pondělí 23. července 2012

Tesla - Zero Time


 Michal mně poslal nedávno mailem pár otázek a tak bych rád i seznámil zde místní osazenstvo s troškou vědomostí a je pak na každém, jak se s tím popere.
Běžná populace si myslí, že všichni lidé jsou úplně stejní, tedy identičtí. Nemám samozřejmě na mysli umělé rozdíly mezi tkzv. šlechtou a rádoby obyčejným lidem.V lidské populaci se nenacházejí dva lidé s úplně identickým hlasovým spektrem, či otisky prstů u papilárních linií, rovněž neexistují ani dva lidé stejného pohlaví, kteří by měli stejnou hodnotu Zero Time- svého bytostního kmitočtu (dále ZT), dělal jsem kdysi před lety s tím pokusy a mohu potvrdit, že jsou kmitočty lidí opravdu rozdílné. Na tento objev přišel Tesla se svým přístrojem Zero Time.
http://www.youtube.com/watch?v=cx3VTkbnRtI

Bohužel moc o této práci na veřejnosti není známo, ale svědčí to o tom, že Tesla byl opravdu vynikající vědec. Jeho teorie je velmi zajímavá a velmi logická. Myslím, že v jistých kruzích jsou o této práci záznamy. Tesla tvrdí, že zvířata na rozdíl od lidí ZT nemají. Myslím však, že počínaje savci již ZT existuje. Zvířata na nižším stádiu vývoje, mimo savců ZT opravdu nemají a tedy se nemohou ani inkarnovat. Každý člověk má totiž svou specifickou ZT – tedy kmitočet. Tento kmitočet je zápisem času jeho zrodu, vlastně stvoření. U zvířat, tedy savců  by bylo možno ZT zjistit pouze za předpokladu již proběhlé inkarnace a stvoření, u nižších živočichů toto neplatí, jelikož ZT nemají. Tesla šel vlastně na podstatu stvoření a hlavně na podstatu stvoření lidských bytostí. Tesla tím dává najevo, že znal nabalující se sféry světů a dovedl vytušit, že každý člověk pochází z jisté sféry svého původu odkud se pak inkarnuje třeba na Zemi. Proto tak dnes velké rozdíly v povahových vlastnostech lidí, každá bytost pochází z jiných nám nadřazených sfér nad naší a bohužel i sfér negativních, tedy pod pomyslnou hranicí bodu 0. Dnes víme, že i těchto bytostí je zde dostatek. Nebudu zde polemizovat o počtu sfér domovů – světů  každého z nás, ale jsou to velmi velké rozdíly, které každý zažívá při kontaktu v dnešní realitě. Čím má bytost větší kmitočet ZT, tím jeho podstata pochází z vyšších světů.
Tesla v roce 1920 sestrojil referenční generátor, jehož nákres jsem uvedl výše a  pracuje s tkzv. základním kmitočtem o  frekvencí 30 Hz, které mu pomohly hodnoty ZT přesně změřit. Později Tesla zjistil, že ZT nemají jen lidé, ale i různé makroskopické artefakty, dokonce i planeta Země a já říkám, že celý náš známý vesmír i se svými planetami a hvězdami. Tesla zjistil i ZT u Slunce, což je jasný důkaz, jak tento objekt má na náš život velký vliv a jeho zhmotnění  v tomto prostoru není náhodné  a  svědčí vše o tom, že celý náš dnešní svět, tedy tato realita byla v určitém čase s jistým úmyslem stvořeny Univerzálním Vědomím-Bohem (Stvořitelem - Universem). Tesla dále zjistil, jak už jsem psal výše, že mnoho lidí má hodnotu ZT řádově větší, než odpovídá předpokládanému stáří Země a celé sluneční soustavy. Plyne z toho závěr, že buďto bylo stáří Země a sluneční soustavy chybně odhadnuto, nebo byl člověk stvořen někde jinde  a to mimo naši sluneční soustavu i tedy v jiném rozměru - sféře.
O tuto Teslovu teorii i praktické pokusy se zajímám dlouhou dobu, ale na věřejnosti jsou jen malé informace a dohady, pokud někdo narazí na tuto práci, byl bych velmi rád za informace. Tato teorie je velmi revoluční, ale dle mého se zakládá na podstatných věcech, jelikož dění okolo tomu odpovídá a bylo by vysvětleno mnoho tajemství, kterému se mnoho lidí s malým ZT brání. Jeho teorie velmi potvrzuje stará poznání  o inkarnaci živých bytostí a s jejich návratem buď do původní startovací sféry pokud se jeho vědomí nezměnilo, nebo do vyšší sféry, kdy svůj život zde využil pro poučení a nebo někdy i klesnutí ze startovacího bodu  (jeho původní sféry) úplně do nejnižších světů, blížících se k záporným hodnotám a tedy propadl na plné čáře a jeho ZT klesla. 
Kdyby bývali při Filadelfském experimentu dali na Teslovi práce se ZT, nemuselo dojít k neštěstí u tohoto experimentu, protože při něm neuzavřeli prostorovou smyčku, na kterou Tesla upozorňoval a nebyla jím ještě dořešena u poznání ZT, protože věděl, že každý předmět a věc má svůj kmitočet ZT a patří tím do jistého časoprostoru, pokud se toto nerespektovalo, dopadlo to tak, jak to dopadlo, věci a lidé cestovali v různých prostorech, ale nemohli se vrátit do původního svého časoprostoru, souhlasícího s jejich momentálním ZT, lavinovitě se uvolnilo ZT ( změnil se původní kmitočet) a nebylo zamčeno, což by umožnilo návrat zpět.

