pondělí 22. září 2014

Matache Chavala - ,padlí andělé'Trochu si budu pomáhat z vědomostí mého přítele, pana Kafky, esoterika, na kterého se dnes dost zapomělo a jeho knihy „Nové základy experimentální psychochologie“ atd jsou dnes v podstatě velmi vynikajícími myšlenkami od českého autora a nemusíme se vůbec ohlížet na nějaké cizí autory.

Nejvyšší formou činné inteligence je Univerzum – Bůh (ne křesťanský). Ze stvořených nejvyšších činných inteligent­ních forem jsou to andělé. Po nich je vyšší činnou inteligentní formou duše člověka. Z niž­ších forem jsou duše senzitivní - živočišná a duše vegetativní, uplatňující se u rostlin i těl živočichů. Nejnižší, avšak základní formou pro vznik hmoty je všeobecné duchovno, které je nejdůležitějším aspektem a energií celého Univerza. Lidská duše, vyzna­čující se rozumem a vůlí, má vlohu vejít v jednotu s těmito formujícími činiteli, tj. s hmo­tou, v níž je potence vegetativní a smyslové duševní schopnosti, a dát projev rozumové by­tosti. Podstata lidské bytosti je však snadno porušitelná.
Andělé jsou a měli být prostředníky mezi Univerzem a člověkem. Jenže i tyto bytosti jsou rozděleny na Kladné a Padlé. Padlí andělé jsou pro svou vzpouru zavrženi, vzdáleni od Univerza- Boha a podrobeni zlu, nezřízenosti vůle. Mohou vykonávat špatný vliv na uvolněnou Duši a protosplana malého mozku člověka, jako zase opačně dobří andělé vliv dobrý.
Jednota a soulad mezi Duchem a tělem(egem) dávají tomuto hmotnému tělu uzdravující síly. Myslet  a vůbec přemýšlet je nejvyšší duchovní síla. Anděl je samostatnou úpl­nou duchovní podstatou, jež má na hmotě zcela nezávislý život. Silou vyšší schopnosti ro­zumu má duch anděla poznání, že hmotné věci jsou, že existují. Nemá z nich však vnitřní požitek, jaký cítí člověk, jenž je na hmotě závislý a pro ni byl stvořen, aby poznal  dílo Univerza. Toto je hlavní a důležitý rozdíl a v podstatě je člověk lépe vytvořen pro vnímání, než anděl.
Ti co se odklonili od základů Univerza jsou padlí andělé a u nich existuje mocenská hierarchie. Ti vyšší vždy manipulují nižšími a ti jim slouží. Nejvyšší jsou Archandělé – první padlé bytosti. Někdo se domnívá, že ani Satan(Lucifer) neexistuje a vše jsou pohádky. Nejsou, jsou to skutečné bytosti, jež jednají nezávisle a jsou realitou dalších světů Univerza kolem nás. Padlí andělé zasahovali vždy do vývoje lidstva už od pradávna. Jejich zájem byl jen vždy udržovat lidskou rasu v nevědomosti, otroctví, v nějakém akváriu izolovaném od vyspělé části vesmírných světů. Vzpomeňte si na Bibli, kdo ji četl, že mezi Anděly nakonec došlo ke konfliktu, protože část jich podlehla pýše ve svou dokonalost a obrovskou moc, začali usilovat o to, aby se mohli rovnat stvořiteli – Univerzu a výsledné dnešní mašinérii zla říkáme Satan. Evoluci však nejde zastavit, přesto se oni snaží člověka zničit, vzít mu Duši, tedy i jeho účast na evoluci celého Univerza. Na konci hierarchie Padlých andělů jsou Vám nyní již známí Šediváci(vymírající), jež neoperují se žádným citem, svědomím. Vůbec celému tomuto uskupení jde hlavně o to, ovládnout, udržet v nevědomosti, otupělosti a hlavně izolaci od vyspělejších světů. Skoro všechny konspirační teorie vycházejí vlastně z nějakého tušení, vycítění tohoto nepřítele a jsou jen způsobem, jak je vystopovat, někdy jsou blízko, jindy ne.
