neděle 9. září 2012

Vědění z Egypta
Egypt byl poslední baštou vyspělé civilizace, která ještě na poslední chvíli chtěla zaznamenat a dát pro příští lidské generace odkaz a jistá poznání, ještě než tato vyspělá civilizace zmizela úplně z povrchu zemského a některé zbytky se asimilovaly z původním obyvatelstvem v okolí Nilu a nastoupilo pozdější období faraonů. Nepátrejte odkud a jen čtěte, pokud Vám to něco dá, je dobře, protože tyto znalosti Vám dnešní společnost, která je u moci nikdy nedá a navíc tyto znalosti ani ve svém mozkovém vývoji neuzná.

Rozpomenutí:Ti kdo zapomněli,   ať se dál válejí v bahně morálky, úpadku, rochní si a dál se chovají jak predátoři v říši zvířecí.
Země a její obyvatelé v časech budoucích, tedy dnes, si jsou  velmi málo vědomi sil, které dostává Země z Universa, proto je většina obyvatel dnešního světa nemůže a ani nebude ovládat a libovolně měnit. Země přijímá záření kosmu, jsou to energie, v nichž se Země stále pohybuje. Všechno, co se děje na Zemi, je bezprostřední reakce a odraz těchto energií – vibrací.
Stále jsem zde na stránkách zdůrazňoval význam Slunce, Slunce zvyšuje (moduluje), velmi zesiluje vibrace vždy toho souhvězdí, ve kterém se zrovna nachází a s ním společně ozařuje – moduluje Zemi, s tím vlastně souvisí i vznik čtyř ročních období. Osa Země opisuje vlastně obvod kužele. Doba časového rozpětí, než osa vykoná celou dráhu tohoto  kužele odpovídá 25 920 rokům zde na Zemi. Pro Zemi je to z našeho planetárního pohledu  její světový rok. Vydělte toto číslo dvanácti (počtem souhvězdí v domech) a výsledkem budete mít světový měsíc, tj. 2 160 roků na Zemi, to je časový vektor, během něhož projde jarní bod jedním znamením.


Vibrace z kosmu má na Zemi velké účinky, i když dnešní civilizace si to neuvědomuje a ovlivňuje i světové dějiny, vedoucí ideje různých náboženství, vědy, umění a jsou vždy ovlivňována zářením toho souhvězdí, do něhož spadá jarní bod světového měsíce. Toto jsou pro dnešní dobu vše nepředstavitelné a odmítající  informace, jelikož se lidstvo nedokázalo propojit s celým kosmem, jako jeho součástí a žije i jedná stále odděleně, proč, vám popíši pár řádků níže. Duchové vtělení zde na Zemi (říkejme lidstvo), musí uskutečňovat novou epochu a osvědčit se v jejích ideích.
Každý národ je jistou duchovní skupinou, proto v dnešní době jsou takové tlaky na popření národní hrdosti, protože každý národ ztělesňuje energii určité koncentrace. Každá lidská epocha se vyznačuje jistou duchovní skupinou, jinou rasou na Zemi a jestliže tyto entity splnili svůj úkol, uskutečnit nové ideje a rozvine novou kulturu během jednoho světového měsíce (2 160 roků) opouští Zemi, pro další rozvoj na jiné planetě. V národě jsou však vždy menší skupiny jedinců, kteří neobstojí ve zkouškách epochy až do konce, vidíme to dnes velmi často v politice, v médiích, ve vědeckých kruzích i při přímém kontaktu v zaměstnání i okolí bydliště. Tyto skupiny zůstávají v zadu jako odpad a musí se vyvíjet znovu zde na Zemi. To je příčina, proč národ po svém velkém rozkvětu kultury náhle upadá – nepřipomíná vám to něco? Po vysoce rozvinutých předcích následují náhle degenerovaní a charakterově slabí potomci a kdysi velmi vysoko ceněný národ je na dně a začne být okolními národy opovrhován. Tito potomci jsou již jen odpadem národa, který dosáhl nejvyššího stupně rozvoje na Zemi, zduchovnil se a vytratil se, civilizace zmizela a jen pár jedinců ještě stačilo předat své vědění např. Egyptu, který nebyl na velké úrovni civilizace, ale měl předpoklady pro předání odkazu. Dnešní civilizace klesla velmi hluboko do hmoty a zapomněla  se soustředit na zduchovnění, technický rozvoj přinesla, ale to je vše, konec, zbyl jen odpad, který se drží zuby nehty, ale marně, kdyby si přiznala jistá působení celého vesmíru, odpad by se mohl změnit i ve skvost.
Stálice – slunce jsou velké transformátory, které přetvářejí tvořitelské paprsky pro všechna tělesa (Země není žádná vyjímka) a ozařují je v takové výši, aby byla snesitelná.
Vztyčený had je znamení zasvěcení, jako pána stromu poznání a vědění. Zasvěcený představuje vysoko letícího orla, který hada – pudovou sílu – oduševňuje a svou sílu myšlenek používá jako sílu duchovní.
Předegyptská civilizace znala zákony gravitace a jiné energie, zbyly nám z nich pyramidy, archa úmluvy a pár odkazů, které vládnoucí odpad nechce zpřístupnit, ale i toto má své důvody. Časem, jak tato civilizace sděluje,  dojdou tyto pravdy k plnému rozvoji a poznání. Potom současně následkem nepřetržitých pohybů a klimatických změn opustí Země tyto oblasti kosmu, kde působí energie, vytvářející současnou epochu .Postupně budou některé energie odpadat a přibývat nové, které budou působit na pozvolnou změnu. Lidstvo se začne měnit, naše pravdy už nebude chápat a ani je nebude chtít připustit, naše symboly a slova, kterými vyjadřujeme tajemství zákona stvoření a vesmíru, ztratí svůj obsah a na staletí zůstanou prázdnou schránkou. Lidé mají hlavní úkol, neuvažovat jen rozumem, ale naučit se věci pozorovat z vnitřního pohledu.Nyní otevřu pohled do dnešní doby, věku Vodnáře  a odkryjeme kousíček, u kterého vám bude již jasné, proč tyto vědomosti nechtějí lidstvu tkzv. Elity zpřístupnit. Nebojte, dějiny lidstva na Zemi nejsou ponechány náhodě, ta ani neexistuje.
V této době budou lidé objevovat technická zařízení, založená na vlnách energie. V tomto počátku přechodu do znamení Vodnáře lidé budou pociťovat vibrace, jež způsobí velké  revoluce. Tisíce lidí vládnoucí třídy budou sedět ve vězeních  a duch doby bude utínat hlavy a nebo jinak bude zabíjet nespočetné lidi z tkzv. vyšší třídy. V čase kdy bude Vodnář již plně působit, se zruší hranice mezi všemi náboženstvími, lidstvo zjistí, že je to ten stejný Zdroj. Začnou mizet hranice mezi náboženstvím a vědou, lidstvo začne poznávat, že vše i hmota je pohybem vln a že mezi zjevením ducha  a zjevením hmoty jsou pouze rozdíly ve frekvencích, že v podstatě je vše jen zjevením z jednoho zdroje Universa. Věda odkryje teorii vlnění do plné hloubky. Slunce začne být opět považováno za prazdroj všech jevů energie. Avšak bezbřehý Vodnář by vyvolal v nevědomých davech  duševní nemoc celého lidstva, anarchii a ničivý chaos. Zkoncentrují se síly, které dají vznik vládnoucí síle ve vhodných osobnostech ( s NWO se nepočítá!), které lidstvo sjednotí a povedou masy lidí. V této době lidé přijdou do styku s jinými planetami, hranice a závory zmizí. V této době pokročí velmi duchovní život. Na celé Zemi budou veřejné školy, kde se děti budou učit ovládat vyšší schopnosti cvičeními. Vědění se bude rozrůstat do stále větších kruhů a vnikat i do těch nejvzdálenějších vrstev…..

