pondělí 2. května 2016

Slovanská pohádka - živly

Uvádím pokus uveřejnit pohádku od Matěje na požádání čtenářů. Zde je k dispozici a prosím o komentáře. Po přečtení bych se přiklonil k tomu, aby uvedená pohádka byla více zkrášlena pohádkovými vlastnostmi i ději, ale podstata reality slovanství byla zachována. Mnoho příkladů slovanských pohádek najdeme v ruských pohádkách jako např. Krása nesmírná atd.


Pohádka o vodě.

Vzorek první části o živlu – Voda.

Děti, víte co to je voda? Nemyslím však tu, kterou znáte a točíte si do sklenice z kohoutků v kuchyni, jež páchne chlorem. Ale tu živou ještě nepokaženou z přírody. Z opravdové Matičky přírody, do které ještě neměl větší možnost zasáhnout její největší nepřítel. Možná trochu tušíte, kdo by mohl být tím nepřítelem. Ano, je jím bohužel, člověk!
Tedy jsme jimi do jisté míry my všichni lidé žijící na planetě Midgard. Tenhle zvláštní název jste asi ještě neslyšely, že? Je to jeden z nejstarších názvů Matičky země. Tak ji totiž nazvali naši dávní předkové, kteří na tuto planetu byli vysazeni z vesmíru. Tedy z centra naší galaxie.  A z těchto několika dávných vesmírných bytostí vznikla naše slovanská, bílá rasa. Stejně tak zde byli vysazeni v pro ně vhodných oblastech kolem rovníku naši černí, a jinde zas malinko nažloutlí a trošinku do ruda zbarvení předkové našich dnešních bratrů a setřiček, tedy například číňanů a indiánů.
Ale než na naši planetu mohly tyto rasy vstoupit, tak zde musela být přítomná voda, že? A zdá se, že tahle nejvzácnější tekutina, možná v celém vesmíru na Mitgardu vždy nebyla. Proto zde ani lidé nemohli žít. Pak se jednou v onom  našem velmi složitém vesmíru přihodilo, něco takového, co v pohádkách nazýváme, čáry máry fuk.
Podle našich slovanských bájí a pohádek za to mohla bytost, které naši předkové říkali Perun. A představte si, děti, že tato bytost byla stejná jako jsme my, lidé. Byla ovšem oproti nám dnešním nesmírně moudrá. A tímto svým činem chtěla nás, budoucí lidské rasy nasměrovat k tomu, abychom se rovněž pokusili státi se stejně jako on, moudrými.
A co myslíte, děti, když už tu ona vzácná voda byla, tak o čem byly pak vyprávěny první lidské pohádky? Ano, byly o bytosti-živlu jimi tehdy nazývaného vodou, voděnkou a vodičkou. Následně pak pramínekem, potůčkm, řekou, které napájejí rybníky, jezera, moře a oceány. Z nich se pak voda vypařuje, protože to umí, neboť je nesmírně šikovná. Z té páry pak ona ve spolupráci s celou přírodou vytváří ty nádherné a někdy i děsivé obrazy plující po nebi. Ty pak člověk nazval mračny, mraky a obláčky. Z nichž se potom zpět na zem zpouští tolik potřebný déšť. A někdy dokonce i nádherný oblouk barevné duhy. Děšť se vsakuje do půdy a opět se stává pramínkem, potůčkem, řekou, rybníkem, jezerem, mořem a oceánem. Tohle všechno, děti, a nejenom to, je projevem obrovské moudrost obsažené  nejenom v přírodě, ale i v některých lidech. A nejdůležitější na planetě Midgard, je tedy co?
Ano, voda, voděnka, vodička...