 Ovládací programy celého uskupení těchto Hybridů „Padlých andělů“ působí stále, jejich hlavní program je finanční ovládání, dále mohou působit i na vaše myšlenky, ikdyž dnes už jejich moc slábne.  Tato skupina hybridů „Padlých andělů“ se objevuje i v mnoha okultních skupinách, které pravidelně vzývají ve svých rituálech a tak neustále napomáhají zlu proti člověku a jeho vývoji. 
Takže Anděl a Anděl jsou velké rozdíly a připojuji tabulku křesťanských svátků , jež jsou využívány zejména pro účely Hybridů-Padlých andělů a jejich „zatracených“ lidských přisluhovačů, jež při tom využívají vytvářející energie pro své účely, proti lidstvu.
Kalendář satanského rituálního zneužívání
1. 1. Nový rok svátek druidů
7. 1. Den svatého Winebalda krvavý rituál
17. 1. Satanské oslavy sexuální rituál
20. 1. Předvečer svaté Agens
20. 1. únos, příprava obětování
26. 1. Velké vyvrcholení sexuální rituál, lidská oběť (5 týdnů a 1 den od
rovnodennosti)
2. 2. Hromnice sexuální rituál, jeden z čarodějnických sabatů
25. 2. Krvavá hostie neboli den sv. Walpurgy
krvavý rituál, zvířecí oběť
1. 3. Den svatého Echiatadta krvavý rituál, pocta démonovi
20. 3. Jarní rovnodennost sexuální a krvavé rituály, sabat
24. 3. satanský rituál se 16letou nevěstou
19.-25. 4. únos, příprava obětování
24. 4. Předvečer svatého Marka
25. 4. Velké vyvrcholení ženská oběť (může jít o dítě), sexuální rituály a
rituály plodnosti (5 týdnů a 1 den od rovnodennosti)
26.-30. 4. Přesvaté dny beltainu
30. 4. Valpuržina noc nebo také májový
předvečer
krvavý rituál, jeden z největších čarodějnických
sabatů
1. 5. Beltaine, Vapluržin nebo májový
den
krvavý rituál a/nebo ohňový festival
21. 6. Letní slunovrat sexuální rituál, zvířecí nebo lidská oběť
23. 6. Předvečer svátku sv. Jana Křtitele ohňový festival, nejvýznamnější období k praktikování
magie (sic)
1. 7. Démonské oslavy krvavý rituál, sex s démony, únos, příprava obětování
25. 7. Den svatého Jamese (Jakuba)
27. 7. Velké vyvrcholení sexuální rituál, obětování ženy (5 týdnů a 1 den
od slunovratu)
31. 7./ 1. 8. Lammas/sklizeň zvířecí nebo lidské oběti, velký sabat
3. 8. Satanské oslavy sexuální rituál
24. 8. Den svatého Bartoloměje ohňový festival, velký sabat
7. 9. Sňatek se šelmou sexuální a krvavé rituály, žena do 21 let
20. 9. Půlnoční hostie ruce slávy/krvavý rituál
22. 9. Podzimní rovnodennost sexuální rituál
23.-30. 10. únos, příprava obětování
29.-31. 10. Předvečer všech svatých krvavý rituál, ohňový festival, velký sabat, víra,
že se mrtví toho dne vracejí na zem
1. 11. Halloween sexuální rituál
4. 11. Satanské oslavy sexuální rituál
11. 11. Předvečer všech svatých prastaré datum, oslavované některými skupinami
16.-23. 12. únos, příprava obětování
21. 12. Den svatého Tomáše ohňový festival, velký sabat
22. 12. Zimní slunovrat sexuální rituál (pro některé skupiny také pohřební
rituál)
24. 12. Převeliké vyvrcholení krvavý rituál
Lidé, kteří se dostávají pod moc těchto skupin se dostávají  do hrozného postavení, vzdávají se své Duše a návratu ke svému Tvůrci – Univerzu. Dokud nic nevíme o jejich záměrech, mají  nepředstavitelnou  výhodu.  Mnoho lidí uposlechne jejich našeptávání a přitom se domnívá, že se řídí vlastním rozumem. Protože se blížíme k závěru dějin tohoto světa, kdy „Padlí andělé“ vynaloží celou svou moc, aby klamali a ničili, šíří nyní všude názor, že vůbec neexistují. Pomocí této taktiky skrývají sebe i své působení.

