sobota 19. října 2019

Košer kryty pro „naše“ miliardáře


Málo kdo z vás tuší, že u nás v Česku je ten největší a nejluxusnější kryt pro případ „soudného dne“. 
Vakuová bomba RF, jíž neodolá žádný podzemní kryt.
 Lidé chválí demokracii, pracují od rána do večera, stát jim zvedá a nařizuje daně, mění jim čas středoevropský na „Hitlerák čas“, aby jim narušil jejich biorytmus, tisk a televize jim předkládá nepodstatné věci, aby se lidé mezi sebou škorpili a zatím v pozadí se pěkně ti „bohatí“ snaží v tichosti zabezpečit sebe a své blízké od případné apokalypsy, vy nemáte jako „ovce“ nárok, ale nebojte, v případě "něčeho" ani jim nepomůže i ten nejluxusnější kryt, mohu vyjmenovat třeba jen jedno a to jsou pak nastávající tektonické poruchy a změna jádra po nějaké události na Zemi, vákuové bomby, jež vycucnou všechny hraboše pod zemí, nemluvě o pronikajícím zářením, jež projde vším co existuje, tedy pak následná změna mozkové činnosti atd.

Ano, jedná se o největší kryt na světě, poblíž Českého Brodu, jež bylo přísně tajné zařízení a bylo společným projektem ČSSR a SSSR a byl budován od roku 1984 celých deset roků. Dnes jsou tyto prostory určené těm, kteří chtějí a mají finance na to, aby snad přežili soudný den v Oppidum, jak se tento  kryt dnes nazývá.


Má rozlohu cca 7000 m2 a zahrnuje zahrady, bazény, lázně, kino a samozřejmě i malou lékařskou kliniku. Všechen ten luxus je nastaven pro přežití v době nejméně rok. Jedn z mnoha těchto krytů v USA je např. v blízkosti Černých kopců Jižní Dakoty.


středa 16. října 2019

Satanistické znaky kolem nás
Většinou jsou tyto znaky záměrně vsouvány do podvědomí dnešní populaci a ještě bývají u mladých jako „moderní“ . O jednom znaku, který dnes je hojně nošen jsem psal již v roce 2013 v tomto článku  http://energieupramene.blogspot.com/2013/10/prava-podstata-znaku.html  a pro ucelení vašeho pohledu dnes v době, kdy se vše bude odkrývat, přidávám i video, jež mnohým otevře oči.

neděle 6. října 2019

Plutokracie končíNyní jsme v době, kdy po období tisíce let končí podle astrologie doba Plutokracie, nazývaná na západě jako Demokracie. Nyní by to mělo být období změn a dobrý výklad opět podala dobrá astroložka Tatjana Micic, jejíž videa jsem zde na stránkách již několikrát publikoval. Tak se posaďte a dejte si chvíli pro sebe s Micic. 

pátek 4. října 2019

Pro Káju

Karlík stmelil národ a krysy vylézají z děr, nejsme národ bezduchých blbců, jsme lidské bytosti. Jsme národ v lénu Bohů a buďme na to hrdí.

čtvrtek 26. září 2019

Globální elity mimo zákony lidské společnosti


Vyšetřovací tribunál Mezinárodního tribunálu pro přirozenou spravedlnost (ITNJ) v případě obchodování s lidmi a zneužívání dětí zveřejňuje šokující informace o angažování globální elity v těchto zločinech. Hovoří Robert David Steele je bývalým agentem speciálních operací americké Centrální zpravodajské služby (CIA) a spoluzakladatelem Námořní zpravodajské služby - Marine Corps Intelligence Activity . Steele se vyjadřuje o skutečnostech, které se týkají kriminálních elementů působícím ve vládních strukturách a jiných vysokých úrovních společnosti. 

pondělí 23. září 2019

Retardi včele s Gretou ThunbergovouV poslední době jsme svědky vystupňovaného alarmistického šílenství ohledně změny klimatu. Mediální tanečky kolem postižené záškolačky panikařící podle svých slov z toho, že se uvaří, jsou toho přímým důkazem. Svět zcela zešílel. Absence zdravého rozumu a logiky je na denním pořádku. Jsme masírování ze všech stran naprosto nesmyslnými smyšlenkami, pro které se hledají v uvozovkách důkazy.

Není neobvyklé, že vědecká data jsou upravována a měněna (viz třeba hokejkový graf a další). Skutečné změny a skutečné údaje jsou pravidelně záměrně manipulací stavěny do naprosto nesmyslných souvislostí s jediným cílem, a to vyvolat paniku, vyvolat strach a vyvolat hlavně pocit viny. Proč ale někdo chce vyvolat všechny tyto věci? Cíl je jediný: Ovládat ostatní, mít důvod je zdanit, okrást bohatší část světa a její obyvatele o velkou část jejich příjmů a výsledků práce, mít důvod jim sebrat prostředky, mít důvod jim diktovat životní styl, mít důvod ovládat jejich životy do každičkého nejmenšího aspektu.

A to všechno pod praporem páchání dobra. Dobra nejvyššího pro všechny a ten kdo je proti, kdo si dovolí tohle novodobé náboženství kritizovat, ten je veřejný nepřítel. Jako by úplně zmizel zdravý rozum. Popřává se sluchu šílencům a bláznům, hlupákům kteří nikdy nestudovali a jiným existencím, které ani nechtějí studovat a ani nechtějí vědět, jak věci fungují. Oni to nepotřebují. Na vyvolávání paniky, strachu a pseudoekologického šílenství si postavili a nadále budují perfektní byznys. Je jim jedno, jak svět poškozují a poškodí do budoucna. Protože oni si na své přijdou, to za prvé a za druhé, ve své lži se právě oni staví do role jediných spasitelů a zachránců světa.

A je spousta těch, kteří je v tom podporují pro své zájmy ovládat lidi, a nemalá spousta jiných, kteří díky svému omezenému vzdělání jsou schopni uvěřit každé hlouposti, kterou jim kdejaký mazaný chytrák naočkuje do hlavy a náležitě, sice mylně, ale pro ně věrohodně zdůvodní. Těm se pak stane tato věc vírou, pro kterou se budou bít do roztrhání těla, aniž by jakkoliv akceptovali rozumné logické argumenty. Oni je prostě nechtějí slyšet. Kazí to totiž jejich kruhy a karmu, jak často říkají.