Aktualizováno 12.9.2012

Jsem rád, že Vás toto téma tak chytlo za srdce, dle komentářů. Proto přikládám malý článeček, který dost o Osudu napoví:

Pohádka Bohů
Od starých Sumérů.

I pohádky mají své kouzlo a moudrost. Dnešní společnost na ně již skoro zapomněla, ale někdy neškodí se ponořit do dávných věků a poslechnout si příběh. Dnes již nevěříme na pohádky, ale není to škoda? Měly své poslání i účel, proto byly stvořeny, tak jak byl stvořen člověk se svým posláním a účelem, jen jestli se mu ale již nevzdálil moc, pak následuje oprava.

Říká se tomu člověk a svou pouť jistě zvládne.....


Staří bohové se radili, kam  by mohli schovat velkou sílu Universa, kterou velmi dobře znali, aby ji stvořený člověk, věci neznalý, nemohl najít, zničit a nebo použít k ničení.

Jeden bůh řekl: Schovejme ji na vrcholu nejvyšší hory. Ale bohové usoudili, že člověk jednou zdolá i tu nejvyšší horu aby ji našel.

Uložme ji na mořské dno, řekl druhý a opět všichni se shodli, že člověk se dostane i na mořské dno až ji bude hledat.

Nakonec jiný navrhl: Schovejme sílu Universa  do středu Země.

Ale i tady se všichni shodli na tom, že se člověk jednoho dne zmocní i těchto oblastí, aby tento poklad našel.

Já vím co musíme udělat, pravil po dlouhé době ten nejmoudřejší z nich.

Schováme velkou sílu Universa v člověku samém. Když člověk přijde na to, že ji má hledat ve vlastním srdci, pak je hoden toho, aby ji přijal a  aby se jí posiloval.

A tak bohové schovali sílu Universa  v člověku  samém a tam bude stále ležet tak dlouho, aby se  zjevila jen tomu, kdo ji opravdu hledá a kdo ví, jak tento klenot opatrovat a jak si ho vážit.Co říkáte, pěkný příběh, možná se sem nehodí, ale mně se líbí.
IvKdo se vzdá Universa, ten zhasne Slunce, aby se na další cestu vydal s lucernou.