38 komentářů:

 1. Možná jen pro jistotu na upřesnění - sám i když jsem o tom četl jinde, jsem nyní na rozpacích. Pod pojmem Zero Time (ZT) je tedy myšlen čas vzniku vědomí člověka, čas kdy Univerzum odštěpilo kus ze sebe a stvořilo danou entitu (ať vědomí člověka, planety, hvězdy, galaxie atd.), nikoliv člověka v jeho hmotném těle. Zero Time je tedy nulový bod v čase daného prostoru, kterým je doslova označeno každé Vědomí.
  Co jsem se dočetl, sám Tesla netvrdil, že ledé jsou jediní na Zemi s ZT, ale i některá zvářata. Která nebylo blíže specifikováno.
  Ale jelikož i vědci (myslím ti opravdoví) se shodují v tom, že vývojově vyspělá zvířata (primáti, savci) by se podle Darwinovy teorie musela vyvíjet zhruba 500x déle než je obecně odhadované stáří vesmíru, nabízí se tu tedy otázka čí výsledkem jsou.
  Pro případné zájemce o tuto problematiku (ale i další) doporučuji knihu Ivo Wiesnera Děti moudrých draků. V ní najdete odkazy i na další skvělé publikace. A nakonec možná zjistíte, co mohou mít společného třeba Tesla, pyramidy, Ufo, menhiry, místa zastavěná kostely, spořič UF5 ad. :-D
  Myslím, že Iv zaťal sekyru opět o notný kus hlouběji. Paráda!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud si chcete stáhnout knížku co doporučuje Michal " Děti moudrých draků" (taky vřele doporučuji)v pdf formátu, tak zde: http://www.uloz.to/xEmnVBG/deti-moudrych-draku-pdf , než ji smažou.

   Vymazat
 2. Iv, to je paráda. Toto bude pro mnoho lidí velice důležitý text. Jako lidstvo stále potřebujeme hmotné a vědecké důkazy, abychom mnohým věcem uvěřili. A tento text je mimo jiné potvrzením, že ZT LZE ZMĚŘIT, z čehož se mnozí posadí na zadek.
  Podle mne je toto jeden z nejdůležitějších článků posledních týdnů.

  OdpovědětVymazat
 3. Možná zabřednu příliš do "technična", ale zajímalo by mne, jak vyčítal Tesla z generátoru ZT daného člověka? Dobrovolník stál uprostřed toho přístroje a daná hodnota ZT byla v čem? Nějaká další informace(kmitočet) v oněch základních 30Hz?
  Tyto informace nejsou příliš dostupné ani v ezoterických kruzích. Myslím proto, že nezapadají do většiny souborů vědomostí včetně mých oblíbených A-S Véd (nebo alespoň jejich dostupnému překladu). Většinou se uvádí inkarnování Vědomí zde na Zemi postupně od kamenů přes rostliny, živočichy, zvířata až po člověka. Toto, ale zásadně vše mění.

  Další, co mne po částečném přečtení knihy napadlo, že z uvedených informacích o Zero energii (mimochodem zřejmě energie nulového bodu, jak zde Iv vloni uvedl), má za jistých okolností schopnost uvádět osobu, kterou prochází do změněného stavu vědomí - jak uvádějí prameny o Kameni mudrců, což je asi speciálně broušený uměle vyrobený krystal určený pro transmutaci kovů, ale i pro usměrnění a filtraci energií vzniklých fúzí rtuti(též nedávno zde naznačeno) určených pro pohon strojů a dopravních prostředků pomocí anihilací hmoty.
  Tytéž vlastnosti na svém těle pocítil a ve svých zápiscích popisoval i N. Tesla při pokusech s generátory na, jak on jí nazval, zářivou energii. Popisoval, že postupem času získal schopnosti tuto energii vidět a osobně si myslím, že získal i schopnost získávat informace uložené poněkud jinde než v knihovnách :-) Tuto energii, respektive její vlivy, používal i k léčení jak sebe, tak svých přátel.
  Tak mě napadá, nebyly ony záhadné elektronky, které vkládal do svého elektromobilu, složením podobné oněm krystalům?
  Ale už dost divokým představám. To mám zase nad čím dlouho přemýšlet. :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To Michal:
   Michale, Tesla neměl takové elektronické možnosti jaké máme dnes, takže ten kmitočet ZT vytvořil ze základní |Schumanovi frekvence, která v jeho době byla cca 7,8Hz a ten udaný kmitočet 30Hz je čtyřnásobek té základní, takže přesný kmitočet je 31,2 Hz a do toho pouštěl bílý šum a rozdíl byl výsledný ZT. Jo tak se dostat k jeho zápiskům. Vidíte, že postupem času se nyní Schumanova frekvence mění na vyšší kmitočet, nezdá se Vám tedy, že podle Tesly opravdu mažeme do jiného a řeknu to otevřeně časoprostoru a ani si to neuvědomujeme, protože se všem i okolo nás mění kmitočet ZT a to vyššího kmitočtu, příslušející do jiného časoprostoru?