Tito samozvaní zachránci naší planety sami sebe prohlásili za jediné, kteří chtějí ochránit planetu a životní prostředí, a proto také říkají, že všichni, kdo nemají jejich náboženské vize alarmismu, chtějí planetu zničit. Opak je ale pravdou, právě tito lidé, kteří nám tak velkohubě káží, dělají všechno proto, aby ji zničili a ještě mnohem víc poškodili. Jim nejde o skutečnou ekologii, jim nejde o skutečnou ochranu přírody a o to, abychom tady mohli žít dál. A je úplně jedno co říkají, naopak je důležité, co dělají a co chtějí dělat. Je podstatné, co nám chtějí zakazovat a co chtějí nám přikazovat a jaké dobro nám chtějí udělat. A hlavně, jaké důsledky ty jejich vize přinesou, pokud budeme tak hloupí a dovolíme jim je realizovat.

Jedním z nástrojů, které používají na svou manipulaci je takzvaná uhlíková stopa. Tvrdí, že lidstvo produkuje oxid uhličitý tím pádem se otepluje planeta a ve výsledku se tu uvaříme. Bohužel tento naprostý nesmysl je neustále stále dokola opakován, omílán a očkován lidem do hlav. Ti pak bez přemýšlení s tímto konstruktem pracují a ani kolikrát netuší, jak jsou manipulováni. Následně z této blbosti produkují další nesmysly z ní odvozené. Ne CO2, ale voda a vodní pára je dominantní skleníkový plyn, a to jak s pozitivní, tak s negativní zpětnou vazbou. Voda je jednak schopna zadržet a absorbovat IR záření, ale i odstínit a odrazit další části světelného spektra, a to jak ze Slunce, tak ze Země. Oblaka, nebo čerstvě napadlý sníh jsou jedny z nejvíce odrazivých látek hned po stříbrném zrcadle. Led je zase naopak poměrně dobrý izolant a brání proti prochládání vodní plochy v zimě. Voda má vysokou tepelnou kapacitu a ještě vyšší výparné, potažmo kondenzační teplo. Proto velmi dobře udržuje stabilní teplotu a roznáší energii. Přebytek energie je pufrován a distribuován po systému.

Tedy zvýšení energie zákonitě zvyšuje množství vody ve vzduchu, tím vzniká větší množství oblak a dochází ke snížení absorpce vnější energie, zároveň dochází ke snížení ztrát energie už získané. Voda v celém systému Země funguje jako obrovský pufr a vyrovnává teplotní rozdíly. Oblaka udržují zem teplou a brání jejímu vychládání, zároveň však brání slunečnímu záření v jejím oteplování. Díky vodě je naše Země obyvatelnou planetou. Voda dokáže, což bylo v minulosti Země mnohokrát zopakováno v reálu, efektivně roznést energii získanou z našeho Slunce. Je-li této energie více, rozšíří se podmínky vhodné pro život až k polárním oblastem, jak můžeme z geologických dat zjistit. Samozřejmě je větší množství energie spojeno s větší turbulentností atmosféry, je více větru, deště a dalších meteorologických jevů. Atmosféra je dynamičtější samozřejmě více neklidnější. Naopak pokud bylo opačně energie málo, stávaly se velké části naší planety prakticky nehostinné a neobyvatelné. Oteplení planety bylo vždy v minulosti provázeno růstem množství CO2 v atmosféře. Čím více tepla, vody a CO2, tím větší exploze života. A to již v dobách, kdy se tu nepotuloval ani vzdálený předek člověka, takže tvrdit, že lidská produkce CO2 je zásadní pro změny klimatu je sprostá lež.

Naopak pokud docházelo k odstraňování vody z krajiny, zákonitě docházelo k hynutí přírody a vymíraly celé civilizace, jak nám ukazují například vykopávky ze střední a jižní Ameriky, ale i z Asie. Katastrofa nepřišla skrze CO2, ale skrze odstranění vody ze životního prostředí. Rostliny potřebují ke svému efektivnímu růstu alespoň 150 ppm CO2 v atmosféře. Pod tuto hranici hynou. Naopak se zvyšujícím se podílem CO2 spolu s teplem a vodou produkují množství biomasy, která je následně jeden ze základních zdrojů energie potravního řetězce, na jehož konci stojí člověk. Odstraňme jeden z těchto prvků a čeká nás smrt hladem. Možná právě to je konečný cíl alarmistů, udělat technologie drahé a nedostupné a následně vypěstovat pokolení otroků vděčných za to málo potravy, která se bude složitě získávat. Alarmisté už zjistili, že voda je skutečně primárním hybatelem dění na naší planetě. Ale vodu, kdy 2/3 plochy Země tvoří oceány tak nějak efektivně nejde zdanit. Nicméně snahy o zdanění podzemních zdrojů tu již jsou. Nově přišli s tvrzením, že díky vodě se umocňuje vliv CO2, aby tím vlastně oklikou obhájili svůj boj proti němu. Ale jim nejde o boj s CO2, mějme na paměti, že všechno okolo je jen kouřová clona, skutečné cíle a důvody jsou jinde. Další jejich lež je tvrzení, že kdo nebojuje proti CO2, tomu neleží na srdci ochrana přírody. Snad proto je absolutně nechává v klidu, že cca 90 % veškerých plastů se do oceánů dostane jen z deseti řek Asie a Afriky. Logicky se tak snaží zničit průmysl Evropy, jejíž podíl na znečištění je minimální. Jim vůbec nejde o snížení této zátěže, protože pak by se museli obrátit na Asii a Afriku.