Ahoj, Iv.!
V debatě u Vás na blogu mi bylo nabídnuto, pokusit se napsat pohádku pro děti. Přikládám tedy první část „pohádky o vodě“ k … debatě. Ty úvozovky jsou tam proto, že to je pouze mé velmi krátké uvažování nad tématem „pohádka“. Rozvrhem by to byly čtyři opusy v duchu slovanské tradice o živlech. Tedy o vodě, ohni, vzduchu a půdě.  Ale třeba kdyby se to osvědčilo, tak by to mohlo být např. i o slovanské duši. Pokud by jste chtěl pokračovat v tomto zajímavém experimentu, prosím o zveřejnění celého tohoto průvodního textu i s částí pohádky. Matěj

čtvrtek 28. dubna 2016

Gans – ZahrádkaPro naše čtenáře uvolním některé informace ze svého výzkumu a to v oblasti „Zahrádka“ v sekci "Příroda" pro "nastávající časy". Výzkum je na základě projektu Keshe a jeho další využití v praxi, tedy nyní pro zdárné pěstování plodin i za nepříznivých podmínek. Rostliny jsou více vitální a odolávají škůdcům a hlavně nepotřebují žádná umělá hnojiva pro svůj růst.
Výroba Gansu je rozdělena na dva druhy, Biogans a Průmyslový gans. Průmyslový gans má právě uplatnění na zahrádce, nebo pro pěstování rostlin vůbec a Biogans má upotřebení pro osobní potřebu.
Průmyslový gans vyrobíte jednoduchým způsobem. Obstaráte si PET láhev a odříznete její vršek. Vyrobíte dvě elektrody, jedna bude měděná (Cu) a druhá ze železa (Fe). Měděnou vyrobíte i jednoduchým způsobem z měděného drátu, z kterého odstraníte izolaci a ten pak stočíte do ploché spirály. Jako železnou elektrodu pak použijete ocelový hřeb. Pro výrobu průmyslového Gansu a tedy i rychlejší vývin, použijete baterii nebo zdroj stejnosměrného proudu a budete napájet elektrody maximálně s napětím 5 Voltů o proudu max. 500 mA. Po nalití běžné vody do Pet láhve přidáte i trochu kuchyňské soli. Množstvím přidané soli si vlastně naregulujete i množství proudu protékající mezi elektrodami. Většinou zařízení nechte pracovat 14 hodin a budete mít vyrobeno dostatečné množství Gansu, které po vyčištění od soli budete přidávat do konvy na zalévání. Po odpojení od zdroje vytáhnete elektrody a necháte roztok ustát. Pak čistou vodu ale solnou nad usedlým gansem odlejete a pak znovu přidáte již ale jen čistou vodu. Tím odstraníte zbytky soli z roztoku. Po dalším usazení odlejete opět vodu nad Gansem a můžete zbytek nalýt do sběrné sklenice, z které budete odlévat malé množství gansu třeba do konve na zalívání.
Rostliny mají větší vitalitu, jsou odolnější proti škůdcům a větší produkci plodů, nejsou náchylné za suchého období a dovedou si čerpat vláhu i ze vzduchu za večerních hodin a zlepšíte i vodivost půdy ve vrchní vrstvě, která je dnes katastrofální. Podpora gansem má i jiné výhody, na které sami přijdete. Rovněž v Gansu můžete stratifikovat semena 24 hodin před jejich výsevem, zjistíte brzy jejich rychlé vyklíčení a vitalitu.
Rady pro zahrádkáře jsme zde uveřejnili již několikrát, stačí do vyhledávacího pole „Prohledat tento blog“  jež je umístěno vpravo ve sloupci a zadat „Zahrádka“.