39 komentářů:

 1. Konečně pravdivý a srozumitelný popis bytostí vyšších světů,děkuji.
  Nejhorší na tom je,že církev svojim ovcím cpe do hlav,že andělé jsou vždy a stále jen hodní a jakoby nadpřirozené bytosti.A pro hmotaře, bez jakéhokoli duchovního rozhledu, jsou to jen potroublé báchorky, výmysly.
  Jenže ouha tyto bytosti tady "operují" mezi námi a konají své dílo.Padlí andělé,obrazně řečeno,zastínili svými křídly celou Zemi (to znamená utvořili energetickou síť,která pokřivuje a zabraňuje volnému přístupu energie - Světla Universa, tedy Síly, sem na Zemi a tím i hladkému napojení a přímému kontaktu lidí s ní.Tím zároveň dochází k tomu,že lidé nedokážou povznést svou Duši-poučit se ze svých chyb- jít do vyšších duchovních pater a neustále jsou zde lapeni v časové Astrální smyčce.Tím se i zarazil dočasně přirozený vývoj na Zemi).
  Měla jsem tu "čest" přijít do kontaktu jak s posluhovačem těchto hybridů,tak přímo s tímto stvořením,které operuje přímo v reálu.Největší šok nastal u něj,když jsem jakoby mimoděk(ovšem že náhody nee) došla na to,že je to anděl. No nějakou dobu potrvalo,než mně došlo,co to obnáší,taková potvora,když se na člověka napojí.Je to tak,že tyto hybridi přesně ví, že hledají konkétní osobu a taky proč. Jdou po čuchu takříkajíc. Napojení většinou začne přes líbivá slova o dětech a všeobjímající lásce a tím se snaží zjistit více a více o Vás až pak mohou lehko se na dálku na Vás napojit a většinou při spánku, když je vaše Duše na cestách, mohou zavádět a ovlivňovat Vaše podvědomí,což má pak i odraz v reálném životě.
  Tato babice operuje na ezostránkách a zajímá se velice o to, co se děje kolem zvyšování vibrací.Jedinná zpráva pro tyto je,že až dojde k dostatečnému nárůstu vibrací,jejich en. síť shoří jako papír a tudíž i oni. Země si pak konečně uleví a vše půjde jak má.
  Zpráva pro přisluhovače, jejich Duše nabodnutá na kůle v Astrále, bude ohlodávána démony, páč z lidí už toho moc nenasají. Ale každý sklidí přesně to,co zasel a každý ví,proč dělá to či ono.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to ter fry
   Děkuji za pěkný komentář, jenž u mě vyvolal velký úsměv, jelikož tohoto „hybrida“ padlého anděla znám. Oni si totiž neuvědomují jednu zásadní věc a tou je záznam všech jejich skutků v protonaci-Vševědomí a tyto informace si každá bytost, která se neodklonila od Světla dostane, ale většinou ten „Hybrid“ Padlý anděl si myslí, že jeho pravé skutky zůstanou na věky skryty. Omyl. Ten příběh znám, kdy tento „Hybrid“ kdysi dávno chtěl přerušit vzájemnou transformaci dvou důší do konečného stádia. Nepovedlo se, jen získala trochu času, aby udělala ještě větší utrpení a to tak, že se mstila formou negativního útoku na potomkovi, kdy toto bylo pro matku vždy velmi frustrující a tím ji přepnout na stav zoufalství. Kdyby věděla, že se o tom všem ví a Síla zapracovala tím správným směrem, hledala by raději odpuštění, nic nejde skrýt, ani rádoby dobré skutky, které jsou i podmalovány jen vypočítavostí, nebo mstou, nejde to skrýt a Univerzum jej odhalí a nakonec zničí, jen využívají času jim daného, ale většinou ne pro svůj pokrok, ale vyrábění trápení druhým, již není pak žádná šance pro tyto bytosti.

   Vymazat
  2. Vystizny clanok i komentare.Myslim ze casto to boli prave oni kto zabezpecil aby sa predcasne vynasli nove veci(podali pomocnu ruku vo forme vedomosti),technologie aby ludstvo tak odtahovali predcasnym technickym pokrokom od napredovania v duchovnej sfere.Teda technologia predbehla duchovny vyvoj...co znamena ze je tecnologia nespravne pouzivana ci nespravne pochopena..a dosledky este viac odvradcaju ludstvo od svojej podstaty.

   Vymazat
 2. Kafe srkajíce ani nedutajíce, za skvělý článek děkujeme.
  Na cestě životem jsme se oba přesvědčili o "něčem", co se snaží buď klást různé klacky pod nohy, nebo o Hybridech co se neštítí ve spánku manipulovat, či nějako ovlivňovat čistou dětskou duši. Přijde mi, že tyto hybridi zřejmě nějako obcházejí různé zákony Univerza, např Zákon kauzality tj příčina následek, a to při ovlivňování/napadání dětské duše ve spánku. Protože pokud je něco Čisté - tou dětská duše je, tak zdá se že pouze jiné Čisté by tam MOHLO mít přístup. Ale proč by to dělalo? To druhé, jiné Čisté tzv "nemá potřebu" ovlivňovat a tak to jednoduše nedělá.
  K tomu našeptávání - asi je myšlena ta určitá forma "cizích, nechtěných, zlých myšlenek", nebo se može jednat o pokusy nutkavýho jednání.. To ale je v rozporu se svobodnou vůlí člověka, anebo aspoň "na hraně".

