neděle 25. listopadu 2018

Český kněz - prof. Piťha
K příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava si mons. Petr Piťha připravil projev. Měl zaznít 23. září 2018 italském městě Arco. Ale jak se v textu píše: „Tato promluva nebyla přednesena z diplomatických důvodů našich zastupitelů v Itálii“. V kázání se Piťha otírá opravdu o mnoho současných témat. Armáda, společnost, vzory, v tom všem se prý Česko řítí do pekel. „Není za tohoto stavu pokrytecké klást věnce k hrobu hrdinů?“ ptá se Piťha neboť Arco se nachází nedaleko místa, kde bojovali a umírali českoslovenští legionáři. Celý projev je na stránkách Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském.


Jedno veřejné kontroverzní kázání má mons. Piťha již za sebou. U příležitosti svátku svatého Václava v katedrále sv. Víta pronesl projev, za který ho Česká ženská lobby zažalovala. Zazněly v něm věty jako „Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní,“ nebo tvrzení, že rodiny budou roztrženy a rozehnány. „Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž,“ prohlásil Piťha v kázání, které rozvířilo českou mediální sféru.

Kvůli Piťhovi pak aktivistka v podprsence Aneta Petani s trnovou korunou na hlavě poklekla před oltář v katedrále svatého Víta, čímž narušila mši kardinála Dominika Duky. Vadila jí reakce Duky, který se postavil za Piťhovo kázání.

Projev, který je k dispozici na stránkách Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, předchází kontroverzní projev z katedrály sv. Víta, ale nese se ve stejném duchu. Jako první v něm chtěl Piťha pozdravit přítomné jménem kardinála Duky, který ho vyslal jako legáta a kterému plný rozvrh zabránil v tom, aby byl vysvěcení přítomen. Připomenul výročí konce 1. světové války, kvůli kterému se shromáždili. Jako o první se Piťha lehce otřel o československou církev husitskou. „Vzpomínáme na hrdiny, kteří byli příslušníky všech možných církví, ale ani jediný z nich nepatřil k československé církvi husitské, která se zrodila dík vzniku Československa. Je dobře, že je tu s námi biskup této církve, protože se k ní přihlásilo také mnoho hrdinů, kteří válku přežili. Co se padlých týče, nemají s Československou církví husitskou společného doopravdy nic,” prohlásil kněz.

První otázka, kterou ve svém nepředneseném projevu mons. Piťha uvedl, byla otázka vzorů. „Hodně se dnes mluví o nedostatku pozitivních vzorů. Nemáme vzory! Není to pravda, protože nějací ti zpěváci, modelky a sportovci by se našli. S tím ovšem nevystačíme. Položme si otázku, proč vzory nemáme,“ vyzývá kněz. „Máme velké národní hrdiny. Všechny a každého zpochybníme. Kdyby se někdo nový měl objevit, znemožníme ho ihned. Voláme po vzorech, ale nechceme je, protože nám nastavují zrcadlo. Řídíme se novým náboženstvím konzumismu s jinou hierarchií hodnot,“ sepsul naši společnost Piťha a dodal výbušná slova: „Na špici dokonalosti stanul bohatý podvodník, který úspěšně uniká před zákonnou spravedlností. Není za tohoto stavu pokrytecké klást věnce k hrobu hrdinů?“ ptá se Piťha.

Piťha se také vyslovil k obraně státu. „Jsme zde, abychom uctili muže, kteří při ní položili život. Byli to vojáci. My dnes vojáky máme, jsou stateční, rozkazy do písmene plní, mnozí položili život. Ale vojáky nejsme,“ stojí v Piťhově projevu. Prý proto, že jsme v duchu konzumismu zrušili základní vojenskou službu. „Máme hodně generálů, plukovníků, početná Ministerstva obrany, ale málo mužstva. Nepočítal jsem to, ale i s generalitou, lékaři, kuchaři a hudbou to bude ani ne dva vojáci na kilometr ohrožených hranic. Zdraví muži sedí v lenoškách doma, rozčilují se, když obrana nějak selhává, protože přece řádně platí daně, což je jediná občanská povinnost,“ kritizuje českou pohodlnost Piťha. A opět se ptá, zda není pokrytectví klást věnce k hrobům hrdinů.
A jako třetí se Piťha v projevu věnoval krizi identity. Prý „exponenciálně vzrůstající“. Že problémem je migrace, na tom se podle Piťhy shodneme. „To je vážný, ale zcela povrchový jev něčeho jiného,” míní kněz. Podle něj za migrací stojí nesmiřitelný fanatismus islamistů. Ale nápory migrantů jsme si prý způsobili sami. Rozložili jsme se dlouhodobým blahobytem, tvrdí. „Prvé migranty jsme pozvali z lenosti sami a další láká málo zalidněné území společnosti, která z lenosti vymírá,“ konstatuje. A dodává, že trpíme ztrátou identity, protože jsme otevřeli brány ideologii multikulturalismu.
„Tvrdit, že jsem Čech, protože jsem Evropan, je očividný nesmysl. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Z tohoto uzákoněného nesmyslu vyplývá, že zanikají, dokonce jsou trestné, pojmy vlast a národ,“ píše mons. Piťha a dodává, že mluvit o nacionalismu je od porážky nacismu téměř zakázáno. Podle něj však byl nacionalismus v 19. století ušlechtilým hnutím. Zastává se jak Friedricha Schillera, tak Richarda Wagnera, kteří podle něj rozhodně nacisty nebyli, pouze jimi byli zneužiti. „Co tedy máme hájit? Evropu, která navíc sama nemá žádnou ideu, protože se zřekla své identity dané křesťanstvím?“ ptá se Piťha.

Další pasáž bude těm, kteří znají Piťhovo kázání ze svatovítské katedrály, povědomá: „Poslední smrtelnou ranou pro identitu jsou již přijaté a navržené zákony genderismu. Identita se projevuje schopností zodpovědět otázku, kdo jsem? Kdo jsem, když nevím, k jaké patřím kultuře, k jakému národu, co je moje vlast? A nejnověji k jaké rodině patřím, když má být rozbita a postavena mimo zákon? Když nemusím vědět, kdo je můj otec a dokonce ani moje matka? Nemusím vědět, zda jsem žena, muž či hermafrodit, resp. mohu to libovolně a opakovaně měnit?“ A do třetice se Piťha táže: „Není při tomto mravním debaklu společnosti pokrytecké vzdávat vojenskou a státní poctu padlým hrdinům?“Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.