S CO2 je to podobné. Takže zjevně mají jiné cíle. Proklamované cíle alarmistů jsou jeden velký podvod, jeden velký trik na lidi pod pláštíkem páchání dobra s lživým důrazem na záchranu planety. O nic takového jim ve skutečnosti nejde. Jejich cíl je zbavit nás našich svobod a práv, i těch co nám zbývají, udělat z nás poslušné ovce. Celý alarmistický podvod s globálním oteplováním má tento cíl, povšimněte si prosím, že všechny kroky pod pláštíkem ochrany klimatu mají ve výsledku pouze udělat život drahý a nákladný, omezit maximum práv a svobod. Se skutečnou ochranou přírody to nemá nic společného. Protože jejich nápady zpravidla v konečném důsledku přinesou větší ekologickou zátěž, drahé energie, obtížnou dopravu a málo dostupné potraviny. Odmítám bojovat proti nesmyslu zvanému globální oteplování, odmítám řešit nějakou nesmyslnou uhlíkovou stopu. Zato se vždy budu snažit o minimální plýtvání zdroji, o recyklaci a smysluplné využití toho, co už máme. A hlavně budu chránit rozumně přírodu proti hloupým nápadům zdivočelých rádoby ochránců přírody.


Poznámka: Matce Grety zřejmě ve škole zapomněli říct, že kysličník uhličitý rostlinám prospívá a že ve vyšších koncentracích CO2 rostou rostliny rychleji a dorůstají větších rozměrů.
Kauza "Oteplování" je politický humbuk, na všech planetách naší sluneční soustavy se v průběhu posledních 20. let zvýšila teplota. 
Přelet jednoho dopravního letadla z Evropy do USA spotřebuje tolik kyslíku, kolik spotřebuje jeden člověk za celý život.
Svět ji podporuje ve stylu tohoto humoru: Dcerko, tvůj tatínek byl za války elektrikář, měl na helmě dva blesky....


sobota 21. září 2019

„Letni“ a „zimní“ čas
Konečně se přišlo na to, že pro člověka jako součást přírody jsou důležité jeho biorytmy a aby byly v souladu se slunečním časem. V našich zeměpisných šířkách je to středoevropský čas, jak někdy je záměrně nazýván jako zimní čas, to je záměrně špatný výraz, správně je to středoevropský čas (SEĆ), který v našich krajích platil a vyhovoval našemu biorytmu a tedy i našemu zdraví. To bylo až do doby okupace, kdy Hitler pro větší využití svého zbrojního průmyslu zavedl takzvaný „letní čas“ a pak po revoluci začali s námi opět manipulovat a zavedli jakýsi opět „letní“ čas, já tomu říkám Hitlerák čas.

Tak si to ujasněme, protože většina dnešních mladých je tak zmanipulována, že ani neví, jak to s tím zavedeným časem vůbec je.

Středoevropský čas (ŠEĆ) je ten normální a ne žádný jako „zimní“- je to výmysl.

„Letní“ čas, je ten uměle posunutý a je to Hitlerák čas.sobota 7. září 2019

Bříza může zachránit naše lesy

Lesník Daniel Pitek popisuje jak bříza zvítězila nad nefunkčním systémem. Dnes tvoří zdravé souvislé porosty prvního patra a vytváří lesní mikroklima pro cílové dřeviny. Nevím, proč náš stát nedovede být variabilní a pořád se drží starých návodů na  obnovu našich lesů. Tímto způsobem jde znovu zachránit naši krajinu a rozhodně s menšími náklady pro státní rozpočet. I houbaři budou rádi, protože v březových lesích hodně rostou křemenáči, kozáci.
Další odkaz na tuto technologii zde:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/40-let-po-imisni-kalamite-se-ceske-stredohori-zelena-briza-muze-zachranit-i-lesy-po-kurovci-78485?dop-ab-variant=18&seq-no=1&source=hp

středa 28. srpna 2019

„Událost“
Na mnohých Alternativních webech se dnes diskutuje fenomén „Událost“, jako alternativa pro změnu Systému, který je dnes již v koncích a tento Systém nemůže již fungovat tímto stávajícím způsobem, diskutuje se i například o vynulování dluhů v Systému, ale zapomíná se na to, že zde peníze jsou představiteli Energie a každý kdo si tuto energii vybere pro svůj prospěch, zase ji bude muset Vesmíru vrátit, jak by k tomu přišly Duše, které museli pracovat aby nashromáždily tuto Vesmírnou energii a druhý si jen užíval bezpracně, např půjčka na dovolenou a to jen proto, aby ukázal své Ego, že patří mezi tkzv. „Lepšolidi“ Takhle zákony Univerza nefungují, vše se v přírodě snaží dostat do harmonie a toto je porušování harmonie Vesmíru. Nikdo není vyvolený, pokud je to člověk s Duší, tak bude vždy přinucen pracovat na harmonii a ne na vyvolávání nevyrovnanosti energií, které pak vytvoří automaticky práci vyrovnávacích energií a to vždy působí na toho, kdo tyto nerovnovážné síly rozpoutal.

Říká se tomu „Událost“ a kdy jako datum toto není určeno přesně, protože budoucnost se mění i průběžne a čeká se jen na příhodný okamžik, kdy lidské Duše budou mít co nejmenší strádání a vše proběhlo po „proudu“ událostí zde na Zemi a v blízkém vesmíru.

