úterý 11. listopadu 2014

Jméno, ovlivňuje život? Díl I.


  Dnes vás trochu seznámím s dalším zajímavým životním projevem a to jsou přidělována jména potomkům rodiči a jak na ně působí v životě. Někomu se to bude zdát nesmylné a v tomto případě ať si to nečte, pro ty, co jsou zvědaví a mají zájem o věci života, vřele doporučuji a možná vás i zamrazí v některých případech, jak to odpovídá zde níže uvedeným charakteristikám.
Každé písmeno je totiž vždy zářič a jméno se většinou skládá z několika těchto jednotlivých zářičů a spolu dohromady vytváří výslednou celkovou energii, která působí na jeho nositele. Jméno vytváří svůj vlastní fraktál, který je pak součástí fraktálu celého Univerza. To jen na okraj, pro pochopení problematiky těm, které to zajímá.

Výklad podle křestního jména
ADAM
- individualista, osobnost, první muž. Potíže zvládat S emoce a ego. V životě dosáhne
všech svých cílů, pokud . naučí naslouchat druhým. Jméno vhodné pro Ryby a Vah, U
Lva, Kozoroha a Berana by způsobovalo problémy. Vládli Slunce.
ADÉLA
- živelná a proměnlivá energie plná citu, někdy i záští. Dobrodružka, učenlivá,
inteligentní, zároveň velmi živočišná. Její náklonnost se rovná smršti EI Nino. Doporučuji
věnovat se právům nebo herectví. Vibrace nabádá ke zklidněni a mírnosti. Štěstí přináší
Jupiter. Slunce a Merkur jsou vládnoucí planety.
ADOLF
- jméno podléhající emocím, individualista lpící na rodině, přátelích. K úspěchům vždy
potřebuje druhé. Při velkém povzbuzování je schopen občas až enormních úspěchů.
Vhodné ke znamení Raka a Ryb. Nebezpečné ve všech rohatých znameních. Někdy
popudlivý a diktátorský. Vládne obrácený Měsíc a Slunce.
ADRIANA
-bojovnice, za kterou stojí marsovské odhodlání poprat se s životem. Touha vítězit je jí
vlastní. Adriana je plná invencí i nápadů. Dle data narození může být i velká sportovkyně.
Jen od ní neočekávejte velké ohledy, pokud jde o její cíl. Vhodná jsou všechna znamení.
Slunce a Mars jsou její planety.
AGÁTA
- k cílům se dostává přes překážky, je tvůrčí, přátelská a ohleduplná. Ale život jí občas
hází klacky pod nohy. Za přátele si vybírá osobnosti, ty silnější. Vhodné ve znamení
Berana, Býka, Kozoroha, Štíra. V těchto znameních má sílu přetavit 12 na 3. Vládne jí
Slunce a Měsíc.
ALBERT
- jméno skrývá netušenou vnitřní sílu, ale jako osobnost dozrává později. Doporučuji dát
ve znamení Vah, Ryb, Vodnáře, Raka, Blíženců. Všechna rohatá znamení jsou pro toto
jméno až předimenzovaná. Vládne Merkur a Slunce.
ALBÍNA
- povídavá dívka, žena i stařenka, vesměs oblíbená. Tvůrčí a Inteligentní. Jméno vhodné
pro všechna znamení. Měsíc a Slunce podporuje přátelská i citová vyjádření. Ohleduplnost,
spravedlnost a jemnost jsou přednostmi.
ALENA
- živočišná, materialistická, plná pokušení a zvědavosti. Zároveň toužící po rodině a
samostatnosti. Bytosti, které jsou okolo ní, si přivlastňuje, přikazuje neopouštět ji.
Pokud se tak stane, toto jméno se dost trápí. Vhodné pro všechna znamení kromě Lva a
Kozoroha. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše.
ALEŠ
- individualista, většinou introvert potýkající se se svými emocemi. Doporučuji
sportování a pohyb, tím se tomuto jménu snižuje vnitřní tlak i nespokojenost. Vhodné
pro znamení Ryb, Raka. Toto jméno může mít problémy, pokud má nedostatek pohybu.
Vládne Slunce a Pluto.
ALEXANDR
- vibrace inteligence a moudrosti. Inklinuje k duchovnu. protože skrývá karmickou zátěž.
Nebude mít úplně snadný život, pokud se naučí jen materialistickému pojetí. Vhodné pro
Lva, Kozoroha, Váhy, Vodnáře a Berana i Ryby. Vládne Mars, Merkur a občas si zaskotačí
a nadělá paseku v živote Saturn.
ALEXANDRA
- vibrace čísla 8 je čistě materialistická. Dívka s tímto jménem bude praktická, pokud
nebude zrozena v Beranu či Blížencích, bude i spořivá. Jakým životem začne, takovým se
bude ubírat celý život. Pro toto jméno je velmi důležité dět-ství. Vládne Mars a Uran spolu
se Sluncem.
ALEXEJ
- přátelské komunikativní a tvůrčí jméno. Velmi záleží na příjmení, které určuje jeho celý
život i osobnost. Jméno je bez karmické zátěže a může dosáhnout mnohých vysokých
cílů. Citový, bojovný, ale spravedlivý. Vládne Měsíc a Mars.
ALICE
- komunikativní, jemná, citlivá. Je možný tvůrčí přístup k životu, ale většinou inklinuje k
rodinnému krbu. Děti jsou její radost a pýcha, ale vdává se později. Jméno vhodné pro
všechna znamení kromě Kozoroha. V tom se nebude cítit dobře. Vládne Měsíc a Mars.
ALOIS
- jméno podléhající emocím a vznětům. Ztížený život urči-tou přecitlivělostí na své ego.
Tato vibrace jména potřebuje vlídné domácí zázemí a pochopení. Pokud ho nemá, může
se uchýlit k alkoholu či jiným závislostem. Vhodné pro Střelce. Citové brzdy, introvert.
Vládne Měsíc.
ALŽBĚTA
- veliká vnitřní síla, která je závislá na vibraci příjmení. Může být jako dvousečná zbraň.
Dobro či Zlo. Ale nikdy prů-měr. Většinou dokáže čelit i tvrdším životním podmínkám.
Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur a Slunce.
AMÁLIE
- rozmarná, něžná a většinou sympatická tvářička, která bourá zdi nepřízní a mění je
v přátelská a magická místa. Dobrodružka s talentem. Oblíbená v kolektivech, vždy
obklopena přáteli. Vhodné pro všechna znamení. Provází ji Slunce a Jupiter.
ANASTÁZIE
- jméno skrývající rodinné zázemí, klid, harmonii. Dívka Anastázie utvoří hravě hnízdečko
lásky, bude se zajím o vaření, domácnost a děti. Praktická a láskyplná. Jméno doporučuji
ve všech znameních. Vládne silně Venuše.
ANDĚLA
- vše, jen ne andělská vibrace. Pod číslo říká vítězím, jsem první a budu bojovat.
Egocentrická, naprosto netoužící s brzy vdávat. Inteligentní, individualistická a originální.
Kromě Kozoroha, Býka a Vodnáře je toto jméno vhodné pro všechna ostatní znamení. Ve
Lvu je příliš egoistické. Citové problémy. Vládne Slunce.