  Jo a měl jsem za to, že Lucifera, Satana a podobné neřády vytvořili lidé svým myšlením (byť i někým ovlivněným - církve) a proto tyto neřádi v jistých sférách žijí.

  Nejzajímavější pro mne asi je pochopení, proč se tyto věci kdysi staly - tj Padlí a tak? Je v tom jen jejich pýcha či ještě něco dalšího? Či Padlí maj "vyvažovat" vše dobré? Dualita je přeci jen jak se říká na Zemi, tím by to bejt nemělo.
  Děkuju.

  OdpovědětVymazat
 3. pokud dojde k napadení duše dítěte ve spánku, děje se to obv napřímo tím Hybridem, či Hybrid nějako "přicestuje" skrz, či poblíž některého z rodičů? Je známa nějaka Hybridská strategie bo si dělaj co chtějí ti zmetci?
  A protože např dospělí nejsou tak snadno manipulovatelní tk to zkouší přes potomky?
  děkujeme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to ol
   Těch způsobů může být několik.
   1. Při smrtelné nehodě,cizí entita se stane nájemníkem
   2. Entita ve spánku vniká svými cílenými představami
   Těch možností je spousta, ale jejich výsledná taktika je vždy taková, aby to navenek vypadalo jako svobodné rozhodnutí té dotyčné osoby, tím neporušují vlastně zákony Univerza a celý skutek, čin, jde na rub nevinné oběti - mazaný, viďte.

   Vymazat
  2. Může to být také tím,že pokud Vaše dítě nepřišlo k nějaké vážné úhoně na pokraji smrti(kdy může dojít k osídlení cizí entitou),pak se může jednat o vysoce vyvinutou čistou Dušičku,která přišla prosvětlovat tuto temnotu zde na Zemi ze vnitř(jak jsem psala o zastínění a neprůchodnosti světla-Síly z Universa) a pak si mohla vybrat Vás jako rodiče,kteří budou schopni ji pomoci a ochránit ji před útoky černých,kteří jistě jdou za svojim cílem.Pak bych řekla,že nejlepší je děťátko co nejdříve je to možné navést na Sílu,tedy mu ukázat krásnou přírodu a zvířátka a říci,že to stvořila Síla,světlá energie Universa(zásadně neztotožňovat s kostelním bohem) a že ta Síla má ráda všechny hodné Dušičky.Většinou jsou tyto děti velice hodné a vnímavé a rychle chápající a přírodu milují.Dítě se musí naučit spoléhat a žádat pomoc a ochranu od Síly.Jinak by mělo mít svůj ochranný kámen,nejlépe křišťál.
   Bez urážky,ale moje zkušenost,která nemusí být Vaším případem,v okolí dítěte se může vynacházet osoba,která je přístupná hnusným energiím nebo je přímo vyhledává a ty pak mají snadnější přístup k Duši dítěte.

   Vymazat
  3. to Iv
   Věk dítěte nepsat veřejně, avšak je tu však "krátce". Na pokraji Smrti nebylo.
   Z Vašeho popisu je tedy vidět že Hybridi se asi rádi podbízejí, různý ty jejich "cukrátka" (v různejch podobách) a tak podobně, a když na to člověk lidově řečeno skočí - už ho maj.. Si tak uvědomuju že je to přeci popsaný i v Slovanských pohádkách, čteme denně, a opakujeme si tím Moudra našich předků. A ty pořekadla taky, je tam spousta ukrytýho..
   K té dvojce - nedovedu si představit CO by to muselo bejt za představy tý Entity, aby pak ta Čistá dětská duše něco z nich akceptovala, či přijala.
   Bez svolení duše dítěte přeci Entita (ani v noci) nemá přístup, resp nic nesmí?
   Jediný co mě napadá je obyčejná dětská zvědavost..
   Děkujeme.
   Jo a jak jsme se tu o tom bavili, jakmile přišla řeč na Hybridy, v tu chvili miminko vytáhlo z šuplete váleček na těsto a žene se k pohovce a už to tam válí, a nám oběma náhle stejná myšlenka = no jasně rozválet! Takže je i veselo.

   Vymazat
  4. jo a bez škrupulí jsem schopen prohnat Bibli komínem, zrovna včera když jsem při úklidu něco našel - nás ohřála jedna podobná kniha s křížem na obálce.
   Do kostela dovnitř nechodit. Zvenčí tedy asi ano, ten druhej pól přeci musí bejt tu v dualitě taky přítomen (myšleno venku je asi zápornej, konstruktivní, tj ten, co je na povrchu každýho lidskýho těla, co je na povrchu -kůře stromů, ..)? Tedy spíš se kostelům všeobecně vyhýbáme. Stojí sice na velice dobrých místech (zamer ), ale blokují tu dobrou energii z těch míst vyzařující..

