pondělí 30. července 2018

Duchovno + materialismus
Říká se tomu prolnutí duchovna a materialismu, kdy se osoba dostává do rovnováhy Ega a Duše. Dnes v lidské povaze je velmi narušena tato rovnováha. Kolem sebe vidíme většinou samý extrém, tedy vždy zvýrazněna jedna stránka osobnosti, buď vytaženo do popředí duchovno (projev Duše) a nebo Ego (osobnost), oboje je špatně, ideální stav je rovnováha mezi těmito dvěma aspekty. Dnes je záměrně potlačována empatie, sociální cítění a je do popředí dáváno Ego, většinou soutěž, zvýraznění domnělé nadřazenosti a hlavně odstraněny aspekty vlastní zodpovědnosti, následky svého chování v tomto prostoru 3D, protože u egoistů nějaká duchovní sféra neexistuje a tím vlastně i říkají, že nějaká Duše neexistuje a po smrti je velké NIC. Vidíme to kolem sebe dnes velmi často a tyto „bytosti“ si ani neuvědomují co dělají, tedy pokud ony nejsou zrovinka příslušníci těch nejnižších sfér prostorů. Zde nějaká zodpovědnost i duchovní opravdu nehraje žádnou roli, protože ona vlastně je zodpovědná svému prostoru odkud pochází, kde jsou v zásadě zloba, nenávist, sobeckost, egoismus jejich základní prostředí a ony si plní zde v 3D svou zodpovědnost ke prostoru, z kterého pochází (nižší světy – prostory).

Pak máme zde bytosti, kterým se nesprávně říká „Sluníčkáři“, jež propagují zase extrémně tu kladnou stránku osobnosti – Duši, jenže toto prostředí 3D není přirozené pro její existenci. Chtějí stále rozdávat, všechny milovat, nechat se zadupat do země a schopny i za to poděkovat. Zapomínají na to, že zde tento prostor není domovem Duše, kde již neprobíhá tak urputně zápas mezi + a – sférami a zapomínají na zákon vyrovnávání energií a nakonec odcházejí většinou z tohoto světa nešťastní, ikdyž udělali podle sebe mnoho dobrých skutků, ale většinou si neuvědomují, že oni porušují rovnováhu zde, která je velmi lehce porušitelná (za to také dostanou vždy po rukách) a druhá skupina bytostí z nižších světů si vlastně plní své povinnosti a vyhrávají i jsou pak spokojeny sami se sebou a ukazují svému okolí, že nějaké duchovno, láska, empatie jsou „blbost“.

Pak jsou tu lidé, kteří ví něco více, zajímají se o nižší a vyšší světy, toto poznání chtějí pak využít jen pro vlastní prospěch, ne pro pomoc bližnímu svému, ale pro svoje požitky a záměr ovlivnění svého okolí, protože každá bytost svým žitím ovlivňuje své okolí, ale musí mít Sílu a tu ovlivňuje tak, jak mu velí jeho původ stvoření. Hlavně v okolí zdůrazňují, že nějaké duchovno vyšších světů je FAKÉ a jen oni žijí ten správný směr. Slyšíte často kolem sebe, na co Ti to je, zabývat se Vyšším principem Univerza, je ti to k ničemu a podobné invektivy.

             Pak je tu skupina lidí, kteří pracují nebo se snaží pracovat v rovnováze s oběma složkami živé bytosti, tedy Egem a Duší a tím nenarušují ani nevědomky rovnováhu 3D, naopak dovedou pracovat s energií – Sílou a snaží se pozdvihnout svůj prostor žití na vyšší frekvence, tedy v zájmu vesmírné evoluce, zdokonalení. Všímají si komunikace se Sílou, která hovoří většinou v symbolice dějů a někdy i dostanou přímo tu „správnou“ myšlenku, většinou ve formě bleskové myšlenky. To co používají dnes hodně rozšíření „Sluníčkáři“ jako nastav druhou tvář a rozdej druhému co máš, je velký zkrat v proudu energií a je to špatně. Napřed musíte zabezpečit své potřeby a rozdáváte jen přebytek, ale pokud sami zápasíte zde s hmotou a rozdáváte i to málo, co jste získali, nikdy nebudete mít více (na rozdávání), protože Síla vám odebere i to málo, jelikož ona to bere jako výzvu, že vám stačí ještě méně. Není to sobectví, je to zabezpečení pro proudění energií a tím pak i pro zlepšení ve vašem okolí. Musíte mít napřed tolik, aby jste rozdávat mohli.