ANDREA
- většinou hezká tvář, ale určité blokace v životě. Karmická zátěž. Vše si v životě musí
zasloužit, nic nedostane zadarmo. Velmi počítat s vibrací příjmení a s osobností jí danou.
Vzít v úvahu i datum narození. Pozor. Vládne Slunce a Saturn. Je vhodné se poradit s
numerologem.
ANDREJ
- totéž jako Andrea. Pokud je to rodové jméno, zvážit, zda potomek podstupovat stejné
nesnadné cesty. Vládne Slunce a Saturn.
ANETA
- živočišná, divoká, inteligentní dobrodružka, dosahující většinou velkého vzdělání či
jiných úspěchů. Dobré jméno pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Pozor na
přemrštěnost. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter.
ANEŽKA
- opět veliká vnitřní síla. Vibrace čísla 22 dokáže člověka držet v každé situaci. Jméno
Anežka je připraveno na všechny překážky i úspěchy, je samozřejmě závislé na příjmení
a osobnosti nositele. Vhodné pro všechna zvířetníková znamení. Vládne Slunce a Měsíc.
ANNA
- vibrace 12 je ryze ženská. Obětavá a milující, ale často žijící životem druhých. Je to
osud starostí a práce. Neustálý koloběh povinností. Anna je matka a žena. Moc toto
jméno nedoporučuji, je v něm vnitřní tušení nelehkého údělu. Slunce, Měsíc a s nimi
působí silně Mars.
ANTONIE
- vibrace lásky a domova. Toto jméno symbolizuje lásku ženy k rodinnému krbu, dětem
a manželovi. Třicet trojka je podporována Venuší, takže většinou každá Antonie skončí v
přístavu manželském. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Venuše je zde královnou.
ANTONÍN
- poctivé české jméno, starostivý otec rodiny. Klidně je dítěti dejte, pokud si přejete, aby
mělo normální a obyčejný život bez velkých výkyvů. Spočítejte dohromady s příjmením
a snadno vytušíte jeho životní cestu. Vhodné pro všechna znamení. Venuše a Slunce
vládne Antonínovi celý čas.
APOLENA
- bojovnice , vůdčí typ. Nenechá si mluvit do života. Nervní, inteligentní individualistka.
Materialistická a praktická. Velice toužící dokázat životu, zač je toho loket. Vhodné jméno
pro znamení Lva, Ryb, Raka. Silně vládne Slunce.
ARNOŠT
- vibrace pracovitosti, lásky a obětavosti. Nutnost staral se o druhé, i když nechce. Z této
vibrace není úniku. Není špatná, ale pokud je s příjmením neharmonická, nedoporučuji
dávat dětem. Vládne obrácená Venuše, zády k Arnoštovi.
ARTUR
- pro táto jméno platí totéž, co pro Arnošta. Obrácená Venuše. Práce pro druhé, citovost.
Naději přináší dobré da-tum narození.
AUGUSTÝN
- jméno se silnou karmickou zátěží, 2 x 7 + 29tvoří karmický trojúhelník. Z tohoto údělu
už nepomůže ani dobré znamení či datum narození. Pokud jste dítěti toto jméno dali,
doporučuji změnu. Vládne dvojitý Saturn a obrácené Slunce.
BARBORA
- láskyplná práce pro druhé, vnitřní napětí, touha po indi-vidualitě, ale opětovné
sklouzávání do povinností. I když se dítěti říká Báro, což je vibrace čísla 13, a touhu po
vrcholu a změnách tato zdrobnělina umocňuje, přesto se řítí do ko-loběhu povinností a
práce. Vhodná znamení: Ryba, Rak. V jiném znamení Barbora více trpí. Obrácená Venuše.
BARTOLOMĚJ
- komunikativní jméno, důvěřivé k přátelům, obětavé, bo-hužel skrývá často zklamání i
zradu z vnějšího okolí. Teprve po určitých zkušenostech se Bartoloměj postaví k životu
čelem. Z vnitřního světa přicházejí potíže citového rázu. Občas odejde k psychologovi
nebo do restaurace, aby se vnitřní tlak vyrovnal. Vhodné pouze pro Lva, ten si pořádek
dokáže udělat. Beran či Býk budou agresivní. Vládne nejvíc Měsíc a Mars.
BEÁTA
- velká psychická síla, láska, inteligence, jemnost, velmi dobré jméno. Je bez karmické
zátěže. V životě se určitě ne-ztratí. Vyrovnává i nedobré datum narození. Vhodné pro
všechna znamení. Beáta by měla být odvážná, přináší jí to štěstí.·Vládne Měsíc a Slunce.
BEDŘICH
životní blokace, bohužel nic moc. Bedřichu Sme-tanovi z problémů pomáhalo příjmení,
ale těžkým životním strastem se nevyhnul. Nechal po sobě nádherné dílo za cenu
lidského utrpení. Toto jméno moc nedoporučuji. Obsahuje vibraci čísla 40. A každý se
nejmenuje Smetana. Čtyřicítka působí destruktivně. Vládne Měsíc a obrácený Merkur.
BĚLA
- jemná, oduševnělá. Pokud jí toto nezkazí souřadnice s je-jím příjmením, je to žena
s velkým "ž". Smysl pro vše krásné a pOVznášející. Křehká bytost v Rybách a Raku.
Podsaditá v Býku. Nadaná ve Lvu. V Beranu bude mít smysl pro hud-bu a poezii. Daří
se jí i v Kozorohu. Nedoporučuji dávat ve Štíru, stala by se z ni neurotická a nedůtklivá
bytost. Vládne Měsíc a hodně Slunce, občas obráceně.
BENEDIKT
- nadaný student s karmickou zátěží, která ustupuje jen v případě duchovního života.
Nepřeje manželství a lásce. Nebo jen málokdy, a to musí mít dobré příjmení. Vyznačuje
se inteligencí a jemností, pokud je narozen v Rybách. Vhodné ve znamení Vodnáře či
Raka, v Raku působí na umě-ní. Vládne Mars, Merkur a s těmi cvičí bohužel Saturn.
BENJAMIN
- dobrodruh, cestovatel, přítel všeho nevšedního, celý ži-vot je v něm nepokojné a
zvědavé dítě. Pokud je i vhodná vi-brace příjmení, může v životě mnoho dokázat. Dobré
jméno pro Lva, Berana, Býka, Kozoroha, Štíra, Střelce. Přes svůj vnitřní neklid je dobrý
přítel, trochu netrpělivý, ale milující manžel, který se nezdržuje moc doma. Pořád cestuje
nebo někde něco kutí. Vládne Měsíc, Mars a Jupiter.
BERNARD
- tvůrčí typ, oblíbený v kruhu přátel, možný vynálezce či umělec, který zůstává u jednoho
typu umění nebo vynálezu. Založen materialisticky. Osobnost úspěšná ve všech znameních
kromě Býka. Tam je Bernard materialistický, ne-zdravě šetrný až hamounský a
nervní. Vládne Mars, Jupiter a Uran.
BERTA
- osobnost inteligentní, individualistická, vítězná. Nehodí se pro manželský a rodinný
život. Pokud má děti, moc je nerozmazluje, vede je ke sportu či studiu a ukazuje jim,
jak je život nelehký. Většinou stojí v čele demonstrací. Potřebuje obdiv davu a vítězství,
teprve potom je šťastná. Nevhodné jméno v Beranu, Býku a Lvu. Tam se umocňuje ego.