   Vymazat
  2. Dodatek:
   Proto také začíná být větší výskyt různých fenoménů, ať už jsou to UFO(ten název nesnáším), začínáme se prolínat s jiným časoprostorem, vzpomeňte si na Zero Wawe o kterém jsem zde také psal, 12.2012 by měl jeho kmitočet, tedy křivka dojít na nulu - taky zajímavé, viďte, ale je toho asi už moc, taky se k tomu dostanem, ale vy máte předstih, protože jsem to tady už očkoval a psal o tom, tedy skládanka, kterou ale skládáte Vy tady sami a to je dobře, viďte.

   Vymazat
 4. Vážení.
  Už delší dobu mám pocit, že ono dávný, co je tady je všude a tak podobně... musí mít nějakej širší, možná neomezenej interpretační prostor. Já to neumím technicky vyjádřit, ale představuju si to třeba v tónech, nebo ve variacích významu nějakýho verbálního sdělení. Který jdou od kakafonie k souznění, ale zároveň se nekonečně mnohovrstevně (já mám proto výraz)třepí. Jakoby si ten tón dělal srandu, ale von jenom a pouze takhle může existovat. Na hraně, nebezpečně a šťastně. A nezáleží vůbec na tom jest-li se projeví, nebo neprojeví.( Popleta M

  OdpovědětVymazat
 5. Něco k těm novým energiím -
  http://dolezite.sk/21_September_2012_the_Keshe_Foundation_36.html

  vuk

  OdpovědětVymazat
 6. Když už se tu propírá čas:
  http://www.novinky.cz/koktejl/273963-ohromujici-momenty-opravdu-zpomaluji-vnimani-casu-tvrdi-vedci.html

  Se ani nedivím, že při průletu nad takovou žúžo pyramidou se čas zpomalí. :-D
  Jak se může vnímat čas pomaleji? Není to spíše tak, že že se opravdu pro daného člověka čas zpomalí? Pokud by šlo o zpomalené vnímání, musela by pak naopak CNS fungovat v danou chvíli rychleji, aby za stejný čas, zvládla zachytit a zpracovat více informací, čímž by mohlo dojít k dojmu zpomalení času. Podle mne je to ale jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každý máme v sobě zakódovaný pojem času, jeho vnímání, je to naše součást zdejšího časoprostoru. Uvedu příklady: mladší člověk čas vnímá jakoby pomaleji, den je delší, pokud člověk přichází do věku, čas se zkracuje a dny jako by letěli rychleji. A nyní extrém, kdy se zapojuje vnímání času velmi intenzivně: při nebezpečí života (moment např. havárie) je vteřina pro někoho velmi dlouhá …..

   Vymazat
  2. ..len dodam ze naopak ked clovek nieco robi a hlavne ked ho to bavi cas sa skracuje!Cim to ale je?Myslite iv ze len tym ze prestaneme priamo mozgom cas vnimat..teda zacneme ho len vnimat inak? ...Mailo

   Vymazat
  3. to Mailo
   Přestanete vnímat okolní prostor, který by bez vektoru času nemohl taky existovat a vnucuje okolí svůj specifický čas. Něco jak u relaxace - zablokujete okolní prostor, tedy i čas, který ho tvoří.

   Vymazat
  4. Ano..to dava zmysel... To by teda znamenalo ak to spravne chapem ze ak sa nejakym sposobom(magneticke pole?)dokazem povedzme izolovat od okoliteho priestoru mozem menit(vytvarat)si v tej svojej bubline svoj cas,iny voci vonkajsiemu.Cisto teoreticky. ..Mailo