Lidé, kteří byli lapeni do sítí materialismu vám vždy budou tvrdit, že nějaké duchovno je k ničemu, oni totiž neznají řeč Síly a Univerza, která je většinou dána Symbolikou a vše svedou na Náhodu, lopotí se, soutěží, někdy kradou, podvádí, politikaří, až nakonec vyždímaní a většinou nemocní ulehnou do klidu, svůj život nepropluli po proudu, ale proti němu a svůj okolní prostor nepozvedli ani o jednu frekvenci.

Lidé, kterým někdo dává i z toho mála co má, si jej ani nikdy vážit nebudou (co neznají vyšší princip Univerza) a berou dar jako samozřejmost, vnitřně si o vás budou myslet stejně jak jste hloupí a nebudou si vás ani vážit, ale vy jste v podstatě „hloupí“ protože nedodržujete zákony proudění energií a Síly. Ten, kdo používá protnutí duchovního materialismu svými nabitými znalostmi, začne jednat tak, jak má každá bytost jednat, v rovnováze s Egem a Duší a zažije radost a dobré změny ve svém okolí, ikdyž inkarnované okolí z nižších světů se vás bude snažit o to víc srazit na kolena, protože ukazujete světu pravou podstatu žití inteligentních bytostí.
Pokud dosáhnete prolnutí duchovního materialismu, vaše okolí je v šoku, protože vždy počítalo s tím, že při "pohlavku" nastavíte druhou tvář a jste tkzv. poslušní, oni si vás nevážili, "mleli" jste nesmysly a najednou se Síla a okolnosti začnou obracet proti jejich nadutosti a namyšlenosti a nenecháte se ponižovat a používáte Sílu. Většinou je to pro ně nestravitelný šok a jejich poznání, ke kterému měli dojít, pokud ne, je to jejich cesta, ale už nejste jejich loutka.

Překlad textu:
Občas jsou naše srdce zlomená
Ale necháváme je otevřená
Protože když to přijde
Nikdy nemůžeme být připraveni
 

Nechte to všechno být a jsem závislý, nebojte se
Jděte všichni pryč, žádný strach, žádné skrývání, je konec
Musíte se cítit ztraceně a trochu vystrašeně jít dál
Přineste všechny sve jizvy a pusťte se do toho, jdeme na to! (jdeme na to)

Někdy jsou naše srdce zlomená
Ale necháváme je otevřená
Protože když to přijde
Nikdy nemůžeme být připraveni

Vydržte, nemůžete toho teď nechat
Teď nastal váš čas
Držte linii
Nikdy nemůžete být připraveni

Byl jsem tam taky, víte?
To mi ublížilo
Myslel jsem, že chci umřít, ale hey,
Jsem pořád tady, stále dýchám

Cítil jsem se tak tvrdě, poznamenalo mě to až do morku kostí
Ale já se nebojím, ne, já chci víc, jdeme na to!

Někdy jsou naše srdce zlomená
Ale necháváme je otevřená
Protože když to přijde
Nikdy nemůžeme být připraveni

Vydržte, nemůžete toho teď nechat
Teď nastal váš čas
Držte linii
Nikdy nemůžete být připraveni

Whooooow…

Nikdy nemůžeme být připraveni
Whooooow…

pátek 13. července 2018

Co se blíží do sluneční soustavy?
Objekt je dvakrát větší než planeta Jupiter a je již vidět i v amatérských dalekohledech, jako zeleně zářící objekt - PANSTARRS (C / 2017 S3).

Amatérští astronomové potvrzují pozorování tohoto neznámého objektu a astronom Michael Jager předpokládá jeho rozměr téměř dvakrát větší než planeta Jupiter. Tato velikost činí objekt relativně snadným cílem pro domácí dalekohledy.Podle Tylera Glocknera to  není kometa, protože nemá „ocas“ a v zorném poli se zobrazují dva objekty v sobě. Vědecký mainstrém kategoricky odmítl i existenci planety Nibiru a stále ji považovalo za mýtickou planetu starých Sumerů.