Vládne Slunce, Neptun a Měsíc.
BLAHOSLAV
- jméno zatížené karmicky. Moc nedoporučuji. Je v něm duševní síla překonat nepřízeň
osudu. Vládne Měsíc, Neptun a dvojmocné Slunce.
BLANKA
- energii, která proudí nesoustavně, je třeba se ovládat. Nejdřív myslet, potom jednat.
Praktická, většinou ovládá též mužské domácí opravy. Nebojácná. Často končí jako
vedoucí či mistrová s rodinou za zády. Někdy se její energie může zvrtnout do umění.
Vládne Měsíc, Merkur a Jupiter.
BLAŽEJ
- citlivý člověk toužící po úspěchu, ale většinou žije ve stínu někoho silnějšího. Úspěch
se dá předpokládat pouze při dobré konstelaci data narození. Datum dokáže zázraky.
Většinou bývá dobrý otec rodiny. Vhodné pro Býka, Kozoro-ha, Štíra, Lva. Vládne
obrácený Měsíc.
BLAŽENA
- nevyrovnaná bytost, celý život toužící po něčem lepším. Živočišná, rozhodující se
poctivě, schopna lásky. Bohužel jí není dáno klidné putování. Když už si myslí, že jde
vše k dob-rému, něco se zvrtne a ona začíná opět od začátku. Vládne obrácený Měsíc a
Saturn.
BOHDAN
- materialista, rodinný typ, praktický, někdy lehce neu-rotický na poli financí. Nerad
vydává, rád přijímá. Vyžaduje mnoho lásky a obdivu, otrokář. Člověk s tímto jménem by
měl žít víc duchovně, nejen pro majetek a vlastní luxus. Na povrch dobrý kamarád, ale v
rodině se nepřetvařuje. Vládne Měsíc, Venuše a planeta Uran .
BOHDANA
- o číslo víc než Bohdan a vše je úplně jinak. Toto jméno má skryté schopnosti vést.
Dívka je rozený psycholog. Bude inklinovat k duchovním vědám. Jméno je vhodné
pro Ryby, Vodnáře a Váhy. V Býku by se projevila velice autoritativně. Vládne Měsíc a
Neptun.
BOHUMIL
- přátelské jméno, plné invencí a nápadů, které většinou pečlivě dotahuje do konce. Má
rád své jisté, v citech je ma-jetnický i citlivý. Pochvala ho povzbuzuje až do nekonečných
výšin. Vhodné pro Berana, Lva, Vodnáře, Váhy i Býka. Je to šťastná vibrace pro život.
Vládne Měsíc, Merkur a Uran.
BOHUMILA
- vítězná, oblíbená, láskyplná, citlivá a zranitelná. Toto jméno může ohrozit jen špatné
příjmení, špatné datum narození, jinak už nic. Doporučuji ve všech znameních, pro-tože
Bohumila opravdu nikoho nezarmoutí.
BOHUMÍR
- jméno s velkou produkcí. Jako dítě neposedí, hyperak-tivní i v životě. Inteligentní a
zvědavý. Rozený archeolog, skrývá osobnost s neustále rostoucí touhou něco v životě
dokázat. Jako muž dost nevěrný, ale neopouštějící rodinu. Jméno vhodné pro Ryby,
Váhy, Vodnáře a Pannu. Vládne Měsíc, Merkur, Slunce, Jupiter.
BOHUSLAV
- osobnost s velkou invencí. V životě se dopracuje většinou někam na výsluní, v rodině
ovšem často despota, možná i vztekloun. Bojovník za život. Pří špatné konstelaci končí
úplně na dně. Zlatou střední cestu nezná. Buď je nahoře, nebo dole. Vhodné poradit se
s numerologem, než toto jméno dáte svému dítěti. Vládne a převládá Slunce a Uran. V
pozadí Měsíc.
BOHUSLAVA
- toto jméno je karmicky zatíženo. Nedávat, pokud se nechcete své dceři pomstít za
špatný porod. Opět za touto karmou je duševní síla a inteligence, která překonává všechny
překážky. Vládne obrácené Slunce, Měsíc a Neptun.
BOLESLAV
- miluje život, živočišný, někdy bohémský, ale životní blo-kace se nedají utajit. Toto
jméno absorbuje život ve velkém, dokáže být dobrý přítel, ale horší manžel. Narozen v
Rybách je okouzlující filosof, ve Lvu tzv. tlučhuba, tedy při špatném příjmení. Doporučuji
poradit se s numerologem. Ve jméně je skryta karma, která někdy ukazuje cestu. Vládne
Měsíc, Jupiter a Saturn.
BONIFÁC
- oblíbený kamarád do nepohody. Možná příští cestovatel a podnikatel. Může být i
horolezec. Je v něm spousta neklid-né a velmi osobité energie. Adaptabilní ochutnávač
života. Jméno doporučuji v Býku, Lvu, Střelci a Kozorohu. V Ry-bách se projevuje velmi
roztěkaně a v Raku pije. Vládne mu Jupiter, Měsíc a Merkur. y
BORIS
- ruské jméno mělo raději zůstat na rodné Rusi. Zní li-bozvučně a rozhodně. Možná v
českých a moravských luzích zmírní a změkne. Bytost, která si vás podmaní a potom
ráda poroučí. Může mít hezkou tvář a ušmudlanou duši. Jméno vhodné pro Ryby a
Vodnáře. Tam nenadělá tolik problémů. V Býku, Lvu a Raku pije a poroučí. Rád se
předvádí ve všech znameních. Vládne Měsíc, Saturn a Neptun.
BOŘEK
- toto jméno bude pracovat vždy ve stínu někoho. Citlivé, ;myslné, toužící po harmonii
a rodině. Vládne mu Venuše, většinou obrácená. Ve Štíru záletné, v Rybách a Beranu
přemýšlivé a inteligentní. Nedoporučuji v Kozorohu a Vod-náři. Žení se později, protože
si chce vychutnat život v celé je-ho kráse. V pozadí stojí Měsíc a Merkur, což znamená
adaptabilitu.
BOŘIVOJ
- vibrace oblíbenosti, smyslu pro umění a dobrou pohodu. Bavič, trochu experimentátor
života. Osobnost v každém pří-padě. V životní pouti najde své cíle za pomoci dobrých
přátel, hlavně žen. Vládne mu Slunce a většinou vlídný Saturn a Mars.
BOŽENA
- krásné české jméno, plné invence a pokory. Nepřináší moc štěstí. Vládne mu Neptun,
pomalá planeta. I přes letitou tradici toto jméno nedoporučuji. Z vnitřního přetlaku je
možný u Boženy umělecký směr, ale je to jen velmi řídké. Do života zasahuje Měsíc a
Saturn.
BRIGITA
- invence spíš získaná životními zkušenostmi, než aby by-la vrozená. Jméno vhodné pro
trpělivou a mravenčí práci, tam je osvědčena preciznost. Doporučuji vždy trpělivost.
Ovlivnění Marsem a Neptunem, z čehož vzniká vnitřní kon-troverze. Nucená obětavost.
Moc toto jméno nedávejte.