   Vymazat
 7. Nyní přemýšlím, jak je to tedy se zvířaty. Sice ZT neberu jako jedinou pravou bernou minci, ale chci jí zahrnout do celkových poznatků. Časem se uvidí, co z toho vyleze - co použiju a co zapomenu.
  Pokud tedy nedochází k inkarnování Vědomí do těl zvířat, ale i rostlin a kaménů, jak se často uvádí, je třeba se zamyslet, proč. Na těchto případech je krásně vidět, že téměř vždy je na každé teroii kousek pravdy a neplatí klasické pojetí - pravda/nepravda (nula/jednička). Jsme sice v dualitě, ale to neznamená, že jsou jen dvě možnosti. Jsou to jen krajní možnosti(mantinely), mezi kterými existuje nepřeberná škála kombinací těchto dvou možností. Zde se to dá ukázat na Darwinově teorii. Jedni jí mají za jedinou možnou, druzí tvrdí, že vše je dílem Vědomí tvořivého Univerza. Pravda je někde uprostřed - jak jinak. Kupříkladu člověk - jasně ukazuje nemožnost vyvinout se z jednotlivých organických prvků až po současnou podobu za tak "krátkou" dobu, po jakou je naše planeta pro život, jak ho známe, obyvatelná. Prostě toliko "náhod" a mutací, potřebných pro to, abychom vypadali a fungovali tak, jak vypadáme a fungujem, nebylo a ani být nemohlo. Ale u zvířat, živočichů a rostlin, již Darwinova teorie platit může. Jen možná bych si dovolil svůj názor, že zdaleka vždy nešlo o vrtochy přírody. Proč taková neuvěřitelně pestrá škála různorodosti života? Proč by se vše vyvíjelo tak nepochopitelně složitě a hlavně rozmanitě? Bible a jiné svaté texty nečtu a nemám je rád, ale zde je možná trocha pravdy, že to vše kolem nás bylo stvořeno pro nás. Vím, zní to fantasticky, ale pro mne to jistou logiku má.
  Možná někomu z Teslových měření vyplynulo, že tedy zvířata a rostliny jsou jen jakousi živoucí hmotou bez cíle. Nic takového tam ale nezaznělo. Pouze, že nemají Vědomí, jako máme my, nebo jiné entity jako planety, hvězdy, měsíce, galaxie aj. Podle mne své Vědomí mají také, ovšem asi jen jakési dočasné, trvající jen po dobu života jejich těla, co by souboru spolupracujících buněk. V podstatě bych to přirovnal k tzv. PSI poli, tak jak ho uváděl např. Levašov v publikaci Podstata a rozum. Toto PSI pole (podle mne v zásadě hodně podobné kolektivnímu vědomí člověka) se svým vznikem stává také entitou, která má své vědomí mající za úkol udržet tělo (shluk buněk - zřejmě též samostatných dočasných entit) na živu, aby také plnilo záměr Univerza, s jakým ho vytvořilo. Takže z pohledu chování se ke zvířatům (v poslední době zde probírané stravování) se nic zásadního nemění. Možná ještě více by se mělo přistupovat k jednotlivým zvířatům s větší úctou, poněvadž, jejich smrtí to pro ně opravdu končí jednou pro vždy (asi). Pokud je pravda to, co psala Vlabi o rozhovoru oné paní s králíkem v předchozím článku, musí i to dočasné vědomí zvířat mít vlastnosti, které jim dovolí se napojit na pole Vědomí planety a dost možná na další pole, jinak by nebyly schopny takové komunikace - nebyl by k ní klíč.

  OdpovědětVymazat
 8. Ještě pro Iv: Myslíte, že dochází jen ke změně vnímání času, nebo opravdu ke změně času oné osoby?
  Osobně si představuji, že každý člověk, tím spíše různé druhy zvířat (asi závislé na průměrné délce života - z našeho pohledu) mají svůj vlastní čas. Že není nějaký univerzální čas, ten máme jen my, abychom věděli, jak řekl Werich, od kdy do kdy a co za to. Třeba taková octomilka žijící jen pár hodin, podle mne svůj život bere stejně dlouhý, jako ho máme my lidé, nebo např. naopak želvy žijící i staletí. Přirovnal bych to k nahrávce filmu. Ten má daný počet okének s obrázky a záleží na promítačovi, jak rychle ho pustí. Z vnějšku se při různém počtu okének za jednotku času bude jevit, jako různě dlouhý film, ale vždy se tam odehraje stejný děj o stejném počtu okének. Nevím, zda mne chápete. Zkrátka všechny života (ukončené přirozenou smrtí způsobenou stářím) jakoby měly stejný počet oněch okének. Pouze každý život(druh zvířete, člověk) si je sám přehrává jinou rychlostí - v porovnání s jinými. Ano porovnání! To je to správné slovo. Porovnání = úhel pohledu a ten je vždy jiný. Vše pasujeme do našeho pohledu, ale zapomínáme na pohled druhých, který je vždy odlišný, proto si myslím, že stejný (imaginární)časový úsek dva lidé vnímají odlišně, ale protože se oba domnívají, že ten druhý, ho musí vnímat stejně jako on, máme tu jakousi naší-lidskou definici času. A dost možná to i souvisí s tím, jak uváděl Tesla, že v Univerzu neexistují dva stejné ZT.

  OdpovědětVymazat
 9. Iv jsem ráda že "viecičky" podstatne přezentujete tak jak je přezentujete. Je jenom dobře že to podstatné se dostane jenom k tým "podstatným" - vo tem to je "Bohumile". Anči.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto myslím není nejlepší přístup, tedy opět jen a pouze můj osobní názor. V podstatě to odpovídá současnému stavu lidstva. Jak píšete to podstatné má jen ta "správná" skupina lidí.
   Osobně si myslím, že přístup informacím by měl mít každý. Jak s ní naloží a zda vůbec se k ní i přes možný přístup dostane, je už pak jen a pouze na něm. Ale rozdělovat lidi na podstatné a nepodstatné se mi jeví jako rozdělení na nadrasu a ten zbytek. Toto vše už tu bylo v mnoha variacích a nikdy to lidstvu jako celku nepřineslo nic dobrého.

