úterý 13. února 2018

Harvardský a Houstonský projekt zničení Slovanů
14ti minutové video z ruské televize s českými titulky. V 80 letech získala sovětská rozvědka materiály amerických tajných služeb na postupnou likvidaci Sovětského svazu a socialismu. Celý východní blok měl být převeden na systém, ve kterém se bude za všechno platit a vše bude v soukromých rukou. Rusko má být rozděleno na menší části a sloužit jen jako surovinová základna. Měla být rozložena kultura, národní identita i hospodářství slovanských zemí. Dělo se snad od roku 1989 něco jiného, než naplňování těchto projektů?

DOKUMENT O PŘEFORMÁTOVÁNÍ EVROPY V PLNĚ TOTALITNÍ SYSTÉM – SLOVANÉ V NĚM NEMAJÍ MÍSTO, NEBOŤ VE SVÝCH GENECH JSOU NAPOJENI NA JINÝ A TO SVĚTELNÝ SYSTÉM, A NE NA TEMNÝ ČI TOTALITNÍ.

Slovanům byl vždy blízký pojem Svědomí, život v Harmonii s okolím, úcta k Předkům a Bohům svým, spravovali své veřejné záležitosti bez vlivu parazitických systémů, skupin a jedinců. Západní civilizace je pyramidový systém moci a žije na úkor těch, kteří jsou schopni Tvoření a tím pádem hodnoty vytvářejí.

Původně Slované žili ve svobodných Državách, podle Kopného práva a své záležitosti řešili na Veči (sněmu). Nikdy odpovědnost za své životy, svůj Rod, rodnou Zemi, potomky a budoucnost, neodevzdávali do cizích rukou. Toto vše – tak drahé Slovanům – nám postupně systém Západní civilizace odcizuje, likviduje a odnímá.

My jako potomci Slovanů, svých Předků a našich Bohů, se máme znovu uvědomit a osvobodit. Bylo by naivní hledat řešení v rámci Západní civilizace – ono tam jednoduše není. Řešení a vedení musíme hledat uvnitř naši vlastní původní slovanské tradice a kultury – tedy té předkřesťanské.3 komentáře:

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.