neděle 22. dubna 2012

Asymetrická polarizace Slunce


Přibližně každých 11 let se magnetické pole na Slunci obrátí - severní magnetický pól se přepne na jih a naopak. Je to, jako magnet, který pomalu ztrácí své magnetické pole a získá zpět své mag. pole, ale  v opačném směru, takže pozitivní strana se stává negativní. Ale samozřejmě, že Slunce není jednoduchý magnet a příčiny přechodu, v celém jedenáctiletém cyklu, nejdou snadno zmapovat.
Cyklus se odehrává na zdánlivě pravidelné časové ose, cca za 11 let.  Otevření vědci novým věcem zdůrazňují, že tento proces je vlastně asymetrický. V současné době se zdá, že polarita na severu Slunce, se blíží k nule,  ale polarita na jihu teprve začíná klesat. 
 "Právě teď je tu nerovnováha mezi severem a jižním pólem," říká Jonathan Cirtain, vědec Marshall Center NASA Space Flight v Huntsville ve státě Alabama, který je také NASA vědecký pracovník projektu japonské sluneční mise, s názvem Hinode. "Sever je již v procesu transformace před jižním pólem,  který je zatím opožděn a nechápeme proč."

V dnešních modelech se předpokládá, že sluneční severní a jižní polarita se přepne ve stejnou dobu a to je dnes asi špatný závěr.
Severní pól je vždy v dostatečném předstihu přepolování,  před obecnou starou předpovědí. Konečně přímé Hinode výsledky také ukazují potřebu přehodnotit používané dnešní solární modely.
Nedávné mapy ukazují reálný obraz. Nejen že jsou skvrny magnetismu menší a slabší, ale teď tam je hodně pozitivní polarity. To, co kdysi poukázalo na silně negativní severní pól, je nyní slabě magnetizovaný, spíše smíšený pól, který bude neutrální - to se dostaví po slunečním maximu.
Tato pozorování jsou nesmírně důležitá pro pochopení toho, jak sluneční magnetismus generuje sluneční cyklus.
Dnešní většina vyvinutých modelů nezahrnují.  Pokračující studie těchto rozdílů za použití nejlepších observatoří i nové techniky pro analýzu, pomůže rozšířit a zlepšit naše porozumění pro děje na Slunci, jeho 11-roční cyklus, a velkých výbuchů, k nimž dochází na jeho povrchu. Takže shrnuto, dnešní věda moc nezná mechaniku Vesmíru a opravdu jen tápe, i když si hraje na všeznalé, pokora by vždy neměla chybět.

Pomocný zdroj: Space News

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.