Mnoho lidí již zapomnělo na Bovisy, tedy měření přicházejících energií ze středu galaxie a jež budou mít zásadní  vliv, při dosažení jisté úrovně, hlavně na mozkovou činnost člověka. Je to náprava vývinu mozku člověka, jež byl zde na Zemi záměrně manipulován-zdeformován tak, aby hlavně ztrácel empatii a choval se na bázi kalkulujícího počítače. Toto záření (energie) přicházející od Univerza jsou nápravou těchto negativních aspektů od negativních Entit a současně přicházející energie jsou modulovány tak, aby napravily nerovnováhu hlavně mezi IQ a EQ, tedy rovnováhou mezi pravou a levou hemisférou lidského mozku, který je součástí i jeho Duše a je záměrně pravá hemisféra zakrnělá. Tyto energie mají za úkol obě poloviny dostat do rovnováhy a tím z člověka opět udělala takového tvora, jak byl Univerzem původně stvořen.Ti dnes, kteří mají velmi aktivní materiální hemisféru (IQ) a ční nad touto hemisférou (jen kalkulují), a ta hemisféra, jež má na starosti emoce, city, duchovno,atd. (EQ) je úplně potlačena, jim bude IQ odebráno (zatlumeno) na úroveň jejich EQ a jejich mozek jako prostředník Duše bude srovnán do rovnováhy s IQ a EQ, tím se dostanou na roveň třeba i desetiletého dítěte, kde se teprve emoce začali rozvíjet, ale v jejich vývoji došlo k zablokování empatií hlavně díky Systému, jenž jen kalkuluje. Tím se i zabrání možnému chaosu a násilí při změně. Přicházející modulované energie nikdo nezastíní a jejich intenzita zde na Zemi v nynější době velmi stoupá (viz níže graf) a Ego lepšolidí bude sraženo na úroveň harmonie s jejich úrovní EQ, tedy přibližně do stavu vyvíjejících se dětí. Pak tito lidé budou muset začít od tohoto stupně EQ se rozvíjet dál, někdo tuto skutečnost nesnese a začne přemýšlet, proč vlastně žil, začne dilema a může i skončit tuto pouť zde na Zemi. Tito lidé si vše budou muset zde odpracovat tak, aby vyrovnali vytvořenou nerovnováhu, ze které jen parazitovali na druhých. Dovedete si představit, co se bude dít, nedovedete, protože pro tyto bytosti z pohledu vyšších bytostí ztratily oni svůj život v mamonu a Egu a musí začít znovu, pokud se budou chtít dále vyvíjet a možná překonají sami sebe. Jejich vědomí, jež vlastně bude restartováno je k tomu přinutí svým myšlením a nebude jim to připadat tedy ani jako trest, ne, je to jen vyrovnávání jejich energií, jež zde vytvořili a v jejich myšlení s nadřazeným IQ to nebude s jejich Egem pak dělat problém. Mohl bych psát dál, např. o přírodě, finančním systému, který nebude, vědeckých poznatcích atd., ale to by bylo na mnoho stránek, stačí když budete mít na paměti vyrovnání energií do harmonie, kdy nikdo nebude využívat druhého ve svůj prospěch.Řeknu to ještě jednodušeji, když se zavčas nad sebou zamyslí rádoby "elita" dnešního sytému,vyvarují se reálného zblbnutí.
Odkaz na související téma: http://energieupramene.blogspot.com/2017/11/odhaleni-zameru-vetrelce.html


pondělí 26. srpna 2019

Sledujte kolem sebe dění.
Existuje jen velmi málo lidí, kteří se skutečně vyvíjejí a dokonce mají vnitřní nutkání se dobrovolně vyvíjet. Většina lidí většinou žije podle nějakého individuálního programu, který když nespní, tak to samé se jim opakuje znovu a znovu. Pokud zůstávají na svém vývojovém stupni, mluví např. o počasí, jídle, práci, penězích, celebritách, cenách plynu, nejnovějších klepech ze zpráv a to den co den. Když se zeptáme těchto lidí na něco, co většinou přesahuje čas nebo prostor, a nebo je vázáno na velmi rozsáhlé informace, nemohou to zvládnout a jejich paměť (pevný disk) je rozmazaná. To je pak nutí se restartovat při hovoru, což dobře znáte a raději se začnou bavit úplně o něčem jiném. Téma je najednou u konce a začnou se bavit o něčem úplně jiném.   Pokud je přetížíme častokrát vyšším tématem, začnou se dokonce nakonec vyhýbat kontaktu s námi, ale stále pozdravují a většinou i velmi pěkně. Jen to zkuste a oslovte některé tyto nevyvíjící se Duše s duchovními tématy. Je velmi zajímavé a někdy i vtipné, když se vyskytnou nějaké reakce, s lidmi, s kterými jste širší témata rozebírali.

Můžeme také říci, že v této hře běží i mnoho menších her a mají vzájemné účinky. Existují např. lidé z armády, kteří vždy chtějí si hrát na válku a lidé kteří hledají různé staré technologie a které nemohou nyní ani sloužit. Existují různá náboženství, která vedou lidí k duchovní slepé uličce nebo závislosti, existují tajné společnosti a skupiny, kteří také sledují svou vlastní hru a další spousta jiných skupin, které tuto hru světa různí. Pravděpodobně existuje více hráčů, než si dokážeme představit, ale můžeme se každý z nás pokusit znovu získat své plné vědomí. Samozřejmě můžeme přijímat rady a tipy od ostatních, které nám v tomto ohledu pomohou. Musíme však věnovat velkou pozornost tomu, co bereme na pomoc, protože téměř všechno v ezoterických a duchovních říších bylo zmanipulováno, stejně jako další každodenní věci, do kterých jsme většina vtažena a jsme pak zmateni. Pokud člověk ví však o Síle, jak jsme zde na stránkách mnohokrát psali, dostává informace a formuje se okolí vždy v jeho prospěch a celkový plán. Je to vždy na nás, jak se sami rozhodneme kdy sledovat různá vodítka nebo prostě ne. Myslím si, že už jsme na konci hry a vodítka se stávají stále více zřejmými nebo dokonce viditelnějšími.

Musíme se jen soustředit na svou  vlastní cestu a zjistit, kdo skutečně jsme.

Musíme také vzít na vědomí denní rady(symbolika) a pečlivě se dívat na to, co okolí chce, co nám sděluje, pak tak budeme vědomi.

