čtvrtek 14. března 2019

Němec je němec a nikdy jinak
14 – 16 března 1939 byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu (Zrada), kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Dnes ani ve školách se o okupaci nikde nezmiňuje a naše děti jsou masírovány tak, že toto jsou naši spojenci, jen DEBIL může tento směr myšlení přijmout.
Vzpomeňme i našeho herce, kterého jsem měl rád Pana Zindulku Stanislava, kdy u nás v hospůdce v Brně u Čápa rád diskutoval. Ať je štastný v hereckém nebi.
Při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. V Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Kdo nezná minulost a nepoučí se sní je nucen prožít to znovu. Snad jednou dnešní politiky budeme soudit za vlastizradu a západ ať lehne popelem.

neděle 10. března 2019

Bude útok na lidské Ego?
Ruský institut fyziky a výzkumné středisko na Novém Zélandu upozornili na možnost v nejbližších dvou týdnech března 2019 na zvýšené seismické aktivity na Zemi a nejvíce ohrožená území by měla být jak USA, Mexiko, Střední a Jižní Amerika kde jsou v pohybu dvě tektonické desky západního pobřeží amerického kontinentu. K tomu mají  přispět i planety Jupiter a Saturn, jež budou geometricky za sebou a budou mít vliv na Sluneční činnost, jež může rovněž přispět k těmto možným dramatickým okamžikům. Pokud se vědcům prognoza splní, pak je možné očekávat zemětřesení v uvedených oblastech o síle 9 stupňů Richtera a možnost velkých tsunami až o výšce 30. metrů.

 
Pro ty chytřejší ještě video zde pro poskládání celkové mozaiky.

pátek 8. března 2019

Účinky extra sluneční bouře
V dnešním světě digitalizace a standardních rozvodů elektřiny může v případě výskytu extremní sluneční bouře zde na Zemi způsobit dost velké škody. Například ve vyvinutějších společnostech jsou informační kanály prováděny na bázi světlovodných kebelů, tak jak jsou i používány všechny obvody ovládání optickými kabely, zdroje el. energie jsou stavěny jako individuální a odchod od přenosných sítí a to už z důvodú možných klimatických událostí atd.V září 1859 došlo k velkému výronu koronální hmoty ze Slunce. Tehdejší astronomové pozorovali obrovský sloup výronu, který se objevil na slunci, a záře byla viditelná i na Kubě a na Jamajce. Tato událost vedla k obrovskému zničení elektrických zařízení po celém světě. Telegrafní sítě vyhořely, elektrické zásuvky selhaly. Dnes je elektřina rozšířena více než v roce 1859, vytvořením celosvětové sítě, která je tím velmi zranitelná. Téměř každý dům je napojen na elektrickou síť a mnoho lidí sleduje satelitní televizi, používá mobily a sítě WiFi. Elektřina je téměř všude. Proto se odborníci domnívají, že podobná Sluneční masová ejekce může vést ke skutečné katastrofě po celém světě. Jsme na to připraveni? Níže uvádíme několik hlavních důsledků tohoto jevu.

První fáze bude blokování satelitních signálů změnou složení atmosféry země. Většina satelitů nebude schopna odolat proudu vysokorychlostních částic. Ozbrojené síly dnes závisí na komunikačních družicích a tím nastane snížení bezpečnosti. O peněžních transakcích přes družice ani nemluvím. Letecká doprava jež je dnes ovládána též přes satelity bude nemožná.

Druhá fáze je ozáření kosmonautů ve vesmíru a tedy pokud se nestihnou tito vrátit zpět na loď následuje jejich smrt v důsledku ozáření.

Třetí fáze je zničení elektrických sítí. Silové transformátory po celé planetě budou explodovat, což způsobí, že miliony lidí budou bez elektřiny a ve tmě.

Čtvrtá fáze se bude týkat nemocnic, kdy přestanou jejich zařízení pracovat po ukončení činnosti nouzových zařízení. U mnoha pacientů tato situace pak skončí tragedií.

Pátá fáze  zničení transportních sítí el. energie. Tím pádem i čerpací stanice pohonných hmot budou odstaveny, protože ikdyž některé mají nouzové zdroje, tak i ty po určité době skončí. Ten kdo si udělá do určité doby zásoby a okolí to zjistí, bude ohrožen útokem. Zastavena letecká doprava a pošta a regály v obchodech budou následně rychle vyklizeny, kým si čtenář domyslí.

Šestá fáze  hromadný hlad. Průměrný člověk neví, jak přežít v případě skutečné katastrofy. Dokonce i ti, kteří se o tyto věci zajímají, nikdy nebyli v situaci, kdy se děje něco opravdu strašného. V takové situaci se peníze stanou zbytečnými. A když jídlo se ztratí v nejbližších supermarketech, lidé budou hladovět. Navzdory tomu, že příroda poskytuje příležitost k živobytí dostatek, většina z nás neví, jak se dostat k jídlu pomocí přírody. Kromě toho má mnoho lidí zbraně a nemusí být střelné, které lze použít pro lov. Existuje však riziko, jak  známe klony se zvířecím genem, že tyto zbraně nebudou využívány k lovu, ale za účelem získání zdrojů od jiných lidí. Na bezpečnostní složky zapomeňte!

