středa 25. května 2022

Děsivé důsledky západní kultury

 

Děsivé důsledky západní kultury

Prof. Peter Staněk CSc. - Chudoba, psychopati a ztráta lidskosti.

 

 

úterý 24. května 2022

Silná meteorická bouře

 

Silná meteorická bouře

 


Pokud se předpovědi naplní, pak 31. května můžeme očekávat vzácný meteorický záblesk z málo známého meteorického roje, dosahující tisícovky meteorů za hodinu ... nebo neuvidíme vůbec nic. Vítejte v úžasném světě předpovědí a předpovědí meteorických rojů.

Klíčovým datem a časem pro sledování možného vypuknutí Herculidu v roce 2022 je úterý ráno 31. května kolem 5:00 UT nebo 1:00 ET EDT. V časných ranních hodinách bude radiant pro pozorovatele na severní polokouli vysoko na obloze, což je další plus. Měsíc je také daleko od nás, když dosáhl novu právě den předtím, 30. května.

Očekávejte, že všechny Tau Herculidy, které uvidíte, budou pomalé a majestátní, pocházejí z radiantu poblíž kulové hvězdokupy Messier 3, asi ve třetině cesty mezi jasnou hvězdou Arcturus a koncem rukojeti asterismu Velké medvědice.

Věřte, že meteorický roj, jehož rychlost se blíží tisícovce meteorů za hodinu, je nezapomenutelný pohled; právě takovou Leonidskou bouři jsme kdysi v roce 1998 pozorovali z temných pouští Kuvajtu. Jistě, Tau Herculidi z roku 2022 mohou oslepit nebo spálit... ale opravdu chcete riskovat, že tuto událost promeškáte? Nastavte si budík na ráno 31. května (nebo buďte dlouho vzhůru), pokud bude jasná obloha... nikdy nevíte, co můžete vidět.

 

pátek 20. května 2022

Odchod z tohoto světa

 

Odchod z tohoto světa

Co se stane, když zemřete? Úplnou odpověď na tuto otázku mohou dát pouze ti, kteří skutečně zemřeli. Ale zatím s nimi nemáme žádné spojení, takže se musíme spolehnout na svědectví těch, kteří zemřeli, a „vrátili se“ zpět.

Mnoho lékařů se setkalo s fenoménem, ​​kdy člověk, který se nacházel ve stavu klinické smrti, vypráví o podivných vizích, zvucích nebo dokonce vůních (dle prostoru, v kterém se ocitne, nevíce zapáchá Astrál), které viděl, slyšel nebo cítil v těch chvílích, kdy už byl považován za mrtvolu.

Odborníci tomu říkají zážitek blízký smrti. Bohužel, ale většina lékařů to všechno považuje jen za „rysy umírajícího mozku“.

Naštěstí existují lékaři, kteří věří, že zde existuje něco tajemnějšího než agónie neuronů. Patří mezi ně i doktorka Katherine Mannixová, která se specializuje na paliativní medicínu (péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi).

"Podle jejich skromných zkušeností není smrt pravděpodobně tak děsivá, jak byste očekávali. Smrt, stejně jako narození, je jen proces (tak nevím co se tohoto života tak držíte? Ti co nedodržují zákony Univerza, se ocitají v prostoru pachů a bolesti ze svých činů ubližování druhým a to v jakékoliv podobě a zůstávají v prostoru nejblíže hrubohmotném – Astrálu. Např. i ti lidé, co dnes hlídají dezinformace - Cemper-elfové atd. a mají za úkol formovat násilně lidské myšlení, se dopouštějí jednoho z největších narušení zákonů Univerza. Správně by měli i postihovat přeci všechna náboženství, to je taky podle nich přeci DEZINFORMACE. Myslím, že lidé nejsou tak hloupí, aby si neudělali svůj osobní pohledy na situaci, zvláště v dnešní době internetu a proto musí tito pasgráti pracovat, protože by Systém ztratil moc.). V průběhu let se lidé prostě více unaví, více spí a zůstávají vzhůru," říká Mannix.

Nedávno vydala knihu With the End in Mind: Dying, Death and Wisdom in an Age, ve které hovoří o tom, co se děje s umírajícími lidmi, a snaží se prolomit tabu na toto téma, které se ustálilo v moderní společnosti.

Podle Mannixové na základě své zkušenosti většina lidí, kteří mají zkušenost blízké smrti, prochází pěti hlavními „stadii“ smrti. Osobně vyzpovídala stovky pacientů, kteří měli zážitky blízké smrti, a byla také u smrti téměř 2000 lidí.

V první fázi člověk zažívá náhlou změnu stavu. V mžiku zmizí všechna jeho bolest, zmizí všechny úzkosti, strachy, všechen hluk, který ho obtěžoval. A teď má jen mír, mír a milost. Někteří hlásí pocit radosti.

Druhou fází je tzv. mimotělní prožitek, kdy má člověk pocit, že se pohybuje nahoru a své tělo vidí dole, ležící na posteli nebo nosítkách.