Musíme se pokusit navázat kontakt se Sílou, protože s její pomocí se můžeme pohybovat mnohem rychleji vpřed a znovu získat plné vědomí.
čtvrtek 22. srpna 2019

Vymývání mozků – Allatra


Po zhlédnutí videa od Allatra jsem  dostal perfektní šok, kde se tato organizace konečně odkryla spojením s Anunákama z Nibiru. Jen pohled na Dimitrie s rudým prstenem na ruce ve mně evokuje sounáležitost s egyptským Apofisem, který manipuloval lidstvo tisíce let a jejich propaganda pokračuje dál. No o zástupci ˇŽanna jako Anunaki ani nemusím mluvit. Video je plné slov o lásce a bla bla bla. Ne ! Anunáci hledají kanál pro ospravedlnění svých dřívějších činů, ne, dnes je potřeba vzít velké vidle a tyto bytosti i některé lidské bytosti píchnout přímo do břicha  vidlemi. Žádná kytička, oni nás manipulovali tisíce let a dnes chtějí abychom měli s nimi soucit -  nasr…..! My máme od Boha(Univerza) Duši, kterou oni by chtěli, ale Zdroj jim tuto možnost nedal a nikdy ji mít ani nebudou, na rozdíl od kapacity Člověka, který je vždy obdařen Duší, oni ani za mák. Anunáci chtěli již minulý rok zdrhnout ze Země, ale nepodařilo se jim to ze severního pólu uniknout, jejich karmická zodpovědnost byla důsledně aplikována. Oni mohou za utrpení lidstva svou manipulací s vytvořením nějakých falešných  náboženství a dnes ovládaní lidského vědomí (zasouváni) mainstrému i údajně nějakých jakoby pravdivých webů jako Allatra. Ano, klimatické změny jsou na cestě, ale neznamená, že bych toho využil pro propagandu Anunáků, viz video s mrknutím, za vše mohou oni, kteří manipulovali lidstvo tak, aby to vypadalo tak, že je to rozhodnutí lidské populace, opak je pravdou, tyto bytosti nás manipulovali tisíce let, jejich manipulace nemá obdoby. Žádná kytička v ruce a domlouvání, jen ať je pěkně karmické zákony dostihnou, tak jak je dáno v zákonech Univerza, ne je převracet k obrazu svému.

Dimitrij v uvedeném videu mně připadá jak Papež s prstenem barvy rubínů s řečmi o lásce k lidstvu a pomáhá tím Anunákům k ospravedlnění všech hříchů, co zde napáchali proti lidstvu. Náš Zdroj nám dal do vínku Duši, o kterou se snaží Anunáci, ale tu nikdy nedostanou, lidstvo je ve Vesmíru tímto vyjímečné a veškeré klony vytvořené negativním astrálním světě jsou nedosažitelné. Ať si formují názory jak chtějí, jako že je to svobodné rozhodnutí lidstva, ne, je to jeich směr, který nám pomocí vniknutí do Protonace snaží vnutit. Lidská generace druhého typu musí vzít vidle (ne květinu, protože proti zlu se nedá bojovat květinou) a píchnout tyto manipulativní klony přímo do solar plexu, jinak to nejde.

My jsme lidé a nám bylo dáno Univerzem, abychom žili v pohodě a v symbioze s Univerzem, oni jsou vetřelci s manipulací lidstva, a ať je to po stránce manipulace mainstrému, politiků, copak mně zajímá, co jaká VIP baba má na sobě ve spodním prádle, nebo osobní život, koho zajímají moje osobní problémy jako řadového občana, nikoho. Dimitriji, co to zde předvádíte pomocí slov o Bohu a lásce, to dělala i bible, která dělala z lidí poslušné ovečky, ne, Anunáci budou respektovat naše upřímné hnutí mysli, společně s Duší, která nám byla dána od Zdroje a ne se nechat manipulovat další novou schýzou náboženství. Dimitriji, vyzývám Vás, aby jste přestal lidi převádět na nějakou novou víru, Anunáci již chtěli zdrhnout minulý rok, ale nebylo jim to dovoleno a  museli se ve svých lodích vrátit, ne, musíte platit za svou politiku a patří vám vidle do břicha a možná i Vám Dimitriji! Přestaňte manipulovat s lidmi svým hnutím Allatra, američané si svou karmu musí odpykat, žádná apokalypsa se nekoná, ano, změna klimatu je jasná a podle Božího plánu, ne nějakých andělů, kteří zradili lidstvo a měli mu pomáhat, jejich vzpoura proti Bohu je bezprecedentní a nebude omluvena, ikdyž mnoho lidských Duší na to doplatí v následujících chvílích, ale je to jejich volba, jak říkám, dokud nedostanou „vanštrokem“ do hlavy a neprobudí se, je to na nich, jinak vidle, ne květinka. Milí čtenáři těchto stránek, musel jsem odkrýt to, co zde na Vás okolí zkouší, žádní Anunáci to s námi nemyslí dobře, jen se chtějí zachránit jak fyzicky, tak karmicky. Dimitriji, odkrývám zde karty Vašeho chování a manipulace s lidmi, kteří již mají všeho dost v tomto 3D, ale to neznamená, že budete omlouvat bytosti, které zde napáchali velká zvěrstva jen svým manipulativním chováním ve svých videích na Allatra. Nám stačí jen vědět o Síle, která je vždy s námi, protože je od našeho Stvořitele, škoda, že jste nepředstavil toho Anunáka v sukni (jak jinak, než pěkná tvářička) v šupinách, ve své skutečné podobě, asi by to nebylo „ košer“. Vážený pane Dimitriji, Vaše vystupování na videu Allatra je velmi manipulativní a že jste se spojil s Anunáky je Vaše věc, ale Vaše Duše, pokud je od Boha by Vám to nedovolila, pokračujte dál ve své „OSVĚTĚ“, ale myslím si, že množství té sté opice již nestačí na vaši manipulaci.

Nepřeji Vám štěstí ani pohodu, protože lidstvo jako takové si zaslouží mnohem víc a ne jen nějaké bláboly pro omluvu Anunáků, kteří vždy jen manipulovali lidstvo tak, aby to vyznělo, že to bylo jejich rozhodnutí, opak je pravdou. Dmitriji, přestanťe oblbovat lidi, Anunáci patří do plamenů a ne se s  nimi paktovat, nejlepší seriál který byl dán Holywudem je Stargate 1, tam je to řečeno dost jasně, smrt Anunákům a se všemi důsledky.
Proude, dosti jsi mně nasr.... protože jsem Moravák, ale čecháčci (malé č je záměr, jsou zdegenerovaní slovani a nemají u mně žádné místo, ala Sudety, Moravské pole a jiné, jsou to jen hajzlíci, kterým jde jen o momentální blaho. Nazdar!!!!. 
A to víte že
 po Vás Dimitriji půjdu jak "slepice po zrní" nedopustím Vaše rádoby pravdy akceptovat!!!!! Korán bych Dimitriji přirovnal k učení Hitlera, co to tady předvádíte!!!!
úterý 13. srpna 2019

Jak je to s Velkou Moravou?
Trocha histórie a genetiky


Málokto vie, ale podľa haploskupín na chromozóme X a ostatných genetických znakov vedci došli k záveru, že obyvateľstvo Uhorska, Čiech, Moravy a ostatných slovanských zemí nie je len geneticky príbuzné, ale prakticky totožné s obyvateľstvom z čias neolitu. To je prvá vec.