BRONISLAV
- jméno brzdí štěstí zrozence. Osudová 40. I když je vyvážené třeba dobrým příjmením
a datem narození, človíček dostane štěstí jen minimum, a to ještě prostřednictvím
rodičů či partnerky. Neustále se nad ním vznáší Damoklův meč. Z těchto důvodů jméno
nedoporučuji. Vládne obrácený Merkur a Pluto.
BRUNO
- bloky v životě jsou někdy zapříčiněné citovou nerozhod-ností, výkyvy, obsahuje
karmické zatížení. Přestože jméno zní libozvučně, nepodtrhuje štěstí člověka, spíše
naopak. Jménu vládne Saturn s velmi rozkývanou střelkou svého kompasu. Měsíc
působí neuroticky, občas ukáže vlídnou tvář Jupiter.
BŘETISLAV
- vítězné jméno, dobrý start do života. Co započne, také šťastně dokončí. Doprovází
ho planeta Neptun, která probouzí zájem o esoterické vědy, Měsíc city a Mars chuť se
rvát. Pokud není rušeno špatnou vibrací z data narození či příjmení, má osud dobrý a
radostný. Vhodné pro všechna znamení.
CECÍLIE
- tvrdohlavá, tajemná, řídící se pouze tajemnými pokyny zevnitř. Silný charakter,
pracovitá, nadaná, ke svým blízkým laskavá a milující. Vládne Mars, Venuše a Neptun.
Dopo-ručuji ve všech znameních kromě Lva.
CTIBOR
- živočišný, úspěšný. Rodina je u Ctibora na předním místě. Pří dobré konstelaci data
narození to může dotáhnout na trenéra nebo vedoucího provozu. Vládne Mars, Slunce a
Merkur. Jméno doporučuji dát v Panně, Býku a Štíru.
CTIRAD
- jasné vedoucí postavení. Nadání pro cokoli, kde se může poprat s problémy. A bude
šťastný. Toto jméno dosahuje titulů. Není přecitlivělý, i když se narodí ve znamení Ryb.
Dokáže být i výbušný a nebezpečný. Vládne Mars, Měsíc, Slunce a Neptun. Pouze v
manželství občas selže. Kromě Ryb a Vah je vhodné pro každé znamení.
ČENĚK
- nevýbojný s obráceným Měsícem v zádech. Většinou citlivý a kamarádský. Je vhodný
do manželství. pracovitý. chápavý a spolehlivý. Doporučuji dát jméno ve znamení
Berana. Býka. Lva. Štíra a Kozoroha. Tato znamení podpoří vůli jmenovaného. Mars zde
působí velmi mírně.
ČESTMÍR
- vládnoucí otec rodiny. milující diktátor. Trojmocný Mars a Venuše způsobují. že si
Čestmír doslova majetnicky přivlastňuje vše, co má rád; od lidí, majetku. po chuti k jídlu.
Může mít sklony k obezitě. k pohodlí a luxusu. Vyhnout se znamení Býka. Lva a Štíra.
Také Beran a Kozoroh působí hodně tvrdě na charakter.
DAGMAR
- učenlivá. majetnická. ve špatném postavení jména i bojác-ná. ale přes všechno vyhrává
materiální způsob života. Vztah k penězům je tomuto jménu dán. Chytrá Horákyně, to je
správný výraz pro Dagmar. Dovede hluboce milovat svou rodinu a udělá pro ni vše. aby
zabezpečila všechny její potřeby. Vládne Merkur, Venuše a vévodí Uran. Nedoporučuji ve
znamení Vah,' Střelce. Štíra a Vodnáře s Rakem. Tam vznikají kontroverzní by-tosti. které
neustále diskutují o smyslu života těch druhých.
DALIBOR
- toto jméno je úžasné. Z jedné strany inteligentní a hravé, vzápětí nerudné a pohodlné.
Záleží na postavení Saturnu, který mu brouzdá životem. Karmická zátěž přikazuje poprat
se s problémy, ne prásknout dveřmi. Dalibor je koťátko se vztekem lva. Nedoporučuji v
Beranu, Býku a Kozorohu. Tam vznikají rozpory se sebou samým. Také Štír není dobrý.
Vládne Merkur, Mars a zatrápený Saturn.
DALIMIL
láska k lidem a k životu. Inteligence, mírnost a touha pomoci národům i své rodině.
Nesobeckost. Jméno vhodné pro všechna znamení. Nedávala bych ho pouze v Rybách,
Vahách, Raku. Tam by bylo moc mírné a nesoběstačné. V Raku je nebezpečí požívání
alkoholu nebo omamných látek. Vládne Merkur a Venuše.
DANA
- duchovní, nadaná a citlivá. Inteligence je vrozená. Dovede být milující a věrná.
Nedoporučuji jméno dávat v Rybách a Raku, možné problémy se srdcem či cévami.
Vládne Merkur a Slunce. Někdy citová labilita při špatné konstelaci Měsíce.
DANIEL
- učenlivý, bohémský, citlivý, peníze používá jako prostředek k dosažení svých cílů. Má
rád citovou stabilitu. Je nervózní, pokud ji nemá. Může cokoliv, ale rodina musí být tam,
kde on chce. Jméno vhodné pro všechna znamení. Daniel narozený v Blížencích hledá
smysl života po celém světě, až V pozdním věku přijde na to, že vše je uvnitř jeho duše.
Vládne Merkur, Venuše a Uran.
DANIELA
- vládnoucí a inteligentní jméno. Velmi popudlivé v Beranu, Býku, Kozorohu a Štíru - tato
znamení je lépe zcela vynechat. Velmi dobré je při narození v Rybách, Raku, Vodnáři,
Vahách. Ještě snad trochu ve Střelci. Lev je také neurotický a despotický, ale nadaný a
cílevědomý. Vládne Merkur, Měsíc a Uran. Slunce je nejsilněji působící planeta.
DARINA
- jméno je karmicky zatížené. Používejte aspoň zdrobněliny nebo zkrácené tvary. Jméno
skrývá velkou duševrtí sílu kar-mu překonat, což může pouze duše a dívka sama.
Nepomůže jí nikdo. Snad ještě dobré datum narození. Vládne Merkur, Měsíc a Neptun.
Vhodné znamení Beran, Lev a Střelec.
DARJA
- opět jméno zatížené sedmičkou a šestnáctkou. Citové problémy, srážky se životem, můj
názor je: nedávat toto jméno vůbec. Vládne Merkur, Slunce, Venuše a neustále kolem
krouží Saturn.
DAVID
- velmi silná vibrace, kterou nikdo neporazí. Číslo 22 je číslem síly a někdy i
bezohlednosti. Vládne Merkur, který při-dává na chytrosti, Měsíc na citu a opět se spojuje
v chytrost. Vhodné pro všechna znamení. Pokud máte i příjmení s číslem 22, může vám z
dítěte vyrůst problém. Není dobré kombinovat dvě 22 v jednom jméně a příjmení. Číslo 22
je nutno zvládat celý život, ale dvakrát 22, to už je nad lidské síly.
DENISA
- česky Zdenička, znamená obětavou práci pro druhé. Citlivá a většinou hezká tvářička,
kterou život utopí v citu, v povinnostech. Doporučuji ve Lvu, Střelci, Vodnáři a Kozorohu.
Může být i Štír. Tato znamení jméno lépe snášejí. Vládne Merkur, Venuše a ještě
Merkur. Dodává inteligenci a Měsíc citlivost.
