sobota 11. května 2013

Satanská dynastie

Smraďoši - vždy je poznáte podle smradu, který kolem sebe šíří, ale ne jen dle reálného smradu, to je jen pomůcka, ale i slovního, vystupování, arogance, vždy to má příchuť výkalů.
Byl jsem upozorněn na jednu podle mne velmi dobrou knihu, jež byla i přeložena do češtiny. Velmi zajímavé čtení a pro naše čtenáře jistě poutavé a pro možnost si utvoření svého samostatného názoru.
Na ukázku obsah témat z knihy:


1. Strůjci světového dění ........................................................................................10
2. Skrytá satanská světová říše ........................................................................... 11
3. Chystaná světová vláda .....................................................................................14
4. Změna vědomí lidí .............................................................................................   15
5. Démonická posedlost .........................................................................................19
6. Ilumináti a zednáři .............................................................................................   23
7. Dvanáct satanských pokrevních dynastií ......................................................28
8. „Třináctá pokrevní dynastie“ a Antikrist ........................................................30
9. Prieuré de Sion ...................................................................................................  33
10. Josef Mengele a hrůzný program „Vládce“ ................................................34
11. Vůdčí iluminátské rodiny ................................................................................. 42
12. Uspořádání iluminátského systému ............................................................. 57
13. Kontrola obyvatelstva .......................................................................................59
14. Ovládání světa .................................................................................................... 65
15. Synové Judy ....................................................................................................... 74
16. Tajná úmluva s Hitlerem ................................................................................... 78
17. Redukce lidstva .................................................................................................. 81
18. Infiltrování římsko-katolické církve ................................................................ 87
19. Nová náboženská hnutí .....................................................................................91
20. Cesta do pekla ....................................................................................................  95
Příloha ................................................................................................................            97
Současně má kniha  čtenáři pomáhat k poznání skutečných vládců za kulisami světového dění, kteří našich politiků a kazatelů používají jako poslušných loutek.
Může nás také naučit nepodléhat dezinformacím „oficiální“ strany a správně interpretovat
informace! Během četby bude čtenáři stále zřejmější, že  d n e š n í  s v ě t  j e
vědomě a  c í l e n ě  v e d e n  d o  p r o p a s t i , d o  b e z e d n é  p r o p a s t i  o t r o c -
t v í  a  z k á z y ! Bude rovněž lépe poučen, kdo a jaké síly kontrolují tzv. nový světový
řád.

Knihu je zatím možné stáhnout zde, než to zablokují.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.