pátek 18. dubna 2014

Děje se to, ikdyž to není vidětNa spřátelených stránkách http://laskyplnysvet.cz   jsem četl několik zajímavých článků od pana Sidrise, které velmi dobře charakterizují ovlivňování naší reality, pro běžné lidi nevnímanými silami. Zde uvádím jeden životní příběh ze skutečného světa s dovolením pana Sidrise a možná mnohým z Vás pomůže vnímat svět trochu jinak, než jak jsme zvyklí.

Jak jsme získali zpět odejmutou duši
Ještě před vtělením si jako duch vybíráme tělo a plánujeme důležité milníky života. Ale co se stane, když při počátku spojování s naším budoucím hmotným tělem, nebo do doby plného spojení (obvykle do puberty) nejsme jediní zájemci o tělo a s ním spojené astrální tělo neboli duši? Do takové situace se ovšem může dostat každý, například skrze kóma, na hranici života.
Jak v této chvíli pomoci všem duchovním bytostem pro nalezení své správné cesty? Právě o tom bylo naše vymítání či snad lépe působení s přítelem Danem. Ponořme se tedy do příběhu, kdy se splní sen lásky, partnerství, staré Duše se naleznou, ale na děti stále útočí „černota“.
Dan:Při mé návštěvě blízkých jsem na vlastní oči viděl tmavé entity, které přede mnou prchaly.   Dcera mé přítelkyně trpí bezesným spánkem s výkřiky hrůzy, ale při mé přítomnosti se vše ztratí a je klid. Podotýkám, že její bývalý manžel praktikoval satanismus, dnes tak často propagovaný“
Právě ve stejné chvíli, kdy mi Dan psal zprávu a já tedy neměl o ničem ještě potuchy, za mnou přišla dobře viditelná astrální bytost, jež působila jako astrální cestovatel, nebo velmi rozvinutá bytost. Neměl jsem zájem, aby s námi zůstávala, jelikož jsem byl v té chvíli ponořen do soukromého rozhovoru. Bytost či cestovatel byli neodbytní a proto jsem je musel doslova odehnat.
Vše mi došlo, jakmile mi přišla zpráva od Dana. Bytost, se kterou jsem měl tu čest, si mě šla obhlídnout a evidentně nám to chtěla rozmluvit. Jde o to, že až takto dobře vnímatelná bytost je neobvyklá, proto jsem byl v očekávání, s kým budeme mít zakrátko tu čest.

Dan:
„Zdá se, že náš záměr byl zachycen. Nejvíce zajímavé je, že když jsem nabyl vnitřní jistotu po přečtení Vašich pár příhod, dostal jsem ujištění a Sílu v ochraně mých bližních. Druhý den mně volala přítelkyně, že se něco děje a že cítí ochranného anděla za zády. Informoval jsem ji, že jsem požádal o pomoc i Vás, posílal jsem Sílu Univerza v podobě zářivé modré (tak ji vidím a i dotyčná osoba) a více se již zklidnila.“
Již jsme tedy věděli, že se jedná o astrální působení od konkrétní osoby či bytosti. Proto jsem se ihned po prvních zprávách napojoval na celou rodinu a zatím jen lehce komunikoval s bytostí pro následné snadnější vyřešení.
Dan: Večer mně byla odepsána zpráva od přítelkyně: Sotva jsem si to přečetla, tak se mně začalo sunout do hlavy, že nemám věřit tobě ani Jindřichovi a že stejně nemá nic cenu… Myslím, že "smraďoch"- tak jim říkám-vycítil nebezpečí a naposled to zkouší  (něco takového jsem čekal).
Je zde velmi dobře pozorovatelné, jak se silné bytosti vehementně drží svého jednání a snaží se o to více přerušit možné tvořivé působení, které v důsledku bude ale přínosné i pro ně. Velmi podobně jednali i při vymítání v hostinci.
Dohodli jsme se proto na termínu společného působení a detailním postupu, které mimo jiné obsahovalo vytvoření ochrany pro všechny účastníky seance a nastolení rodinné pohody.
Podle zvyku jsem se domníval, že celé působení bude jemné, bez žádného důrazného působení - vždy to takto jde a tak to je nejlepší… Vše dobrovolně, v míru a pochopení na všech stranách. Společně s Danem pomoci nejenom rodině, ale také oné bytosti s již velmi silným pudem sebezáchovy, která buď musí takto konat pod příkazem, nebo si už sama neuvědomuje, že by její život jednoduše neměl vypadat tímto ničivým způsobem. Bytost by již měla opět jít dál, svou cestou a nebýt již pod nižšími silami.

