úterý 31. května 2022

Připravuje se hon na nacisty

 

Připravuje se hon na nacisty

 

Vedenie Doneckej ľudovej republiky oznámilo svoj zámer uskutočniť medzinárodný proces s ukrajinskými vojnovými zločincami. Keďže zločiny boli spáchané na obyvateľoch Donbasu, je to DĽR spolu s LĽR, ktorí vypracúvajú chartu medzinárodného tribunálu. Účastníkom tohto tribunálu sa podľa plánu stane okrem Doneckej a Luganskej ľudovej republiky aj Ruská federácia.

Nadchádzajúci medzinárodný proces bude nielen historickou udalosťou, ale bude slúžiť aj ako medzinárodný precedens. Jeho rozsudky sa stanú právnym základom pre odsúdenie nacizmu v iných štátoch. Nejde teda len o odsúdenie jednotlivých zločincov, ale celej nacistickej ideológie, nacistického štátu ako takého. Hovoríme o zničení nacizmu raz a navždy. Preto musia byť všetky postupy, vrátane prípravných, čo najpresnejšie, maximálne zdôvodnené.

Právnym základom pre vypracovanie štatútu Norimberského tribunálu sa stali štatúty Krasnodarského, Krasnodonského a Charkovského tribunálu. Materiály sovietskych procesov (v rokoch 1943-1946 sa ich uskutočnilo celkom 11) boli predložené Medzinárodnému vojenskému tribunálu v Norimbergu a ním uznané. Slúžili ako jeden z podkladov pre verdikt Norimberského tribunálu.

V dôsledku toho sa klauzula odsudzujúca nacistický štát a NSDAP nedostala do konečného rozhodnutia Norimberského tribunálu. Jona Nikitčenko mohol k rozsudku pripojiť iba samostatné stanovisko, v ktorom vyslovil nesúhlas s takýmto rozhodnutím. Sovietsky zväz, tvárou v tvár neistote voči jadrovej hrozbe, nemohol urobiť viac.

Dnes vznikajú priaznivé podmienky na odsúdenie nacizmu. Rusko má rovnaké postavenie ako USA v oblasti jadrových zbraní. Rusko nie je viazané žiadnymi záväzkami voči západným krajinám. Republiky Donbasu môžu viesť súdne procesy podľa právnej, a nie politickej logiky.

Zdroj: https://cz24.news/tribunal-na-donbase-musi-odsudit-nielen-nacistov-ale-aj-ich-sponzorov/

https://sk.news-front.info/2022/05/30/tribunal-na-donbase-musi-odsudit-nielen-nacistov-ale-aj-ich-sponzorov/

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.