   Vymazat
  5. to ol
   Když se někdo otevře a nekalkuluje, jsem schopen otevřít "Pandořinu skříňku" a nějaké poznané věci sdělit, ale musí to být - chtít poznání, s negací se však moc nepářu, tu vycítím včetně arogance na hony, to je ztráta energie, tu raději pak věnuji na Atak negace pro důležitější věci, než se dohadovat s Egem, které je stejně vedeno někým jiným.

   Vymazat
 4. Toto ma dostalo už na začiatku: Nejvyšší formou činné inteligence je Univerzum – Bůh (ne křesťanský). Tak potom kým je pre vás Ježiš?

  Hovoríte o duši človeka, tak kým je pre vás duch človeka, kam ho radíte, na ktoré miesto, pred dušu, za dušu, teda kam, keď sa vie, že bez ducha, niet človeka?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Motýl
   To je dobře, že Vás to dostalo, ale nikdy nebudu měnit Váš názor, ten je daný Vaším poznáním a musí být ve vaší svobodné volbě. Zbytečně rozdělujete a tím si to děláte složitější.
   Odpovím slovy Břetislava Kafky: Kto pestuje silu ducha, používa správne metódy, vedome smeruje k pravde a poznaniu najvyšších príčin bytia, stáva sa vychovaným, tvorivým, vytrvalým a mocným, dokáže sám riadiť svoj život i čas a podmaniť si ho.

   Vymazat
 5. to ter fry
  Nevím, možný to je. Zamýšlíme se (snad) nad všemi možnostmi.. Od tý chvíle (ten noční zážitek) mnohem víc podrobujem zpětnýmu zkoumání všechny naše myšlenky, slova, současný, minulý, prostě všechny, snažíme se dokonce úplně vyvarovat různých špatných slov (jasně - je to hlavně ten mužský případ, např.když semtam něco nejde povolit atd..), vybílíno je nyní téměř všude, navrch i barvy (koncem roku očekáváme další Přírůstek..), úklid je častější, křišťály (a další Kameny) jsou v každý místnosti. Dokonce u příchodu na svět byl přítomen křišťál. TV nemáme, resp ano, ale jede pouze Šlágr pro jednoho člena rodiny.
  Vlastní zahrada, políčko, sad. Snažíme se dětem dát VŠE co máme a známe.
  Děkujeme Vám za navedení na stopu. O tom u nás totiž také tuhle padla řeč - totiž člen z blízkýho příbuzenstva, občas nám přijde sdělovat takový ty samý negativní kecy,něco podobnýho jako dávaj ve zprávách v TV, a občas to je ten nejtěžší kalibr. Nebudu ho citovat. Ale baví se furt o tom samým, něco jak flašinet. (Jasně, chce to mu "přepnout kanál", jj, ale jakmile to uděláme, on se pak vrací zpět k tomu svýmu) Mě přijde, že on není zlý, ale jakoby "něco" v něm mu brání s vyrovnáním s některejma jeho životníma situacema. (jeho minulost, zdá se?) Či nějaká jeho "nenaplněnost"? Chybějící blízký či vzdálený životní Cíl? Nevím.
  Zrovna si vzpomínám teď při jedné oslavě došel z pohřbu, tedy z ty hostiny po něm, trochu měl v hlavě jak to bejvá a hned první věta co spustil byla ...o té Holčičce co ji našli.. Usoudil jsem že zřejmě titulní zpráva z TV Hov*a. Zvedl jsem se a bez reakce odešel (ignorace). Jenže ono to vždy nejde. Ale když by bylo dítě u toho, nemužu odejít, vlastně ano, i s ním.
  A navíc prej ty jeho řeči možou zůstat "v našem prostoru" jako "energetický otisk", něco podobnýho jako je po letech na bojištích, nebo naopak taky na polích ještě dloooouho po těch obrazcích ufo atak.
  Ještě jednou Vám oběma děkujeme. Cítím že o tom něco víte. Též se zajímáme. Občas není snadný se tím vším prokousat, např hromadou všech info na netu, ale časem člověk přijde na to že není třeba číst vše, nýbrž pouze To, co "dobře rezonuje" s naším (po)citem zevnitř jdoucím.
  mnoho štěstí Vám.
  ol

