neděle 23. srpna 2015

24.8.2015 satanisti slaví
Podle satanského kalendáře 24.8.2015  http://energieupramene.blogspot.cz/2014/09/matache-chavala-padli-andele.html  ilumináti a všichni Temní na této planetě oslavují „Velký sabat, ohňový festival“ , který je současně paralelně vždy využíván s křesťanským svátkem „Den svatého Bartoloměje“ jenž vychází na toto datum.
Bartolomějská noc označuje masakr hugenotů ve Francii v roce 1572. Násilnosti a hromadné vraždění vypukly 24. srpna 1572, tedy opět na toto dnes podezřelé datum dle satanistů a Temných „Velký sabat, ohňový festival“ . Dokonce papež Řehoř XII. vydal upomínkovou medalily, jež oslavuje vraždění hugenotů a navíc král Karel IX. ještě obdržel za rozpoutání vraždění od papeže „Zlatou růži“.  Takže toto vraždění bylo vlastně posvěceno Vatikánem, jako doposud všechny nástroje zabíjení až do dnešních dob, takže koho je tato instituce, nechám na našich čtenářích.

V současné době, pokud se budeme držet uvedeného datumu, přichází nám na mysl rozpoutání nějakého vraždění opět ve Francii ale místo hugenotů to mohou být imigranti, kde pořádkové síly jsou již neschopné udržet v zemi pořádek. Tyto možné nepokoje, kdy by vzala spravedlnost do rukou domobrana, by se mohla rozšířit po celé Evropě.


Rovněž je zajímavé, že na toto datum připadá státní svátek, den nezávislosti Ukrajiny, kde na hranicích s DLR a LLR je naskládáno velké množství vojenské techniky Ukrajinou.

V tuto dobu je potřeba si všímat okolního dění ze všech možných dostupných zdrojů, protože hegemonie a role četníka světa jako USA je na konci své působnosti a budou se snažit ze všech sil destabilizovat celý okolní svět do jeho střetu, aby si sám zachránil kůži. Jen doufejme, že všechny státy jichž se to týká, mají tajné služby v pohotovosti a i případná obranná účinná zařízení.
Ještě jako zajímavost si tato data můžeme "hodit" do energetické úrovně podle Numerologie. Datum 24.8.1572 nám vychází na energetickou hodnotu z numerologie 2. kdy došlo k výše uvedenému vraždění.
Datum 24.8.2015 je energetické číslo 4, takže předpoklad něčeho zde je. 
Velký sabat - ohňový festival možná začal v noci z 23 na 24. 8. zde?
 

pátek 21. srpna 2015

Ukrajina hlásí ztrátu dvou letadel TU – 95MS
Kyjev 19.srpen 2015 došlo k záhadné ztrátě dvou strategických bombardérů TU – 95MS, jejichž zmizení je velmi znepokojující v dnešní době. Tyto letouny mohou nést jaderné zbraně a samozřejmě ukrajinská prokuratura  zatím neví, kam tyto letouny zmizely.

Tato letadla nejsou ani kolo, motorka a navíc se k nim ztratila i průvodní dokumentace, náhradní části a další dokumenty s jejich opravami.

Jen doufejme, že satelity ruské strany i tajné služby vše registrují a zatím mlčí. V opačném případě se naskýtají domněnky o záměrném odcizení. Pak není problém přemalovat poznávací znaky a sehrát lidstvu divadlo o útoku ruské strany a tak rozpoutat 3. světovou válku. Byly jsme v dějinách již svědky několikrát těchto divadel, jako zapálení Říšského sněmu, 11. září atd. 
Těmto vojenským frakcím není nic svaté, i třeba bombardování pod falešnou vlajkou vlastní území USA, nebo Ukrajiny a prohlásit napadení. Možných variant je samozřejmě více, ale zde jde nyní hlavně o to, aby celá veřejnost o tom všem byla informována. V době, kdy se provádí různá velká cvičení s USA na evropském kontinentě, včetně průjezdu vojenského šrotu USA v září přes naše území, směrem na východ je opět v tuto dobu alarmující. Je potřeba intenzivně tyto informace šířit mezi obyvatelstvo a tak zabránit možným divadelním kouskům válečných štváčů.

středa 19. srpna 2015

Sibyla a dnešní doba
V dnešní době bych chtěl poukázat na některá proroctví Sibyly, která v jistých bodech velmi dobře zapadají do dnešních časů. Ano, dnes se upozorňuje na mnoho novějších proroků, ale po přečtení zde, snad pochopíte, na co chci upozornit a jak se věci mění a tím i mnohá proroctví. Budu zde uvádět jen ta proroctví Sybily, která vystihují dost přesně dnešní dobu.

Na tyto dnešní problémy Evropy upozorňovala Sybila velmi přesně.


Nastane doba, kdy Evropa bude raněna slepotou.