úterý 26. dubna 2016

Ahoj templáři III. díl, kapitola 26

26.  kapitola

No, a je to! Na to, aby pochopila význam vymazání Československa z map i z historie, včetně pro nás značně zašmodrchaný vstřícnosti a dobroty Západu, musela Renet kvůli odstupu nejspíš opravdu odjet na dlouhou dobu do Windsor-landu. Ale tam jí zřejmě velmi rychle došlo, že toto rozdělení a všechna ta politicko-ekonomická zvěrstva byla projektována dle stejnejch metod, realizovanejch ve vlnách po celý planetě, a to od jakživa.
Ovšem já musím velmi pokorně přiznat, že mě to trvalo podstatně dýl než Renet. Jí na to stačilo pár let v Anglii, v čemž je pro nás velká naděje. Já to díky podnikání úplně nezvládl ani do deset let po sametu. Teprve když se k tomu všemu přidalo už skutečný peklo rozpoutaný ve federální Jugoslávii, začal jsem trochu pochybovat. Protože kdysi Jugoška, kam jsme jezdili na dovolený byla slušně fungujícím mnoho-národním a zároveň i největším balkánskeým státem. A nejspíš ta jeho rozloha, funkčnost a strategická poloha se zřejmě stala trnem v oku stejnejch výše uvedenejch projektantů. A proto byl určen k vymizení z map i  historie. Dnešní dítka už nemají ponětí o nějaký Jugoslávský federaci. Znají pouze Chorvatsko, Slovinsko, Bosnu-Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Makedonii.
A takhle pomalu mi začalo svítat. Ovšem pochopení přišlo až teprve tehdy, když náš stát začal bejt levně a podloudně dražen. Pak jsme ihned zkousli nahrazení Československa zkurveným Českem. „Protože nám bylo vysvětleno ha ha ha, že zemi je nutno zmenšit, aby se mohl přiměřeně zkrátit i ten dlouhatánskej název, neboť při jeho vyslovování by mohli západní jemnost-páni kuckat a dusit se. No, a my, pitomci si v tom přestavbovým fofru nevšimli, že to jméno naší země víc jak třičtvrtě století zahrnovalo i jakési Slovensko!
A tato vstřícnost našich sametovejch elit a zbabělost davu spolu s nadřazenou důvěrou západu způsobily zřejmě to, že u nás vše proběhlo tehdy hladce bez střílení a řízený genocidy. Ale při tom si jen málokdo všiml, jak nám byl vzorově vymyt a začištěn náš slovanskej mozek v jakousi kapitalisticko-socialisticko-fašistickou pokrouceninu. No, a tak vybaveni jsme nejenom furiantsky rozdali naše firmy, ale ještě k tomu byl přidán bonus daňovejch vakací pro naše „nové přátele“. To, že jsme přišli o vodu, půdu, lesy a ve svý vlastní zemi jsme pouze trpěni jako námezdná síla v cizích montovnách a na širejch lánech řepky od nevidíš do nevidíš, to jsme už raději ze studu ani neregistrovali. No, a takhle drsně jsme zaplatili nejprve za svojí důvěřivost, pak už jen hloupost, a nakonec za otrockou ne-slovanskou zbabělost!