Jenže nyní se situace začíná měnit a několik vědců oznámilo, že ve sluneční soustavě existuje ještě jiná neznámá planeta, která  se pohybuje na velmi podlouhlé oběžné dráze a přibližuje se k Zemi jednou za 4500 roků. Ufologové tvrdí, že tato planeta má vliv již na planety sluneční soustavy, kde dnes pozorujeme rovněž změny klimatu na okolních planetách a zde na Zemi je nárůst přírodních katastrof, změna klimatu. Ufologové dokonce říkají, že tento objekt (Nibiru) se k Zemi již přiblíží v srpnu tohoto roku, nebo o něco později a bude mít vliv na Zemi.  Vědci ovšem nepotvrzují takovou pravděpodobnost vývoje událostí. Nepopírají sice, že v sluneční soustavě existuje "extra" planeta, která bude v určitém okamžiku velmi blízko Slunci a naší modré planetě, ale kdy se to stane, neví.

Pokud však uvidíme na noční obloze vlastníma očima zelenou planetu, jejíž rozměry jsou takové, že bude pozorovatelná volným okem, pak nám někdo něco tají a záměrně se kauza Nibiru zprofanovala a tím i vešla záměrně v zapomění..
https://theskylive.com/c2017s3-info 

pondělí 25. června 2018

Generalplan Ost


Pokaždé, když se Rusové podívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět, že to bylo místo, kde došlo k obratu celé II. sětové války, ale především to bylo místo, kde byl ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety. Neustále se hovoří o židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohem větší, holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí. A to je chyba. Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán “GENERALPLAN OST” na etnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měli Slované jako otroci až do vymření pracovat v dolech, ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu “Germania”.

Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva, RUSOVÉ MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše. Projekt Generalplan Ost měl být "mistrovským" dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnou realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu. Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich.
Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně za wehrmachtem ve druhém sledu a frontovou linií. Jenže ani wehrmacht nebyl bez viny, protože celé vesnice byly vypalovány a srovnávány se zemí, protože wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů.
Obsazované Rusko bylo pro německou armádu tak rozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat. Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí.
Dobře je to vidět na dobových filmových záběrech wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez vítězství Rusů u Stalingradu by dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko, a hlavně nebyly by naše slovanské národy. A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes poučují Rusko

o "demokracii".

Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně.

NĚMECKO OPĚT VELÍ SLOVANSKÝM ARMÁDÁM, ZNOVU SE SLOVANSKÉ NÁRODY  STAVÍ PROTI RUSKU, KTERÉ ZACHRÁNILO NAŠE NÁRODY PŘED GENOCIDOU V RÁMCI PROGRAMU GENERALPLAN OST. I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islam. Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd...

Opět nám Západ diktuje osud a úděl, a co je nejvíce hrozivé, opět v tom
údělu není budoucnost pro slovanské národy. Zrádci národa promítají našim dětem propagandistická videa o dobrotivých džihádistech v Čečně, našim dětem je vnucována inkluze s dětmi Arabů. Média přináší programovací články o tom, že Islám je tolerantní.Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a události minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo obránci Stalingradu. Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a dokonce - z vlastního rozhodnutí. Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na nové generace mládeže, na Araby z Teplic...


