úterý 13. srpna 2019

Jak je to s Velkou Moravou?
Trocha histórie a genetiky


Málokto vie, ale podľa haploskupín na chromozóme X a ostatných genetických znakov vedci došli k záveru, že obyvateľstvo Uhorska, Čiech, Moravy a ostatných slovanských zemí nie je len geneticky príbuzné, ale prakticky totožné s obyvateľstvom z čias neolitu. To je prvá vec.

Druhá vec je, že Veľká Morava bol rozsiahly štátny útvar, ktorý nemohol byť riadený bez jednotnej prípravy kádrov a bez písomníctva, takže Cyrilovi a Metodovi môžeme ďakovať iba za máločo.

Tretia vec je, že obyvateľstvo na území Veľkej Moravy bolo sústavne vystavované vojenskej a kulturologickej agresii zo strany globálneho zákulisia (GP), nemecky hovoriacej šľachty a tiež aj takými slobodomurármi, akým bol Kazinczy

To malo za následok, že centrálna časť Veľkej Moravy, resp. Uhorska bola preprogramovaná na Maďarov.

Posledná vec je, že Nitra resp. Nitrianske kniežatstvo bolo jedným z významnejších centier, okolo ktorého sa sformovala Veľká Morava ako štátny útvar. Neskôr jeho rolu – kvôli historickému vývoju (agresia Frankov a hlavne Nemcov) prebral Budín.

V praxi to znamená, že:

Sťahovanie národov – ako to tvrdia historici (či skôr hysterici?) – sa nekonalo.

100% Maďar je z 80% Slovan, 18-19% Rumun a Nemec a zvyšok je ktoviečo.

Obsadenie Uhorska Maďarmi je historický mýtus.

Maďarčina je upravená zmes slovanských slov, tureckej tvorby slov a fínskej skladby viet.


Neexistovala etnicky čistá maďarská šľachta, len uhorská.

Čo to znamená pre obnovu Veľkej Moravy?

Že sa to neobnoví v tej forme, ako to bolo pred cca 1000 rokmi, a to už len kvôli tomu, že „dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš“. Čo sa ale obnoviť môže sú pravidlá, algoritmus a ciele riadenia na bývalom značne rozšírenom území Veľkej Moravy. Čo znamená, že to bude blok štátov, ktorý bude tvorený krajinami V4/B9 – hlavne keď sa Slovákom znechutia západné spôsoby a u Čechov sa prejaví alergia na „Sudeťákov“ a ich snahy o obnovu Rakúsko -Uhorska.
neděle 4. srpna 2019

ČR je prolezlá politickou rakovinouPřikládám velmi zajímavé video, které popisuje zákulisní objevené nekalé praktiky v naší politické scéně. Toto video obsahuje odkazy na špinavé praktiky a jsou v něm kompromitující materiály politiků ČSSD a TOP-09 včetně lidí od Babiše.

Pod tímto videem je další video, od  astroložky Micic, které zde již také bylo http://energieupramene.blogspot.com/2019/03/bude-utok-na-lidske-ego.html a kde poukazuje na rozkrytí lží, jež se bude odehrávat na konci roku 2019 a bude razatně pokračovat toto odhalování v roce 2020.