Chr. Morgenstern

36 komentářů:

 1. Když se tu bavíme o energiích, měl bych dotaz, který jsem již položil mnoha lidem, ale nikdo mi nedal odpověď.
  Jedná se o tzv. Coriolisovu sílu, která mimo jiné má způsobovat na severní polokouli levotočivý vír vody při odtékání např. z umyvadla. Na jižní polokouli v opačném směru.
  Jenže já jsem věčný šťoural a hokuspokusník a po několik dní jsem toto pozoroval doma prakticky. Jak ve vaně, tak v umyvadle při stejných (relativně) podmínkách se vír dělal na obě strany téměř v rovnoměrném poměru.

  Podle vědy to má na svědomí rotace Země, ale to se mi nějak nezdá. To samé platí i o kyvadlu (viz. wikipedie).
  Obrázek (http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/sr_rot/k30o2.gif), který toto má dokazovat mi prostě připomíná dvojitý torus uvedený v předchozím článku. Nemohu se ubránit dojmu, že tu jde o veliký omyl. Už jen z důvodu, že Coriolisova síla by měla působit na všechno na Zemi, tudíž nevidím důvod, proč by měla působit na jeden objekt více a druhý (stejně hmotný) méně z čehož by pak došlo k následnému vzájemnému pohybu, který by měl tuto sílu dokázat.
  Podle mne je za tyto jevy zodpovědná sice taky síla=energie, ale zcela jiná. V této energii mohou a zřejmě vlivem nehomogenity magnetického pole (a dost možná i jiných en. polí) kolem Země i vznikat místní anomálie (případně naopak dle akce-reakce), kterými bych i dokázal pochopit, proč se konkrétně u mě doma vypouštějící voda nechová podle zažitých představ vědy.
  Jelikož magnetické pole každým okamžikem reaguje na Sluneční záření, tak se i mění magn. pole na každém místě planety a proto si myslím, že může docházet k tomu, co jsem popsal výše.
  Nebo je to ještě úplně jinak? Jestli přemýšlím nad hovadinama, tak mi někdo dejte facku :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Michale, tak ne, ve vaně a v umyvadle máte dřezový nebo vanový výpusť, s jistým tvarem, ten ovlivňuje. Rovněž jak znám Vaše pole i na dálku, když se Vy budete dívat a jen mžikem si uvědomíte, že se voda bude točit vpravo, tak bude – od vás to přijme určitě raz dva. Udělejte si malý pokus. Vezměte větší uvnitř hladký trychtýř, prstíkem jej dole ucpěte a nalejte plný vody. Pak prst pusťte a hlavně na to moc „nečumte“ soustředěně – jen jako by nic a uvidíte.

   Vymazat
  2. Tak na 50% jsem si i myslel, že v tom mám "prsty" já. Ostatně tohle kolem sebe sleduji neustále. Bohužel nedokážu ovládat svoje myšlenky a i když se snažím na něco soustředit nebo naopak ignorovat to, vždy tam na zlomek vteřiny probleskne myšlenka opačná (zřejmě mnohem silnější než ta zamýšlená), snad od jiné mé části jakoby naschvál, na protest.

   Vymazat
  3. Pro Iv:
   Ještě k naší debatě. Stejně mi to nedá a zeptám se. Co tedy způsobuje, co je to za energii, která udržuje planety i hvězdy v rotaci? Nemůže to být ta, o které jsem přemýšlel, že by mohla mít na svědomí směry vírů? Samozřejmě ta mentální taky hraje důležitou roli (dnes jsem si to ověřil v jiné situaci), ale aby se naše Země i Měsíc po tisíce let (pokud to nezmění nějaký narušitel z vesmíru) točí stejnou rychlostí. To už je zatraceně velká setrvačnost, když vemu v úvahu, že díky hmotě (ale i energiím)ve vesmíru kolem musí docházet ke tření = ztrátám.
   Myslel jsem (Hlavně nemyslet Kefalín! :-D ), že stejná energie, která udržuje Zemi v otáčivém pohybu, může způsobovat jednak díky rotaci, ale i působením přímo, změny v atmosféře - pohyb vzduchu, ale i vody a v neposlední řadě magnetickém poli a paměti či uvažování člověka.
   To, že do toho svým soustředěným "čuměním" nevědomě zasahuji jen potvrzuje fakt, že myslí lze ovládat hmotu. A pokud toto, sice nechtěně, zvládne nějaký MichalB z Vysočiny, není těžké si představit, že vlastně veškerá hmota je kýmsi(čímsi) ovládána a proto nic není náhoda. Vše je výsledkem nějaké vůle.