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ol,
   zasmála jsem se při tom,jak jste psal o bibli.Totiž náhodou (hihi) jsem nedlouho před přečtením Vašeho komentu zavzpomínala,jak jsem namrskala do kamen několik výtisků této knihy plus další fajnovky od rohatých.Kamna jen nadskakovala.
   K tomu,že Vám dokáže takový "pozitivec" zaneřádit Váš dům,říkám jen ano.A možná by jste se divil,jak moc.Nejlepší by bylo při jeho návštěvě zapálit oheň v kamnech a nebo alespoň svíčku,to by mělo prostor očišťovat.
   Taky je třeba dávat pozor na dárečky,lepší je je umýt ve slané vodě nebo pod tekoucí vodou.Otisk dárce(pokud Vám nesouzní jeho názory a aj povaha a náhled na svět) se pak odstraní a je klid.
   Řeknu to tak,čím hodnější Dušička,tím větší smraďochy přitahuje a nějaký ezo bláboly o "stejné přitahuje stejné" neplatí ani náhodou.
   Těší mne vždy,pokud pár spolu souzní a jde společnou cestou.Přeji Vaší rodince ať vás Síla ochraňuje a pomáhá.

   Vymazat
  2. Ak smiem Terezka..myslim ze nasa dusa a mysel pritahuje veci podobne.Veci opacne sa tykaju hlavne energii.Ako pises na tych co maju vela energie sa smradosi veru radi lepia,preto treba hladat sposoby ako sa ochranit ci poskitnut ochranu inym. Na ocistenie domu od energii je tiez dobra šalvia(zapalit a vyvetrat),a pre dietatko poprosit o ochranu svetlo.

   Vymazat
  3. Ahoj Mailí,
   to víš,že stejně vyvinuté Duše se poznají a rozumějí si spolu.Je to fajn setkání.Doufám,žes nezapoměl na ten popkorn,už aby to bylo.Ter.

   Vymazat
  4. Ahoj Terezka,ako by som mohol zabudnut.Casto na to myslim.A uz viem aj ze to comu hovria nebo(alebo cakanie na dalsie znovuzrodenie sa) si vytvorime presne teke ake si ho vysnivame. :-)

   Vymazat
  5. Ter
   Včera při čtení Vašeho komentu mi jaksi -náhodou- došlo, že ani ta nedávno shořelá zásuvka v koupelně asi není jentak. No jasně že tam byl na okně pověšenej obrázek nějakýho "svatýho", ještě navíc olemovanej, tj na krajich přelepenej černým papírem - aby držel sklo a ten obrázek pod ním pokupě. A ještě další 3 "relikvie" se mi náhle "připomněly", na chodbě kde jen procházíme taky obrázek, četl jsem ta slova - aby "někdo orodoval za někoho při situaci takový a makový" = no samý negativa. Hned to vše letělo komínem, včetně nalezený další knihy s křížem na obálce, jen ta skla do popelnice.
   Nejprv jsem myslel, (nojono už zas Kefalín) že ta zásuvka co odešla páč jsem používal : zasuvka-v ní časovací spínač - v ní připojen bojler, bylo to kvuli vlastní pohodlnosti abych na to nemusel myslet kdy zapnout (1x/den) či vypnout, prostě aby tak často nespínal, např po mytí zubů atak, lze docela ušetřit. Spínač by měl vydržet do 3500W a bojler tuším že má příkon 2200W? -nevím ted přesně. Tak mě to bylo celý divný... Takovej ten mechanickej časovač co spíná po čtvrthodinách. No říkal jsem si moje Blbina neměl jsem tam časovač dávat. Ale ten obrázek mě v tu chvili nenapadl.
   Svíčky ty milujem oba, máme vcelku slušnou spotřebu čajovek, je to hezký když je osvětlenej dům jak uvnitř, tak třeba i zvenku na parapetech, i závěsný lucerny...
   Křišťály čistíme pod tekoucí vodou.
   Večer jsme pak řešili fakt, že některý postarší věci např dřevěnej křížek jsme dali před časem babičce co chodí do kostela každý týden, u nich doma to má "vykrášlený", křížky apod vymoženosti skoro všude.. Jenže protože nechci tyto věci dále rozšiřovat ani darovat,proto jsem navrhl že bychom měli pouvažovat, jestli je cesta jak ho získat zpět. Jenže to už by se zase ptala proč a asi by ji přišlo divný když by ho pak u nás už nenašla. :) Prostě se ozejvá to svědomí - že když víme, co to može způsobit či koho přilákat, tak to chce vždy jednoduše spálit a je umyto. To rozhodnutí je na každým.
   Děkujeme a přejeme ať Vás a Vaši rodinu Síla chrání a pomáhá.

   Vymazat
  6. Mailo
   K těmto účelům používáme bobkový list, prý to velice smrdí a odpuzuje Hybridy a podobnou havěť. Šalvěj rostlinu objednáme, lístky usušíme. Pak ještě jednou za čas vysypáváme rohy místností solí - jen špetku.
   Děkuju.

