středa 28. ledna 2015

Duchovní agenti NWO
Mnoho lidí tento článek pobouří, zejména ty, co stále tvrdí mít „Slunce v Duši“. Ale nazývejme věci pravými jmény a pozorujme velmi bystře své okolí a bojujme tím za civilizaci, která by měla zde žít na Zemi. Stále z webů jež se údajně zabývají alternativními záležitostmi, slyšíme, jak máte být nad věcí, mít klid v Duši a že přitahujete to stejné, čím se zabýváte. Opak je pravdou, zde v duálním světě přitahujete právě nejvíce vždy protiklady. V duchovních světech je vše naopak, tam není dualita, tam přitahujete to stejnorodé. Jenže náš momentální život zde probíhá na rovině duality a v určitém nastaveném Systému, který vždy vyhovoval jen malému procentu, které vždy zde ovládalo ty ostatní, kteří jim jen sloužili. Proto také vymysleli v  náboženstvích, aby udrželi nad ostatními moc a pokoru, za kterou přijdou do „nebe“ to, že máte trpět. To stejné se dnes provádí i u moderních zkreslených duchovních směrů být nevšímavý ke zlu, mít srdce plné lásky i kdyby vám tělo rozřezával nožem nějaký psychopat. Vlastně to stejné se právě káže i v náboženství a to jen proto, aby vás udrželi na uzdě, říkám, že jsou to agenti NWO a hodně často je to dnešní záměr, jak udržet jistou část lidí na uzdě.

Právě naopak, tím že jste jako nad věcí a máte stále „slunce v duši“ se z vás stává bytost, která ve svém evolučním vývoji se zasekla a nejde dál, ustrnula. Všímáním a řešením i negativních věcí právě pomáháte např. dobru proti zlu, musíte jej plně pojmenovat, všímat si i vedlejších věcí a tím rostete a napomáháte Síle k dobru a evoluci lidstva, ne se před nimi ukrývat a nebo si jich nevšímat. Tak se z vás stávají jen sobečtí zbabělci, uzavření ve své ulitě a vaše duše zakrňuje. K této pokoře dnes nabádá mnoho duchovních Guru, jež mají plné stránky srdíček a třpytivých obrázků. Nemohu přeci, když mně záleží i na mých blízkých podle zkreslených ezoterních nauk nevnímat války, vraždění lidí, uřezávání hlav za živa atd. To je zvrácenost a každá energie vyspělé,  ne zakrnělé duše, která chce měnit svět k lepšímu než co zde nyní máme, musí pak zákonitě směrovat Sílu proti těmto děním okolo nás.

Právě ti lidé, kteří přemýšlí o okolí a vidí všechna negativita kolem sebe, dovedou je tvrdě pojmenovat, jsou více duchovní a pomáhají světu více ve své evoluci, protože oni na tyto negace směrují svou Sílu vyrovnání a pomáhají jí v odstranění negativity.

Prostě se věci mají nazývat pravými jmény a ostatní je jen strkání hlavy do písku a napomáhání zlu. Nevšímáním jen problém vždy roste až do někdy neřešitelných problémů. Většinou se toto odbyde větou, že jsi si ten osud vybral a nebo se to svede na karmu. Jednoduché a brilantní pravidlo, jenže to není pravda, pokud jste  přišel ze světlejších „výšin“ sem na Zem, vaše povinnost je bojovat a mirnit zlo zde na Zemi proti nadvládě Temných, kteří se zde v této době inkarnovali v hojné míře. Pokud ne, zradil jste svou Duši a upsal ji zlu.

Uchovávej svůj krb myšlenek čistý, ano, to můžeš, ale nedovol nikdy zlu nad tebou vyhrát pasivitou k němu, to druhé souvětí většinou chybí a to je pro zlo vždy výhodou. Proč pocity eliminovat a řídit se jen citem? Jako světlá Duše, pokud k ní patříte, musíte skloubit oboje a být s nimi za jedno, duše ví sama, kdy nastává zlo a útočí negace, pokud ji skloubíte, Vaše Síla i Síla Vesmíru jde proti Zlu ve větší míře. Někdo řekne, že váš osud se vyvíjí v souladu s vámi navrženým osudem, ale zapomíná se přitom, že zde jsou i jiné bytosti z nižších světů, které pracují na tom, aby mnoho věcí zvrátili a řídí se svým temným plánem a pak dochází ke střetům, jenže s vaším pokorným pohledem oni vyhrávají a mění osud ve svůj prospěch na úkor vás. Svět se musí vyvíjet dál a ne jen zakonzervovávat do nějakých ezoterních pouček, protože i druhá strana se vyvíjí a věřte, že o mnoho fikaněji. Ano, každé srdce světlé bytosti mu napoví samo, co je správné a co zlé a že si nebudeme všímat zla a negace zde, je cestou do pekel a nyní tento světový řád nás opravdu vede do pekel. Co kdyby si např. dnes Putin řekl, že vše je OK, tak podle dnes ezoterických pouček by byl svět již zpustošen celý. Dnešní ezoterické bláboly propagované na mnoha těchto webech jsou pekelné teorie obalené trochou pravdy a to tak, aby se moc nevymykaly z vyjetých ezoterických kolejí a byly s jistotou považovány pro lid obecný za světlé myšlenky a tím temná strana dnes vyhrává na celé čáře.