   Vymazat
 2. Dobrý den, tento článek na mě hluboce zapůsobil,vhrkly mi slzy do očí a nějak mě to nakoplo. Zároven mi začíná velmi unavovat a zdržovat moje práce, která mě vždycky bavila a baví mě dál. Jen mě unavuje krmit finančák depeháčkem a daněma, snad i z hlíny. Nebaví mě utrácet každý týden 2 tisíce za benzína a naftu. Prostě bych si přála už zhroucení systému a nějaký ulevující nový začátek. Všechno se mi honí hlavou, chtěla bych víc recyklovat, udělat si na zahradě kompost a další a další věci. Nevím ale kdy a za co to mám proboha všechno předělat. A to nemluvím ani o energii. Ještě jednou děkuji za tento článek, vzbuzuje ve mě naději na lepší zítřek. . . krásný den přeje iva a dnes je nádherně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak na tento příspěvek jsem čekal celou dobu a byl jsem zvědav. Jste první Ducháček, který si na něco v podvědomí vzpomněl a vyrazilo to ven , formou smutku a to je moc dobře, povolilo vnitřní napětí, kdy Vaše podstata pravé Já se vzbudilo a zareagovalo tak jak zareagovalo. Poděkujte mu tam uvnitř a slibte mu, že už na něj nezapomenete, potřeboval to už jako „sůl“. Víte, článek byl záměrně tak stylizován, aby si lidé vzpomněli a byl to i záměr těch, co nám tyto odkazy předali. Děkuji moc, protože ten můj „čertík“ uvnitř se zaradoval a víme teď oba, že naše práce není zbytečná, i kdyby jste byly jen dva. Dík, dík. Iv
   P.S. Jsem rovněž rád, že jste již našla vše mezi řádky, ten Váš „čertík“ uvnitř jistě a netrvalo to tak dlouho, viďte. Vše je tak jak má být – toto píši vždy Terezce a ta už to taky pochopila, ikdyž ze začátku si říkala – co to ten chlap mele.

   Vymazat
  2. No je to úplně přesně tak jak píše milý Iv.T.

   Vymazat
 3. Nevím proč, ale ted se mi vybavil můj zamilovaný český seriál NÁVŠTĚVNÍCI a podle tohoto seriálu si PRO SEBE přejmenovávám pana IV na VELKÉHO UČITELE. . .iva zdraví terezku

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Ivčo,taky tě zdravím.Nojo,kdyby jsme ho neměli,tak jsme pěkně v piheli.Je moc hodný,až jsem se málem do něj zamilovala :),ale jelikož víme,že nic není náhoda a vše je tak jak má být :),tak je vlastně vše v pořádku.T.

   Vymazat
  2. Děvčata, přivádíte mně do rozpaků. Už jsem říkal klukům, že se na Zem již nikdy nevrátím, tak mně nelamte.

   Vymazat
  3. Pro Terezku:
   V poslední době se tu velice často objevuje sousloví "vše je, jak má být". Nebyli bychom tu potom jaksi navíc, jako páté kolo u vozu? To bych mohl vyjít před barák, zmlátit souseda a pro uklidnění si říci, že to tak je, protože to tak má být.
   Co by to bylo za zábavu, když by ještě před zahájením došlo k domluvě, jak to dopadne?
   Možná to tak je, ale osobně bych byl raději, když by tomu bylo naopak.
   Iv tu zmínil princip zániků civilizací. Když dospěje do své konečné podoby, tak z našeho úhlu pohledu prostě zanikne, zmizí (Kam se vypařili Inkové?). Ty civilizace, nebo jejich části, které takto "skončili", teprve na samotném konci se ocitli tam, kde měli být. Cesta, kterou se tam však dostali podle mne nebyla pevně dána. Měli na výběr. Část si vybrala harmonický vývoj dle záměru a když ho završila, tak "zmizela". Ta druhá část (vždy se najdou "odpadlíci"), která v zadaném termínu nedospěla se z pochopitelných důvodů (snaha o moc) postarala, aby záznamy z jejich vývoje mizely. Pak přišla další civilizace, která měla v počátku zájem se taky vyvíjet. A tak pořád dokola. Stejně jako ve škole. Do třídy nastoupí žáci, kteří by chtěli daný ročník zdárně zakončit a postoupit do vyšší třídy. Mohou se vyskytnout takoví, kteří to za ten rok nezvládnou a pak s další vlnou "uchazečů" se pokusí znovu (tzv. propadnou). Samozřejmě mají díky tomu jisté výhody, náskok. Buď ho využijí k lepšímu zvládnutí učiva, nebo z určité moci dané rozdílem stáří a zkušenostmi začnou šikanovat ty mladší. Když to přeženou, ředitel dá důtku nebo je nechá vyloučit. Úmysl byl však jiný - aby všichni zvládli svojí třídu. A často to nebývá dle představ ředitele, učitelů, rodičů ba ani žáků samotných. Nejde o robotickou linku, kde je vše nalajnováno dle programu. Robot má povel If a=1 then b:=b+1, což je něco jako že když se stalo to, pak udělám tamto. Nerozmýšlí, nediskutuje, koná.
   Jenže u člověka není program jen jeho návrh. Tam platí, že když se stane to, měl bych udělat tamto, očekává se ode mne tohleto, ale kašlu na to, protože mě to nebaví, takže nazdar šéfe, zítra nepřijdu. Nebo nekonečno jiných možností jedné volby. Už jen možnost volby je důkazem toho, že zdaleka ne vždy musí být vše tak, jak má být.
   Spoléhání, že vše je jak má být, by u lenocha vedlo k pasivitě, u padoucha k ještě větším neplechám, workoholika k ještě delšímu trávení času v práci atd. Byla by to nejjednodušší a nejuniverzálnější výmluva na vše.
   A nakonec my, nebo alespoň já určitě, vím prd, jak co má ve skutečnosti být.
   Z pohledu času by to sousloví dávalo smysl, protože ve chvíli, kdy toto vyslovíme, se událost, kterou tímto komentujeme stala již v minulosti. A protože se již stala, je tvrzení, že vše je, jak má být pravda. Ale z pohledu budoucnosti - výběru možnosti z volby se to již jednoznačně říci nedá.
   Takto tedy alespoň za moje ukecané Ego, které se chtělo opět přihlásit o slovo. :-D