DIANA
- dvacítky většinou citově strádají, ale unesou i tuto zátěž. Citovost, obrácený Měsíc
přináší ztížené cíle, Merkur in-teligenci, soucit s druhými. Doporučuji v Beranu, ve
Lvu, Střelci, Vodnáři a Štírovi. Tato znamení dovedou bojovat. Naprosto nedoporučuji
ve znamení Vah, Blíženců, Kozoroha a Rybách. Z těchto spojení většinou vycházejí
neurotická stvoření, které mají spoustu práce sami se sebou. V Raku mohou dokonce
požívat omamné látky či alkohol.
DITA
- střety se životem, karmické zatížení. Jméno zní li-bozvučně, ale je zrádné právě touto
zátěží. Nedoporučuji dá-vat, pokud své dítě milujete. Vládne Merkur, což představu-je
inteligenci, Slunce osobnost, Venuše cit a rejdící Saturn toto něžné stvoření občas položí
na lopatky.
DOBROMILA
- mnoho dobrého už nemusí být dobré. Zemité jméno má vztah ke všemu živočišnému.
Ochutnávačka života, potrpí si na rodinu. Trochu despotická, chytrá a trochu i
inteligentní. Ženě změn vládne trojitě Merkur a Uran. Život se točí ve smyčkách a je
hodně stereotypní. Doporučuji ve Střelci, Rybách a Vodnáři. Tam je naděje na vytyčení
životních cílů.
DOBROSLAV
- inteligentní, vždy vítězný, dosáhne, co si přeje. Někdy se mu bude zdát životní cesta
pomalejší, ale o to sladší bude vítězství. Je v něm spoustu citu, který ale těžko dává
najevo. Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun. Dobroslav je bez-pečné jméno ve všech
znamení.
DOMINIK
- bojovník s vnitřní silou, někdy bojující sám se sebou. Může dosáhnout velkých cílů,
neboť je ambiciózní. V kolek-tivu oblíbený, má smysl pro humor, je inteligentní, prozíravý
i obětavý. Vládne Merkur a Neptun. Občas do života zasahu-je Slunce a Měsíc. Vhodné
pro všechna znamení.
DOMINIKA
- obávaná číslice i mezi mágy a šamany. Bubnuji na poplach, matky, nedávejte svým
dceruškám jméno Dominika, je velmi záludné. Merkur a ještě obrácený Merkur nesmírně
zasahuje do vnitřního já. Jako žena se Dominika necítí šťastna a neví, proč tomu tak
je. Ve zralém věku možné zdravotní i jiné potíže, po celý život nic moc, bludný kruh.
Nedoporučuji v žádném znamení. Pokud už se dívka jmenu-je Dominika, doporučuji
změnu.
DOROTA
- tradiční české jméno, někdy vyslovované hanlivě. Dorota ráda velí, je to osobnost.
Vládne Slunce, Uran, Merkur. Toto jméno je do života velmi vybaveno a nedá se! V
Rybách snivá, v Raku dobrá matka, ve Lvu tygřice. I ostatní znamení jsou vhodná. Ve
Štíru možná i "bordelmamá". Dívka tohoto jména se opravdu neztratí.
DOUBRAVKA
- jméno jako z červené knihovny. Je v něm inteligence, citovost, nestálost. Doubravka je
cestovatelka, má ráda vše krásné. Nádherný vztah k lidem i k přírodě. V každém zna-mení
se projevuje jinak a nikdy špatně. Doporučuji ve všech znameních.
DRAHOMÍRA
- je šťastné, někdy neklidné jméno. Inklinuje k rodině, pro-tože je velmi zastoupeno
Venuší. Drahomíra chce v životě ně- o dokázat, než si založí rodinu. Je v ní inteligence,
učen-livost i dobrota. Není přecitlivělá. Pouze ve znamení Štíra by se mohla zvrhnout
negativně jako erotomanka. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a Venuše.
DRAHOSLAV
- oblíbený, nadaný, nezkazí žádnou legraci. Zřejmě bude pracovat v kultuře nebo bude
sám umělec. Je to pozitivní osobnost, plná invence a inteligence. Většinou dosáhne
titu-lu nebo slávy. Provází ho Merkur, Mars, Saturn a Slunce. Doporučuji ve všech
znameních.
DRAHOSLAVA
- dobré jméno dosahující vzdělání. Duševně i duchovně sil-ná, přesto nechybí srdce na
pravém místě. Je to bojovnice za práva všech utlačovaných zvířat i lidí. Zřejmě ji nemine
práce v sociální sféře. Bývá dobrý psycholog. Působí zde Merkur, Mars, dvojité Slunce a
Měsíc. Doporučuji ve všech zna-meních.
DUŠAN
- neklidná bytost s kolísavou energií, kterou se snaží celý život zvládnout. Tato snaha
někdy přetrvává a nedovolí se soustředit na vyšší cíle. Jen v dobré souřadnici s
příjmením může dojít k vysněnému vrcholu. Doporučuji poradit se s numerologem.
Vládne Merkur, Slunce, Merkur a Jupiter, planeta štěstí, která se ale dokáže obrátit i zády.
EDITA
- komunikativní, pružná, citlivá, někdy záletná. Edita stíhá vše. Pravá žena, která umí
dostat muže, kam chce. Zvědavá, učenlivá, veselá. Většinou nikoho nezarmoutí. Nepříliš
duchovní, živočišná, chránící své hnízdo s mláďaty. Toto jméno miluje život. Vhodné pro
všechna znamení. Provází ji Měsíc a Slunce. Doprovázejí vibrace Marsu a Jupiteru.
EDUARD
- inteligentní, málokdy chudý. Velkou roli v životě Eduarda hrají finance, ale neměl by se
zaměřit jen na ně, protože po-tom ztrácí invenci a životní cíl se rozplývá v nekonečnu. Má
smysl pro rodinu, ale žení se nerad a jen, když musí. Ovšem potom není přítel rozvodů.
Své závazky bere vážně a citově. Jméno není vhodné dávat Býkovi, Štírovi a Kozorohu.
Pro ně je dost nebezpečné, propadnou lakotě a nervozitě. Provází Jupiter, Měsíc, Venuše
a Uran.
ELENA
- vítězné jméno, osobnost, v životě velké sny, které větši-nou uskuteční. Neptun
potvrzuje stálost, Slunce a Jupiter štěstí. Vhodné pro všechna znamení. Elena mívá i
hezkou tvář a postavu. Většinou má mnoho zájmů, je zvědavá a veselá. Po třicátém roku
života přichází zájem o esoterické vědy. Je to velmi šťastná vibrace. Zajistí intelekt.
ELIŠKA
- jméno komunikativní. Oblíbené, stejné parametry jako Edita, jen potřebuje více
rodičovské lásky. Je také citlivější než Edita. Doporučuji ve všech znameních. Provází ji
Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars.
EMA
- problémy citového rázu ukazuje obrácené Slunce. Jinak Inteligence, štěstí, osobnost.
Brzdí Pluto, a to těsně před cílem. Jupiter bojuje a dává štěstí. Taktéž Slunce. Je možná
kariéra, ale potíže s rodinným životem. Je zvláštní, že Ema dokáže poradit druhým, ale
odmítá pomoci sama sobě. Je to fatalistka. Doporučuji ve Vodnáři. Tam unese i citovou
nepřízeň či strádání.