Někdo řekne, prostě se s tím stavem negace neztotožni. Postav se k němu tak, abys to pozoroval jako divadlo. Je to docela zábava. Ha, nádherně řečeno, buď hodný a přijdeš do ráje. Když vám před očima podřežou dítě, budu to pozorovat jako divadlo z nadhledu? Ne, těmto temným, co zde páchají zlo, nemohu nechat prostoru ani reálného a ani duchovního a akceptovat je v tomto reálu, nýbrž ničit a to všemi možnými dostupnými prostředky.

Tak jak jsem psal již výše, pokud jsem se vším spokojený, ustrnu ve svém vývoji a přestanu i ovlivňovat své okolí a to je velmi špatně. Tvrdit, že vše je dobré je past moderních esoteriků, kteří vás do ní dostali a navíc se z vás stanou necitliví lidé a pro své okolí vývoje zbyteční. Nezapomeňte, žijeme v Dualitě a tu jsme si také pro svůj vývoj zvolili. Jsme zde přece proto, abychom se něco naučili, zdokonalovali se a ne odtud utíkat strkáním hlavy do písku a být jen vysmátý jak nějaký retard. Nespokojenost nás pohání vpřed a nemusím hned, když nejsem s něčím nespokojený vraždit, mám Sílu, která nám pomůže věci nasměrovat tak, aby se vše vyrovnalo, ale musím chtít a věci pojmenovat bez servítků.

Někde na přednáškách bylo řečeno, že vše, co je zadarmo je návnada.  Taky duchovní nehoráznost, copak nejsou lidé, kteří někomu bez nároku odplaty něco nevěnovali, nebo neudělali, nepomohli. Tyto stránky rovněž obsahují některé věci i technické, které mají lidem pomoci bez nároku, že si je nechám zaplatit, to je výchova společenství a pravý vývoj, něco darovat bezelstně a ne bla bla bla. Buďte zvídaví, nechte všechny své emoce projít, jinak se z vás stane tlakový hrnec, kdy jednou všechny tyto emoce najednou vybuchnou a nedopadne to s vámi dobře. Nic se samo nevyřeší, staňte se svým uvědoměním se svou Duší tím, co je vám k srdci nejblíže a co nepatří do vašeho světa a zaměřujte na to svou Sílu i Sílu Univerza, jsme zde v Dualitě a tady se přitahují vždy póly opačné, dobrák přitáhne vždy „hajzlíka“ a opačně a pak je „veselo“, tady nejsme v Duchovním světě, kde se přitahují věci stejnorodé. Víte, jak jsou nějaké rady i ezoterické za peníze, ten člověk vždy slouží Temnu, byl mu dán dar a ten mu byl darován, tak by s ním měl taky nakládat a hlavně pro dobro okolí, ale bez finančního zisku, to je pak jen a jen zástěrka a jste na špatné cestě a tím i podporujete Systém, kde vládne moc a peníze, svobodná vůle znamená vlastně uctívat jen sebe, bez ohledu na okolí. Nenechte zastavit pokrok a vývoj, buďte svoji, přemýšlejte o životě ve všech směrech a hlavně srdcem. Jste dokonalí, takoví jací jste a pokud to neumíte přijmout, tak vytváříte jen další bloky a hledáte nový lepší život v cizích slovech a názorech, musíte vždy sami cítit co je správné a co špatné, jinak ztrácíte svůj drahocenný čas, který zde vám byl přidělen.

Podobná témata zde:

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/09/duc-hovno.html

Článek jsem samozřejmě napsal osobně, proto není uveden jiný autor. Zde na stránkách jsou většinou jen moje originály, když ne, je odkaz na jiného autora. To jen pro některé, kteří nevědí na jakém soukromém blogu jsou a že i tím, že uveřejňuji některá zařízení a postupy jako zařízení UF pro automobily na úsporu a snížení výfukových exhalací aj, jsem jejich autorem od data uveřejnění.
Značka Iv jako autora stránek je jasná.

středa 21. ledna 2015

Lépe už to nejde II.


Světelné objekty se vracejí 20.01.2015 a opět vytváří nad velkou aglomerací lidí efekty svým pohybem po obloze. Toto je vlastně pokračování show z http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/lepe-uz-to-neslo.html

Farmaceuti v akci

 
Podívejte se na tajně pořízený záznam školení pro zkoušení „nových“ léků  v našem zdravotnictví. Je to prostě jen o tom, jak za každou cenu vydělávat, vlastně návod, jak upravovat výsledky testů, je to také Faké? Nenechte se už vysmát. Pokud se budete spoléhat pouze na naše zdravotnictví, tak jste jasně na cestě POKRU s vaším zdravím.