   Vymazat
  4. Máš se učit a vše jsi si připravil dopředu a i více eventualit - možností, i toho facana, měl jsi svobodnou volbu programu, i to polemizování, na zdejší ježdění od pankétu k pankétu máš je pár metrů, odrazíš se od patníku a hodí tě to zpět do Tvého proudu, ale nechci tě na něco navádět, třeba poznáš.

   Vymazat
  5. Míšo,toto je rychlá odpověd na první tři věty.Tak jen to klidně zkuste,zmlatte souseda,no a pak uvidíte,jak bude včechno jak má být :).No já,s prominutím,dostala tolikrát po tlamě,než mi to vše došlo a začla se "zajímat" a ted jdu číst dál,pá.A ted mi al dává pusu a říká "jé,zase píšeš míšovi,to je ten chytrej kovář" :),přímý pčenos.T.

   Vymazat
  6. Terezko, já souseda bít nebudu. Jednak má o 50kg více a jednak je to príma soused. :-) Souseda, kterého jsem chtěl kdysi zmlátit, Univerzum někam odfouklo.
   Já to celé bral jako potlačování svobodné vůle. Vím, jaký má na to názor Iv (viz článek svobodná vůle vs. osud) a s velkou částí souhlasím, nicméně v mé realitě chci věřit tomu, že ony energetické body v čase a prostoru (možné varianty budoucnosti) si mohu jak vědomě vybírat, tak vytvářet zcela jiné, nové, dle mé svobodné vůle. Netvrdím, že zcela vždy, ale chci věřit a věřím tomu, že svůj osud, ač jsem si ho dopředu v hrubých bodech osnovy připravil, mám moc měnit. Chci být víc, než nejlepším hercem ve svém filmu. Chci být hercem i režisérem zároveň. A jelikož mojí asi silnou stránkou je improvizace, protože nic nedělám podle návodů (možná to není silná stránka, ale zlozvyk), tak oba chlápci, herec (lépe řečeno hl. účinkující) i rejža, tvoří film bez scénáře, za pochodu. Prostě dokument, u kterého se do konce neví, jak skončí.
   Přesně jak jste napsala - přímý přenos.
   Já jsem svojí podstatou věčný rebel, takže představa, že dělám něco, co je naplánováno, byť by mne to i bavilo, je pro mne brrrrr. Vždy jsem na truc dělal opak toho, co se ode mne očekávalo. Tak co teď s tím? Mám obrazně sklopit hlavu? Vždyť bych to pak nebyl ani já! Neřeknu dělat nějaký lumpárny, ale kdyby to mělo být opravdu tak, jak Iv píše, byl bych asi zklamaný, protože bych ve svém vlastním pojetí života, nebyl svobodný.
   Možná mě to nakonec semele a možná taky ne. Třeba má Univerzum slabost pro drobné rebely :D
   Jinak "zajímám" se taky, což už jste asi všichni tady zaznamenali :-). Před pár minutami jsem dočetl knihu Gambit Mahátmů. Kdo, okamžitě autora neoznačí za naprostého magora (já tedy rozhodně ne), tak po takové masáži mozku, ho už nemůže nic překvapit.
   Jo a na dané téma jsem včera narazil na zajímavý film "Strážci osudu". Chvilkama jsem měl pocit, že mi někdo skenuje sny a používá je ve filmu.
   Už zase moc kecám. Klávesnice by měla povolit jen omezený počet písmen :-D

   Vymazat
  7. Michale, nedivím se vám, že nechcete být jenom hercem, to já taky ne. Mám v hlavě takovou (možná hloupou) teorii: Naše duše si vybere vhodné tělo a vleze do něho tak jako mi si vybíráme v autosalonu auto. Nasedneme do auta (těla) a jedeme po nějaké cestě. Musíme dodržovat určité pravidla, nesmíme ohrožovat jiné účastníky provozu... pokud vyjedeme mimo cestu, bude to přinejmenším nepohodlné a určitě se rádi vrátíme na "pohodlnou" cestu. Občas se objeví nějaká křižovatka a mi se můžeme svobodně rozhodnout kudy pojedeme dál. Ale nakonec zjistíme že všechny cesty vedou do Říma.