Chtěli jsme působit doslova jen v lásce a radosti, ukázat jí to dobré, co může mít a co jí čeká. Však přinejhorším autoritativní a tvrdé chování můžeme použít, ale v láskyplném světě je vše lepší a musím říct, že naprostá většina bytostí na to slyší již při prvním náznaku pomoci, neboť všichni chceme žít v nejdokonalejším světě, v lásce, štěstí a radosti.


Jaké bylo ale překvapení, když vše bylo jinak a ze seance se stal pořádný oříšek…
Dovolte mi to napsat lidsky. Jde o to, že vznikl pořádný marast v silách přítelkyně a dcery, okolo kterých byly síly nejvíce koncentrované a pak působení Dana a mé. Jediné, co mi zbývalo, bylo buď se v tom prodírat a hledat odpovědi na otázky: „Kdo to způsobil, jak, proč, kdy, kde… a nebo si to odpustit, vlítnout na místo a udělat rychlou účinnou očistu, což jsem také provedl. Neboť na více jsem se jednoduše necítil z důvodu zbytečnosti a důležité bylo VŠE vyřešit, ne se v tom hrabat a zkoumat detaily.
Bytost, která na holčičku působila, se jmenovala ******. Běžně zjišťuji informací více, ale v této události si nejsem plně jist informacemi, které mi bytost podala, jelikož jsem musel zasáhnout rychle. Nápor sil byl tak velký, že jsem byl rád za každou pomoc a proto tyto informace byly v tu chvíli to poslední, co by mě zajímalo. Priorita byla dát vše do pořádku.

Naše společné působení bylo příjemné, neboť bílé a modré síly Dana byly velmi potřeba a doslova se ukázaly i okolo mého fyzického těla. Bytost měla totiž velmi silné působení, jako kdyby nás obepínala ze všech stran a to velmi silně. Chvíli proto trvalo, než jsem nashromáždil potřebné množství sil a naopak stal se vůdcem situace, kdy jsem bytost odřízl od sil. Bytost byla jedna velká a silná, až těžko zvladatelná bytost, ale v té chvíli pocitově vnímána spíše jako tisíce bytostí. Šel jsem s ní do jiné sféry, kde již neměla síly k působení a mohli jsme si tak promluvit klidným způsobem. Zde již bytost zjistila, co vše napáchala, co provedla a byly jí líto i všechny útoky a konání. Došla sama k uvědomění, že si nemohla pomoci, jako kdyby něco jednalo za ní. Chtěla se mít dobře a i tak působit, ale nešlo to, ani když se snažila ze všech svých sil. Život zde byl pro ni velkým soustem. Porovnání snad najdeme v agresivním člověku, který je vyprovokován  a v tu chvíli neví, co dělá. Až v jiné, odlišné sféře si mohla uvolnit a vše z ní spadlo. Ukázal jsem jí, kam může jít dále a dostávali jsme se k závěru, proč je pro ni dosavadní konání nevhodné. Bytost nakonec v plném Míru a klidu odešla do dalších sfér a před odchodem dala u rodiny do pořádku co nejvíce zmohla.
Tedy veškeré nechtěné síly a bytosti jsou rozpuštěny zpět do Univerza. Do puntíku, do detailu. Vše.
Byla provedena očista členů rodiny skrze Univerzum a zvětšení běžné ochrany, které je skrze Boží Sílu, vždy a v lásce. Děkuji stále Univerzu za nekonečnou pomoc.

Jsem si jist, že je vše v pořádku. Nyní je nutné veškeré staré programy opustit, neboť zůstávají jakési "nádoby" zvyku, které je potřeba nechat rozložit, tedy nedodávat jim stále sílu.  Jde o to, že i když bytosti jakýmkoliv způsobem rozpustíme zpět do Univerza, nebo se s nimi jen rozloučíme, nic lidé mají stále možnost si je znovu "utvořit". Již to nejsou ty stejné bytosti, ale jejich „kopie“. Lidé mohou tímto způsobem tvořit stále další a další bytosti, proto je nutné se nejprve od všech sil plně odpoutat.
To znamená zapomenout na nechtěné chvíle, které již v této naše sféře neexistují, nejsou. Jít opět životem v čistotě, radosti a pohodě.