A podobný, ale mnohem drsnější scénáře Západu probíhaly a stále probíhaj v Africe, na Blízkým Východě, na jihu Arabskýho poloostrova v Afganistánu a všude možně po celý planetě. Západ k tomu použil všech možnejch mezilidskejch forem nesnášenlivosti. Rozbil tak Irák, Lybii, Sýrii, Jemen, Somálsko, Etiopii a jiné země a to nejenom na Blízkým Východě. Jakožto do budoucna možná uskupení států bohatejch na suroviny a taky na jejich strategickou polohu. Navíc se projevujících svojí „zvrhlou“ a dávnou tendenci tamních bank, půjčovat peníze, dle islámský tradice bez úroků. No, a už od r. 1980 toto bylo trénováno v nejdelším válečným konfliktu minulýho století, jímž bylo vyprovokování války mezi příslušníky bílý rasy žijících v Iráku a Iránu, co se dnes hrdě nazývají Muslimy. Vždy stejná metoda, která se rozlejvá z touhy poroučet až do temnýho a hlubokýho oceánu blbosti, nenávisti,  vzteku a hlavně bezbřehý touhy po moci!
A kruci, teď mě napadla jedna dávná, velmi poučná a téměř totožná paralela podobnejch dějů. V r. 1204 papež Inocent III. pořádal jednu z tehdy oblíbenejch křížovejch výprav do Palestiny kvůli drzejm a neposlušnejm Arabům. Posbíral tehdy navrátivší se hrdlořezy z minulých tažení, a samozřejmě lůzu z celý Evropy, která těsně před tím napochodovala k rovněž křesťanskýmu Konstantinopolu. Ovšem v týhle části světa tohle náboženství nefungovalo přesně tak, jak si představoval papá Inocent III. A tak bylo křižákům nařízeno udělat z východního Říma, tedy z Konstantinopole kůlničku na dříví. A čert ví proč se přihodilo, že ihned po dokončení akce papá Inocent „nevím jak tehdy mailoval“ a oznámil zpocenýmu, zvlčelýmu a ještě zkrvavenýmu davu, že to prej pro dnešek už fakt stačí. Ať poberou všechno uloupený, co ženy, děti, otroci a zvířata na hřbetech unesou. Jo, a koukejte bleskem mazat zpátky, protože ten Jeruzalém už neplatí! Mám totiž v pácu něco na druhým konci Evropy v Languedocu. Zvláštní, co?
A když se banda vrátila do Evropy, tak hned „NA-TO“ r. 1208 vyhlásil Inocent III. novou křižáckou kampaň pod duchovním vedením Dominika Guzmána, pozdějšího to sv. Dominika. Nejvyšším lampasákem byl něžnej, šetrnej a velmi čestnej šlechtic Šimon z Monfortu. Prémií všem účastníkům byl papežskej dispens na všechny zločiny, jichž by se „nedej bůh“ při tomto tažení dopustili. A takto disponovaná svatá armáda, mentálně velmi podobná tý, co po banderovsku teď válčí na Ukrajině, a po USA, EU a Isilovsku všude možně po světě, pak ihned napochodovala do tehdy ještě šťasný Akvitánie. Zadáním bylo vymýcení kultu ženy a totální genocida Katarů, kteří rovněž nechápali parametry a způsoby uniformního katolictví, hlásaného kurií.
A opět se tomu nedivme, neboť tito všichni pocházeli ze slovanskejch haplo-skupin. Byli to totiž Slaveni, Sclavové, Rutheni, atd.. Stejně tak jako z nich pocházely sekty Katarů, Valdenskejch, Ariánů a dalších. Tihle všichni a nejenom v jihozápadní Francii totiž převzali a šířili vzdělání i odkaz Radomíra a Merovejky Magdaleny, které oni získali při studiu ve Velký Rassénii! Proto museli bejt vyhubeni až po močící na zeď, jak to kdesi uvádí svatá kniha knih, tedy Bible! Takže papež opět vědomě a podle sv. klíče rozděl a panuj poštval proti sobě bílou rasu, tedy Slovany. No a všichni ti výše uvedení se v Langudocu servali s Franky, Sasy, Brity, Normany, atd., rovněž to dle dnešních haplo-map to Slovany. No, a po dvaceti letech válek z bohatý Akvitánie nezůstal kámen na kamení a pouhá třetina obyvatel.