   To je ale blábol jak to po sobě čtu :)

   Vymazat
  8. Hezký den Michale,řekla bych že v našem životě jsou určité věci,kterým se prostě nevyhneme,ale je třeba několik variant,které existují a podle toho jakou si zvolíme,tak takový průběh i bude následovat se všemi následky.A to bych považovala za to "vše je tak jak má být".Není to teda podle mne ten fatalismus,kdy si řeknu,že je stejně jedno co dělám,že je to vše nezvratný osud.Ani nemůžu jet jak buldozer,bez ohledu na cokoli,no nebo můžu,ale zase sklidím ovoce,ale v tomto případě mne asi ani nenapadne,že vůbec něco sklízím :).Loni touhle dobou se přiznám,jsem byla krásně blboučká a když Vám řeknu,že uvažovat o vyspělých civilizacích ve vesmíru...jenom bych se tomu smála.Děsný co?Ted postupuju tak,že si řeknu,no ted se deje to a to,co mám teda delat,terro rad.A řekla bych,že odpovědi naskakují čím dál rychleji,to moje vnitřní vedení(bavím se sama se sebou,ale nemumlám,tak nejsem oficiální blázen :))Řeknu Vám co jsem mněla v poslední době za úkol.Taky mám souseda,ale poněkud jiného než Vy.Dokázal přerazit páteř psovi,jedné staré paní zde(štěkal,kdy neměl :().Náš kocour dostal pravdě podobně taky něčím po hlavě(chodil k němu za kočkama),ale zabít ho nedokázal.To zvíře ochrnulo,v asi téměř předsmrtné křeči(nevím),prostě složený vejpůl a jen se šponoval,jsme ho dovezli k lékaři.Ten na něj koukl a chtěl ho okamžitě uspat na věky,řekl ani ne procento k životu.Říkám si,život si mu nedala,tak mu ho nevezmeš,zkusíme, je to bojovník(to mi šlo hlavou).Doktor koukal divně,že ho chci trápit,pro něj už byl mrtvý.Tak celou následující noc jsem měla kocoura na břiše,násilím mu narovnala páteř a bojovala se smrtí.To zvíře je opravdu bojovník,předevčírem chytil myš,má roztažené zornice(holka řekla,že má diamantové oči?),nevím jestli vidí ale cítím,že je snad kus mně v něm(šílenec jsem).No vidíte,rozhodla jsem se jak jsem se rozhodla ale ten kocour už mohl být po smrti,kdybych neposlouchala svůj vnitřní hlas ale doktora.Prostě každé naše rozhodnutí je moc a moc důležité a od toho se pak odvíjí další,takže nic není náhoda.Jenže Vás podezřívám :) z toho,když tak rád přirovnáváte ke škole,že vás šupli z vysoký rovnou do první třídy,ale ne aby jste se učil látku,kterou už dávno znáte,možná se máte něco učit od dětí a nebo jste přišel,aby jste zjistil,co se bude dít,až nastane ta tma a pak nám to tu pěkně vysvětlíte :).T.

   Vymazat
  9. to Petr T a Terezka:
   Pro Petra - velmi pěkně přirovnáno +++
   Pro Terezku - jo život je škola +++

   Vymazat
  10. Ano, mluvíme tu všichni o tom samém. Jen se lišíme (a to je dobře, nejsme přece sériová velkovýroba) v tom, kolik z celkového toho dění považujeme za svobodně volitelné a kolik je dáno osudem.
   PetřeT: Já si asi zvolil oblek typu lepšího offroadu (sice se slabším motorem, ale zato spolehlivá kára :-D). Můžu si sjet klidně i z té pohodlné čtyřproudovky a vzít to přes pole, louku, poušť, mělkou vodu, kolem lesa a nepřijít při tom o pohodlí, zkrátka vidět toho víc, než svodidla dálnice a velké billboardy kolem. Zřejmě opět důsledek mé krapet neposlušné povahy. V GPS navigaci mám jen cílovou stanici(ještě jsem ani nekoukal, kde to je) a doufám, že se tam když tak nebudou zlobit, když tam přijedu o chvilku déle nebo dříve. Přece jen, mohu třeba píchnou kolo, ale taky nejezdit oklikou po asfaltu a vzít to zkratkou. Výhodou je, že tam nejsou cedule s dopravními předpisy. Já rád jížku, totiž svobodu. :-)
   Terezko: Je možný i jiný úhel pohledu (netvrdím, že je jediný a už vůbec ne, že je správný). Ale k zamyšlení a další debatě s Vámi je vhodný. Co když ten kocourek měl opravdu umřít? Třeba tam mělo dojít k jakémusi vyrovnání mezi sousedem a ním z minulých životů. Co můžeme vědět, třeba to bylo posledních 100 životů obráceně. Vzpomeňte na první kapitoly Templářů od Matěje, kde zazněla věta:
   "Ano, jsme už několik století přátelé, kteří si občas podříznou krk."
   Moc se Vám, tehdy líbila (pokud se dobře pamatuji). Asi tušíte, kam tím mířím. Není tu nepatrná možnost, že jste třebas dočasně (klidně i trvale v mém pojetí osudu) jen odložila/pozměnila to, co by mohlo být titulováno slovy "je vše, jak má být"? Univerzum je dynamické. Nebyla by právě nezvratností osudu tato dynamika omezena?
   Představme si to celé tak, že Univerzum si postavilo príma barák, s příjemným pokojem vybaveným velkou 3D plazmovou televizí s žůžo výkonou zvukovou aparaturou. Aby si to plně vychutnalo, stáhlo si pirátskou kopii filmu "Život na planetě Zemi" z uloz.to, který se mu líbil, když na něm bylo poprvé v kině.
   Jenže ouha, i přes kvalitu to je už jaksi napůl nuda, protože dopředu zná film do posledního políčka, ví jak to dopadne, takže emoce, které byly při prvním shlédnutí jsou fuč.