Působení bylo velmi účinné a i přes rychlý zásah zůstalo jemné, neboť právě Dan měl celou situaci v malíčku a působil jako velký sloup podpory.

Dan:Situace byla asi i pro Vás dost dramatická, protože vedle v chodbě, která je spojená s pokojem holčičky, byl tou dobou pěkný „rachot“. Bylo nám hned jasné, že nešlo vše způsobem domluvy, ale jen ostrým zásahem. Po skončení jsme oba- její maminka i já měli úplně shodující vnitřní informaci ohledně jejího děvčátka.
Po našem setkání  a včerejší spolupráci nám bylo vyjeveno, že ji ovládala jiná Duše (velmi sobecká, zlá, egoistická) a ty dvě zápasily. Cizí měla většinou „navrch“ a působila jistě svým napojením na jejího otce, jenž se zabýval satanismem a jeho rodinu, kde rovněž působí léčitel s negativními sklony na astrální rovinu proti mamince a následně možná tedy i proti mně, kdy jsem se rozhodl jim pomoci. Ale vnitřně jsem cítil ten velký útok z více stran a proto jsem se rozhodl požádat o pomoc Vás, protože nemám takové zkušenosti s astrálním cestováním a moc teď děkuji Univerzu, že mi Vás dalo do zorného pole), ta ochrana mne dost samotného vysilovala.
Co se týče mne a maminky děvčátka, cítíme vnitřně, že je vše v lepší rovině, jen mne překvapilo to množství, jak píšete, nechtěných sil a bytostí..
Očištění prostoru kolem domu i zahradu jsme poznali podle chování pejsků v tu dobu, ne divoké reakce, ale spíše „vím, že jsi zde“. Snažil jsem se pomáhat při Vaší přítomnosti, co to dalo a přijímal intenzívně kužel modré energie z Univerza pro nás všechny, protože jsem tušil, že to bude potřeba i jako možnou pomoc pro Vás, při zásahu.

Nyní jsme všichni pod ochranou velmi mocných sil z Univerza a navíc sil svých, které vedly v té chvíli do vysokých úrovní.  S tím se dost možná mohou spojovat i síly od zesnulých členů rodiny, jelikož při onom velkém ničivém působení se okolo nás doslova zjevilo mnoho tvořivé síly, z různých stran, jak Dana, mých, Univerza, ochranných bytostí nás všech, bytosti sfér velmi odlišných, avšak velmi pomocných a silných.

Doslova jsme tím všichni získali další a velmi cenné zkušenosti, kterým se můžeme v této chvíli již smát. Když se s podobným působením setkáme podruhé, tak již budou pro nás hračkou.

Dan:
Váš kontakt a přítomnost byla i pro mne velmi příjemná a intenzita silných záblesků energie Univerza (Boha) do prostoru pro odstranění neg. energií i bytostí byla fascinující. Chování děvčátka se po zásahu velmi změnilo k dobrému, včetně její mámy, a prostor v domě i kolem  se změnil rovněž v klid. Je to velmi znát i na chování zvířátek. Pevně doufám, že si konečně Duše děvčátka najde svou pozitivní cestu a máma bude rovněž klidnější. Ona také, jak jsme posílali proud energie, sama nakonec slyšela, jak nechtěné bytosti velice nemile zkonstatovaly „ta ženská strašně září“ a to je z našeho pohledu velmi dobře.
Po čase od Dana:
Prostředí se dost zklidnilo a děvčátko i jeho maminka jsou již v normálu..
Víte, největší obavy při našem zásahu jsem měl u děvčátka, aby když se zbaví té druhé cizí entity, nebyla její Duše pak opožděná. Nestalo se a vše postupuje velmi dobře, ty negace velmi rychle odeznívají a hlavně začala sama srovnávat okolí a stahovat se na stranu "světla" tedy více citlivosti a soudnosti k lepším kladnějším věcem. Je dost zajímavé, že i zdejší zvířátka se stala klidnější, ale jak víme, je to asi normální, protože ony ty věci běžně vidí.