EMANUEL
- je schopen být vším, co mu vynese peníze. Velice rychle si dovede vše spočítat. Čirý
materialista a ochutnávač života. Citový pro sebe. Má rád rodinu, ale brání se ji založit.
Většinou bývá oženěn. Dozrává později. Jeho touha užít si života a svobody je značná.
Poznat život ve všech jeho formách je velmi silná. Provází ho Jupiter, Měsíc, Venuše a
Uran. Všechna znamení jsou ovlivněna Emanuelem víc než Emanuel znameními, on se
prostě ovládnout nedá. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Ač v Kozorohu bývá
přemýšlivý.
EMIL
- komunikativní, pohyblivý, obětavý a cílevědomý. Toto jméno může narušit jen karmické
datum narozeni či příjmení, ale přesto svou porci štěstí obdrží. Je dobré se poradit s
numerologem, chceme-li přece pro své dítě to nejlepší. Provází ho Jupiter, Měsíc, Slunce
a vibrace Marsu. Dopo-ručuji ve Lvu, Střelci a Beranu, tam je bojovník.
EMILIE
- bojovnice , úspěšná v určitých znameních, ale neustále bojuje o místo na výsluní. V
některých případech může i za-hořknout, být velmi náladová, což se většinou odrazí na
zdraví. Bohužel jsou u ní veliké výkyvy a změny osobnosti. Dokáže být veselá, tvůrčí a
vzápětí výbušná a zlostná. Pohybuje se ve stále stejných smyčkách. Moje intuice říká
nedávat toto jméno vůbec. Provází ji Jupiter, Mars, Jupiter a Uran.
ERIK
- životní bloky karmického rázu. Moc nedoporučuji, i když Jupiter leccos zachraňuje.
Povaha spíše nestálá, cestovatel-ská, roztěkaná. Záletník, který se těžko váže, nesnáší
daná pravidla. Jméno vhodné pro badatele fauny a flóry nebo pro ,kosmonauta. Jméno
Erik má svůj vlastní svět. Znamení Střelce a Vodnáře jsou vhodná.
ERIKA
- veselá, emotivní, majetnická. V Býku zrozená je až nez-dravě spořivá. Někdy i
intrikánská ve Štíru, ale vždy dobrá matka. Pokud od své dcery nechcete maximální
intelektuální výkony, je to pro ni pravé jméno. Může žít hezký život na střední úrovní a má
v něm dost štěstí. Provází ji Jupiter, Venuše a Měsíc s Uranem.
ESTER
- velká energie, cílevědomost, někdy bezohlednost, živočišnost. Dvojitý Měsíc podporuje
sexualitu. Jméno se může vypracovat v osobnost, pokud má na svůj rozvoj pod-mínky.
Hodně záleží na datu narození a příjmení. Za svým cílem jde přes překážky. Je dobré ji
citově usměrňovat už od dětství. Vhodné pro znamení Ryb, Vah, Blíženců, Panny. ,Jiná
znamení přinášejí problémy. Působí Jupiter s dvojitým Měsícem a Merkurem.
EVA
- Jupiter z ní dělá veselé dítě, v dospělosti ovšem v mnoha případech má citové
problémy. Někdy se nevyzná sama v sobě, někdy ve svých milencích, často i v
sourozencích a rodičích. Způsobuje to obrácené Slunce, Jupiter v jejím životě hodně vyrovnává.
Je inteligentní, někdy introvertní a svou citovost leckdy zastírá. Jako první žena
Adama nese na sobě stopu pr-votního hříchu. Doporučuji ve Lvu, Střelci a Kozorohu.
Tato silná znamení unesou její emoční nerovnováhu.
EVELÍNA
- jméno touží po úspěchu, dokázat něco velikého či výz-namného, citlivé, nepokojné se
vyznat v sobě i v druhých. Evelína, zdánlivě křehká i odolná, umí se postavit na vlastní
nohy, ale potřebuje hodně lásky. Sám osud je jí nakloněn. Doporučuji dávat ve znamení
Berana, Býka, Vodnáře i Ryb, ani ve Vahách se necítí špatně. Působí Jupiter, Mars, Měsíc
a opět Jupiter.
EVŽEN
- jméno mírné, se Saturnem uvnitř. Slabší zdraví, velmi záleží na datu narození a příjmení,
ale většinou se život ubírá vyšlapanými cestičkami. Doporučuji toto jméno dát v Býku,
Vodnáři, Štíru, Kozorohu a Střelci. Tato znamení podpoří vůli dotáhnout plány do konce.
Provází Jupiter, Saturn, Měsíc a Neptun.
EVŽENIE
- jedním slovem neposeda. Jméno znamená pohyb, neu-tuchající aktivitu, humor.
komediantství. Evženie ráda ces-tuje, sportuje a lehce snáší životní překážky, kterých
nemívá moc. Své potomky vychovává rovněž sportovně, ať už chtějí, nebo ne. Kromě
Býka a Kozoroha jsou vhodná všechna zna-mení. V Býku a Kozorohu je velká nervozita
a pocit, že vše jde pomaleji, Evženii neurotizuje. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a ještě
Jupiter.
FELIX
- i když znamená "šťastný", je to jméno s karmickou zátěží v osudu. Zachraňuje ho jen
dobré datum narození a pří-jmení. Má velkou duševní sílu karmu vyrovnat nebo překonat.
Doporučuji jméno dát pouze ve Lvu a Střelci. V jiném znamení bude oslaben. Má štěstí v
lásce, miluje hezké ženy, hezké prostředí a dostatek financí. Manželství prožívá většinou
několik. Vůči dětem je bezbranný, protože je má rád. Provází ho Venuše, Měsíc a Neptun.
Dvojité Slunce někdy přináší slávu, někdy bohužel zdravotní potíže.
FERDINAND
- láskyplný, obětavý, mírný, někdy až zakřiknutý. Mocně působí Venuše, Uran a Merkur.
Teprve potom Slunce a Měsíc n nakonec Mars. Doporučuji dávat v ohnivých znameních,
ji-nak bude Ferdinand neprůbojný, bez energie, rozhodně ne muž, jak si ho ženy
představují. Vhodné v Beranu, Střelci a Lvu i Býku a Kozorohu. Ve Štíru bude naprosto
pod pantoflem. Čeká ho mírný život s láskou k rodině.
FILIP
- učenlivý, bystrý s karmickou zátěží. Je nutno v něm pěstovat pojem duchovna. V mládí
a středním věku velká příchylnost k ženám. Ambiciózní, cílevědomý, rychle chápe á
dovede z každé situace vytěžit pro sebe maximum. Život-ními zkušenostmi zmoudří.
Většinou má hezkou tvář a sex-appeal, takže je pro ženy neodolatelný. Při dobrém datu
narození může své ambice dotáhnout hodně vysoko. Provází ho Venuše, Mars a Merkur.
Občas do života za-sahuje nepříznivě osudový Saturn. Vhodný pro všechna znamení.
FRANTIŠEK
- tradice a věčná karma. Typické staré české jméno, které říkáme svým manželům,
bratrům, otcům s láskou. Obrácený Merkur působí potíže, povahové i zdravotní.