   Berte to jen jako další pošťouchnutí v pro mne moc zajímavé debatě.

   Vymazat
  11. Jasný Míšo,toto jsem od Vás aj čekala :).A tak tehdá jsem si řekla,jestli máš umřít,tak umřeš,ale u mne na břiše,protože já tě mám ráda a vydržím i to ,v přímém přenosu,že umřeš ale nebude to někde na studeným stole ale u mne v náručí.I s tím se počítalo,že smrt zvítězí,ale podle mne to bylo přesně tak jak to má být :).T.

   Vymazat
  12. No ja to vidim asi tak..Dusa sa snazi Ego smerovat k ceste osudu!Ego ma vsak slobodnu volbu ci sa tou cestou chce uberat alebo nie!Moze sa uberat inym smerom,a az bude EGO pripravene a bude chciet,na tu cestu osudu sa moze vratit a pokracovat smerom pre rozvoj Duse i tela zaroven!Dusa ho k tej ceste opet zavedie.Ved tu cestu nemusi dokoncit pocas jedneho zivota,preto nieje proti veci ked si Ego ide obcas posvojich. ..Mailo

   Vymazat
  13. Souhlasím s tebou, Michale. Všude se mluví o tom, že lidstvo stojí před záhubou, a neprobudí-li se včas dostatek lidí, je osudný konec jistý atd. atd. Z toho mi vyplývá jediné - ty patníky nejsou zas tak blízko u sebe a skoro bych řekla, že sem tam (úmyslně?) i nějaký chybí.
   Vlabi

   Vymazat
  14. Terezko:
   Tak tohle mě od Vás opravdu zahřálo a i jak umí můj kluk - se mi zaklepala bradička. +++++
   Pozdravujte holky. :-)

   Vymazat
  15. Pro Vlabi:
   Však mě znáš. Když je někde patník, nastane zákon akce - reakce. Čím víc bude na mě TLAČIT, tím víc půjdu proti. Mě lze fikaně směřovat -NASÁVAT právě třeba těma dírama mezi nima.
   Navíc v tomhle souhlasím s Ivo Wiesnerem, když udává, že člověk jako jeden z mála bytostí Univerza má jednu zásadni vlastnost. Sice momentálně ve valné většině potlačenou, ale má. Už tato schopnost by pevně daný osud vylučovala, stejně tak jako její zablokování. Když by bylo vše důležité dopředu dáno, nebylo by přece třeba té blokace, ne?
   Dobře to tu frčí! :-D
   Mailo: "Ved tu cestu nemusi dokoncit pocas jedneho zivota,preto nieje proti veci ked si Ego ide obcas posvojich" Dobře řečeno. +++++

   Vymazat
  16. Ahoj Mailo,to máš naprostou pravdu,ta naše Dušička si tam pořád něco breptá a my,teda to naše Égo,co to furt meleš,ticho nebo pujdeš na psychinu,seš blázen.Tak když ne po dobrém,zkusíme trošku(?) přidat, snad jim to dojde....T

   Vymazat
  17. Oslovily mě názory lidiček na kanálu Youtube od uživatele Ruda2012.

   Duše si svobodně předem naplánuje cestu/zkušenost kterou chce zažít, této cestě říkáme osud. Osud je plán duše. Tento plán lze v průběhu života změnit, možná proto aby byla zachována svobodná vůle. Tak jako tak, jsme si cestu svobodně zvolili, akorát si to nepamatujeme.

   Vymazat
 4. A je to vonku. Tento, alebo podobný článok som už dávno očakával. Mám pocit Iv, že sa aj Vám odklopil ventil. Všetko to graduje. Energie robia svoje.
  Podľa mňa, je veľmi dôležité, aby sme o tom čo sa v skutočnosti na Zemi deje, vedeli čo najviac. Dobrá informovanosť, je to čo všetci potrebujeme. Zabraňuje, aby do nás vstúpil strach a obral nás o silu, Ľahko by sme mohli podľahnúť panike, lebo chaos môže vzniknúť, keď sa to vystupňuje.
  Cítim vďačnosť za Vašu činnosť (jsem potěšen). Robíte osvetu. Nech sa nám všetkým darí.
  Všetko je dobré.
  Jozef