Tak se u nás obchoduje s nemocemi a pacient je jen číslo v jeho tabulkách testů.

úterý 20. ledna 2015

Jsme jak na Titaniku

Připadám si v těchto časech, jak na palubě Titaniku.Na palubě "smetánka" tancuje a v podpalubí je již voda. I pštros má k nám daleko, sice strčí hlavu do písku, ale své okolí vnímá. Netvrdí, že vše je Faké, zaklínací formulka těch, co nechtějí a nebo nemohou přiznat něco, co svým rozumem nemohou strávit, nojo, ono všechno na světě nejde jen změřit nějakým přístrojem, který ani nemůže fungovat na některé další fyzikální veličiny, protože je " nóbl" lidstvo ještě nezná a nebo nechce znát.Zkuste se podívat na toto video, které dost v celku ukazuje to, co se dnes okolo nás děje. Politici i vědci vám budou tvrdit, že se nic neděje až do konce, pak řeknou, že to věděli, ale nemohli nic říkat.A kdo ještě nepochopil!
Jen tři země na geopolitické šachovnici světa jsou pro USA a jejich bruselské partnery překážkou k nastolení jejich světového řádu a naprostou dominancí rodin a korporací, které ve skutečnosti řídí politické loutky jako je Obama, Cameron, nebo Merkelova a spol. Těmito ohnisky odporu je Ruská federace, Čínská lidová republika a Írán. Pokud padnou tyto tři země, budou USA a jejich spojenci, kteří jsou ve skutečnosti spíše jejich poslušnými vazaly triumfovat a svět čeká globální nadvláda nadnárodních korporací a naprosté okleštění národních zájmů, lidských práv a sociálních jistot, které jsou pro jejich vlastníky jen zbytečnou překážkou k ještě větším ziskům. Lidé, kteří ještě do této chvíle nepochopili, o jak vážnou světovou situaci se nyní jedná a nechápou důsledky možné války západu s Ruskou federací a nakonec možná i s Čínou a Íránem, musí pochopit, že pokud se západu a hlavně USA nepodaří Rusko zlomit ekonomicky (což je málo pravděpodobné, protože Čína slíbila Rusku podporu, pokud jí bude potřebovat), nezbude západu, než použít k dosažení svých cílů vojenskou sílu, nebo kapitulovat a přiznat porážku (což je málo pravděpodobné). Rusko, Čína, Írán, BRICS, Euroasijská unie, to jsou ikony silné na USA nezávislé ekonomiky a politiky, které musí západ řízený z Washingtonu zničit, jinak se stanou symbolem nezávislosti a odporu proti jejich světovému řádu a dominance USA reprezentující dravý imperialismus řízený korporacemi kontrolovaným trhem padne a rozsype se jako domeček z karet. Protože po ekonomické stránce se Ruská federace, Čína a Írán jsou při vzájemné spolupráci schopné ubránit sami, musí Evropané vyrazit Američanům a jejich evropským politickým poskokům z ruky druhou zbraň na uskutečnění jejich plánu, kterou je válka! Hlasité protesty, mohutné demonstrace, pokud bude třeba tak stávky, tak musí vypadat evropský občanský boj proti nesmyslné válce s Ruskou federací, do které již rok tlačí USA celou Evropu. Lidé musí pochopit celou zrůdnost tohoto imperialistického projektu na ovládnutí světa a získání absolutní politické moci nad světem a všemi jeho nerostnými zdroji! Pokud to lidé nepochopí a zůstanou ze zbabělosti, nebo pohodlnosti sedět doma na svých gaučích, měli by si pomalu začít kupovat plynové masky, igelitové pytle, jódové pilulky a kopat si na zahradě bunkry obložené olovem (nakonec jim samozřejmě stejně nic z toho nadlouho nepomůže) a připravit se na to, že když se necháme jako ovce na porážku nahnat do války s vojenskou a jadernou velmocí jako je Rusko, budou všude okolo nás umírat naši přátelé, rodiny a děti strašlivou a bolestivou smrtí a ti, kteří to způsobili budou sedět v bezpečných bunkrech ve velkých amerických a evropských městech a pro záchranu občanů svých zemí a voličů, kteří lidem jako ONI hloupě dali moc vládnout, nehnou ani prstem! Pokud se to stane, můžou z toho ti „šťastlivci“, co přežijí vinit pouze sami sebe, protože nedělali nic, když mohli a byli naivní a hloupí, pokud si mysleli, že když dojde k válce s Ruskem, jich jako občanů států, které tuto zemi vojensky napadnou, se to týkat nebude. Rusové se totiž bez boje nikdy nevzdali a nevzdají a ať by již tu hroznou válku vyhrál kdokoli, my obyčejní lidé budeme vždy její obětí
Ladislav Kašuka