neděle 20. listopadu 2011

Egyptská žárovka
Jak je vidět z dávného reliéfu na stěnách egyptského chrámu Hathor v Dendarah, Faraonovi kněží, byli stejně znalí jak ve vědě, tak i v náboženství a pravděpodobně museli znát tajemství elektřiny. Tento reliéf ukazuje lidské postavy stojící vedle „žárovky“ ve tvaru protáhlé baňky. Reliéf ukazuje něco, jako vlnu-pohybu uvnitř tohoto objektu. Má toto vše symbolizovat elektrické výboje? Tyto vlnící se křivky vycházejí z centrální špičky lotosového květu vpravo. Rekonstrukce z fyzikálního hlediska je vlastně lotosový květ místo, kde je největší intenzita pole. Takže by jsme mohli lotosový květ interpretovat jako objímku, připojenou přes kabel. Celá konstrukce je podepřena izolačními sloupy. Egyptologové však tuto verzi nepřipouští a vztahují tento reliéf ke kultovnímu zobrazení, aniž by znali jejich původní tak proklamovaný kultovní význam.Tyto názory egyptologů jsou v příkrém rozporu se studiem elektrotechnika Ing. Waltera Garna z Vídně. Projektový manažer velké průmyslové skupiny studoval reliéfy a došel k závěru, že tato ilustrace, jako jsou tyto, by nebylo možné zakreslit bez základních znalostí elektrotechniky, je zde totiž příliš mnoho technických detailů. Inspirován těmito objevy, inženýr Garna postavil pracovní model o velikosti 30cm, provedený podle tohoto starověkého egyptského nákresu. Garna popisuje:. "Pokud odstraníte vzduch ze skleněné baňky, která má uvnitř dvě kovové části, výboje se začnou vyskytovat při nižším napětí a tlaku 40 torr (40 mm Hg = jednotka měření rtuťového sloupce) přesně tak, jak ukazují obrazy v podzemní komoře v chrámu Hathor.
Myslím si však, že oni velmi dobře znali influenční ( statický) náboj a dovedli ho využívat, kdežto naše civilizace tyto statické náboje ignorovala a nevěnovala jim dostatečnou pozornost.
Navíc, když někdo tvrdí, že svítili loučemi, musím oponovat, nikde se nenašli stopy sazí a to by jich muselo být, nebo hypotézy kladek při stavbě a co dokonalá opracování velkých kvádrů, opravdu úsměvné hypotézy, které z velmi vyvinuté civilizace, která šla jiným směrem, byla duchovně vzdělaná a dovedla tyto přírodní síly využívat, tato tech. civilizace z nich dělá blbce, opak je pravdou, tak jak další, jako Sumérové, jež znali dokonale naši sluneční soustavu a NASA teprve dnes s úžasem potvrzuje, že měli pravdu, takže z nestranného pohledu, kdo je tady blbec? Ona influenční elektřina totiž není P=U.I, ta je úplně o něčem jiném i s jejími gravitačními anomáliemi, trochu blízko jsou Liftery a Heimova práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.