A aby to nebylo málo, tak za pár století se ono mírumilovný křesťanství všech denominací svou svatou silou vrhlo na oba americký kontinety. Kde těm fuj-tajbl ne-křesťanskejm domorodcům nejprve vyhubili papáníčko, tedy bizony a celou jejich infrastrukturu. Pak je po demokraticku okradli o půdu a zahnali do rezervací. Tam ti „rudí nevzdělanci“ díky z Evropy zavlečenejm chorobám a alkoholu téměř vymřeli. Tedy pouze ti, co nebyli postříleni. Toť feudální, náboženskej a humáně-kapitalisticko-liberální přístup k jinaký rase. Jo a to, co nedokázali oni a kořalka, tak nakonec dorazily televizní seriály z Hollywoodu. I stalo se! Indiánů dnes je v USA a v Kanadě necelý 3%. Na jižním kontinetu je to asi 6%. A tomuto se dnes říká liberalismus, demokracie, multikulturalismus. A toto vše je zastřešeno slavnými hesly Francouzký revoluce. Tedy svobodou, rovností a přátelstvím. Funkční to je, což o to! Jen kdyby to drtivou většinu účastníků tak nebolelo.
A představte si, že když evropani zjistili nezlomnost indiánů, tak zároveň s jejich genocidou na obou amerických kontinentech ihned začali praktikovat dovoz černochů, jako levný a více manipulovatelný pracovní síly. Holt čistota ras je pro pány světa ne-žádoucí!
Tedy pardon! Čistota jejich elitních pokrevních linií je tu svatou vyjímkou. A není tedy žádným tajemstvím, že oběma těmto civilizačním jevům bylo a je nadšeně tleskáno nejenom ze strany politickejch, ale i ze strany velkejch náboženskejch a mocenskejch systémů. Rovněž dnes, už v r. 2016 vidíte to multi-kulti nadšení kancléřky Merkel, když se do Evropy hrnou nejenom opravdoví chudáci se svými rodinami, ale hlavně mladí už téměř dvě generace kultivovaní hrdlořezové ze zemí, jež rozvrátil svými mocenskými a bankovním systémem „demokratickej západ“!
Proč asi papež a potentáti protestantů i pravoslavnejch nedělaj nic pro to, aby přispěli k ukončení současnejch náboženskejch třenic, válek, přesunů obyvatelstva a ekonomickýho, strukturálního a finac třeštění po celým světě? Vždyť na to mají nástroje, jako je interdikt a mnohý jiný náboženský tresty a zápovědi. Stejně tak podobným vládne Judismus i Islám. Ovšem nikde-nikdo, psssst! Asi dobře vědí, že války, krize, migrace, nemoci, neštěstí a strádání jsou nejdokonalejšími nástroji k udržení jejich vlivu a moci. Proto si v tomto smyslu zatím nedovolil a zřejmě ani nedovolí dupnout žádnej náboženskej potentát, neboť by byl ihned exemplárně ukřižován.
Holt je sv. pravdou, že mezi náboženskejma elitama, svatýho nenajdeš. Což pro nás, obecnej lid znamená pouze jedno! Že nikdo z těch hlavounů nemá zájem o klid a mír pro svý ovečky a Matičku planetu. Neboť jim očividně tenhle stav vyhovuje. Pak by ovšem z toho pro nás mělo plynout jedno, že náboženství, stejně jako většina dalších prvků stávajícího globálního systému je nám k ničemu. Tedy až na to, že ten nesmírně hladovej a rozmařilej cajk musíme živit!
Preláty tenkrát dávno i dnes zajímaj pouze a jen osobní prebendy. Růst majetku jejich denominací a manipulace věřících sice v ne-svatý, ale poslušný ovce. Proto se nedivme  lavinovitě vzrůstajícím počtům válek, revolucí, krizí a recesí, neboť ony jsou motorem současnýho, ekonomickýho modelu založenýho na neustálým růstu spotřeby. A tenhle fátální přístup probouzející destrukci všeho druhu miluje nemocnou, nezaměstnanou, nešťastnou a globalizací zasaženou multikulturní populaci, utopenou v osobních, státních i duchovních dluzích. Neboť, jak oni říkají, pouze a jen z chaosu může přijít totální rekonstrukce světa v podobě NWO.
Proto se ze zákulisí stále hlasitěji dere dávný a zednáři převzatý heslo „ordo ab chao“. To znamená kurz nenávisti, střetu, emocí, vzteku a vášní všeho druhu! Tak je promyšleně činěna z ušmudlání špína, ze špíny hnus, a z hnusu čisťounká a neblejskaná moc prezentovaná k bohu se drápajícími mrakodrapy! Toto konání je pak vlastní všem a všemu, co není pod diktátem svědomí. A tohle velmi upřímně a výstižně popsal ve svý knize John Perkinson, kterej velkou část života byl tím, co sám nazval „Lovcem ekonomik“. A  vyjádřil to stručně takto:
Nejprve do vytipovaný země napochodují Ekonomičtí vrazi, poněkud zaobleněji to zní jako Lovci ekonomik. Ale to nejsou myslivečtí strejdové v zeleným kloboučku někde na ohrazený, spořádaný a bezpečný střelnici. To jsou jen drsní, ekonomičtí diverzanti a rezidenti. A začíná to zdánlivě lidumilně krokem č. 1.
A tím je systém nejprve vstřícně nabízenejch, ale pak už jen tvrdě vnucovanejch půjček na cokoli. A přestotože se vždy jedná o zem z jejich hlediska „méněcennou“, tedy rozvojovou, tak v ní nesmí chybět přiměřeně velký nerostný bohatství. Po akcích těchto ekonomickejch expertů automaticky přichází nesplatitelný zadlužení oné země. Když tomuto ona díky svejm rozumnejm, osvícenejm a „zatím“ ne-podplatitelnejm představitelům odolá, tak nastává okamžitě krok č. 2.
Do země vstoupí Šakalové. To zní skoro romanticky, že? Ale romantika se vzápětí promění v realitu profesionálních a nájemnejch zabijáků, kteří se pokusí, a většinou úspěšně ony rozumný, ale překážející představitele odstranit z cesty. V pořadí domluva, úplatky, prebenda. Pro ne-ústupný však následuje jen nemilosrdná likvidace. A pokud nestačí jedna likvidace, protože se objevil následník pana osvícenýho a zároveň ne-ústupnýho, tak se krok č. 2. opakuje, občas i několikrát. Když ani to nestačí, tak je na řadě téměř nezvratitelnej krok č. 3!
Tedy armáda, válka, pak obvykle genocida. A „děj se vůle Páně“. To k tomu prohodí nad pečení s pohárem lahodnýho italskýho vína ekonomičtí, političtí, sociální a náboženští vůdci...