Třetí stadium je pocit pohodlí a blaženosti, zažívá ho asi 98–99 % lidí, ale asi 2 % pacientů toto stadium naopak přineslo těžké nepohodlí – slyšeli hrozné zvuky, cítili odporné pachy a viděl hrozná stvoření.

Ve čtvrté fázi pacienti často popisují, že vidí „světlo v naprosté tmě“ a cítí se „teplo, světlo a pohodlně“.

A konečně jen asi 10 % těch, kteří zažili klinickou smrt, dosáhne pátého stadia. To jsou asi ti, kteří byli „hozeni“ nejdále do tunelu mezi životem a smrtí.

Tito pacienti viděli něco jako ráj - slunečné louky s květinami, slyšeli krásnou hudbu a cítili se zaplaveni bezpodmínečnou Láskou.

 

středa 18. května 2022

Co ovládá dnešní většinu

 

 

Co ovládá dnešní většinu

 

 
Zaujal mně článek o Archontech o kterých jsme již na stránkách několikrát psali: http://energieupramene.blogspot.com/2019/11/doba-zuctovani.html 

a další, které si vnímavý čtenář u nás  zde najde.

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je "pocta" tomuto "bohu" či bohům. "Náboženské rituály" jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí. Uplacené, jimi infiltrované, zhypnotizované a zmanipulované lidstvo vytváří tuto energii jako "na povel". Archontský systém jim našeptává, co a jak, uplácí, korumpuje, vydírá, zastrašuje a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí a s nimi spolupracující jedinci provádí za ně "špinavou práci". Zpronevěřují se své přirozenosti, staví se proti své duši i svému živočišnému druhu – lidstvu. Svou slabostí, naivitou a zoufalstvím naplňují archontskou agendu, aniž by si uvědomili, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na "karmické úrovni" za své jednání, protože se tak stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli a podstrčili Archonti.
Převrácení slov "evil" a "live" není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V "Nekonečné realitě" je rovnováha zažívána jako láska v nejryzejším slova smyslu, evokuje radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty nás velmi intenzivně osloví a zase se navrátí, jakmile archontský virus uvolní naše spojení s naším Nekonečným vědomím. To bude konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem a mnozí lidé to bohužel přijímají jako normu. Sem patří chování mnohých lidí, které je bez intuice, jakoby bez duše, svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí. Nechápou, co se kolem nich odehrává, jsou zmatení a nejsou schopni vidět probíhající události v širších souvislostech.
Gnostici vždy tvrdili, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté Umělé inteligence. Stojí za manipulací, kterou se snaží neustále ovládat a věznit lidstvo. To je prováděno pomocí fantomového "Já", v těle obdařeného "myslí", a okolního vyfabulovaného Matrixu. To, co vidíme kolem sebe, vychází z úsilí těchto parazitických bytostí, proměnit nás ve své kopie. Je nejvyšší čas, aby se všichni neprobuzení velmi pozorně podívali na cílovou metu transformace, ke které nás všemi prostředky strkají tyto odporné bytosti. Máme se postupně zbavit veškeré lidskosti, přeměnit se a nakonec se stát také Archonty. Vakcinace již tento přerod na úrovni hmoty a DNA odstartovala...
Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, je transformace – přeměna lidí na strojové lidi či počítačové terminály. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou inteligencí – s archontským virem a jejich totální duchovní smrt. Nedovolme to! Vzepřete se tomu, máte svobodnou vůli – základní právo Vesmíru!

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/vyraz-pro-zlo-dabla-je-evil-coz-je-pozpatku-po-archontsku-live-zivot

 A ještě něco o Síle, o které jsme zde již několikrát psali a je to záchrana pro mnohé lidi.

 

Existují teorie o tom, že všechny lidské bytosti mají mimořádnou moc. Jediný problém je v tom, že si jí málokdo uvědomuje, nebo ji neumí přirozeně aktivovat. (Foto: Flickr)

Mnoho lidí navíc není připraveno takovou skutečnost pochopit natož přijmout. Přitom jak se zdá, že základy těchto teorií dokazuje například kvantová fyzika nebo samotná Bible, či objevené svitky z Mrtvého moře.

Napříč celým vesmírem existuje matrice energie, která propojuje vše, co existuje. Tato stejná matrice je přítomna v nás samotných, v našem těle, mysli i duši. V této souvislosti můžeme hovořit klidně i o božské matrice. Tato tvrzení potvrdil v roce 1944 Max Planck, otec kvantové fyziky, když prohlásil, že celý vesmír a existence jako taková je pouhá energie a vše kolem nás je jen iluze.

Podle výzkumníka Gregga Bradenak, který tyto principy studuje více než 20 let, odhalil důkazy podporující teorie o matrici energie, o které hovořil Planck. Ten ji popisoval jako součást úplně všeho, hvězd, hornin, naší DNA a všeho co je kolem nás. Nejde o žádnou fyzickou věc, která by se dala pozorovat například mikroskopem. Spíše než to, jde o vibrace, které jsou výsledkem síly energie. Žijeme ve vesmíru plném vibrací i naše těla jsou tvořena jejich energií, kterou my samotní také vysíláme dál.