Spolupráce  Sidris


čtvrtek 17. dubna 2014

Co vystrašilo Pentagon
Víme již dlouho, že v USA není v oficiálních institucích povoleno pátrání po UFO a bádání po jiných mimosmyslových úkazech v této realitě. Naproti tomu v bývalém SSSR a dnešním Rusku se tyto záležitosti naopak velmi rozvíjely, a rusové získali v těchto oborech velký náskok a začali tyto nové technologie používat hlavně pro svou obranu.

Znáte velmi dobře účinky UFO (tak zesměšňované), kdy při jeho výskytu se zablokují veškerá elektronická zařízení, zejména ta, která pracují na principu elektromagnetismu. V těchto všech případech veškerá zařízení, hlavně používaná ve vojenství přestanou fungovat. Již v minulé době rusové používali ve svých bojových letounech a rovněž i v různých detekčních přístrojích na vstupech moderní speciální elektronky, které nebyly zranitelné pro elektromagnetická pole a nebo rázové pulsy,  které mohou vzniknout rovněž i při výbuchu atomové bomby, jejíž elektromagnetický impuls by mohl znemožnit funkci bojového zařízení, při použití polovodičových prvků.

Rusové svým výzkumem v těchto oblastech, pro západ samozřejmě v oblasti sci-fi a posměchu, vyvinuli zařízení (mimo jiná) s názvem „Chibiny“, které má destruktivní účinky svým silným elektromagnetickým a gravitačním působením, hlavně na vlastně již zastaralou vojenskou techniku USA. Díky veřejnému popírání možných nových směrů vědy se USA stávají zastaralou, protože se nejvíce věnují výzkumu pro ovládaní populace(hlavně byznys) a ostatní obory pro rozvoj jim zůstávají lhostejné.

O tomto zařízení přinesl malý článek i Leva-Net, který si můžete přečíst zde: http://leva-net.webnode.cz/products/chibiny-versus-aegis-co-tak-vystrasilo-pentagon/


pondělí 14. dubna 2014

Zatmění a probíhající změny


 
Hodně lidí si zatím ještě neuvědomuje již probíhající změny ve světě a jeden z aspektů možných probíhajících změn je i to, co nám napovídá astrologie. Velmi výstižně bez ovlivňování a přímo do černého popisuje níže uvedený článeček. Horoskopy které čtete(ala Mesany atd.) spíše odpovídají povrchní a licoměrné povaze astrologů, převážně manipulovaných korporátním tiskem, ziskem, líbivostí a daty. Toto co zde uvádím je těmto znakům na hony vzdálené a pracuje s pravými fakty.

Zde, v tomto příspěvku není potřeba vůbec mých úvah a myšlenek, astrologický rozbor je veden do detailu, přímo a neovlivněn politikou, jak většina dnešních rádoby platných astrologických předpovědí.

Nevím jak komu, ale při pohledu na USA mně to připomíná SRMTIHLAVA

Ukázka z článku:


Na začátku je třeba říct, že "Společnost Bílého Draka" avizovala, že tento rok zaměří svou pozornost na Evropu a evropské oligarchické bankéřské rodiny k dokončení svého plánu na úplnou destrukci Illuminátské kabaly, alias skupinky zdegenerovaných bankéřských kriminálníků, kteří si přisvojili Světový finanční systém. Jinými slovy můžeme tuto skupinu jedinců nazývat "Junta Federálních Rezerv". Je to přesný a výstižný název. Rok začal první chybou této skupiny, kterou bylo schválení dalšího tzv."uvolňovacího balíčku" (opravdu skvělý název pro finanční podraz mezinárodního měřítka!), čímž je eufemisticky řečeno tištění dalších bezcenných papírových dolarů, ale také eur, které nejsou ničím kryty. Od této akce se odvíjely další akce světových politiků, kterým už došla trpělivost stejně tak, jako mnoha trpícím národům světa, které zastupují.

Jak je vidět zcela prokazatelně z aktivity současných českých korporátních médií a politických stran, jsou na straně brutálních nacistických žoldáků s vymytým mozkem, a tedy patří k té "špatné straně" současné barikády.