František je adaptabilní, snese nepřízeň osudu, ale později vnitřně ztvrdne nebo
ze smutní. Toto jméno nepřináší moc štěstí v rodinném životě. Ke stáru přichází
nespokojenost či bručounství. Čtyřicítka má špatnou pověst. Moc toto jméno
nedoporučuji, vnitřní neklid, který je uvnitř jména, ustupu-je pouze pří pomoci ostatním.
Františka vysvobozuje altruis-mus a láska k přírodě a všemu živému. Doporučuji, když už
musíte toto jméno dát, tak v Rybách.
FRANTIŠKA
- je chodící láska, rozená matka, v rodině vítězí. Děti vy-chovává s láskou i s rozhodností
jí vlastní. V domácnosti má ráda vše na svém místě. Bývá věrná, učenlivá a mírná, pracovitá
a důsledná. Venuše ji předurčuje milovat své bližní, Mars dává rozhodnost a
Neptun stálost. Doporučuji ve všech znameních.
GABRIEL
- pří zrození čeká na startu Saturn jako kmotr. Takže v dětství i mládí potíže nebo
překážky, ale celková vítězná vi-brace vše překoná. Matky, pokud chtějí dát toto jméno
své-mu dítěti, měly by pečlivě naplánovat datum narození. Působí Saturn, Mars, Venuše a
Neptun. V této konstelaci mě napadá jen jedno přísloví: Co se v mládí naučíš, v stáří jako
když najdeš.
GABRIELA
- většinou hezká tvář s neklidným nitrem. Společenská, nadaná a neustále hledající sama
sebe. Vnitřní nutkání z ní často udělá cestovatelku, než pochopí, že vnitřní klid nalezne
v sobě. Když už ji tak moc chcete, veďte ji k psychologii a Jiným humanitním vědám.
Nehodí se příliš pro rodinný živ-ot, neboť má práci sama se sebou. Působí Saturn,
Mars, obrácené Slunce, Pluto a kladné Slunce. Velmi záleží na pří-jmení a datu narození.
Doporučuji v Býku, Panně a Kozoro-h. Zemská znamení ji zklidní.
GITA
- u tohoto jména je nejdůležitější, v jakých podmínkách se narodí a co se v rodině naučí.
Taková je celý život. Je svo-bodomyslná. I u ní je Saturn kmotrem, proto musí být rodiče
při výchově důslední i trpěliví. Gita potřebuje hodně lásky, potom je šťastná a vítězná.
Životem ji provází Saturn, Slunce a Neptun. Doporučuji všechna zemská znamení.
GIZELA
- jméno je citové a smyslné, někdy nevěrné. Gizela větši-nou začíná brzy s milostným
životem i manželstvím. Kolikrát se rozvede a znovu vdá, nedovedu odhadnout. Toto
jméno sbírá zkušenosti na fyzické úrovni. Učitelem je Saturn. Doporučuji v Býku, Panně
i Kozorohu. Zemská znamení ji uzemní. Životní poutí provází Saturn, dvojitý Mars a
Venuše.
GUSTAV
- Gustav není špatný, je to manipulovatelný snílek, který si časem a přes překážky plní
své sny s maximálním nasazením. Většinou je introvert. Doporučuji taktéž zemská
znamení, aby byl pevnější v kolenou. Doprovází ho kromě Saturna i Slunce, Uran a
Neptun.
HANA
- věčná pokušitelka, nevyhýbá se v mládí mužům, je spo-lečenská a zároveň introvertní.
Své nitro neodhaluje ze zásady. Královna rychlých rozhodnutí. Ochutnavačka života.
Ve Štíru maximální svůdnice, v Raku dobrá matka, ve Lvu divoška, někdy intrikánka.
V Blížencích nervní a uzavřená. Povolání si vybírá taková, kde může pracovat s lidmi
nebo pro lidi, anebo takové, kde se stále něco děje. Doporučuji všechna vodní zna-mení,
působí uklidňujícím účinkem a prohlubují její myšleni. Provází ji Uran, Slunce, Jupiter a
Venuše.
HANUŠ
- možná rozený cestovatel, novinář, spisovatel. V jeho jméně je plno změn, často
dosáhne svých cílů. Je mnoho-stranný, inteligentní a ambiciózní. Kromě zemských
znamení jsou vhodná všechna, v Býku, Panně a Kozorohu by se necítil šťastný. Neustále
by ho provázel pocit, že svůj život neprožívá naplno. Působí dvojitě Uran, Slunce a
Neptun.
HELENA
- cílevědomá, sledující své osobně niterní zájmy. Vládne Měsíc, Saturn a Uran. Své plány
dotáhne vždy do konce. Vhodné pro Býky, Panny a Kozorohy.
HEŘMAN
- jméno plné proměn a pohybu. Básník života, horolezec a hledač tajných cest. Snílek
za pochodu. Většinou hezká tvář svůdníka. Ženy, nevěřte, ale podlehněte. Nic hezčího
vás v životě nepotká a dlouho budete vzpomínat. Jménu je vrozená inteligence,
komunikativnost a sex-appeal. Vhodné pro všechna znamení. Snad jen Býka ale svět
pozná dokonale. Provází Uran, Mars, Měsíc a Jupiter. Vhodné po-volání v cizinecké legii,
jako gynekolog, cestovatel.
HORYMÍR
- legendární jméno. hezká tvář, vzpurná povaha. trochu buřičská. Ve jménu je vyvážená
karma, což znamená, že má na zemi nějaký úkol (dvojitý Saturn). V současné době by
byl dobrý psycholog, psychiatr, pracující s lidmi. Vrozená in-teligence a humor. Pokud
zvolíte toto jméno pro své dítě, vymluvte mu Šemíka. Vhodné znamení Ryby, Rak, Váhy,
Lev, Kozoroh. Provází Uran, Jupiter, Měsíc a dvojitý Saturn.
HUBERT
- jméno s karmou. Velké potíže v životě. Špatná vibrace. Hubert může dosáhnout
vysokého vzdělání, ale na úkor svého osobního života. Toto jméno nedoporučuji v
žádném znamení. Provází Uran, Měsíc, Neptun a dvojité Slunce.
HUGO
- jméno proměn. Učenlivý, upřímný, někdy extravagantní se smyslem pro humor. Jeho
osud je plný proměn a pohybu. Občas se k němu obrátí zády Saturn a Mars, pak se
musí se životem poprat. Vhodné znamení Beran, Lev, Střelec, Ko-zoroh. V ostatních
znameních se trápí nebo se cítí pronásle-dovaný osudem. Provází Uran. Měsíc. Mars a
Jupiter.
HYNEK
- šedá eminence se skrytými vůdcovskými schopnostmi. V určitých znameních by z něho
mohl být dobrý politik. Například ve Lvu, Kozorohu, Střelci a Štíru, ani Beran není špatný.
V Beranu může být velmi tvůrčí. Toto jméno je nabito ambicemi. Ale přesto neztrácí cit a
míru, což je v této době vel-mi vzácné. Ani Vodnář není špatný pro toto zajímavé jméno.
Dobrou vlastností je stálost. Provází Uran, Měsíc, Saturn a Neptun.
IDA
- nevyrovnané energie ve jméně, inteligence s kolísavými ten-dencemi, jednou nahoře,
pak zase dole. Většinou dívka končí v manželství a mateřství a v určitých případech
má pocit, že promeškala své štěstí a vzdělání. Velmi záleží na datu narození a příjmení.
