sobota 26. července 2014

Jak na popáleninyJak ošetřit popáleniny - spáleniny NA KŮŽI zázračná léčba na popáleniny: Pamatuj si tento způsob léčení popálenin,  který je zařazen do kurzu pro hasiče. První pomoc se skládá: - postříkáš studenou vodou popálené části, dokud se tam teplota nesníží, a zastaví další pálení kůže. Potom potřeš popáleninu vaječnými bílky. Jedna žena si spálila velkou část  ruky vroucí vodou. Navzdory bolesti si pustila studenou vodu na ruku. Pak oddělila bílky a žloutky, trošku pošlehala bílky a ponořila si do toho ruku. Bílky pak vyschly, a tak vytvořily obrannou vrstvu. Později se dozvěděla, že vaječný  bílek je přirozený kolagen. Žena pokračovala během další hodiny - přidávala další vrstvy vyšlehaného vaječného bílku. Odpoledne necítila žádnou bolest a následující den prakticky nebyla stopa po spálenině. O 10 dní později - žádná stopa nezůstala a její pokožka měla normální barvu. Spálená část byla úplně regenerována díky kolagenu - vaječný bílek - placenta plná vitamínů.

Dimenzionální přechod začíná v systému


„Evropa i svět stojí na prahu nového fundamentálního nastavení dimenzí, ve kterých žijeme, či jsme byli zvyklí žít. Svět v podobě, jak ho známe, se zrodil ke konci 2. světové války, dokázal přežít i ‚studenou válku‘. Po jejím ukončení nastoupila globalizace, do které se zapojilo po roce 1989 i dosud stojící stranou Rusko svojí šestinou světa, kterou zaujímá. I to byl další počin ke změnám světové ekonomické struktury. Ovšem krize v letech 2007 až 2008, která postihla veškerý svět západní civilizace, vyvolává otázky, zda vůbec bude možné se do toho stavu, jenž byl nastolen před touto krizí, vrátit,“ uvedl mimo jiné geopolitolog Michael Romancov, který přednáší na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Univerzitě Karlově.
Konstatoval navíc, že západní svět, tak jak se vyvíjel v posledních 500 letech a ovlivňoval chod na celé planetě, je ohrožen. „Na začátku 90. let se objevila varování a hlasy, že se síla, která spočívala v euroatlantickém spojení a kultuře, přemístí do jiných částí světa. Adeptem na to kam, je Čína – protože ta je schopna fungovat jinak než dosavadní svět. Pro ty země, které mají otevřenou ekonomiku, jako Česká republika, je nutné si uvědomit, jak moc jsme v rámci toho globálního světa na okolí a všech trendech závislí. Vše, co se totiž děje kdekoli na planetě, nás může ovlivnit,“ upozornil též Romancov na zmiňované konferenci.
Zdroj a více podobností zde:


čtvrtek 24. července 2014

Cestovatel v čase?
Jsou známy některé fotografie, na kterých jsou zaznamenány postavy, které většinou do uvedené doby nepatří, nebo v nejlepším případě jsou neobvyklé. Většina tyto obrázky zná a tak zde otisknu další záhadnou fotografii postavy muže, který do té doby jako by nepatřil.


Fotografie je z roku 1941, při příležitosti otevření mostu v South Fork Bridge v Kanadě. Mezi publikem je zaznamenán muž, který se svým vzezřením velmi liší od tehdejší přihlížející společnosti. Má na sobě moderní účes, tričko s tištěným logem, svetr módního vzhledu, na hrudi přenosný fotoaparát a sluneční brýle v modelu XXI století. Takové oblečení před 70 lety v Kanadě nebylo.

Obrázek byl zkoumán odborníky a podroben počítačovou analýzou a zjistilo se, že opravdu tento muž byl v té době přítomen v době vytvoření fotografie. Je možné tedy cestovat časem, možné ovlivňovat i současné události? To nás velmi inspiruje k přemýšlení, co se zde děje, pokračování pokusu Philadelphia, s kým máme tu čest a hlavně z jakého důvodu.

Tady a Teď - napojení na Sílu
Velmi málo lidí si dnes uvědomuje prožívání přítomného okamžiku, módu Tady a Teď. Je to jeden ze základních módů, jak se napojit na Sílu – Univerzum – Tvůrce. 


Jak se dostávat do tohoto módu, který vás bude přímo napojovat na Sílu? Člověk se musí dostat do stavu bdělosti. Nejvíce jste většinou bdělí při stavu ohrožení a tento stav nastupuje za pomoci Síly, kdy člověk přestane plnit svou evoluční úlohu i pro planetu Zemi-Terru a to většinou i pod vlivem náboženství, dostávají se do takzvaného Emocionálního módu, kdy se obrací na Ježíše, na anděle apod., kteří je mají nějakého problému zbavit.