   Vymazat
  7. to ol
   Jsme rádi, že jste našel aspoň tu trochu u nás, co jste hledal po Netu. Snad Vám tyto stránky pomohly a ještě pomohou, on každý případ je individuální, ale chce se to hlavně otevřít a pak je vyhráno. Naše komunita co sem chodí není velká, ale zato jsou to zralé Duše i se zkušenostma tady v 3D a ty zkušenosti až moc velké, někdy by i spadla brada a nevěřil by jste.
   P.S. Hlavně si dávejte pozor u dítěte na „kostelníky“ a každý dárek od nich očistit. Jak už víte. Oni to činí většinou v dobré víře, ale vzadu je tam ten „čertík“ nabalenej.

   Vymazat
  8. to Iv
   Ještě jednou velké Díky Vám a Vašim přínosným Stránkám, Iv. Velmi jste nám pomohl(i). O některejch věcech se prostě s nikým v okolí bavit nemožeme. A asi by to ani "nepřijali". Zajímám(e) se furt, totiž semínko pochybnosti a nedůvěry v tohle 3D mi klíčilo brzy od dětství,ale asi je pořád co se učit. Dřív jsem si občas říkával, že je to na tomhle světě fakt k zmagoření když si člověk uvědomí, jak je tu vlastně sám. Věřit tak jedině sám sobě.
   To poděkování rovněž patří všem zde - celé komunitě, protože ve sdílení bývá větší síla.
   Přejeme Vám mnoho štěstí přátelé a buďte zdrávi.

   Vymazat
  9. to ol
   Sám nejste nikdy, je s váma vždy zdroj, který Vás stvořil - Síla, ale musíte o ní vědět a brát ji v úvahu rozumem.
   Jinak stejné bytosti, které jsou na stejné výši, jsou se sebou vždy podvědomě (někdy i vědomě) propojeny.
   Kdyby se docílilo jistého množství bytostí, přepla by se zdejší realita rychleji, ale jak vidíte, většinou tomu ani lidé moc nevěří(vnitřní přesvědčení) a je zde mnoho tak falešných proroků, jež ezoteriku a duchovní věci sice znají, dovedou o tom klábosit, pořádat semináře, ale vnitřní přesvědčení neexistuje a pak je ten problém.
   Ať vás provází Síla!

   Vymazat
 6. Iv co znamena kod proti zlu?Viem ze Joy Ayyad je vestkyna ale o tom kode som nic nenasiel.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Mailo
   Nestihl jsem a odpověděl za mne OL: http://energieupramene.blogspot.cz/2014/09/normal-0-21-neslychane-prezident-zeman.html?showComment=1411564457645

   Vymazat
  2. Aha v tom případě promiňte oba.
   Mě to tam zrovna pasovalo psát o 444 - vzhledem k číslu, pod kterým se uložila fotka Duhy do fotozařízení, a ještě... no asi to tam holt má být v tamtom vlákně.

   Vymazat
  3. to ol
   Síla má někdy sranda cesty a symboliku má nejraději.

   Vymazat
  4. to Iv
   Přesto bych si rád poslechl Váš názor na toto číslo 444.
   Je třeba možné, že se při své občasné roztržitosti mohu dopustit mýlky. A když se ohlédnu, nazval bych to témeř hledání jehly v kupce sena, tu symboliku (mmj čísel).

   Vymazat
  5. Trochu zacházíme do staré znakové magie, ale budiž.
   Číslo 4 – Vytrvalost, systematičnost, důslednost a pořádek
   4444 –(4+4+4+4) 4x4=16 – 6+1=7
   7= štěstí, aktivita,vzájemná pomoc,analýza,vytěsňuje hlupáky, pokrytce, nepoctivce
   Každý prst na ruce je pod vlivem č.4, mimo palec(hrubá energie-držení starých poměrů)-ten se ohnutím zablokuje a vyzařují do okolí jen ostatní prsty se součtem frekvence (7).

   Vymazat
  6. to Iv
   Děkuju Vám.
   A současně vidím, že se asi ohřejeme dalšími knihami.

   Vymazat
  7. ol,
   ať žije "palebný den",čili oheň očišťuje,hihi.

   Vymazat
  8. No jasně zatopili jsme, první šla kniha "Andělský čísla" od Doreen V., přiznám že v minulosti jsem taky semtam nahlédl. Jak psal níže Jan Kment (legové vs gelové) , koukám že lidi asi pěknejch pár let temnářům docela, byť nevědomky, nahrávali!
   Pak menší dřevěnej kostelík no samo že s křížem - schovanej byl, ale kamna už hučí. A cca 60let starý potvrzení o "Prvním přijímání" a nějaký kostelní foto = též vše letělo komínem. To víte, k večeru chladno.