Pokud chcete mermomocí toto jméno dát, pečlivě propočítejte její souřadnice. Provází
Neptun, Slunce a Merkur.
IGNÁC
- pomalu se prokousává životem, vždy potřebuje někoho druhého. Toto jméno čekají
klacky pod nohama, možná sem tam i nečekaně padlé kmeny. Spatná vibrace pro život.
Nedoporučuji v žádném znamenÍ. Číslo 25 znamená opravdu nelehký život. Provází
Neptun, Měsíc, Merkur a Saturn.
IGOR
- jméno zní libozvučně, šlechticky a rusky. Je velmi živo-čišné, osobité a šťastné.
Dlouhověkost i na Sibiří. Bojovník za dobrou věc, ženu, její majetek. Dobrá vibrace pro
jméno zvané budoucnost. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Též v Beranu je na
pováženou. Podtrhuje tvrdost Igorova rozhodnutí a míru bezohledností. Vhodné pro
Raka, Ryby, Váhy, Pannu, Vodnáře. Provází Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
ILJA
- kolísavá energie, ne moc dobrá při startovací dráze Neptuna. Rozhodně bude muset
toto jméno vynaložit hodně vůle ke svému vývoji. Mám dojem, že štěstí začíná kolem
třicá-tého roku věku. Potom je nutné udržovat hladinu dosažené úrovně. Vhodné pro
Kozoroha, Býka a Pannu. Ti vydrží hodně, jsou pracovití a stálí. Provází Merkur, Slunce a
Jupiter.
ILONA
- jméno nese povinnosti, citové pnutí, žehrání na osud, rodinu, zklamání a lásku. Práci
a zase jen práci pro druhé. Z tohoto bludného kruhu ji může pomáhat souřadnice s příjmením
a dobrým datem narození. Ilona znamená milovat přes všechny překážky, někdy
i bez toho, být milována. Vhodnými znameními jsou Panna a Kozoroh. Je v nich nej-větší
rovnováha. Působí Neptun, Měsíc, Merkur a Venuše.
INGRID
- trojmocný Neptun znamená zastavení štěstí. Navíc jméno má karmickou zátěž, číslo
43 znamená špatný osud zrozence. Jestli ještě příjmení je špatné, nepomůže ani dobré
datum narození. Jestli už se stalo, že se jmenujete Ingrid a skutečně se má prognóza
naplňuje, doporučuji jméno změnit. Změna souřadnic vám přinese obrovskou úlevu.
Vládne Neptun, Merkur, Mars a Saturn.
IRENA
- opět karmická zátěž, ze které může pomoci jen síla ducha. Vylepšit by ji mohlo příjmení
a datum narození. Při této karmě jsou dlouhodobé zdravotní či psychické pro-blémy.
někdy nerozhodnost a zmatenost. Jméno se velmi opírá o blízké osoby a rodinu. V
mnoha případech není štěstí v osobním životě a mnohdy ani v zaměstnání. Nedoporučuji
v žádném znamení. Vládne Neptun, Měsíc a opět Neptun.
IRMA
- nelehký start, možná i pomalý, ale v průběhu života se vše změní. Milostné vztahy
začínají brzy a ne zrovna šťastně. Irma je v mládí snílek i bojovnice, teprve zahalena
zkušenost-mi může dát svému životu směr. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a Jupiter. Jméno
je vhodné dát ve Lvu, Střelci, Kozorohu a Vodnáři, ani Beran není nejhorší.
IVA
- intelekt, ráznost, živočišnost, kolísavá energie. Někdy málo, jindy příliš, občasná
náladovost, každým coulem vy-pluje na povrch osobnost, uvnitř nitra je ale všechno
jinak. Jméno lva je introvertní, otevře se jen rodině a dobrým přátelům, není přecitlivělá,
ale má své tajné sny, chce v ži-votě dokázat mnohé. Vhodné pro Štíra, Vodnáře, Berana,
Ry-bu, Střelce i Lva a Kozoroha. Vládne Neptun, Slunce, Merkur a Jupiter.
IVAN
- jméno u nás již zdomácnělo, naštěstí má vítěznou vibraci. I kdyby životní cesta (datum
narození) byla nelehká, Ivan přežije. Většinou má tuhý kořínek, i když život není peříčko,
v jeho nitru je nutkání po sebevyjádření, pokud sám pochopí, může si ulevit tvůrčí prací.
Pak může i hodně dokázat. Jméno vhodné pro Lva, Kozoroha, Býka či Střelce. Vždy z
těchto znamení rostou osobnosti. Provází Neptun, Slunce a Neptun.
IVANA
loto jméno se v životě opírá o druhé. Samo není osob-ností, pokud datum narození
neurčí jinak. Obrácený měsíc naznačuje často plané snění. I když je ve jménu invence
touha něco dokázat, vždy musí o úspěchu Ivany rozhod-nout někdo druhý. Ivana to ví,
proto se snaží najít ambiciózního a movitého manžela. Jinak se vdává samozřejmě lásky,
zvlášť v mládí. Zkušenostmi nabírá rychlost. V Ry-bách, Raku, Vodnáři není průbojná. V
Býku a Lvu dovede ohrožovat jiná manželství. Nejhorší je ve Štíru, vhodná zna-mení jsou
Kozoroh, Střelec a Panna. Provází obrácený Měsíc, Pluto a ještě Měsíc.
IVETA
- komunikace je tomu jménu vlastní. Na ní může založit I svou kariéru. Bývá sympatická,
jemná. V Beranu i houžev-natá a cílevědomá, někdy čeká dlouho na svou příležitost.
Jméno vhodné i pro Lva a Střelce. Ve vodních znamení neprů-bojné, v zemských
rodinné. Provází Neptun, Měsíc a Slunce. Velmi záleží na souřadnicí s příjmením a datem
narození.
IVO
- má rád kolem sebe rodinu. Je pomalejší, má smysl pro humor a razí heslo, že i šnek
dojde k cíli a nemusí si spěchem odřít břicho. Vítězná vibrace ho většinou dovede
tam, kam chce. Doporučuji ohnivá znamení, ta ho zrychlí, vzdušná ponesou životem.
V zemských znameních je těžkopádnější, ve vodních zbytečně citlivý a nerozhodný.
Provází Neptun, Slunce a Neptun.
IVONA
- jméno je zablokováno karmicky, moc nedoporučuji. Ivona je často náladová, má pocit,
že vždy selže před cílem. Pokud toto jméno už má svou nositelku, doporučuji změnit na
Ivanu. Provází Neptun, Měsíc, Jupiter a Saturn.
IZABELA
- v mládí je jméno poměrně šťastné, avšak kolem čtyřiceti let si začne vybírat svou daň.
Karmická vibrace čísla 29. Díky Neptunu nastupuje až v pozdějším věku. Velmi záleží
na vi-braci příjmení a datu narození. Toto jméno zní libozvučně a šálivě. Dává hezkou
tvář, ale ne moc šťastný osud. Provází Neptun, Měsíc a dvojité Slunce. Dvojité Slunce
dává duchovní sílu vše překonat. Jméno doporučuji zkrátit na Izabel, potom bude velmi
šťastné, zbaví se vibrace 29.


Další pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.