   Vymazat
  2. To Anči:
   Jsem rád, že jste ráda, ale musím Vás zklamat, zde tyto informace, pohledy se dostávají stále více a více mezi lidičky a zbytek je na nich, to je ta svoboda, nepřesvědčujem, nevnucujem.

   Vymazat
 10. Hezký den,váhala jsem jestli zde projevovat své názory,když i na blogu,jehož tvůrci se označují za probuzené,najdu diskuzi že je lepší jíst "pořádně" zabité zviře než "živou" mrkev,hm legrace?Ano,tohle je reakce lidí,kteří už začínají tušit,že něco s tím masem nebude až tak v pořádku,ale zdůvodní si to tím,že mrkev je taky živá.Jasně,všechno je živé a je ale také třeba se k "tomu" tak chovat.Nám jako lidem byla dána obrovská moc svobodné vůle.Jenže ne proto,aby (jak jsme zjevně špatně pochopily) jsme braly všechno jako nám podřízené "věci" a tedˇ si krásně plno lidí díky zvyšujícím se vibracím tohle začne uvědomovat a nějak se k tomu všemu co tady vyvádíme bude muset postavit.Mám zato,že příroda a zvířata jsou zde s námi jako naši přátelé a pomocníci a že pokud je tak budeme brát,můžeme jim pomoci v jejich vývoji,tím že je "polidštíme" naším vztahem k nim.A nebo naopak,jak zrovna se děje,ponížíme sami sebe ve svém vývoji.A vzhledem k tomu,že máme možnost svobodné volby,tak taky sklidíme,co jsme zaseli.Chtěly by jsme znát tajemství co objevil Tesla,tím že dokázal zvýšit své vibrace natolik,že mohl čerpat informace z vyšších sfér(mimochodem take nejedl maso,ani Hitler který moc dobře věděl,že si tím snižuje své vibrace-no naštěstí to nefunguje tak,že nejíst maso automaticky znamená duchovně postoupit,velice důležité jsou pohnutky).No a nedej Bože,aby někdo vyhlásil,že se můžou jíst malý děti,protože se nemůžou bránit(už jsem taky zaznamenala,že někteří lidé začínají ochutnávat jeden druhého...)A možná ti co mají Teslovi zápisky dobře schované,je ani nedokážou využít,protože nejsou na dostatečné duchovní úrovni.Jsme lidé,ale kde je naše lidskost.Aby jednou jsme nezakusily na vlastní rypáčky,co je to být zvířetem v nelidské společnosti lidí.T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Terezu:
   Taky přeju hezký den.
   Nikdy jsem nezaznamenal, že by bylo více tvůrců tohoto blogu než jeden - Iv a ani u něj jsem si nikdy nevšiml, že by se byť jedenkrát honosil titulem probuzený. Stejného tak jsem si nevšiml (možná jsem přehlédl) ani u ostatních komentujících. Spíše naopak. U většiny mi přijde, že tím jak nad sebou přemýšlejí, docházejí k názoru (já osobně taky), že pojem probuzený znamená něco jiného, než že tuší o praktikách určitých skupin lidí, které mají za úkol nás ochočovat a používat k vlastním zájmům. Slovo probuzený snad ani není o poznatcích dění vnějšího světa, ale o poznání sebe sama v tom nejširším smyslu, které mu dovolí v sobě najít a uvolnit potlačené schopnosti neuvěřitelných možností. Kdo by takového poznání-probuzení dosáhl, nemyslím, že by vůbec nějaké komentáře či blogy tvořil - neměl by důvod. Proč? Osobně si myslím, že k tzv. procitnutí je minimálně pochopení veškerých důsledků všeho svého konání do nejmenších "detajlů". K onomu procitnutí se dle všeho dá dostat dvěma způsoby. Jeden je relativně jednoduchý a na člověka neklade žádné požadavky. Stačí mít specifické technologické zařízení, které umožní změnu stavu Vědomí a tím i následných schopností. Ovšem takový člověk podle mne nebude schopný tyto nabyté schopnosti použít v mezích Svědomí a brzy o ně příjde, plus nějaký ten malus od Univerza. Druhá možnost je celoživotní cesta, jejíž cílem je pochopení. Pochopení nejde vložit druhou osobou. Pochopit musí každý sám. To pochopení, které mám na mysli, nelze najít na internetu, v knihách ani nikde jinde.