Sedmá fáze je bezpráví. Lidé ve venkovských oblastech budou mít lepší postavení ve srovnání s městskou populací. Lidé zde mají zpravidla jisté zásoby jídla a kromě toho mají možnost si jídlo připravit. Nicméně, davy lidí budou posílány z měst do venkovských oblastí a vesničané budou muset chránit své rezervy pomocí vytvoření obecní domobrany, tam je ještě společenství průměrně zdravé. Chaos přichází, porušení zákona dosáhne nebývalé úrovně, jak to bylo v létě 1977, kdy nešel proud v pěti okresech New Yorku na 24 hodin. To vedlo k nárůstu trestné činnosti.

Osmá fáze je zničení digitálních dat. V minulosti byla všechna data uložena v obrovských knihovnách. V moderním světě jsou informace uloženy v digitální podobě. V případě výronu  budou miliony lidí nejen bez mobilních komunikací a kabelové televize. Lidé nebudou mít přístup na internet. Servery Google a Wikipedia se nezdaří ochránit a vynaloží obrovské úsilí na obnovení dat. Navzdory skutečnosti, že v knihách a jiných neelektronických médiích stále dochází k čistému fyzickému ukládání dat, budou knihy brzy využívány jako palivo, budou lidé bez vitálních komunikací.

Devátá fáze bude sociální změna společnosti. Obnova energetických sítí by mohla stát 2 biliony dolarů, nicméně náklady na obnovu elektrických sítí po celém světě jsou téměř nadhodnocené. Bez médií, která říkají, co dělat, bez peněz a potřebných výhod civilizace, se společnost rychle začne měnit. Bude skutečný chaos a ti, kteří v něm přežijí, se už nebudou moci vrátit do starého řádu, ale budou připraveni na něco nového.

Desátá fáze jsou účinky elektromagnetického pole na člověka. Člověk má své vlastní elektromagnetické pole. V roce 2014 se během studie předpokládalo, že riziko mrtvice se během geomagnetických bouří zvyšuje. Potenciální dopad sluneční bouře na lidské tělo bude výrazně silnější. Vědci naznačují, že desítky starověkých civilizací věřily, že lidstvo vstoupí do vyššího stupně vývoje kvůli vypuknutí extremní bouři na slunci. Mnoho civilizací předpovídá, že ti, kteří přežijí, by měli vyšší stupeň rozvoje, včetně takových dovedností, jako je telepatie, psychokineze, levitace a další. Proražením „temného“ oblaku se zvýší přirozená činnsot šišinky u lidí.
K civilizačnímu indexu dnešní doby přiložené video:
 

čtvrtek 14. února 2019

Sekundární nebezpečí oteplování
Podnebí se v naší české kotlině již několik roků vyznačuje nadprůměrnými teplotami společně s nedostatkem srážkové vody a špatně ošetřovanými spodními vodami pramenů a vodním hospodářstvím u nás vůbec (zničené rybníčky v lesích a krajině vůbec). Málo lidí si neuvědomuje co změnami klimatu může nastat a je tedy potřeba jako člověk rozumný se tomuto fenoménu přizpůsobit. 

Kanadští vědci z University of Guelph a University of Toronto zjistili, že globální oteplování může vést ke zvýšení otravy jídlem a infekcím. To bude způsobeno nárůstem populace much, které přenášejí patogenní mikroby, jak zní v tiskové zprávě MedicalXpress.
Výzkumníci modelovali změny v počtu hmyzu v Kanadě za posledních 12 let. Výsledky byly použity k předpovědi růstu populace much v měnícím se klimatu v blízké budoucnosti. Ukázalo se, že počet hmyzu do roku 2080 poroste do takového rozsahu, že případy gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi rodu Campylobacter se zvýší o polovinu.
Campylobacter jsou patogenní bakterie, které způsobují kampylobakteriózu - akutní onemocnění gastrointestinálního traktu, které se projevuje intoxikací a může vést k septickým procesům. Mikroorganismy vstupují do těla při konzumaci kontaminovaných potravin (obvykle masa) nebo kontaktu s infikovanými zvířaty.

Je to součást změn v přírodě a je na nás, abychom tyto změny v pohodě přečkali a nemuseli trávit čas pak na „trůně WC“ ne-li horší důsledky jako sepse atd. Prostředky člověk rozumný na to má, MMS, Savo, i pouhé vápno atd.

pondělí 11. února 2019

Da Vinciho kod


Da Vinciho kod

Zde máte velmi zajímavé video související s autorem knihy „Ahoj templáři“, které jsme se svolením autora zde uvedli. Stažení knihy zdarma od autora, který s námi spolupracoval je zde: https://uloz.to/!oCoL0fKHsPDN/templar-3-pdf