neděle 17. června 2018

Tekuté zlato

Římané mu říkali tekuté zlato: Lék na srdce, revma, zácpu i žlučové kameny

Pokud se ráno probouzíte unavení a vyčerpaní bez energie, abyste cokoli dělali, pak máme pro vás jeden opravdu úžasný recept. Ukážeme vám něco, co si skutečně zamilujete.
Jde o směs dvou běžných látek, které zřejmě i tak už máte doma, takže nemusíte nic kupovat. Tato směs vám pomůže pročistit cévy a detoxikovat střeva, tělo, játra i žlučník.
Jediné, co potřebujete udělat, je smíchat čerstvou citrónovou šťávu s kvalitním olivovým olejem.
Výsledná směs vás zbaví škodlivých toxinů, které vám ubírají energii a způsobují únavu. Již krátce po zahájení této kúry se opět budete cítit plni energie a životního elánu.
Krátká historie tohoto receptu
Tento lék používalo nespočet množství lidí již od pradávna k léčbě široké palety zdravotních problémů.
Jeho základem je olivový olej, který je nedílnou součástí středomořské stravy.
Poskytuje zdravé tuky, které nás chrání před špatným LDL cholesterolem (ačkoliv v současnosti se pomalu začíná ukazovat, že ani ten špatný cholesterol nemusí být až tak špatný, jak se dosud věřilo).
Kromě toho je tento olej výborným prostředkem na pročišťování těla od toxinů. Antičtí Řekové i Římané ho nazývali tekutým zlatem a vážili si jeho hodnoty.
Olivový olej by měl být součástí vaší každodenní stravy.
Na druhou stranu, citron patří mezi jedno z nejzdravějších ovoce na planetě. Obsahuje mnohé prospěšné živiny, vitamíny, minerály a antioxidanty.
Mezi nejdůležitější nutriční látky v citronech řadíme vitamin C, vitaminy skupiny B, draslík, hořčík a bioflavonoidy.
Olivový olej a citron se mohou při péči o zdraví a v kosmetice používat i samostatně. Pokud se však zkombinují, umí dělat věci, které by jednotlivě nedokázali.
Je však důležité, abyste používali kvalitní olivový olej, který je lisovaný za studena. Jen v takovém oleji jsou zachovány všechny jeho živiny a prospěšné látky.
Recept na dosud nepřekonaný lék na mnohé zdravotní problémy
K výrobě směsi použijte:
čerstvou šťávu z 1 citronu
1 polévkovou lžící olivového oleje
Obě ingredience smíchejte ve sklenici a následně vypijte, případně tuto směs lze přidat například do salátů.
Uvedený lék skvěle účinkuje na následující onemocnění a zdravotní komplikace.
1) Zácpa
Kombinace olivového oleje a citronové šťávy vytváří perfektní lubrikant pro vaše střeva, který pomůže uvolnit uvízlou potravu a zajistit pravidelnost stolice.
Kromě toho zbaví střeva usazených toxinů a zahnívajících zbytků, které by mohly vyvolat záněty a časem dokonce rakovinu tlustého střeva.
Z těla se tak dostane ven všechno, co se ven dostat má.
2) Kardiovaskulární problémy
Olivový olej je plný zdravých mastných kyselin, které jsou extrémně důležité pro celé tělo a zvlášť pro srdce a cévy.
Mastné kyseliny zajišťují zdravou cirkulaci krve, odstraňují nánosy cholesterolu a potlačují záněty v cévách.
Kombinace olivového oleje a citronové šťávy navíc disponuje látkami, které mají na oběhový systém silné léčivé účinky a spolehlivě tím předcházejí vzniku různých kardiovaskulárních onemocnění.
3) Revmatické bolesti
Jak olivový olej, tak i citronová šťáva disponují mocnými protizánětlivými vlastnostmi.
Pokud budete tuto směs konzumovat pravidelně každý den na lačný žaludek, nepotrvá dlouho a vaše dlouholeté revmatické bolesti kloubů začnou postupně slábnout.
Jsou dokonce zaznamenány případy, že tento lék dokázal zcela vyléčit lidi s revma, kterým do té doby tradiční léky nepomáhaly.
4) Zlepšení činnosti jater, žlučníku a vyplavení žlučových kamenů
Pravidelná konzumace této směsi ráno na lačný žaludek vám pomůže předcházet tvorbě a růstu žlučových kamenů.
Nejlepší je užívat tuto směs alespoň hodinu před snídaní a k tomu ještě vypít sklenici čisté vlažné vody.
Bude to mít pozitivní vliv nejen na detoxikaci vašich jater, ale podpoříte tím i tvorbu žluči a její snadnější průchodnost žlučovody.
Pokud vás trápí kterákoliv z výše zmíněných zdravotních potíží, pak neváhejte a vyzkoušejte tento ověřený starověký lék.