Druhá vec je, že Veľká Morava bol rozsiahly štátny útvar, ktorý nemohol byť riadený bez jednotnej prípravy kádrov a bez písomníctva, takže Cyrilovi a Metodovi môžeme ďakovať iba za máločo.

Tretia vec je, že obyvateľstvo na území Veľkej Moravy bolo sústavne vystavované vojenskej a kulturologickej agresii zo strany globálneho zákulisia (GP), nemecky hovoriacej šľachty a tiež aj takými slobodomurármi, akým bol Kazinczy

To malo za následok, že centrálna časť Veľkej Moravy, resp. Uhorska bola preprogramovaná na Maďarov.

Posledná vec je, že Nitra resp. Nitrianske kniežatstvo bolo jedným z významnejších centier, okolo ktorého sa sformovala Veľká Morava ako štátny útvar. Neskôr jeho rolu – kvôli historickému vývoju (agresia Frankov a hlavne Nemcov) prebral Budín.

V praxi to znamená, že:

Sťahovanie národov – ako to tvrdia historici (či skôr hysterici?) – sa nekonalo.

100% Maďar je z 80% Slovan, 18-19% Rumun a Nemec a zvyšok je ktoviečo.

Obsadenie Uhorska Maďarmi je historický mýtus.

Maďarčina je upravená zmes slovanských slov, tureckej tvorby slov a fínskej skladby viet.


Neexistovala etnicky čistá maďarská šľachta, len uhorská.

Čo to znamená pre obnovu Veľkej Moravy?

Že sa to neobnoví v tej forme, ako to bolo pred cca 1000 rokmi, a to už len kvôli tomu, že „dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš“. Čo sa ale obnoviť môže sú pravidlá, algoritmus a ciele riadenia na bývalom značne rozšírenom území Veľkej Moravy. Čo znamená, že to bude blok štátov, ktorý bude tvorený krajinami V4/B9 – hlavne keď sa Slovákom znechutia západné spôsoby a u Čechov sa prejaví alergia na „Sudeťákov“ a ich snahy o obnovu Rakúsko -Uhorska.
neděle 4. srpna 2019

ČR je prolezlá politickou rakovinouPřikládám velmi zajímavé video, které popisuje zákulisní objevené nekalé praktiky v naší politické scéně. Toto video obsahuje odkazy na špinavé praktiky a jsou v něm kompromitující materiály politiků ČSSD a TOP-09 včetně lidí od Babiše.

Pod tímto videem je další video, od  astroložky Micic, které zde již také bylo http://energieupramene.blogspot.com/2019/03/bude-utok-na-lidske-ego.html a kde poukazuje na rozkrytí lží, jež se bude odehrávat na konci roku 2019 a bude razatně pokračovat toto odhalování v roce 2020.neděle 21. července 2019

Proč kočky vrní


Tyto výsledky pochází z výzkumu Kalifornské univerzity v Davisu. Vědci zjistili, že to, čemu říkáme vrnění u těchto tvorů, vzniká pomocí stahů hrtanových a bráničních svalů. Je pak zajímavé, že tak vzniká rytmický zvuk o frekvenci 25 – 150 Hz a o působení zvukových vln i různých frekvencí jsme zde již psali. Tato poměrně nízká frekvence je velmi prospěšná všem živým organismům, protože pokud je živý organismus vystaven této frekvenci a v tomto případě jen zvukové vlně o frekvenci výše zmíněné, tak se zlepšuje pevnost kostí,posiluje svalová hmota a zlepšuje se i hojení ran a to že kočky těch zranění někdy mají dost.

Kočka když začne příst, pak začne vlastně relaxovat a začíná svoje tělo uzdravovat a posilovat většinou v přítomnosti známého člověka a nebo svého „pánička“ a lépe se tak i uvolní pro svou meditaci. Tedy to vrnění kočky pro ni slouží jako perfektní posilovna a lékárna v jednom.

Nezdá se vám že podobnými problémy s řídnutím kostí, ubýváním svalové hmoty a některá zranění mají i lidé, třeba po operaci a nebo jinak způsobené?  Tímto poznáním od našich mazlíčků by se dalo i pomoci lidem, používáním těchto zvukových vln. Třeba si i najít chvilku, vzít si na klín kočku a nechat ji vrnět místo sebe chvíli, ony tyto nízké frekvence se totiž přenáší dobře z kočičího těla i na lidské, tím vlastně váš miláček uzdravuje vás oba současně a pro ne, když kočka ví, že když její páníček bude zdráv, tak ona se bude mít taky dobře.

Zvukový generátor on-line na zkoušení zde: https://www.szynalski.com/tone-generator/
A tady něco pro potěchu oka, obrazec ze dne 19.7.2019

pondělí 24. června 2019

Začali válku, prohráli ji a ještě dnes vyskakují.