   Vymazat
  2. Ahoj.Myslim ze niektory ludia to obcas trosku prehanaju!Vsetko je sidce zive aj ta mrkva..ale to neznamena ze to aj citi napriklad bolest a ma dusu.Vsetko co je na svete je tu preto aby sme to uzivali!Je na nas ako.No hlavne z citom,mierou a rozumom!Pri zvieratach ide teda aspon pre mna hlavne oto akym sposobom sa snimi zaobchadza,v akych podmienkach ich chovaju a cim krmia,ze nanich testuju hovadiny a akym sposobom ich usmrtia!Ci maso jest alebo nie je na kazdom samotnom..podstatne je ze skodi a je sa ho prinajmensom zbytocne moc.Ako Iv hovori zi a nechaj zit!O tie deti Terezka nemaj strach..kanibli tu na Slovensku a v Cechach uz niesu..vcera zme zjedli posledneho!:-) ...Mailo

   Vymazat
  3. Pro Míšu,když jsem začala číst Váš vzkaz,opravdu jsem dostala strach,co všechno se dočtu....Ze všeho plyne poučení,tak tomu je pro mne i tedˇ.Michale souhlasím s Vámi úplně a myslím si,že třeba jednoho dne dojde k tomu,že zařízení na změnu vědomí nebudou potřeba.Zminˇovanou disk. jsem četla na Sne,pod článkem o rostlinách...No ale patří mi to,mám se vyjádřit přesně.A chtěla bych zopakovat,že vás mám tady ráda,protože jinak bych to vživotě nenapsala.To je moje blbá vlastnost,říkat pravdu,atˇ to stojí co to stojí,omlouvám se za rozruch.T.

   Vymazat
  4. Mailo,děkuju za uklidnění :),jsi hodný.T.

   Vymazat
 11. Vážení.
  Naše současný stravovací návyky vyšly, ať už se to někomu líbí, nebo nelíbí z kodifikovaný nerovnoprávnosti zvířat (žen, atd.) v systémovejch textech, jako je nepř. Bible! Jako živočich s tím bytostně nemůžu souhlasit. Jako člověk cepovanej tisíciletí systémem, jsem se toho 50 let účastnil. Po patnácti letech vím,že maso ke svýmu životu n e p o t ř e b u j u !
  Docela nechápu, stejně jako Terezka, proč na téma Teslovejch měření se debata dostala na tuhle ůroveň. Protože ta měření a z nich vyplývající závěry, nemůžou nic změnit na tom, že maso nepotřebujem. Zvláště v těch podmínkách ve kterejch v současnosti lidé žijí. Myslím, že Tesla by byl dost smutnej z toho, jak lze jeho bádání použít k vytvoření alibi! A odůvodnit s tím něco, co se většina lidí, ani nepokusila ... na sobě vyzkoušett. Dietologové mimo mainstream počítali a počítali. Brali v úvahu kde co a došli k závěrům, že ta nekvalita, kterou do sebe v časovým presu - nedobře rozkousanou a hlavně nerozumně, včetně masa složenou napereme, tak pokrejvá cca 20% z toho, co potřebujem. Ale chybí v tom, včetně masa stopový prvky, který od dob zahájení chemickýho hnojení-tam holt nejsou!
  Zbytek si naše těla berou, cca 30% z vody (pokud je ovšem kvalitní)a zbytek z magnetickýho pole a vesmírnýho zářen. Proto taky chemtrails!!! Další věcí je, že náklady na výrobu masa, jsou naprosto neúměrný ve srovnání s náklady potřebnými na pěstování a zpracování rostlin. Dále většina populace ani netuší a proto nemůže brát v úvahu v jakejch podmínkách ta zvířata žijí. Tedy ani nemohou chápat, co utrpení je za jedním biftekem, kterej navíc způsobí málo se pohybujícím lidem, jenom problémy, který následně řešej chemickou medicínou. Myslím že konzumace masa je nerozum a projevená ne úcta k našim planetární souputníkům. Nic na tom nemůže změnit ZT a ani coko-li jinýho. Je to pouze a jenom otázka naší ohleduplnosti! A ta je přeci našim základním programem. Popleta M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matěji,
   nikde tu nezaznělo, že by díky Teslovýmu měření ZT mělo dojít k nějaké změně v postojích ke stravování masem. Prošel jsem to a v podstatě tu byla jen jedna reakce a ta mluvila o opaku - či-li o úctě ke všemu živému.
   Bylo tu i upozornění, že Tesla nikde nenapsal (aspoň jsem na to nikde nenarazil), že nemají Vědomí. Ze všeho mi vyplynulo, že jen zřejmě nemají Vědomí, jaké máme my lidé, což neznamená, že nemají jiné. Když v sadu nejsou jabloně, neznamená to automaticky, že tam nejsou hrušky.
   Osvícení/probuzení/procitnutí/znovuzrození atd. nedosáhneš proto, že nejíš maso. To je o uvědomění si VŠECH důsledků veškerého svého konání. Pokud tohoto dosáhneš, vše ostatní k tomu náležící přijde samo. Myslím, že v tomto je vše. Nikdo nejsme stejný, proto nikdo z nás nebude mít stejné úkoly a zádrhele života k pochopení.