 Jak nám sděluje mluvčí "Společnosti Bílého Draka" Benjamin Fulford ve svém pravidelném zpravodajství z 10.2.2014:

"Je mnoho jiných znamení, které napovídají, že se nejedná o “obvyklé obchody” ve finančním světě. Například jeden německý tribunál vydal minulý týden posudek, že nákup dluhopisů Centrální Evropské Banky byl “pravděpodobně ilegální”. Tento nákup dluhopisů bylo to, co zachránilo dočasně krizi eura. Tohle rozhodnutí jenom odráží únavu němců z neustálého zachraňování zkorumpovaných a líných zemí ve středomoří.

 Je opravdu velká, přímo kritická, míra jedinců, kteří ví, že finanční systém je jeden veliký podvod, a je jenom otázkou času, kdy se právo tisknout peníze sebere kabalistům z ruky, a vrátí se do rukou obyčejných lidí. Další známkou toho, že čas kabaly skončil: v Bosně požadovaly masívní demonstrace právě tohle."Koho tyto informace zaujaly, ať přepne na tuto adresu, kde máte bez velkých řečí vše:

good luck


čtvrtek 10. dubna 2014

Rusko za PutinaProtože dnes je trend pomlouvat vždy toho, kdo nejde přikázaným směrem západní aliance a má svou národní hrdost, dostal se mně do rukou soupis všeho toho, co největší rival západu – Putin, zakázal. Kdyby z toho byla jen polovina pravdy, tak Putin má rozhodně více rozumu, než si všichni myslíme. Je to velmi zajímavé.


-       Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.

-       Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků...) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.

-       Vypakovali ze země všechny "neziskovky", napojené na cizí zdroje (třeba Sorose). Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí "lidskoprávní" organizace.

-       Zakázali geneticky upravené potraviny.

-       Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřely kohouty  gruzínské mafii).

-       Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.

-       Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).

-       Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními  kožešinami.

-       Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky.

-       Omezují jejich moc.)

-       Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů.

-       Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska.

-       Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU... Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu. V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.

-      Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA, Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně pro obyvatele tohoto státu, tak je vidět, že špatně děláme tady.Od People´s Peace Price

V roce 2012 polekalo Rusko NATO svou vojenskou technickou převahou, co musí mít vyvinuto dnes v roce 2014..............?

středa 9. dubna 2014

Yellowstone – katastrofa?
Dnes se snaží veřejnosti namluvit, že v případě výbuchu sopky v Yellostonu dojde pravděpodobně ke globální katastrofě. Je to stejný scénář jako při pražském egocentrismu, kdy v Praze napadne deset centimetrů sněhu a rázem má celá ČR sněhovou kalamitu. To stejné je v případě výbuchu supervulkánu v Yellowstone. USA v zásadě není celý svět a že padne dolarová nadřazenost USA nad ekonomikou, je dnes jasné pomalu celému světu, že konec ekonomiky USA přijde i bez Yellowstonnu.  Vždyť východní ekonomiky, jako je Rusko, Čína, Indie a převážná část jižní Ameriky se již dávno připravují na něco jiného, než na dolar a ten, kdo stále věří a ukládá do dolaru je dnes jen snílek a to předpověděla i známá věštkyně Vanga a mnoho jiných.

V případě výbuchu v Yellowstonne bude zahrnovat opravdu velké množství vyvrhnutého magmatu, viz přiložená mapa. 
Na základě analýz z dřívějších katastrof podle množství popílku lze s jistotou říci, že západní státy a to až k Mexické hranici a pak dále na východ až k řece Mississippi bude pohřbeno pod vrstvami žhavého popela.

Samozřejmě však, že toto není žádná přírodní globální katastrofa, jen ekonomická, protože naše civilizace, její ekonomika je tak nastavena na vůdčí vedení dolaru. Skončí letecký provoz nad USA, veškerá doprava, skončí mocenské stávající struktury, nebude ani řeč o nějaké americké angažovanosti ve světovém dění. Pokud by jsme vzali v úvahu řetězové  exploze sopek na celém světě, tak pak by naše technologická úroveň dostala těžkou ránu. Zatím odborníci popírají i možná chování zvířat v oblasti, která by měla varovat a i zvýšené množství výskytu plynu Helium-4  a tvrdí, že jsou to jen poplašné zprávy. Zatím nevíme moc o procesech Země, tak jak nic moc nevíme o struktuře Vesmíru, ikdyž naše věda se tváří jako vše znalá, ale přesto nám Yellowstone může dát opravdu nepříjemné překvapení.