Autor: Matěj
Kdo si chce zakoupit zde uváděnou knihu, může objednat za 49,- Kč i s DPH zde: http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=861

neděle 24. dubna 2016

Orbán – pravda o migraci
Orbán vyřkl veřejně  co se děje v této době v Evropě a kam Brusel tlačí národy Evropy. Brusel a jeho nohsledi zničili celý projekt EU a snaží se zničit její původní národy. Ukázal jasně zbabělost a cílenou destrukci migrantů, kteří nezákonně vnikají na území staré Evropy a snaží se ji kolonizovat. Místo obrany svého území  a budování své vlasti, utíkají zbaběle i cíleně do Evropy pod hesly svých náboženských lídrů. GP chtěl zastavit další vývoj vyspělé evropské civilizace vlnou migrace, jenže. Vyspělá civilizace jako je ta evropská se v tomto okamžiku může buď zničit a nebo skočit velký kus dopředu, ale to záleží však na jejich obyvatelích. Evropské národy si prošly mnoha útrapami a nesmí si nechat diktovat svůj zánik. Pevně doufám, že si evropské národy zvolí ten druhý způsob, že se poučí a skočí ve svém vývoji o další stupínek vpřed. Evropa je silnější než celé USA a Rusko dohromady a nenechme se manipulovat do sebedestrukce a zastavme migrační proud, včetně další muslimské expanze a vyčistěme naše domovy.
Šiřte toto video co nejvíce mezi lidi.

Mu-slimákům zhatí plány, naši vepři boubelatí:
Uprchlíci se Česku vyhnou. 
Víme proč!

Podle posledních informací se mezi uprchlíky šíří informace, která je odrazuje od snahy dostat se do Čech a usadit se tady. Pro muslimy je nepřijatelný jakýkoliv kontakt s vepřovým masem. A právě obliba vepřového je ten důvod. Informace, že v Čechách se nelze vepřovému masu vyhnout, že strava místních obyvatel se skládá ze škvarků, jitrnic a klobás vyvolává u muslimů doslova hrůzu. Čechy tedy vidí jako zemi nejhoršího hororu.

A navíc se jim donesla informace, že v Čechách vládnou "svině". Tímto tedy děkujeme našim politikům, že jsou konečně také v něčem užiteční! 
"Nová neověřená informace": 
V Teplicích havaroval kamion, převážející vepře do místního masokombinátu, jež se rozutekli po Teplicích a jeho okolí. Tato informace nesměla proniknout na veřejnost.
Odkaz na starší článek:http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/zabijacka-ceska-tradice.html
Strach svazuje, humor očisťuje a expanduje!