   Schválně se zamysli, jak by k tomu přišli například eskymáci. Měla by kvůli tomu zůstat v polovině území Země bez člověka? Nic není černé ani bílé.

   Ale jsem rád, že se zde propírají i tyto věci a těším se, kam nás to společně dovede.

   Vymazat
  2. Matěji,jsi zlato...Není absolutně třeba někoho zabíjet,aby jsme si nacpaly břicha a stejně celé vaření je jen a jen o koření,které dělá jídlo chutným,myslím.Jo a taky se nad tím nesmí nadávat,jako když se dělá orgonit.T.

   Vymazat
  3. Ještě bych rád podal svědectví o jednom člověku, kterého si nesmírně vážím. Tento již ve svých 6ti letech přišel na to, že ke svému normálnímu fungování nutně potřebuje alespoň malý kousek masa denně. Stačí i pár koleček salámu, ale prostě je ho třeba. Tento člověk je neobyčejně klidný a vyrovnaný a málokdo by se mu v ohleduplnosti a schopnosti vcítit se do druhých vyrovnal. Má schopnosti vidět energetická pole předmětů i živých bytostí. Cítí energii kamenů a zvířata ho respektují, uznávají, mají ho ráda.
   Pokud ale nedoplní stravu (může žít i jen o zeleninových salátech a čokoládě) kouskem živočišného původu, konkrétně masem, brzy se stává nervózním, roztěkaným, lehce vyveditelným z rovnováhy, což se rychle přenáší i na jeho okolí.
   Toto je můj konkrétní případ právě někde mezi tou bílou a černou. Snad pochopíte.

   Chtěl jsem dnes napsat sáhodlouhý článek plný, podle mne, zajímavostí, ale po přečtení posledních komentářů, hlavně od Terezky se mi doslova a do písmene vykouřil z hlavy. Nejsem schopný si vybavit jedinou myšlenku z těch mnoha, co jsem měl v palici. Ani po dvou hodinách jsem si nevzpomněl. Je to doslova, jako pár minut po probuzení, kdy se vám rychle vytrácí vzpomínky na poslední sen a po chvilce jediné, co o něm víte je, že byl, plus celkové pocity z něj. Beru to tak, že teď již by to nebyly na tomto blogu informace, které by většina nevěděla a proto se to kamsi cíleně vypařilo.

   Snad jen jedinou věc. Nejsou na světě dva lidé, kteří by svět viděli naprosto stejným způsobem a přitom ho všichni vidí přesně takový, jaký je. To je ten hlavní důvod, proč tu jsme. Pokud by jsme ho všichni viděli stejně, byli bychom zbyteční a Univerzum netvoří nic zbytečného. A právě z nepochopení tohoto dochází k 99,9% všech neshod a problémů mezi lidmi. Až dokážeme toto plně pochopit a poté i respektovat, odpadnou zbytečné hovory (a že jich je!), zbytečná gesta, zbytečné činy a z nich vyplývající následky. Nebude třeba se například dohadovat, zda jíst či nejíst tohle či tamto, protože z výše uvedeného vyplývá, že není žádná správná univerzální cesta. Všechny cesty jsou správné, pokud jsou vedeny svědomitě, tudíž Svědomím (S-Vědomím).
   Stejně tak není žádná větší pravda, či lepší pravda, nebo snad spravedlivější pravda. Nyní je pravda chápana jen jako něco, co má jediný možný stav. A to že je. Pokud není, již to není pravda. Ale v poslední době dostávám pocit, ano je to jen pocit, že pravda je mnohovrstevná a i když se může zdát, že jednotlivé vrstvy pravdy jdou proti sobě, ve skutečnosti tomu tak není. Oboje je pravda, ovšem na své vlastní vrstvě - tam je její konkrétní platnost. Nedokážu to nikterak lépe popsat, je to právě jen pocit a pocit či-li EMOCE je záležitost, která se musí cítit. Nelze jí číst, namalovat nebo vyfotit. Pevně ale věřím, že mnozí z vás ví, o čem mluvím, jinak bychom tu pospolu nebyli.
   Tak pro dnešek už dost, jdu se slunit. A pokud není ještě noc, mazejte taky. :-D

   Vymazat
 12. Nedá mi to a ještě zde budu ventilovat své nemístné city a pocity,děkuji vám všem,že svými názory a vyjádřeními mi pomáháte na mé cestě poznání a pochopení toho, co jsem a proč zde jsem,z celého srdce děkuji za vaši laskavost a ohleduplnost.T.

