pondělí 30. března 2015

Neznámé struktury na Marsu


V nedávné době NASA pořídila satelitní snímky na Marsu, kde se objevily dvě neznámé struktury. První objekt je ve tvaru diskové konstrukce, kde jsou na jeho přední starně dva snad průzory, nebo okna. Objekt je nepřirozeně posazen na úpatí svahu. Druhý objekt vypadá jako starověká struktura, silně zanořena do terénu. Možná to může být i kosmická havarovaná loď a nebo nějaký optický klam, ale ten je dost výrazný. Je evidentní, že kolem nás je mnoho zajímavých věcí. Kdyby je vědecká společnost komentovala a se svými možnostmi plně prozkoumala a sdělila veřejnosti, jenže proč tyto věci lidem tají. Kolem je tolik nových neznámých věcí, které nezapadají do školních osnov a vědecko-společenského klišé, že je to až k neuvěření. Slova jako Faké, podvod už dnes pro tyto věci neobstojí, jen tento Matrix zde snese naplno tento název – velký podvod na lidi, pro udržení moci vládnoucích elit. 

sobota 28. března 2015

PLZEŇ 1945-američané v akciDostal som pred časom mailom zaujímavý dokument.

Sprvu som nevedel, čo s ním. Pripadal mi príliš zaujímavý, aby som ho len tak preposlal. Tak som ho odložil; veci sa niekedy vyskladajú samy.
V priebehu týždňa mi prišlo čosi, čo k dokumentu prilieha ako leginy na stehno.

Co se tajilo a o čem se nehovoří....? Konec války 1945 v Plzni...

30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů - bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:
Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. 
- Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.
Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.
 - Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.
Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.
 - Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.
Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.
Americké bombardování Plzně
Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky - Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. 17. - 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu,
americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.
Americký zločin - bombardování Plzně - neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945 a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!
« Tajemství čtvrté brány.
 V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit. 22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.
A pokračuje se dále:
U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. - Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali… - V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů… - V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.
Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými
hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. - Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu. - Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower. - Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili. - Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa… Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969, str 11 a další.
Připravil J. GROUŠL 
Dnešní vojenský americký konvoj je ukázkou zaostalosti USA- jen železný šrot. 
Zahraniční politika USA ukázala, že nemůže nabídnout nic jiného, kromě vojenské síly".
Demonstrovat místo velkých myšlenek obrněné automobily je strategie včerejšího dne. Zahraniční politika, která se hýbe výhradně s pomocí vojenské síly, jako v USA, je záležitostí minulého století.

 

čtvrtek 26. března 2015

Skákající „Smraďoši“Možná humorná, pro někoho poučná
K tomuto článku mně přiměl komentář od našeho čtenáře „OL“.Psal: Přijde mi, jakoby tihle smraďoši byli různě "poschovávaní", sice nevím jak to dělaj, ale vím že jsou vidět, obzvlášť večer a nejvíc tam kde jsou děti. Vypadaj ale různě, někdy jen jako tmavej "flek" v prostoru co náhle zmizí, vypaří se jakmile ho spatřím, někdy je vidět i "postavička" (jen ty obrysy maj rozmazaný), vesměs to vidím jako takový malý smrady či "trpaslíky" - jak tomu tuším říká Iv. Furt ale utíkaj, tím se spolehlivě prozradí. Taky je občas vidím kus od psí boudy, zmetky, by mě zajimalo jak to mají zvířata - jestli je taky mohou vidět.
Pod postele dětí jsme dali větší drůzy ametystu, křišťálu, svíčky jsou vlastně na každonočním pořádku, dost to zabralo, po jistých ... zkušenostech, ale stejně ty Smraďochy oba vidíme.
...teď jak to píšu, přišel synek i s plácačkou na mouchy jakoby hned poznal, tak mu ještě říkám ať je klidně zaplácne a pak nakopne do zadnice, hned věděl a předvedl to.