To dnes vidíme na každém kroku, kdy EU vedená z Bruselu, pomalu a jistě vydává mnohdy nesmyslná opatření pro členské státy tohoto společenství, až rozum zůstává stát. Ničí státnost a suverenitu jejich zemí i jejich tradice a tím degraduje tyto národy. Svým včleněním do NATO tyto státy jsou vtahovány místo do obranného celku, do celku útočného a hospodářsky záměrně je poškozuje, místo spolupráce i jiné nečlenské státy a provádí štvavou politiku.


 Jen pár jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hladem, nemohouce najít práci a chleba si vydělati. Ti, kteří budou mít chléb i zlato, tedy moc, začnou řváti na všechny strany – vlast je v nebezpěčí. Je nutno poraziti nepřítele a pak budeme míti pro vás chléb a zlato, nepřítel je tomu vinen.

Vidíme dnes denně, kdy mainstrém uvádí dnešního nepřítele, jen aby odpoutal pozornost od hlavního problému, nenažranosti jisté „kolony“, která se snaží tahat za nitky dějin a to vždy jen a jen ve svůj prospěch.


Lid bude mít v mnohých zemích úplnou svobodu, která mu však nedá najíst, práce (hlavně manuální)  nebude ceněna, jak by měla být. Pravda se stane lží a lež pravdou.

Kvete lichva a záměr jak nad druhým vyzrát a vytěžit pro sebe co nejvíce, prostě jenoduše, jak toho druhého nejlépe okrást. U soudů vám pravda nepomůže, ta se stane nepravdou a zloděj, vrah i politik, platící dobrého právníka bude v „právu“. Běžný hon na pravdu jako nějakou čarodějku a její zadušení je v této době moderní.


 Evropu zaplaví žluté plémě.

Zde je většinová interpretační chyba, kdy mnoho lidí si myslí, že Evropu zaplaví Číňané, jako žluté plémě. Omyl. Jsou to Asiaté, Arabové a lidé z Afriky. Dnes jsme svědci přílivu lidí těchto národů do Evropy ve velkém množství a Evropa není dnes schopna, možná i záměrně toto odstranit a sama se tak dostává do své vlastní pasti.


Největší a poslední válka přijde do Evropy, kdy datum letopočtu obsáhne číslo sedm bez zůstatku.

V roce 2014 v letních měsících jsme prošli pravděpodobně tímto bodem, kdy na Ukrajině se schylovalo k rozpoutání válečného konfliktu, do kterého měla být vtažena celá Evropa. Díky reálně uvažujícímu Putinovi se nepovedlo zatáhnout Rusko do válečného konfliktu a tím i zachránit Evropu od jejího konce. Ne nadarmo byl Putinovi udělen titul od papeže „Anděl míru“, který tyto souvislosti znal a věděl, že svět prošel bodem, kdy se rozhodovalo o bytí a nebytí celého světa. Tato válka by byla největším Satanovým úspěchem nad lidstvem. Proto je nutno Satana dnes dorazit, aby již nikdy nemohl škodit a XXI století se stalo dobou pro zrození nového a svobodného člověka, jak toto období nazvala i Sybila.


sobota 15. srpna 2015

Zeman jako záruka státnosti ČR
Prezident České republiky Miloš Zeman se rozhodl jet do Číny na vojenskou přehlídku k příležitosti ukončení Druhé světové války. Zeman jasně ukazuje, že zahraničně politická rozhodnutí České republiky jsou udávána v Praze a ne v Bruselu nebo ve Washingtonu. Toto konstatoval i profesor Ruské univerzity Vadim Truchačev. Zeman jasně řekl, že postoj EU je nekonstruktivní a nehodlá se mu podřizovat. Dokázal, že je nezávislý politik a snaží se světu ukázat nezávislost zahraničně – politická rozhodnutí České republiky.

Tento trend však nepodporuje Český parlament, který povolil opět jak americký pejsek druhý průjezd amerického vojenského šrotu přes jeho území. Rovněž si většina parlamentu ani neuvědomuje, že pozice USA dnes končí, kdy se předpokládá krach americké burzy do konce roku 2015 a vlastně držení USA Čínou pod krkem. Toto vše zatím málo politikům i u nás dochází a pozice nového vývoje se bude přesouvat k Rusku a Číně. Sankcemi naopak Rusko posiluje, vývoj obranných zařízení jde mílovými kroky ve spolupráci hlavně s Čínou, kde se naskýtá možnost velké spolupráce a nového rozvoje. Myslím, že reálně uvažující češi si váží toho, že jejich země, kterou v minulosti dělili a ničili bez jejich vědomí, prosazuje poměrně nezávislý kurz v zahraniční politice.

Zde ještě video z poslední cesty prezidenta Zemana do Číny, kde s ním jednali a vzdali čest nejen mu, ale i našemu národu, jako suverénnímu státu Evropy i se svými historickými daty, se kterými se nemohou chlubit všechny národy Evropy a hlavně jsme nikdy nepřinesli světu žádnou válku. A pokud se setká Zeman na přehlídce s Putinem, je to jasný signál USA a jeho noshledům co se děje na světovém jevišti. Jako prognoza se v USA schyluje k občanské válce, kterou doposud oni exportovali mimo své území, nyní se bumerang bude vracet zpět, k místu prvního vrhu.