Ve stavech ohrožení naivky a pacifisti většinou nejvíce umírají. Ale ti, co se dostanou do stavu Tady a Teď většinou přežívají. Do stavu ohrožení se dostáváme, když se neprobereme sami a to platí, pro všechny lidi stejně a začnou v našem životě velké otřesy, potřebné na naše probuzení. Lehká varianta pro naše probuzení zde na Zemi byla zatím proto, že i malá část lidí se začala probouzet a používat mód Tady a Teď, uvědomuje si přítomný okamžik. 
Zatím lehká varianta pro naše probuzení......

Dnes je většina lidí planety Země v Racionálním módu, tedy spekulativním a pak je to mód emocionální, do nichž se dostávají za pomoci vzdělávacího systému, vědy, médií, náboženství. V racionálním módu se pohybují lidé, kteří moc studují, myslí si, že nahromaděnými informacemi a „logickým myšlením“ všechno zvládnou. Zaměřují svou pozornost na to, co si o věci pamatují, co o ní četli a listují ve svých nabitých většinou ale i cizích vědomostech. Například i náboženství lidi dostává z emocionálního módu do spekulativního. Budou spekulovat, proč to a to se stalo a neustále se v těchto dvou módech budou pohybovat. Systém vám bude donekonečna předhazovat něco, aby vás do těchto dvou módů přepl. Dnes je toho příkladem dění na Ukrajině a jiné hrůzy, předkládané médii a tím se kruh uzavírá a není snadné se dostat do módu Teď a Tady – přítomného. Racionální a Spekulativní mód zaručují, že se nikdy nedostanete do rovnovážného módu Ted´ a Tady, tedy stavu přímého napojení na Sílu.


Lidé, kteří jsou chyceni jen do módu Racionálního a Spekulativního, nemají vůbec potuchy o Psychickém módu, který je velmi důležitý pro napojení na Sílu a svůj vývoj. Pokud se snažíte co nejvíce napojovat na mód Psychický – Tady a Teď, máte jistotu, že tato energie vám jediná pomůže ve vzestupu ve svém evolučním vývoji.

Hlavní úlohou předkládaného Boha náboženstvím je, aby člověk zapomněl na mód Psychický – Tady a Teď a aby se do něj ani lidé nenapojovali. To se jim dost dobře povedlo pro vytvoření Matrixu. V Bibli se například ani nezmiňuje o nějaké věci jako je Čest a Svědomí, tyto dva aspekty zde chybí. Pokud tam je naleznete, byly vloženy do různých překladů dodatečně, původní Bible, jež byla napsána v aramejštině tyto dva aspekty vůbec neobsahuje. Aby se lidé dali manipulovat, musela se kolem nich utvořit ohrada, ve formě energií peněz, moci, sexu a informací. Ti lidé, kteří si bez tohoto ohrazení nedovedou svůj život ani představit, jsou pevně chyceni v tomto Matrixu a i vymyšleným Bohem se už jednoduše zužuje prostor v ohradě a nastává u nich projev, jako je zbabělost a strach o sebe. Ale zbabělec nikdy nedosáhne silné vůle pro své ovládání. Mezi příčiny, jak toho dosáhnout je i geneticky modifikovaná strava, vzdělávací systém, média, náboženství, lékařství a i zrušení vojenské služby. Například, když člověk konzumuje maso, mimo karmických důsledků se projeví i zhoršení zdravotního stavu. Pak jde k lékaři a ten předepíše léky. Léky způsobí relativní uzdravení, ale člověk jí maso dále. Pak přijde další zdravotní problém a kolečko se opakuje, ale příčina nebyla odstraněna – konzumace masa. Technokratická společnost neodstraňuje příčinu, ale ošetřuje jen důsledky a velmi dobře na tom vydělává. Ti, kdo jsou pevně lapeni do Matrixu, se jemu budou vždy podřizovat, protože jsou jeho otroky – služebníky, memají svědomí, nikdy nezapřáhnou svou vůli, budou hledat jen své omluvy, napadat druhé, protože jsou zbabělci a budou do nekonečna se pohybovat jen ve dvou módech, racionálním a emocionálním, kdy se vše pak dostává do uzavřeného kruhu a není možno se napojit na Sílu a tak odbourávat vir, Matrix.
Odkazy na starší články:


úterý 22. července 2014

Život je vzestup a spirála.
Nová poznání světa a jeho pohledu na něj nám otevírají nové obzory a současně i pochopení současného světa. Vše v Univerzu se pohybuje ve spirále, tedy ne v kruhu. Pokud by to byl jen kruh, znamenalo by to nekonečné stání na místě a to ve všech aspektech života v Univerzu.

