamení. Vládne Venuše
a Mars s obráceným Plutem.
ZBYNĚK
- jako by se s těmi 29 roztrhl pytel! Zbyňkovi také nezbývá nic jiného než práce pro
druhé. Navíc ho v životě čeká hodně změn. Jméno nedoporučuji v žádném znamení.
ZBYŠEK
- proměnlivý osud s karmickou zátěží, dá se zmírnit prací pro druhé a obětováním se. Vše
dobré, co poskytnete, se v dobrém vrátí. Bohužel se vrátí i vše zlé. Doporučuji studium
medicíny, hlavně se zaměřením na psychologii, anebo jít cestou víry. Případně může
sloužit jako charitativní pracov-ník. Vládne Uran, Měsíc a Neptun.
ZDENĚK
- jméno má stejnou karmickou zátěž jako Zbyněk, to zna-mená skutečně nelehký život.
Jméno vůbec nedoporučuji. Vládne Uran, Měsíc a Neptun.
ZDEŇKA
- život plný změn a problémů. Planeta Saturn je někdy ne-milosrdná. Toto jméno
má omezený příděl štěstí. Může za to vibrace čísla 25, kterou lze usměrnit prací pro
druhé a obě-továním se pro lidi. Časem tak zapomene na vlastní starosti. Jméno moc
nedoporučuji, ztěžuje žití. Vládne Uran, Měsíc a Jupiter, kterého strhává Saturn.
ZDISLAVA
- je jméno společenské úrovně s hezkou tváří, inteligenci i talentem. Velmi učenlivé,
oblíbené, samostatně se rozhodu-jící. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Uran,
Mars, Slunce a Merkur.
ZIKMUND
- hlava ryšavá. Materialistický, bojovný, neklidný, potře-buje, aby se stále něco dělo.
Může být i úspěšný cestovatel nebo voják z povolání. Jeho vnitřní síla mu nedovoluje
projít životem jen tak. On musí vítězit. V dnešní době by uspěl jako tvrdý podnikatel.
Vládne Uran, Mars, Jupiter a opět končí Uranem. Vhodný pro všechna znamení,
kromě Štíra. Neče-kejte, ženy, mnoho něžnosti a oddanosti, spíše zlaté pruty a častou
nepřítomnost.
ZINA
- toto ruské jméno se vloudilo do našeho kalendáře naštěstí s dobrou vibrací. Obsahuje
flexibilitu, citovost a ob-čas proměny nálad, životních cílů a cest. Dovede být obětavá,
avšak nenechá se zpovídat, musíte jí nechat samostatnou vůli, pak teprve rozkvete jako
růže. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne Uran, Měsíc, Mars a Jupiter.
ZLATA
- ochutnávačka života, veselá, zvědavá, učenlivá, dobrá matka i občas dobrodružka.
Většinou volí zaměstnání či poslání, kde se stále něco děje a ona může být ve středu
dění. To je nejšťastnější. Může si tím popudit přátele nebo rodinu. Jméno je vhodné pro
všechna znamení. Vládne Uran, Slunce, Jupiter a Venuše.
ZOE
- francouzské jméno Zoe vždy vítězí, je individualistka s horším vnitřním přizpůsobením.
Bohužel tvrdohlavost bývá na škodu všem cílům, které si předeslala splnit. Nedoporučuji
dávat v Beranu, Býku, Štíru, Kozorohu a v Blížencích, protože by vznikla žena velmi
problematická. Vládne Uran, Slunce a obrácené Pluto.
ZORA
- příznivkyně změn, je flexibilní a má v životě štěstí pokud pracuje pro lidi. Nesmi se
uzavřít do svého soukromého království, začaly by problémy. Vždy musí být připravena
k pomoci ostatním a vše špatné i nepodstatné se rozplyne, Pak teprve přijde štěstí a
radost. Zora je citlivá a chytrá. Doporučuji v Beranu, Lvu, Střelci a Vodnáři. Také Ryby li'
jsou nebezpečné. Vládne Uran, Měsíc, Merkur a Venuše.
ZUZANA
- proměnlivá, materialistická, občas i mateřská. Vhodná povoláni jsou ta, kde se něco
děje. Zuzana nesnáší monote-matickou práci. Má málo přátel, ale když už někoho přijme,
je dobrá kamarádka. Vhodné pro Váhy, Blížence, Panny, Vodnáře a Štíry. Vládne Uran,
Měsíc, Venuše a uzavírá opět Uran.
ŽANETA
- velmi silná osobnost, která si nenechá mluvit do života. Měla by vždy najít uplatnění.
Ve vibraci čísla 22 se skrývá obrovská síla dobra i zla. Je to číslo na rozhraní, takže bych
doporučila dát se cestou budování dobra. Přinese to Žanetě štěstí. Jméno je vhodné pro
všechna znamení. Vládne Uran, Měsíc a občas Merkur.
ŽOFIE - učenlivá, jen jí u toho udržet. Neposedná, živočišná, bo¬jovná, při výchově
vyžaduje hodně trpělivosti. Pokud pracuje pro lidi, má štěstí. Odbourává totiž karmickou
vibraci čísla 34. Je inteligentní, mohla by z ní vyrůst doktorka psycholo¬gie, má totiž
vztah k lidem. Méně doporučuji ve Štíru a Lvu. Vládne Uran, Mars a Saturn, což někdy
může Žofii dovézt i k duchovním vědám .

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.