 Ano, někdo z vás tyto entity zahlédne a malé děti je také vidí. Nejlépe jsou na tom zvířátka a to pejsci. Někdy se divíte, proč ten váš pes tak vyvádí a přitom zdánlivě v okolí je klid. Oni je vidí, tak jak vidí i Dušičku, odcházející z těla, jejich zrak je v tomto momentu odpoutání vidí a dají to i někdy zvukově (zamručením, štěknutím, pohledem) najevo. Smraďoši nesnášejí lidský pohled, zvláště těch, s vyššími vibracemi, jejichž zrak je spaluje a mají evidentní vztek, když je někdo vidí a skáčou pryč, jak němci do krytu. Jak říkám, nesnášejí „průvan“ jak rád dělám, výměny energií. Libují si v „zatuchlém“ prostředí, myslím tím nehnuté energie, které jsou vždy na nízké frekvenci. Říká se větrejte, ale to má i svůj význam, protože když je slunečno, vzduch nasycený slunečními paprsky je rovněž zabíjí. Musel jsem se pousmát, jak „OL“ popisuje malého chlapečka, jak jej sekl plácačkou na muchy – dobře mu tak. Ale ještě lepší je pěkně prosvítit všechny vaše kouty v domě, kde není výměna energií tak dostatečná. Já tomu říkám „Meč na Smraďochy“.  Stačí vzít baterku a před ní položit větší křišťál a všechny tyto kouty prosvítit a je od nich vymalováno. On totiž křišťál nemá sám o sobě tak velkou razanci, je tak dobrý na čakry, ametyst zase jen podporuje myšlení, takže na tyto „srandisty“ běžně neůčinkuje, jen v případě prosvícení ano.
Co se týče Orgonitů, nechci moc kritizovat, ale podle mých praktických zkušeností závisí jejich účinnost na mnoha faktorech a navíc jsou i drahé. Účinností se však kuželové pyramidě nevyrovná. Materiál je skoro zdarma, zhotovení trvá max. 15. minut a vyrobená z archu A4 papíru má aktivní energetickou bublinu v průměru 1,2 metru, dvě vedle sebe skoro 2,5 metru.

Další výbornou pomůckou jak tyto negativní „potvory“ vystrnadit, je třeba kuželová papírová pyramida, jež má krásnou kruhovou rotaci záření. Pokud si ji umístíte pod postel, celý organismus se dostává v noci do harmonizace a každý zadráplý „Smraďoch“ se pustí a zdrhne. To nejlépe poznáte u dětí, které jsou někdy trochu „neposlušné“, v noci vykřikují ze spaní jak rádio Svobodná evropa. Po umístění kuželové pyramidy se vám dítě začne sklidňovat a začnou do popředí vystupovat jeho kladné povahové vlastnosti – zkuste to, dáte mi za pravdu.


Jinak proč říkám „Smraďoši“. Není to nějaký můj plezír, je to ověřený fakt a jako pomůcka pro ty, co tyto „negativní potvory“ nevidí. Při jednom pokusu s panem Sídrisem http://laskyplnysvet.cz/   se usmíval nad názvem „Smraďoši“ a pak rovněž zkonstatoval, že je to pravda a ještě víc se pak smál. Někdy je můžete cítit, jako závan puchu, nevětraného prostoru, někdy i hůře. No a pokud někoho potkáte a pro vás smrdí jako „Smraďoch“, berte raději roha a nezdržujte se, než se jeho jednotka „Smraďochů“ zadrápne vám pod „kůži“ a budou se vám dít naschvály.


Kdo má zahrádku a může si postavit na prostranství nějaký Menhir, který pak rezonuje s ostatními meridiány Země, také vyčistí prostor od „Smraďochů“ a je nyní už jedno, jestli nad některýma místama Sil postavili kostel, nebo ještě lépe kryptu. Ničte životní prostředí „Smraďochů“ a snažte se okolí harmonizovat, Terra vám za to bude vděčná a možná i vaše zahrádka bude mít nejlepší zeleninu v okolí. 
Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.


středa 25. března 2015

Znovu smutné výročí - Protektorát
 Naše média v těchto dnech nepřipomínají  historickou zradu západních mocností a následnou okupaci. Tato skutečnost se nehodí do krámu.
Od 15. března 1939 byly nacistickým Německem ilegálně okupovány Čechy a Morava. Dne 16. března 1939  vznikl protektorát Čechy a Morava . Tento protektorát byl vytvořen na území českých zemí, zbylém po vynuceném odstoupení Sudet Německu 29.září 1938.
Z německého pohledu šlo o autonomní součást Velkoněmecké říše, obsazenou na základě společného prohlášení československé a německé vlády a v důsledku toho, že Československo byl uměle vytvořený stát, vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír. Nepřípomíná vám to nyní něco?
Vzpomeňte si! Je to historická pravda.