I naše životy jsou na tomto principu postaveny, například máte lékaře a lékaře. Jeden je sice obdarován titulem jako ten druhý, ale jeho poznání věcí je tak daleko ve svém povolání, že se na hony liší od sebe. Jeden je kvalitnější díky svému vývoji ve zmiňované spirále, v tomto případě v oboru lékaře. Další příklad je možný například u lidí narozených ve stejném znamení. Je rozdíl např. mezi Vodnářem a Vodnářem, ikdyž charakteristiky postavy bývají skoro totožné, jejich kvalita poznání a uvědomění je velmi rozdílná. Je to dáno spirálou jejich uvědomění a poznání. Jeden bude na nižším stupni spirály - uvědoměním a bude si myslet, že vše se pohybuje v kruhu a tedy jeho prostor v kterém žije je neměnný a předem daný. Ten druhý s větším poznáním, si již uvědomuje nejen rotaci, ale i spirálu a zjišťuje díky tomu, že jeho prostředí se pohybuje ve spirále výše a tedy se současně může měnit i realita jeho prostoru, ať se to nazývá jak chce, 3D, 4D, 5D, je to jen nějaké lidské označení bodu reality na spirále. Proto dnes mnoho lidí nemůže ani pochopit možnou změnu reality i s jeho hmotnou strukturou, třeba i prostoru Země a celé sluneční soustavy, která se rovněž pohybuje po spirále a spirále svého vývoje. Je to jak pyramida, kde u základny jsou ty nejnižší světy se svou hrubohmotnou energií a neví o světech nad nimi, nemá ponětí o spirálovém pohybu Univerza, musí jej dosáhnout svým uvědoměním a poznáním. Pokud ne, pak blábolí o jen jeho světě a nemožnosti přechodu do jiných dimenzí (dalších stupínků pyramidy). Tak se vše pohybuje zpět ke svému Tvůrci – Univerzu, až k vrcholu pyramidy, bodu tvůrce Univerza a jeho podstatě, prostě domů, k výchozímu bodu. Tento systém s poznáním dokazuje pravdu o vývoji všeho a vzájemné propojení všech možných světů – realit a jeho možný a lehký přechod do jiných realit, stupnů světů, přirovnal bych to k nám známým ruským panenkám, kdy jedna panenka obsahuje v sobě všechny panenky, ikdyž  bez poznání ony navzájem o sobě neví, že jsou vlastně jedním celkem.

Spirálou se reálné prostory dostávají do vyšších prostorů, až ke svému původnímu zdroji. Ten, kdo toto nepochopí, nemůže ani nikdy připustit možnosti postupného přechodu do vyšších prostorů, dimenzí, ikdyž je to v podstatě základní zákon Tvůrce – vše se vrací do výchozího bodu vzniku.

Již nyní, kdybychom přijali některé principy 5D reality, tedy vyššího bodu spirály, obraz tkzv. 3D reality by se rapidně změnil. V médiích informace až do poslední chvíle bohužel nebudou. Je to nesmírně, a použiji naprosto šílené spojení 2 slov, „UTAJENĚ – VEŘEJNÁ“  záležitost, kdy není ve veřejném zájmu, aby kdokoliv pochopil skutečný princip, smysl a důvod toho, proč se do vyšší reality začínáme přesouvat. Ti kdo tomu nevěří, nejsou schopni ani toto pochopit, protože nedosáhli ještě bodu spirály vývoje a budou vehementně tvrdit o nemožnosti tohoto procesu a zdůvodňovat vším, co je napadne, jsou v životním kruhu, stále dokola bez možnosti vzestoupení svého vědomí a tím i sebe a okolní reality, zůstali zaseknuti ve své realitě, kterou vždy budou považovat za neměnnou a svou pravdu.
Balení kufrů a podobných názorů si Terra - Země rozhodně nevšímá ve svém vzestupu a ten, kdo do její vyšší harmonie (reality) nebude patřit, tak nebude její součástí a z ní odejde. Lidstvo nevlastní Zemi, ale je jen její součástí a byla mu svěřena do opatrovnictví a ne ji ničit.Uvědomte si, že Slunce je takový portál, jehož pomocí se zde vytvářela realita, realita taková, jaká nyní je a bude i v budoucnu, jen změněná tokem energií ze Slunce, vytvářející každou realitu.