Co tento pan redaktor se snaží naší převážně mladé generaci „vložit“ do jejich hlav, co toto je?  Na toto video je jediná odpověď. Neměli němci začít válku, posílat naše lidi do koncentráků, střílet je jak holuby na potkání, kolik čechů bylo střeleno do zátylku, udání českých hajzlíků zapřičinilo odebrání života, a vůbec celý náš národ ničit . Pak by nemusel pan redaktor plakat na tom, že po prohrané válce, kterou němci začali, byli vyhnáni a docházelo k jejich odplatě. Proč český národ je stále vháněn do pozice nějakého sklánění se před někým, kdo haraší svou mocí. V Německu byli také čeští Lužičtí Srbové, kteří byli také německým národem asimilovaní záměrně. Německo by mělo nám platit válečné reparace a o dnešním vyskakování sudeťáků ani nemluvím. Co to je za politiku a naši politici by měli okamžitě reagovat, pokud ne, tak je někde chyba a BIS by se měla pořádně na toto podívat, nebo to už není Česká bezpečnostní služba, nebo německá, která podporuje zájmy tohoto válečného národa. Němci válku začali a nakonec ji prohráli a podle toho by měli držet hubu a krok. https://tadesco.cz/petice-za-vyplaceni-dluznych-valecnych-reparaci-spolkovou-republikou-nemecko/

O tomto tématu reparací jsme již tady psali dávno http://energieupramene.blogspot.com/2016/01/merklova-je-bohata-pro-migranty-proc-cr.html
Nikdo nebude revidovat zákony vítězných mocností ve svůj prospěch, natož Benešovy dekrety, které byly vytvořeny v souladu požadavků těchto vítězných mocností nad nejzrůdnějším zřízením pocházející z Německa! 
Dnes se dehonestují například naše najslavnější dějiny husitství, kdy se proti německým hordám, které mají s dneškem paralelu a nesklonili hlavu a bránili českého Ducha a když uslyšeli zpěv "Kdo sů Boží bovníci"  prchali. Tyto naše historické významné okamžiky jsou záměrně dehonestovány i ve školách, měli Spanilé jízdy Husitů hnát Německé hordy až do moře a ruští vojáci je měli také hnát až k moři a tam je všechny utopit a neohlížet se na nějaké smlouvy s USA, dnes by byl pokoj, žádná měkosrdnatost, každému podle jeho zásluh, Ivo Weisner to velmi dobře popsal ve své knize "Národ v lénu Bohů".
No nekoukeje dnešní mladí, kteří chodíte na Letnou a manifestujete, pravda je ůplně někde jinde a je mně Vás líto a stydím se za dnešní kantory, kteří vás manipulují a aní neví, čemu slouží.Hrrr na ně !!!!!!!!!Kéž by to byla naše hymna!!!!!
Husité byly a jsou na vždy největší Čeští vlastenci.... Za naší vlast lidi.
Nenecháme zničit naši kulturu podřadným dobytkem!neděle 23. června 2019

Poselství z obilí
Dne 21.června 2019 byl vytvořen obrazec v obilí u Sparticles Wood, poblíž Netherme-on-the-Hill, Surrey, Velká Británie. Obrazec znázorňuje (podle mých informací) okamžik zatmění dne 2. a 16. července 2019 jak popisovala astroložka Micic https://www.youtube.com/watch?v=Islzn-SgPG8  Od tohoto okamžiku by měl nastat odchod archontů (pavouků) ze Země a pomalu chystat nastávající změny pro rok 2020 jak popisuje podle mého velmi dobrá astroložka Micic, odkaz výše. Tam popisuje nastávající změny na Zemi a tento obrazec v obilí velmi dobře znázorňuje nastávající období. Mnoho lidí bude trpět v nastávajícím období depresemi nad svým zatím prožitým životem a bude muset znovu hledat nový smysl života, rozdílný od nynějšího Systémového života. Archonti budou odcházet a jejich ovlivňování lidského vědomí bude odstraněn a pravdy, ty pravé budou vyplavávat na povrch dění, někdo to ustane a změní názor a jiní budou chtít pokračovat ve starých kolejích a to již ale nepůjde. 
http://www.cropcircleconnector.com/2019/SparticlesWood/SparticlesWood2019a.html

sobota 22. června 2019

Podčlověk

Výborné video od našeho člena stránek uvádím níže, protože mně zaujalo a hodí se, aby nebylo toto video zastíněno.
 

středa 19. června 2019

úterý 11. června 2019

Začátek konce hegemonie USA

Je rok 2019 a začal nenápadně pád nadvlády západu včele s USA. Rok 2020 bude rokem velkých změn ve světě a odhalování podvodů a lží. Jen blázni, jak je vidíme dnes na Staroměstském náměstí povykovat pod taktovkou CIA a jiných neziskovek chtějí ještě udržet stávající "bordel" a zůstat v údajné ochraně pod USA. Vše bude odhaleno a ti, co dnes nám diktují se budou zodpovídat.


čtvrtek 6. června 2019

Jak svět Archontů pracuje proti .....Keanu Reeves je známý tím, že na rozdíl od jeho mnoha hollywoodských kolegů pro něj peníze nejsou všechno.
Keanu Reevese známe zejména z filmové trilogie Matrix, ale i hororu Constantine či z filmů o John Wick. Za hlavní role v těchto snímcích herec dostal miliony dolarů, které však nezůstaly pouze na jeho bankovním účtu.
Členům filmových štábů, s nimiž pracoval na Matrixu, rozdal miliony, několik zdrojů uvádějí částku 75 až 100 milionů dolarů.
Málokdo však ví, že Keanu před lety založil i nadaci, která finančně podporuje dětské nemocnice a onkologických pacientů.
Pro magazín Ladies 'Home Journal v roce 2009 řekl:
"Již 5 či 6 let mám soukromou nadaci, která podporuje několik dětských nemocnic a výzkum rakoviny. Nechci, aby se nadace spojovala s mým jménem, jsem rád, že funguje samostatně."
Není náhoda, že Keanu Reeves se rozhodl podpořit právě dětské nemocnice a výzkum rakoviny. Jeho mladší sestra Kim v 90tých letech překonala leukémii, bojovala s ní celých 10 let, a úspěšně.
Herec v tom období podporovat různé charitativní organizace, které zastupovaly onkologických pacientů, až si nakonec založil vlastní nadaci.
Někteří fanoušci Keanu Reevese si myslí, že za jeho skromnost a štědrost může jeho nešťastný život. Reevesův otec rodinu opustil, když měl herec pouze tři roky a naposledy se viděli, když oslavil 13. narozeniny.
Neštěstí v rodinném životě si však herce našlo ještě jednou, když jeho dlouholetá přítelkyně Jennifer Symeová v osmém měsíci těhotenství porodila mrtvou dcerku. O několik týdnů později zemřela i samotná Symeová, ve věku 29 let nepřežila autonehodu.
Herec Keanu Reeves je příkladem toho, že člověk může být bohatý materiálně a zároveň silně spirituální.
Na herci Keanu Reevesovi jde pěkně vidět jak svět Archontů bojuje proti těmto bytostem jako je tento herec. Neskutečné „náhody“ a „souhra“ okolností, ale tento významný člověk je významný hlavně pro nás, nevzdal to!!!
Výborný film kde se jasně vyjádřil a velmi dobře ztvárnil podstatu je zde:
 pondělí 3. června 2019

