úterý 21. června 2011

Feng – šuej v praxi.


Feng-šuej je studium principů jednoty a pozorování věčného řádu Vesmíru a přiblížení se v životě k jednotě Vesmíru a Země. Základní podrobnosti jsou jistě na Netu a proto zde nebudu plýtvat řádky v tomto článku. Zde bych chtěl jen popsat praktickou zkušenost, kterou můžete využít, ta je v životě k nezaplacení, než pouhé teoretizování.
Praxe Feng-šuej vychází mimo jiné i z prostorového uspořádání, tj. i tvoření životního prostoru člověkem, kde bydlí, vytvářením svého okolí kolem domu, uspořádání zahrady i vnitřního interiéru.
Feng-šuej je velmi zajímavý obor, který se dá využít pro Vaše poznávání okolí, hlavně lidí. Každá hmota vyzařuje jisté vlnění (vibrace), tedy v našem případě i člověk. Pokud je člověk vyrovnaný, přátelský, otevřený a milující, má kladný  upřímný vztah k přírodě, vyzařuje harmonické kmity ve všech čakrách (Slovanský systém jich má devět, východní systém, jež je přebraný od Slovanů jich má jen sedm ), tedy tito lidé již podvědomě tvoří své okolí velmi harmonicky, používají intuitivní feng-šuej pro okolí svého domu, vnitřního uspořádání interiéru, zahrady, chování.
Ti lidé, kteří nemají v souladu  všechny energetické meridiány , tvoří své okolí velmi disharmonicky a jejich chování se vyznačuje většinou všemi negativními projevy jak skrytě, tak i otevřeně a pokud dosáhli ve svých životech již jistého poznání, pak  se chovají na povrch velmi příjemným vystupováním, ale v první řadě upřednostňují své sobecké zájmy, které umí skrývat za maskou divadelní příjemnosti, jedním slovem faleš nejhrubšího zrna, to jsou ti, jež toto poznání vlastní, ale současně pod vlivem dnešní morálky je opouštějí. Ti s menším karmickým poznáním jsou pak hrubšího ražení a neskrývají své pravé vlastnosti (sprostota, hrubá řeč, hlučnost, bezohlednost k okolí - tu mají obě tyto disharmonické skupiny).
      Feng-šuej má hodně aspektů, ale v tomto článku mně jde hlavně o to, aby jste při svých toulkách si všímali okolí,  úpravy domů, jejich uspořádání, stav zahrady, tak poznáte nejlépe pravý charakter zde bydlících lidí a to bez jejich případných přetvářek.

                                                                     ilustrační foto.

V ilustračním fotu vidíte energeticky disharmonický vstup do domu, jeho linie není zarovnána s přirozeným terénem, ale vystupuje uměle vyvýšeně nad terén ( velké Ego), navíc umístěný do uzavřené kamenné hradby, jako pevnost proti okolí, značí neupřímnost a většinou faleš a strach o svůj majetek. Výmluva jako ochrana proti případné povodni je jen zástěrka, stačilo by v tomto případě jen rozšířit potok o pár desítek centimetrů a tím zvýšit průtok vody, v případě většího přívalu vody. Tím by bylo pak možné zkonstruovat rovný a volný otevřený příchod do domu a tím i k proudění prostorové energie, tak je vše zablokováno a celý prostor je lidově zapšklý. Oni to však jinak ani nemohou udělat, protože vyzařují disharmonické energie a v případě vytvoření harmonického vstupu  pro volný přístup energie, by se oni cítili velmi špatně. Navíc tato monstrozní konstrukce (v tomto případě na vjezd tanku) svědčí o touze být středem pozornosti, jednání je většinou zaměřeno zejména na získání společenského ohlasu, ješitnost, samolibost, povyšování se, impulzivita a umíněnost
Dám další příklad, aby jste začali správně odhadovat charaktery bydlících i na svých cestách.

                                                                       ilustrační foto.Toto ilustrační foto, když uvidíte ve skutečnosti, Vám o majiteli napoví velmi mnoho. Vidíte celý prostor jako výrazně disharmonický, hromada písku rozházena až do vozovky, hromada suti a to vše obrostlé vzrostlými náletovými dřevinami ( zajímavý moment, že obec toto toleruje - za venkov krásnější), proč si myslíte, že naši předkové si udržovali pořádek, i když to bylo na obecním, protože byli většinou v harmonii a v harmonii i s prostorem, toto by nemohli ani vystát. O majiteli to vypovídá o jeho charakterových vlastnostech velmi výrazně. Chlad k okolí, egoismus, sklon kritizovat jen druhé, absence citu pro druhé, lenost, drzost, nezodpovědnost. Zkuste tyto lidi například požádat o finanční půjčku, nebo upozornit, aby ten nepořádek uklidili, s ohledem na okolo bydlící, budete se divit, jak Vaše případné vztahy rychle klesnou na bod mrazu a jejich arogance naopak stoupne na teplotu povrchu Slunce .

                                                                     ilustrační foto.

Když vidíte, že z přední strany je dům poměrně slušně udržován, ale obejdete stavení a zezadu se vám zjeví tento pohled, svědčí to o falešných lidech, kteří navenek vystupují medovým hlasem, čili komunikací, ale jen se vzdálíte, tak Vás skrytě pošlou do sedinky. Tito obyvatelé jsou většinou sobečtí ke svému okolí skrytě, jen rozjařená nálada dovede u nich otevřít splav průtoku jejich povahy, tj. hlučnost, vybraná slova bez ohledu na okolí, sklon k podvodům, skrytá bezohlednost k okolí.

Tady je příklad velmi pěkně provedeného okolí, včetně volného proudění energií, vzdušné, volné, otevřené. Lidé vnitřně respektující přírodu, otevření a nehrající si na "honoru", nebo na to co nejsou, často jsou i takoví lidé, kteří než by měli udělat průvan v zahradě čistkou,  tak jsou z nich velcí ekologové.  Žádní ekologové, jsou jen lenošní (údajně nemají čas) a disharmonie jim vyhovuje ve svém bydlišti, neboť se rádi plíží nepozorovaně v těchto pralesech domácích, sledujíce cvrkot okolo nich jako neviditelní a sají informace z okolí jak vysušená houba.
                                                                                                                             
                                                                   ilustrační fotoKdyž poslouchám mladší ročníky, říkají, že  je stejná doba, oni ji snad prožili v produktivním věku? Ne, dnešní doba je zvrácená, pravda je očerňování a očerňování je pravda .
Tady jsem Vám popsal jen ty markantní případy, s kterými se můžete v životě potkat a posoudit situaci dle starého Feng-šuej o energiích, stačí si jen malinko všímat.
Pokud se přiložené ilustrační fotografie s někým shodují, je to jen shoda okolností a nebyly využity aby někoho poškodily, byly použity v dobrém záměru pro poučení.Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.