čtvrtek 17. května 2018

Jak se dělá humanitaTo je prostě   …..

Město Brno poskytlo finanční dar 300.000,- Kč. neziskové organizaci NESEHNUTÍ.Tento dar je určený pro konkrétní pomoc do ukrajinského Charkova. Konkrétní pomoc spočívá v humanitární dodávce kojenecké vody.Jak ? Takto:Finanční dar pro Nesehnutí ve výši 300.000,- Kč.  bude využit podle schváleného rozpočtu takto:Příprava projektu ........................................ 51.250,- Kč.Personální náklady na pracovníky hnutí .... 45.000,- Kč.Pořízení kojeneckých vod ...........................12.221,- Kč.Doprava, ubytování, stravné .................... 126.800,- Kč.Mediální propagace na webové stránky a sociální sítě .........................................     64.729,- Kč.Sečteno ................................   300.000,- Kč.
"Přesné náklady městu samozřejmě doložíme, chceme, aby vše bylo maximálně transparentní," ujistila  koordinátorka akce paní Chalupská - Hollanová z Nesehnutí. Charkované se na pomoc z Brna mohou těšit nejpozději na podzim.Jak nám koordinátorka akce přiznala, pan náměstek primátora Brna se do ukrajinské metropole také moc těší.Jedno balení vody chce totiž místní samosprávě předat osobně  brněnský náměstek Hollan z hnutí Žít Brno.
Takže srozumitelně přeloženo
:- 51.250,-
Kč. spadnou do rukou lidí kolem hnutí Nesehnutí, kteří horko těžko vymyslí trasu  převozu (možná nákup i mapy) a hypermarket, kde koupit 1.111 igelitovýchflašek s kojeneckou vodou) a s pomocí pana náměstka Hollana udělají jmenný seznam doprovodu.- 45.000,- Kč. padne na "mzdy" lidí z hnutí NESEHNUTÍ, kteří nemají jiné zaměstnání a žijí z takto povedených akcí, jako je tato HUMANITÁRNÍ POMOC PRO CHARKOV.- 12.221,- Kč. tj. jen 4% z celkové částky na akci (300.000.-) padne na vlastní humanitární dar - kojeneckou vodu.- 126.800,-Kč. je částka za kterou si udělá vybraná skupina (doprovod daru) výlet do Charkova.
Jen není ještě jasné, jestli s náklaďákem s vodou pojede 1, či více doprovodných osobních automobilů a jak luxusní značky se zvolí.Totiž, čím více padne na auta, tím méně zbude na jakostní hotely a jídelní lístek doprovodu.
- 64.729,- Kč.
si opět rozebere hnutí NESEHNUTÍ, nebo jejich příznivci, kteří natisknoupár letáčků, zřídí jedny www.stránky a napíší 2 články do novin, či příspěvek do rádia.
Tak se přece dělají humanitární akce. Musí se ale vědět jak na to.A hlavně, dávejte v Brně i jinde, pilně svoje peníze na tzv. humanitu, aby podobné i Soroše neziskovky mohly na nás parazitovat i nadále a propagovat pseudodemokracii!!!
NIKOMU ŽÁDNÉ PENÍZE NEDÁVEJTE,NIKOMU NA NIC NEPŘISPÍVEJTE, PROTOŽE TY VAŠE PENÍZE JDOU DO CHŘTÁNU NENASYTNÝCH NEZISKOVEK !!!!!!!!
CHCETE-LI POMÁHAT, TAK POUZE NA KONKRÉTNÍ AKCE PŘÍMÝM OSOBÁM,  BEZ SPOLUÚČASTI NEZISKOVEK.

Samozřejmě toto bylo ihned nazváno Hoax ze strany jmenované neziskovky a proto zde uvádíme i jejich vyjádření. 
  
Stanovisko NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) k šířené zprávě
Uvedená zpráva očerňuje naše aktivity a je to totální hloupost, protože do Charkova žádné balené vody samozřejmě nepovezeme!


Skutečný předběžný rozpočet je:

max. 70.000,- Kč za organizační zajištění převozu humanitární pomoci, na náklady spojené s vyřizováním celních procedur, na cestu spolupracovníka Ivo Dokoupila do Charkova a zpět a jeho dohled nad distribucí a nákupem základních potravin

3 000 EUR + DPH (tedy cca 100.0000,- Kč) na samotnou kamionovou dopravu humanitární pomoci (vysbírané věci)

130.000 Kč na nákup základních potravin na místě do potravinových balíčků distribuovaných místní organizací Stanice Charkov


Je v našem zájmu, aby provozní náklady byly co nejnižší a co nejvíce prostředků šlo na přímou pomoc – tedy cca 130 000,- Kč na nákup základních potravin. Potraviny samozřejmě budeme nakupovat až na místě, protože jsou v Ukrajině levnější. Navíc tak ušetříme náklady za dopravu.

Co se týká Stanice Charkov, organizace má nejen zkušenosti, protože zajišťuje komplexní služby pro přesídlené dlouhodobě, ale také řadu aktivit dělá dobrovolnicky. Stanice Charkov si nevezme nic na své režijní náklady, ačkoliv by to bylo logické, vezmeme-li v potaz, že za svá distribuční místa, kam si lidé chodí pro pomoc, platí nájem, energie atd.

Část práce, která je s organizací aktivit spojena, děláme v NESEHNUTÍ dobrovolně ve svém volném čase, tedy bez nároku na odměnu. Proto nás mrzí, že se o humanitární kampani pro Charkov šíří nepravdivé informace a někteří lidé jim důvěřují.
Celou naši reakci na tuto šířenou nepravdivou zprávu najdete na stránkách naši organizace.

Jana Plotková
koordinátorka propagačních aktivit
Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ

Aby nevznikaly žádné možné nesrovnalosti výše uvedené, bylo by nejlepší, všechny neziskovky zrušit a starat se hlavně o naše obyvatelstvo a nesbírat např. víčka pro naše nemocné děti rakovinou atd. a investovat třeba i do brněnského Klokánka pro jejich dětské obyvatele. Dnes se vše dá z moci úřední uvést jako HOAX. Iv

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.