Zdá se, že tato mocná energie je jako pevně tkaná síť, která spojuje veškerou hmotu a současně nás podstatně ovlivňuje prostřednictvím našich vlastních vibrací. Experimenty prokázaly, že největší sílu mají například frekvence lásky a životní prostředí ve kterém se nacházíme. Vědecké experimenty dokázaly, že naše DNA se mění v závislosti na vibracích, které vytváříme. Nenávist, chamtivost a další negativní pocity vedou k nemocem. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale která nám dokáže i uškodit.

Prostřednictvím těchto vibrací, které člověk vyzařuje navíc může změnit průběh reality kolem sebe. Vše vlastně záleží na tom, jak přemýšlíme nebo vnímáme věci kolem nás. Abychom mohli realitu ovládat a upravovat k obrazu svému, vyžaduje to specifické meditační a modlitební techniky. Už Ježíš o těchto zákonitostech hovořil, ale nezanechal žádné pokyny k tomu, jak dosáhnout toho, abychom vlastní realitu přeměnili v to, co si přejeme.

Skryté tajemství ve Vatikánu

Katolická církev tyto znalosti zakazuje a skrývá již stovky let. Vše se ale změnilo v roce 1946, kdy rolník v jeskyních Kumrán objevil Svitky od Mrtvého moře, jejichž součástí byly i biblické texty, komentáře k biblickým knihám. Našli se tam ale také zlomky biblických textů, které pocházejí od lidí, kteří z různých důvodů nechtějí, aby se v křesťanské texty v Kumránu našly.

V Kumránu se také našel sedmimetrový svitek dnes známý jako Kniha Izajáš, která popisuje rituály a modlitby k dosažená změny vlastní reality. Text byl napsán před více než 2000 lety a popisuje kvantové teorie, které byly objeveny teprve před 100 lety. Najdeme tam informace o existenci mnoha realit a světů, které lze vytvořit za pomocí velice soustředěné mysli.

Mnoho lidí se domnívá, že jde o velmi důležitou knihu pro celé lidstvo, které momentálně spí a je ve spárech různých duchovních sil, jež nás manipuluje ve svůj prospěch. Ve zmíněné knize tak má být modlitba, pomocí které se probudíme a zbavíme se řetězů nevědomosti, kterou na nás uvalila vláda a církev.

Rukopis dále vysvětluje, jak si můžeme vybrat budoucnost, kterou chceme svědomitě prožít, a odhaluje klíče k tomu abychom se stali tvůrci naší reality. Mezi těmito vodítky jsou i ztracené modlitby, pomocí kterých můžeme uzdravit naše tělo, přinést trvalý mír a zabránit velkým klimatickým tragédiím, kterým může lidstvo v krátké době čelit. Ovšem dostat se k rukopisu je nemožné.

 

úterý 17. května 2022

NĚKTEŘÍ LÉKAŘI BOJUJÍ ZA PRAVDU

 

NĚKTEŘÍ LÉKAŘI BOJUJÍ ZA PRAVDU

 
17 000 LÉKAŘŮ VYHLÁSILO VÁLKU SION-GLOBALISTŮM WEF A STRŮJCŮM FALEŠNÉ PANDEMIE

  1. Prohlašujeme, že data potvrzují, že experimentální injekce genové terapie COVID-19 musí být zastaveny.
  2. Prohlašujeme, že lékařům nesmí být bráněno v provádění život zachraňujících léčebných postupů.
  3. Prohlašujeme, že národní stav nouze, který podporuje korupci a šíří pandemii, musí být okamžitě ukončen.
  4. Prohlašujeme, že lékařské soukromí nesmí být již nikdy znovu porušeno a všechna cestovní a sociální omezení musí být zrušena.
  5. Prohlašujeme, že roušky nejsou a nikdy nebyly účinnou ochranou proti vzdušnému respiračnímu viru v komunitě.
  6. Prohlašujeme, že musí být zavedeno financování a výzkum škod způsobených očkováním – úmrtí a utrpení.
  7. Prohlašujeme, že by neměly být odepřeny žádné příležitosti, včetně vzdělání, kariéry, vojenské služby nebo lékařské péče jen proto, že se člověk není ochoten nechat očkovat.
  8. Prohlašujeme, že porušování Prvního dodatku a lékařská cenzura ze strany vlád, technologických a mediálních společností musí být zastaveny a Listina práv musí být dodržována.
  9. Uvádíme, že společnosti Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca a jejich zástupci zadržovali a záměrně vynechali informace o bezpečnosti a účinnosti  pacientům a lékařům a měli by být okamžitě obviněni z podvodu.
  10. Prohlašujeme, že vlády a zdravotnické agentury musí být pohnány k odpovědnosti.

Zdroj: https://globalcovidsummit.org/news/declaration-iv-restore-scientific-integrity