Liberáli jsou psychicky narušení lidi


Lež je pravda a pravda je lež, tak nám liberálové ovládající mainstrém vkládají do hlav svoje zvrácené myšlení, podporující homosexualitu jako normální, humanitární bombardování, ve školách zvrácenost v jednání rodičovské populaci zdůvodněné „zdravým vývojem“ atd. Dalo by se vypisovat do nekonečna. Je třeba toto stále šířit mezi populaci a pomalu je vyčleňovat ze společnosti. Tento rok 2019 mají poslední možnost, příští rok 2020 se jim již dařit nebude https://www.youtube.com/watch?v=Islzn-SgPG8  a budou se zodpovídat ze svého ovládání lidí.

 
Nastavme zrcadlo tak jak je podle Vesmírných zákonů empatie a chovejte se k těmto lidem jako k tělesně postiženým s empatií, protože tato společnost tyto nemocné lidi propaguje, místo toho, aby těmto lidem zdravotně i psychicky pomohla, dávají tuto zvrácenost do popředí.
https://www.youtube.com/watch?v=qnMuTkmRcVg&t=186s
http://energieupramene.blogspot.com/2014/10/homosexualove-lesby-bisexualove-jsou.html

pátek 31. května 2019

Zpětný ráz v magii

O tomto fenoménu se zmiňuje většina autorů, kteří alespoň trochu fundovaně píší o magii. Dnes je velmi „moderní“ se tímto  oborem zabývat a čarodějnictví přibývá jak houby a lidé si myslí, že tímto něco získají, věc je však velmi nebezpečná. Je jedno, zda provádíte magii černou nebo bílou, jak si toto lidé rádi omlouvají, je to prostě magie a vždy narušuje zákony Univerza pomocí živlů a nebo nyní tak populární obor Satanismus. Nejprimitivnější je čarodějnický zákon trojnosti: „Cokoli učiníš, třikrát se ti vrátí.“jak v dobrém, nebo zlém. Většinou se už neřeší jak a proč, ale tak nějak se předpokládá, že samo Universum má tendenci magické činy jejich aktérům oplácet, protože narušují proud událostí daný Univerzem.

Ani toto nejjednodušší pojetí netvrdí, že když se někomu pokusíte přičarovat bradavici, do rána budete mít tři. To ne. Jde prostě o to, že když vyšlete nenávist a šíříte vůli škodit, ubližovat, nějakým způsobem se vám to dříve či později (u jednorázově sesílaných kouzel s „okamžitou platností“ spíše dříve, resp. téměř ihned) vrátí a to hlavně použité proti lidem, kteří jsou Vědomí, tedy znají zákony Univerza a používají ve svém životě Sílu, o které jsem zde mnohokrát psal. Velmi pravděpodobně jinou formou (pravděpodobně však pro vás obzvláště nepříjemnou), ale způsobem, který bude stejného principu (zloba, nenávist, agrese, násilí...). Trojka je číslo v magii, a zejména v čarodějnictví, velice populární a nesoucí mnoho významů, symbolicky zde však znázorňuje, že to s vámi zamete víc, než byste zřejmě  vámi provedeného původního aktu čekali.

O něco pokročilejší pojetí jsou, že v Univerzu mimo lidskou společnost existují přímé zpětně vazebné mechanismy, jejichž principem je lidská etika či morálka dána od Univerza(Boha). Zpětný odraz berte spíše jako ozvěnu, resp. skutečný „odraz“ energie, má-li se od čeho odrazit a to od Vědomých lidí většinou vždy. Tvrdím, že zpětný odraz existuje a je možný pouze tam, kde se vyslaná „energie“ má od čeho odrazit, od Vědomých lidí, znající zákony Univerza. Vždy však čarováním narušujete rovnováhu danou Univerzem pro každého tvora zde na Zemi obzvlášť, který se má zde vždy z něčeho poučit a vzdělávat se.


neděle 26. května 2019

Pro potěchu Duše

V jarních měsících je v přírodě se na co dívat a potěší většinu Duší, jež souzní s přírodou a nevnímají politické oblbování lidí.

čtvrtek 9. května 2019

Kvalita zeleniny dnes


Připravte se na šok. Současná kvalita zeleniny v Česku.
Limity na dusičnany za socialismu a dnes.
V současné době nás oficiální média informují o tom, že limity dusičnanů „nejsou překračovány.“ Zdálo by se, že vše je v pořádku. Pojďme se podívat, co se skrývá pod pojmem limity „nebyly překročeny“.

Zrušení limitu na dusičnany u většiny ovoce a zeleniny jsou dnes zrušeny.

Zde je přehledně zkrácená tabulka limitů tak, jak se měnily v čase. Vidíte v ní původní, velmi přísné normy platné za socialismu (sloupec rok 1986), přes částečné uvolnění těchto norem po změně režimu (sloupec rok 2002) až po současnou dobu, kdy jsme v EU, a kdy byly limity většinou zrušeny (sloupec 2012).

Z malé tabulky je patrné, že vše je podřízeno co nejvyšším výnosům, tedy masivnímu používání hnojiv.  Jde o peníze, zdraví populace nikoho nezajímá.

Kojenecká výživa na bázi zeleniny a ovoce

do 4 měsíců věku                                              50mg/kg-1(1986)  zrušeno/2002    200/2012

Kořenová zelenina                                            500mg  (1986)  700/2002                2012-limit zrušen
Košťálová zelenina                                           600mg(1986)    700/2002                2012-limit zrušen

Brambory                                                          200mg (1986)    500/2002               2012-limit zrušen

Závěr

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny. Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.

Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.

Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat –  za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny. Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.