  OdpovědětVymazat
 5. Ahoj iv. hezkej článek....
  Ivo nevěš hlavu, je potřeba nebát se udělat ten první krok, ale ono to není nakonec tak těžké jak se zdá a nic to ani nestojí......
  Třeba recyklovat můžete ihned už jen tím že třeba pet-lahve nebudete kupovat a budete trochu třídit odpad, nic složitého.
  udělat si na zahradě kompost třeba jen díru v zemi je otazky chvile, pak už jen sypat zbytky...
  trochu míń to chce být v práci a věnovat se více rejpání v zemi na zahradě.
  A kde brát na to energii? to si říká každej, ale fígl je v tom, že při praktikování těchto věcí ta energie přichází k člověku sama......čím víc toho ze sebe dáš, tím víc ti toho příjde......
  Někdy to opravdu vypadá že nemáme už na nic sílu a práce nás žere ale to je ten pravej čas na to se zamyslet nad tím co děláme špatně a co se dá ještě změnit...... u mě třeba, vždy když přijde toto období tak univerzum mě přižene třeba nějakej "nabíjecí" článek, nebo setkání se zajímavou osobou nebo něco podobné a najednou zase cítím ten obrovskej příval energie a skoro nespím a mám cut a sílu dělat zas něco nové a zajímavé......je potřeba si všímat synchronicitních udalostí a dokázat je hlavně využít, Iv mě před léty na toto téma hodně nakopl ještě na fóru a za to mu patří ode mě dík.....
  Ahoj Laik

  OdpovědětVymazat
 6. Ahoj Laiku, děkuji za povzbuzení, ano, je to ono, trošku přibrzdit čas a nějak to všechno jinak přeorganizovat a předělat. Asi bude fígl v tom ujíždění v myšlenkách do budoucnosti a minulosti, zdá se mi, že čas rychleji utíká. Jen kdyby člověk dokázal víc setrvávat v tomto okamžiku, tam to určitě bude. Krásný den přeje všem iva

  OdpovědětVymazat
 7. Tak s tímhle rezonuji:
  http://www.youtube.com/embed/mVFHa5xM9Io?eurl

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pěkný stavby z názvem Zeměloď, moc se mi to líbí. By mě zajímalo jak získali povolení, jak to zkolaudovali atd.
   Až tento systém skončí, tak se možná takové stavby budou běžně stavět.

   Vymazat
  2. Tk jsem mrkla na to video, musím říct, že se mi to opravdu líbí, fascinovalo mě hlavně, jak tam všichni pracovali dohromady, ženy, muži, i dítě jsem tam zahlédla, musí to být zážitek. Chtěla bych to vidět v reálu, jen se bojím, jestli tam nebude vlhko, přece jen bez základů, hlína, flašky, ale asi je to v pohodě. . . necháme se překvapit, jak se bude stavět, představuji si, že to bude něco podobného, ale kousek nad zemí. Mám ráda teplo a sucho. Třeba jako vznášedlo. Tak čau, jedem na dovolenou a přesunu se i s domečkem na Šumavu k Lipnu,. , , , to by byla krása.iva

   Vymazat
 8. Milý Iv,to je moc pěkná "pohádka",kéž co nejvíc lidí dokáže najít tento poklad ve svém srdci,to je mé přání.T.

  OdpovědětVymazat
 9. Ďakujem Vám Iv za tip na dokument z ČT Pyramidy, som rád, že toto nechali odvysielať.
  Pretože licencia na internetové vysielanie postupne končí a znemožní prehrávanie na webu ČT, dal som to na ulozto, 4. a 5.diel nahrám po odvysielaní.
  1.diel - http://www.ulozto.cz/xLKpBcD/1-dil-pyramidy-pas-klidu-ct2-mp4
  2.diel - http://www.ulozto.cz/xPX3tg2/2-dil-pyramidy-vyspela-technika-ct2-mp4
  3.diel - http://www.ulozto.cz/xk5CFnu/3-dil-pyramidy-posvatna-kozmologie-ct2-mp4

  a na pekný deň niečo z „tajomnej záhrady“ Secret Garden ;o)
  http://www.youtube.com/watch?v=fd3a189vcVc

  pre T.:
  Je to i moje prianie, k tomu pokladu vo svojom srdci je to tak na 30 cm, a pritom nám to trvá i niekoľko inkarnácií, než to poznáme a tú cestičku k srdíčku skrze rozumové krovie nájdeme :)
  Patrik

  OdpovědětVymazat
 10. 4.a 5.diel seriálu Pyramidy z ČT2 :
  http://www.ulozto.cz/xKsCyEE/5-dil-pyramidy-nova-chronologie-ct2-mp4
  http://www.ulozto.cz/xbtQ6Kv/4-dil-pyramidy-clovek-obdareny-duchovni-silou-ct2-mp4
  P.

  OdpovědětVymazat
 11. Chr. Morgenstern: „Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne weiter zu wandeln." pan Morgenstern mluví o Bohu, nikoliv o universu (ačkoliv je možné vnímat význam slov stejně).

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.