  OdpovědětVymazat
 13. Vážení.
  Myslím, že člověk na tuhle planetu nepřišel jako predátor, nebo, aby ho suploval i když se tak chová. A to nejenom ke zvířatům, proč? Přišel sem přeci proto, aby se jejího bohatství (event.chudoby) a existujícího osazenstva naučil rozumně, následně osvíceně, pak už nevím jak - užívat! V dost případech jsme se shodli, že to nedělá a většinově se o to ani nepokouší. Má proto alibi, kterým je nedostatečnost, nebo jeho egem vnímaný omezení svých souputníků (nebudu jejich dlouhánskou řadu uvádět), který je navíc kodifikováno a programově využíváno systémem. Vědec Tesla a jeho věda s tímhle vůbec nesouvisí, nebo jen velice okrajově. Na tom se možná taky shodnem. Pokud z mýho komentáře vyplynulo, že nedostatek něčího vědomí může u sebejistějších vyvolat důvod k tomu je konzumovat, tak to byl můj úmysl. A nemyslel jsem to jenom ve smyslu p o t r a v y ! Státy konzumujou jiný státy, socíální skupiny, náboženství atd. ... a proč? Maj k tomu precedens! Nechali jsme vyhynout spousty živočichú, proč? Máme k tomu precedens. Zničili jsme rovnováhu mezi predátorem a jeho potravou. Proč? Na druhý straně pěstujeme nesmyslný množství druhů, jako zdroj potravin, proč? Je tady sedm miliard lidí, proč? No protože jsme asi mimo mísu, ne? No a proč se někdo snaží ty miliardy lidí zlikvidovat? Protože jsme mimo mísu! Eskymáci si budou jíst svoje maso, protože oni mimo mísu nejsou. Tesla dělal zázraky, proč? Protože nebyl mimo mísu. Ale Vážení, systémní reklamy všechno uváděj na správnou míru ... protože tvrděj, konzument spasí svět. A já hlupák si vždycky myslel, že ho spasí OHLEDUPLNOST ! Jsem holt Popleta

  OdpovědětVymazat
 14. Vsetkemu zatial nerozumiem a neberem vsetko za svoje,ale kniha je i tak dobra!Este sa knej budem musiet asi parkrat vratit.Vdaka Matej ..Mailo

  OdpovědětVymazat
 15. Víte nějak na mne dolehlo,jestli mám vůbec právo tady "vyřvávat" ty svoje pravdy a musím se vážně nad sebou zamyslet.Přeju všem krásné léto.T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Terezka
   Ale no tak, myslím že všichni jsme rádi, že jste tady, každý má právo na jisté nálady a pohledy, taky je mám, nikdo nejsme dokonalý.

   Vymazat
  2. Terezko.
   Jsme tu jako duha. Iv např. fialová, Matěj červená, Mailo zelená, Vlabi žlutá, Vy Modrá, atd. Každá barva je naprosto jedinečná, ale zároveň v celku nepostradatelná a dotýkající se barev sousedících. Nebyla by to škoda, když by byl v duze prázdný bezbarvý flek?

   Vymazat
  3. Terezka prave naopak!Predca otom vsetkom diskutujeme a hladame kazdy pravdu.Kazdy tu svoju,a spolu sa mozeme vdaka jeden druhemu dopracovat i ktej obecnej!Vramci istych medzi su podla mna i kriticke nazori potrebne hlavne ak su opodstatnene-i tie nas posuvaju dalej!Ja som sa i vdaka vam vela naucil.Okrem toho to ocom sa tu mi bavime casto zlozito viete Vy povedat dvoma vedami-ludsky a skvele vystihnut!A to by aspom mne tu dost chybalo!Nikdy sme sa sidce nevideli ale mne ste akosi blizka..neviem preco ale je to tak. Taakze....nikam!:-) ..Mailo

   Vymazat
 16. Mailo, nevadí ... já nerozumím skoro ničemu.
  A Terezko, Iv má pravdu. Popleta M

  OdpovědětVymazat
 17. Moc vám všem děkuju,za vaší podporu.Tedˇ už moje poslední zmínka o "mase" a vysvětlení proč jsem zde tak vyváděla.Zase jsem jednou nepředloženě prošla kolem zdejšího kravína,tam klečela kráva ve třiceti stupních na slunci a bez vody a čekala až jí odvezou na popravu.Samozřejmě z toho byl cirkus,kdy na vás koukají stejně jako na tu krávu.Nejsem až takový šílenec,abych rvala lidem řízky z talíře...Jen mne vždy dostane do kolen ta moje bezmoc,no a než se zase dám do "latě",tak to vypadá,tak jak to vypadá a odskákali jste si to vy tady,což mne mrzí.Ale tedˇ máme v plánu navštívit hrad Cornštejn,který mám skoro za barákem a dokonce jsem našla,že je to "možná" pyramida :).Stojí nad Vranovskou přehradou,tak naberu tašku orgonitů a šup s nima do vody.Víte,moc si přeju,aby jsme konečně mohli žít jako slušný lidi a tak dále,však vy víte...Mám vás ráda a ještě jednou díky.T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jde o orgonity z pryskyřice, tak bych je do vody moc neházel. Mám zato, že pryskyřice (myšleno ta technická) do vody uvolňuje jakési styreny - jedy. Ale berte to jako neověřenou informaci.

   Vymazat
  2. Míšo,to budou ty "smůlovatý" a máme ho i ve studně a v rybníčku,kde ryby vesele plavou a žáby skotačí,tak snad to bude dobré.T.

   Vymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.