   Vymazat
  9. Nojo jen to palte, nic jiného si tyhle braky nezaslouží. Aspoň jsou taky k něčemu dobré, teplo je potřeba :D temnářům se nahrávalo a nahrává pořád dost, vemte si jen to masivní odsávání energie na jatkách, velkých sportovních utkáních (hlavně fotbal), v kostelích a podobně. Vždyť jakej démon by sem nepřiletěl na véču, když je to pro ně furt někde jak stolečku prostři se. A ti lidi to ani nemusejí myslet špatně, nevědí že dělají špatnou věc, ale to nic nemění na tom, že jejich energie jako potrava slouží tak jako tak. Dal bych nevímco za to vidět jejich výrazy až jim plně dojde ten rozměr toho co se tu v "civilizovaném" světě dělo přímo pod tím pomyslným svícnem, kde je největší tma. Pravda je krutá, ale ještě krutější je sladká nevědomost.

   Vymazat
 7. pro ter fry:prosím můžete upřesnit o jakou babici a stránky se jedná?Díky Maja

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tato babice nemá žádné stránky a pokud to někdo bude potřebovat vědět,tak na to určitě dojde.Více sdělovat nee.

   Vymazat
 8. Jsem rád za tenhle článek, konečně někdo poodkrývá pravdu o vyšších bytostech. Naši předkové říkali světlým legové a temným gelové (odtud angel, tedy anděl) no a dál to jsou arlegové (světlí) a archandělové (temní) atd. No, ale spravedlnost funguje a každý, kdo slouží temným, se dostane tam, kam celý život chtěl, do "ráje", do otroctví svého Pána Samaela/Seta/Jahveho. Ne nadarmo ve starých křesťanských gnostických spisech bylo napsáno, že Eden je ve skutečnosti planeta na východ od nás ... v novodobém křesťanství se to už jaksi "neví" ...

  Podle mě to je dneska tak trošku tak, že kdo se má jako prase v žitě, a získal majetek, moc a postavení pomocí temných sil, ten na tom bude po smrti přesně opačně ... a ti, kdo dnes zažívají těžké časy v tomhle dosluhujícím systému a snaží se o jeho změnu nebo alespoň o upřímné hledání a odkrývání pravdy, těm bude umožněn vývoj dál, do vyšších světů ... vždyť jaká světlá bytost může být upřímně a plně šťastná v tomto předpeklí, které jsme jim pomohli vytvořit ...? Já tu teda šťastný nejsem ani náhodou, ale vím, že vývoj tady na Zemi směřuje k lepším časům, což mi dává sílu a naději ... nadvláda temných tu nemůže být donekonečna, už pomalu vyčerpávají svoje síly ... a dlouhodobé cykly nelze překonat.

  Musím ale uznat, že vymyšlené to mají temní pěkně ... masíčko, pivečko, bezduchá zábava, sex na každém rohu, spousta stále se měnících "informací" (=lží) ... a chudák člověk ani neví, kolik energie jim odevzdává. Ale nevědomost neomlouvá ...

  Jo a ještě doplním - světlí mají svou hierarchii stejně jako temní, jenže u světlých není založena na strachu, otroctví a ovládání, ale čistě na tom, že bytosti, které jsou vyvinutější, mají více moudrosti, zkušeností a schopností, žijí ve vyšších světech, odkud mají vliv na světy nižší ... ale tam nejde o žádné nařizování nebo vnucování, vždyť člověk má za každých okolností zachovanou svobodnou vůli, i když to tak nemusí vypadat ... řekl bych, že vliv vyšších světlých bytostí na naši dimenzi by se dal charakterizovat jako přítomnost vesmírných zákonů a přírodních zákonitostí, platných u nás. A je na nás, abychom pochopili, proč tu platí a za jakým existují účelem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Jan
   Milý Jane, velmi jste mně tímto Vaším komentářem překvapil a tím zjistil, že jdete dál a to je moc dobře, protože v porovnání s Vašimi prvními komentáři ze začátků, kdy jste začal přispívat se Vaše vědomosti upevnili natolik, že již nejste tak roztěkaný a máte již ve svém poznání Jasněji, to je vynikající.
   Názvy podle naší kultury OK
   Svůj k svému a bez přetvářky OK
   Pokračování vývoje umožněno jen některým Duším OK
   Vypočítavost temných - (bezduchá zábava atd.) musí to vždy vypadat jako jejich svobodná volba OK
   Hierarchie s velkým rozdílem, tím podstatným je taky OK
   Děkuji za otevřenost.

   Vymazat
 9. Dalsi filmco sa oplati pozriet.. Na hrane zitřka.

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.